Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 LELAKI : ___ / ___ orang


PEREMPUAN : ___ / ___ orang
MINGGU : 19 JUMLAH :___ / ___ orang
MINGGU / HARI / HARI : SELASA TIDAK HADIR :
TARIKH TARIKH : 08.05.2018
KELAS TAHUN 3
KEHADIRAN
MASA 0900 - 1000 (60 MINIT)
TEMA 6 Pertanian dan Penternakan
UNIT 16 Tanaman Hiasan
SUB TOPIK Taman Mini
MENDENGAR MEMBACA MENULIS SENI
KEMAHIRAN & BERTUTUR BAHASA TATABAHASA
STANDARD 4.4 , 2.6 STANDARD 4.4.2 , 2.6.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat :
OBJEKTIF 1. Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan
PEMBELAJARAN intonasi yang betul dan jelas.
2. Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata
umum dan kosa kata istilah.
1. Murid melengkapkan pantun 4 kerat & melafazkannya.
AKTIVITI 2. Murid menulis pantut di dalam buku teks.
PEMBELAJARAN & 3. Murid mengenal pasti kosa kata umum & kosa istillah (pertanian) yg baharu dan mencari
PEMUDAHCARAAN maksud dengan merujuk kamus.
(PdPc) 4. Murid membina ayat dgn menggunakan kosa kata tersebut dlm buku tulis.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kesihatan & Kebersihan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai

Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan

Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai