Anda di halaman 1dari 15

Bahagian A

1. Rajah 1 menunjukkan seekor ulat gonggok.

Rajah 1
Apakah tingkah laku khas pada haiwan ini untuk melindungi air daripada musuh?

A. Mempunyai racun berbisa


B. Berpura pura mati
C. Menggulungkan badannya
D. Mengeluarkan bau yang busuk

2. Antara tumbuhan berikut, yang manakah mengeluarkan bau untuk melindungi dirinya daripada
musuh?
A.

B.

C.

D.

3. Maklumat di bawah menerangkan ciri – ciri habitat dan kriteria kemandirian bagi sejenis
spesies haiwan.

Dedaun kering dan rumput Melingkari telurnya

Bersembunyi di tempat terpencil

Berdasarkan maklumat di atas, haiwan manakah mempunyai habitat dan cara memastikan
kemandirian spesiesnya seperti maklumat?
A. Katak
B. Cicak
C. Itik
D. Ular

4. Bagaimanakah seekor singa memastikan kemandirian spesiesnya ?

A. Menyorokkan anaknya di bawah batu


B. Memasukkan anak ke dala mulut
C. Menyembunikan anak di dalam kantung
D. Menyerang musuh yang menggangu anaknya

5. Rajah 2 menunjukkan dua jenis haiwan.

Rajah 2

Apakah ciri yang sama bagi kedua – dua haiwan di atas untuk melindungi diri?

A. Mempunyai bisa
B. Boleh menyamarkan diri
C. Hidup berkumpulan
D. Boleh memutuskan anggota badan

6. Maklumat berikut adalah mengenai sejenis tumbuhan X.

 Tumbuhan ini mempunyai batang yang boleh mempunyai air


 Tumbuhan ini juga boleh menggulugkan daunnya semasa hari
panas untuk mengurangkan kehilangan air

Apakah tumbuhan X?

A. Pokok getah
B. Pokok pisang
C. Pokok kaktus
D. Pokok kelapa

7. Rajah 3 menunjukkan sebiji buah.


Rajah 3
Apakah agen pencaran bagi buah ini ?

A. Air
B. Haiwan
C. Angin
D. Mekanisme letupan

8. Rajah 4 menunjukkan satu rantai makanan.

Rajah 4

Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak ular datang ke habitat itu?

A. Bilangan belalang berkurang


B. Bilangan sayuran bertambah
C. Bilangan burung pipit bertambah
D. Bilangan burung pipit bertambah

9. Rajah 5 menunjukkan beberapa organisma di sebuah kebun sayuran.

U V W T

Rajah 5

Antara berikut, manakah rantai makanan yang betul bagi organisma di atas?
A. .
T U V W

B. . T U V W

C. . V W T U
D.
V W U T

10. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber utama tenaga?


A. Api
B. Sel kering
C. Matahari
D. Makanan

11. Rajah 6 menunjukkan sejenis alat.

Rajah 6
Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam dua alat ini apabila berfungsi?

A. Tenaga elektrik tenaga bunyi


B. Tenaga elektrik tenaga kinetik
C. Tenaga elektrik tenaga haba
D. Tenaga elektrik tenaga haba + tenaga kinetik

12. Antara makluat berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

Sumber tenaga Bentuk tenaga


A Bateri Tenaga kinetik
B Angin Tenaga nuklear
C Cahaya matahari Tenaga bunyi
D Makanan Tenaga kimia

13. Rajah 7 menunjukkan sebatang pensil dimasukkan ke dalam sebiji gelas.


Rajah 7
Apakah yang akan berlaku jika air diisi ke dalam gelas itu?

A. Pensil itu kelihatan bengkok


B. Pensil itu dipantulkan
C. Pensil itu berubah warna
D. Pensil menyerap semua air di dalam gelas

14. Rajah 8 menunjukkan kucing disuluh dengan lampu suluh.

Rajah 8
Apakah yang boleh dilakukan untuk menambah saiz bayang- bayang itu?

A. Menambah jarak di antara lampu suluh dengan kucing itu


B. Mengurangkan jarak di antara lampu suluh dengan kucing itu
C. Mengurangkan jarak di antara kucing dengan skrin
D. Menggunakan lampu suluh yang lebih besar

15. Rajah 9 menunjukkan sebuah pelantar minyak.


Rajah 9
Mengapakah petroleum merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui?

