Anda di halaman 1dari 17

Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU :3 TEMA : DIRI SAYA


HARI : AHAD TARIKH : 14/1/2018

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI BAHAN CATATAN


PEMBELAJARAN
10 Minit
Rutin Harian (Nasyid Asma Ul-Husna, nyanyian lagu Negaraku, ikrar pagi, hafalan doa, zikir harian)
(07.45am–07.55am)
20 Minit
Perbualan Awal
(07.55am–08.15am)
30 Minit KEMANUSIAAN KM 1.1.1 Bercerita tentang diri Murid memperkenalkan nama, Kad bergambar KT:
(08.15am–08.45am) sendiri umur dan jantina masing- (lelaki dan BM 1.4.1 Mendengar dan
masing perempuan) menyebut ayat mudah secara
bertatasusila
FK 5.1.3 Mengetahui anggota
tubuh lelaki dan perempuan
(organ genital: zakar & faraj)

KB:
Murid berfikir tentang
perbezaan jantina melalui rajah
yang ditunjukkan guru

30 Minit KEROHANIAN, PI 2.2.1 Mengenal diri sebagai Guru bercerita tentang asal Buku sirah KT:
(08.45am–09.15am) SIKAP & NILAI makhluk ciptaan Allah penciptaan manusia melalui Nabi Adam a.s BM 1.2.1 Mendengar dan
(PENDIDIKAN kisah Nabi Adam dan Siti Hawa memberi respons terhadap
ISLAM) cerita yang didengar

30 Minit SAINS DAN SA 1.1.1 Menunjukkan sikap Aktiviti melengkapkan puzzle  Puzzle KT:
(09.15am–09.45am) TEKNOLOGI ingin tahu dan bekerjasama. gambar rajah manusia mengikut bergambar BM 1.2.3 Mendengar,
(SAINS AWAL) jantina di dalam kumpulan memahami dan memberi

1
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

respons secara bertatasusila


terhadap arahan yang mudah
KD 3.2.3 Menunjukkan
kebolehan menyertai sesuatu
permainan yang sedang
berlangsung (play entry)

KB:
Murid berfikir kaedah
melengkapkan puzzle

PN:
Bekerjasama dalam
melaksanakan tugasan

30 Minit KEROHANIAN, PI 1.1.1 Menyebut huruf Menyanyikan lagu huruf  Laptop KT:
(09.45am–10.15am) SIKAP & NILAI hijaiyah tunggal hijaiyah (versi Omar dan Hana)  Speaker KE 1.1.3 Menyanyikan lagu
(PENDIDIKAN mengikut melodi
ISLAM)
MI:
Peka terhadap melodi lagu

30 Minit KOMUNIKASI BM 1.3.1 Mendengar dan Menyebut, mengenal dan Kad rajah ‘b’ KT:
(10.15am-10.45am) (BAHASA menyebut abjad. membatangkan huruf ‘b’ FK 1.1.1 Menjalankan aktiviti
MELAYU) melalui rajah ‘b:bayang-bayang’ yang melibatkan penggunaan
motor halus

MI:
Kinestetik (melalui latihan
menulis)

30 Minit SAINS DAN MA 1.1.1 Memadankan objek Aktivit memadankan gambar Lembaran KT:

2
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

(10.45am-11.15am) TEKNOLOGI berpasangan yang sama. bayang-bayang dengan kertas kerja SA 2.2.1 Membanding dan
(MATEMATIK pasangan rajah yang betul membeza objek mengikut satu
AWAL) (bayang-bayang perempuan ciri: bentuk
bertongkat, bayang-bayang
lelaki berlari dll) KB:
Berfikir dengan logik dengan
mengkoordinasikan
penglihatan dengan jawapan
yang betul

PN:
Teliti dalam melaksanakan
tugasan

30 Minit
Rehat
(11.15am–11.45am)
30 Minit KETERAMPILAN KD 3.2.1 Menghormati hak Aktiviti main bebas di dalam Alatan mainan KT
(11.15am–11.45am) DIRI milik orang lain kelas PM 5.1.1 Mencontohi
pertuturan dan tingkah laku
yang sopan

15 Minit
Penutup (Mengemas kelas, rumusan P&P, bacaan doa, berselawat dan bersalaman)
(12.15am–12.30pm)

Refleksi Guru :
Pengulangan arahan perlu dilakukan bagi memastikan arahan yang disampaikan jelas dan difahami oleh murid.

