Anda di halaman 1dari 7

MATEMATIK KERTAS 2 (60 MARKAH)

JAWAB SEMUA SOALAN

1. Tulis nombor berikut dalam perkataan.

a) 102

b) 380

c) 574

(6 markah)

2. Cerakinkan nombor berikut:

a) kepada nilai tempat.

470 = _____ ratus + _____ puluh +


_____ sa

b) kepada nilai digit

237 = _____ + _____ + _____

(2 markah)

3. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (²) pada


pernyataan yang salah.

a) 516 lebih daripada 406

b) 234 lebih daripada 243


(2 markah)
1
4. Isi tempat kosong.

a) Bilang secara menaik.

100 200 400

b) Bilang secara menurun.

415 405 400

(4 markah)

5. Bundarkan nombor berikut berdasarkan garis nombor yang


diberi.

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

a) 323 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah:

b) 328 dibundarkan kepada puluh terdekat ialah :

(4 markah)

6.

a) Bilang dan tulis nombornya = __________ .

b) Nilai digit pada tempat puluh ialah = _______ .


2
(2 markah)

7. Warnakan petak jawapan yang betul berdasarkan pola


nombor di bawah.

a) 600 500 400 300 200 100

pola nombor pola nombor


menurun menurun
seratus-seratus lima-lima

b) 103 106 109 112 115 118

pola nombor
pola nombor menaik
menurun
tiga-tiga
tiga-tiga

(4 markah)

8. a) Lengkapkan gambar dekak-dekak berdasarkan soalan


tambah di (b) .

(2 markah)

b) 120 + 45 = ________

(2 markah)
3
9. a) Jumlahkan.

109 + 70 =

ratu pulu sa
s h

(2 markah)

b) Tolak 31 daripada 342

ratu pulu sa
s h
3 4 2
3 1
(2 markah)

10. Lengkapkan cerita di bawah berdasarkan ayat matematik yang


diberi.
a) 350 + 224 = 574

Adam telah menjual _____ biji durian dan _____ biji oren.
Jumlah kesemua buah-buahan yang Adam telah jual ialah
_____________ .

(3 markah)

b) 390 - 190 = 200

Liza mengumpul _____ biji guli. _____ daripada guli


tersebut telah hilang. Bilangan guli yang tinggal ialah
_____ .
(3 markah)
4
11. Cari beza antara 124 dengan 24 .

Ra pu sa
1 2 4
- 2 4

(2 markah)

12. a) Tolak 406 daripada 506.

ratu pulu sa
s h

(2 markah)

b) 345 - 36 - 108 =

3 4 5
3 6

1 08

(3 markah)

13. a) Bulatkan kumpulan empat-empat.

(2 markah)

5
b) Lengkapkan ayat tambah berulang dan hasil darab

berdasarkan gambar.

2 + 2 + 2 + 2 =

4 x 2 =
(3 markah)

c)

+ + =

X =
(3 markah)

14. Tulis ayat matematik bahagi berdasarkan rajah di bawah.

◊ =

6
(3 markah)

15. Selesaikan.

a) Cikgu Siti telah memeriksa 50 buah buku latihan. Dia ada


50 buah buku yang belum diperiksa. Berapakah jumlah
buku latihan yang perlu diperiksa oleh Cikgu Siti
kesemuanya?

(2 markah)

b) Ada 150 biji telur ayam. Bapa Raju beri 30 kepada Puan
Lim. Berapa baki telur ayam?

(2 markah)

*******SOALAN TAMAT*******

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………………….. ……………………………. …………………….……….


(Pn. Siti Noorazah bt. Jamil) (Pn. Norlia bt. Nain) (Pn. Rosnah bt. Md.
Guru Matematik Tahun 2 Ketua Panitia Matematik Rodi)
SK Danau Kota SK Danau Kota GPK Tadbir & Kurikulum
SK Danau Kota