A. Petroluem merupakan tenaga yang dihasilkan daripada tenaga nuklear


B. Petroluem hanya dapat dihasilkan dalam masa yang sangat panjang dan terhad
C. Petroleum boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan
D. Petroleum dijana daripada sumber tenaga ombak yang mengikut pasang surut air.

16. Rajah 10 menunjukkan Fendi sedang menjalani sesi latihan memanah.

Rajah 10
Apakah tenaga yang terdapat pada anak panah sewaktu ditarik oleh Fendi?
A. Tenaga keupayaan
B. Tenaga kimia
C. Tenaga kinetik
D. Tenaga bunyi

17. Maklumat yang berikut menunjukkan senarai tenaga yang boleh perbaharui.

 Angin * cahaya matahari *X

Antara berikut, yang manakah boleh mewakili X


A. Petroluem
B. Bahan Nuklear
C. Arang batu
D. Biojisim
18. Rajah 11 menunjukkan perubahan tenaga yang berlaku dalam alat X.

Tenaga elektrik

Tenaga cahaya + tenaga bunyi


Rajah 11
Apakah alat X?
A. Radio
B. Kipas meja
C. Televisyen
D. Kalkulator

19. Rajah 12 menunjukkan sejenis alat.

Rajah 12
Antara alat berikut, yang manakah mengalami perubahan tenaga yang sama seperti alat di
atas?

A. Telefon
B. Cerek elektrik
C. Lampu suluh
D. Kipas siling

20. Rajah 13 menunjukkan satu situasi prinsip cahaya. Antara situasi berikut, yang manakah
menunjukkan prinsip yang sama.
Rajah 13
A.

B.

C.

D. .

21. Antara sumber dan bentuk tenaga berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

Sumber tenaga Bentuk cahaya


P Matahari Tenaga haba
Q Angin Tenaga haba
R Makanan Tenaga kimia
S Bateri Tenaga kinetik

A. P dan R
B. Q dan R
C. P dan S
D. Q dan S

22. Jadual di bawah menunjukkan bentuk-bentuk tenaga.

P Tenaga ini boleh didapati di kedudukan yang tinggi


Q Tenaga ini boelh didapati dalam bahan api

Apakah itu bahan P dan Q?

P Q
A Tenaga keupayaan Tenaga kimia
B Tenaga haba Tenaga elektrik
C Tenaga cahaya Tenaga bunyi
D Tenaga kinetik Tenaga suria

23. Rajah 14 menunjukkan seorang doktor gigi menggunakan cermin pergigian untuk
melihat bahagian mulut pesakit.

Rajah 14
Apakah prinsip cahaya yang digunakan?

A. Cahaya boleh dihalang


B. Cahaya boleh dipantulkan
C. Cahaya boelh dibiaskan
D. Cahaya bergerak lurus

24. Rajah 15 menunjukkan satu penyiasatan.

Rajah 15

Apakah tujuan penyiasatan di atas dijalankan?

A. Untuk menunjukkan nyalaan lilin yang terang.


B. Untuk menunjukkan cahaya bergerak lurus
C. Untuk menunjukkan keupayaan manusia melihat cahaya melalui lubang kadbod
D. Untuk menunjukkan cahaya boleh menembusi lubang kadbod
25. Rajah 16 menunjukkan sinar pantulan di atas permukaan R

Rajah 16
Antara yang berikut, yang manakah merupakan permukaan R?

A. Kertas pasir
B. Kadbod
C. Cermin
D. Papan lapis

26. Mahmud mendapati banyak buah kelapa sawit di ladangnya dirosakkan oleh tikus.
Antara haiwan yang berikut, yang manakah boleh digunakan oleh Mahmud untuk
mengatasinya masalahnya?

A. . C.

B. . D.

27. Haiwan seperti gajah dan seladang hidup dalam kumpulan yang besar. Apakah
kepentingan hidup dalam kumpulan?

A. Dapat memanaskan badan semasa musim sejuk


B. Dapat mengurangkan kemungkinan diserang musuh
C. Dapat bergerak laju
D. Supaya senang untuk mendapat makanan

28. Rajah 17 menunjukkan sejenis biji benih.


Rajah 17
Antara tumbuhan berikut, yang manakah memencarkan biji benih dengan cara yang sama
dengan bij benih tersebut?