Refleksi Murid :
Masih ada pelajar yang belum menguasai kemahiran memegang pensel dan menulis dengan betul.

3
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU :3 TEMA : DIRI SAYA


HARI : ISNIN TARIKH : 15/1/2018

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI BAHAN CATATAN


PEMBELAJARAN
10 Minit
Rutin Harian (Nasyid Asma Ul-Husna, nyanyian lagu Negaraku, ikrar pagi, hafalan doa, zikir harian)
(07.45am–07.55am)
20 Minit
Perbualan Awal
(07.55am–08.15am)
60 Minit KEROHANIAN, PI 1.2.1 Menghafaz surah Al- Guru menerangkan terjemahan  Laptop KT:
(08.15am–09.15am) SIKAP & NILAI fatihah secara beradab setiap ayat surah Al-fatihah.  Speaker BM 1.2.3 Mendengar,
(PENDIDIKAN memahami dan memberi
ISLAM) Mendengar audio surah dan respons terhadap arahan
mengikut bacaan dari audio. yang mudah.

60 Minit KOMUNIKASI BI 1.2.2 Listen and sing songs Teacher play ‘Hello’ songs by  Laptop KT:
(09.15am–10.15am) (BAHASA Super Simple Songs collection.  Speaker PM 5.1.1 Mencontohi
INGGERIS) BI 1.3.1 Use simple sentences Lets sing song together. pertuturan dan tingkah
to participate in daily laku yang sopan
conversations with manner to Practice using simple sentences
exchange greetings to exchange greetings PN:
Hormat-menghormati
BI 2.2.1 Recognise letters of Recognise and write the letter antara satu sama lain
the alphabet ‘H’ by their: ‘H’. melalui pertuturan.
(i) name
(ii) shape MI:
Verbal-linguistik

60 Minit PERKEMBANGAN KE 1.1.1 Meniru pelbagai ton Soal jawab tentang audio yang  Laptop KT:
(10.15am–11.15am) FIZIKAL & suara manusia: didengar.  Speaker FK 1.1.1 Menjalankan

4
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

ESTETIKA (i) bercakap  Lembaran pelbagai aktiviti yang


(KREATIVITI & (ii) memanggil Mendengar dan meniru ton kertas kerja melibatkan penggunaan
ESTETIKA) (iii) berbisik suara dari audio bersama-sama motor halus
(iv) bernyanyi guru.
(v) lelaki dan perempuan MI:
Aktiviti menyambung titik dan Visual-ruang (mengesan
KE 3.3.1 Mengeksplorasi mewarnakan rajah kanak-kanak dunia visual dengan
media lelaki dan perempuan. tepat)

30 Minit
Rehat
(11.15am–11.45am)
30 Minit PERKEMBANGAN FK 2.2.1 Melakukan Aktiviti pendidikan jasmani di Kad Checkpoint KT
(11.15am–11.45am) FIZIKAL DAN pergerakan: taman permainan tadika (ditulis nombor KD 3.2.3 Menunjukkan
ESTETIKA (i) berjalan 1-7: mewakili 7 kebolehan menyertai
(PERKEMBANGAN (ii) berlari pergerakan) sesuatu permainan yang
FIZIKAL DAN (iii) melompat sedang berlangsung (play
PENJAGAAN (v) melompat sebelah kaki entry)
KESIHATAN) (v) mencongklang (galloping)
(vi) menggelongsor (sliding) PN:
(vii) berskip Bekerjasama sebagai satu
kumpulan.

MI:
Kinestetik: Mahir dalam
pelbagai aktiviti yang
melibatkan kemahiran
motor halsu dan motor
kasar.