A. Tomato
B. Kelapa
C. Meranti
D. Pong - pong

29. Rajah 18 menunjukkan sebuah motosikal yang sedang bergerak.

Rajah 18
Apakah sumber tenaga bagi motosikal itu?

A. Angin
B. Bahan api
C. Sel kering
D. Matahari

30. Apakah yang akan berlaku kepada panda jika banyak pokok buluh ditebang untuk tujuan
perindustrian?

A. Panda akan jadi karnivor


B. Bilangan panda bertambah
C. Panda akan diancam kepupusan
D. Panda akan memburu haiwan lain untuk mendapatkan makanan

31. Rajah 19 menunjukkan sejenis alat.


X

Rajah 19
Apakah yang mesti diletakkan pada X supaya itu boleh dilihat?

A. Kain
B. Cermin
C. Kadbod
D. Kepingan kaca

32. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan bagi suatu penyiasatan tentang bayang-
bayang.

Objek Pemerhatian apabila dipancarkan cahaya lampu suluh


Kunci Bayang - bayang terbentuk
Bikar Tiada bayang- bayang terbentuk
Epal Bayang- bayang terbentuk

Apakah sifat bagi kunci dan epal?

A. Berkilat
B. Legap
C. Lut cahaya
D. Lut sinar

33. Rajah 20 menunjukkan satu penyiasatan.

X Y

Rajah 20
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan saiz bayang- bayang yang betul apabila
digerakkan ke X atau Y?

Digerakkan ke X Digerakkan ke Y
A Semakin kecil Semakin besar
B Sama saiz dengan objek Semakin kecil
C Semakin besar Sama saiz dengan objek
D Semakin besar Semakin kecil

34. Jadual di bawah menunjukkan bentuk- bentuk tenaga.


Apakah itu bahan P dan Q?

P Q
A Tenaga keupayaan Tenaga kimia
B Tenaga haba Tenaga elektrik
C Tenaga cahaya Tenaga bunyi
D Tenaga kinetik Tenaga suria

35. Jadual menunjukkan dua kumpulan tumbuhan.

Kumpulan X Kumpulan Y
 Bendi  meranti
 keembung  angsana

Bagaimanakah biji benih dalam kumpulan X dan kumpulan Y dipencarkan?

Kumpulan X Kumpulan Y
A Mekanisme letupan Angin
B Angin Air
C Haiwan Mekanisme letupan
D Air Haiwan

36. Rajah 21 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 21
Antara yang berikut, yang manakah adalah ciri-ciri haiwan di atas untuk melindungi
dirinya daripada musuh.

P - mempunyai cangkerang Q - mempunyai sisik keras


R - mempunyai duri tajam S - boleh menggulungkan diri

A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. Q dan S

37. Maklumat yang berikut menunjukkan tiga situasi.

1. Kuda yang sedang berlari


2. Jarum jam yang sedang berdetik
3. Bola yang sedang bergerak

Apakah bentuk tenaga yang dipunyai oleh situasi - situasi di atas?


A. Tenaga elektrik
B. Tenaga kinetik
C. Tenaga kimia
D. Tenaga haba

38. Ciri - ciri buah atau biji benih yang manakah dpadankan dengan betul dengan cara
pencarannya?

Ciri - ciri buah atau biji benih Cara pencaran


A Mempunyai cangkuk Angin
B Kulit berlilin Air
C Kecil dan ringan Mekanisme letupan
D Kering dan meletup Haiwan

39. Rajah 22 menunjukkan sehelai tuala basah digantung di luar rumah supaya kering.
Rajah 22
Apakah sumber tenaga yang digunakan untuk mengeringkan tuala basah itu?
P - air Q- angin R- matahari S- sel kering

A. P dan Q
B. Q dan R
C. Q dan S
D. R dan S

40. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri bagi sumber elektrik Z.

 Elektrik dihasilkan melalui tindak balas antara plumbum


dan asid sulfurik
 Digunakan sebagai bateri dalam kereta dan lori
 Membekalkan tengga elektrik lebih besar

Apakah sumber elektrik Z yang dimaksudkan?

A. Akumulator
B. Stesen janakuasa hidro
C. Sel kering
D. Bateri yang boleh dicas semula