15 Minit
Penutup (Mengemas kelas, rumusan P&P, bacaan doa, berselawat dan bersalaman)
(12.15am–12.30pm)

5
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

Refleksi Guru :
Guru perlu mempertingkatkan lagi teknik menyoal yang pelbagai bagi menggalakkan komunikasi dari semua murid.

Refleksi Murid :
Terdapat segelintir murid yang bersikap pasif dan mengambil langkah mengasingkan diri daripada aktiviti bersama.

6
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU :3 TEMA : DIRI SAYA


HARI : SELASA TARIKH : 16/1/2018

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI BAHAN CATATAN


PEMBELAJARAN
10 Minit
Rutin Harian (Nasyid Asma Ul-Husna, nyanyian lagu Negaraku, ikrar pagi, hafalan doa, zikir harian)
(07.45am–07.55am)
20 Minit
Perbualan Awal
(07.55am–08.15am)
60 Minit KEROHANIAN, PI 3.2.1 Mengenalpasti Nasyid ‘Mari Wahai Orang Kad bergambar KT:
(08.15am–09.15am) SIKAP & NILAI anggota wuduk Beriman’ (tatacara wuduk). (tatacara PM 1.2.1 Menyatakan
(PENDIDIKAN berwuduk) agama atau kepercayaan
ISLAM) PI 3.2.2 Menunjukkan had Demontrasi cara berwuduk oleh diri
anggota wuduk guru, dibantu oleh kad BM 1.2.3 Mendengar,
bergambar. memahami dan memberi
respons secara
Praktikal wuduk bersama-sama bertatasusila terhadap
(tanpa menggunakan air & arahan yang mudah
menggunakan air)
KB:
Murid berfikir tentang
tertib wuduk

PN:
 Berjimat cermat
menggunakan sumber
air ketika berwuduk.
 Patuh pada ajaran
agama.

7
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

60 Minit KOMUNIKASI BI 1.2.1 Listen to and recite Listen and sing ‘Head,  Laptop KT:
(09.15am–10.15am) (BAHASA nursery ryhmes Shoulder, Knee and Toes’ song  Speaker PM 1.1.1 Menyatakan
INGGERIS) by ChuChu TV collection.  Worksheet for ciptaan Tuhan
BI 1.2.2 Listen to and sing colouring KD 3.2.2 Berkongsi alat
songs Recognise and naming the activity dan bahan dengan orang
letter ‘B’ and ‘b’ from word lain semasa
BI 2.2.1 Recognize letters of ‘body’. melaksanakan aktiviti
the alphabet ‘B’ and ‘b’ by
their: Colouring the alphabet activity. PN:
(i) name  Berkongsi alat tulis
(ii) shape Write the letter ‘B’ and ‘b’ in seperti pemadam dan
exercise book. pengasah pensel dalam
BI 2.2.2 Recognise small melaksanakan tugasan.
letters of the alphabet ‘b’  Rajin dalam melakukan
tugasan.
BI 2.2.3 Recognise capital
letters of the aplhabet ‘B’

60 Minit KOMUNIKASI BM 1.3.1 Mendengar dan Permainan menyusun puzzle  Puzzle huruf KT:
(10.15am–11.15am) (BAHASA menyebut abjad huruf secara berpasangan (AB;  Kad gambar KD 3.2.3 Menunjukkan
MELAYU) tangan kiri A dan tangan kanan anggota badan kebolehan menyertai
BM 1.4.3 Bersoal jawab B diikat). sesuatu permainan yang
menggunakan ayat mudah sedang berlangsung (play
Soal jawab tentang kepentingan entry)
BM 2.1.3 Mengamalkan cara anggota badan menggunakan FK 2.22 Melakukan
membaca yang betul: dari kiri bahan rangsangan (tangan kiri gabungan pergerakan
ke kanan dan kanan yang saling lokomotor
diperlukan). FK 5.1.3 Mengetahui
BM 3.1.1 Memegang alat tulis anggota tubuh lelaki dan
dengan cara yang betul untuk Mengenalpasti anggota badan perempuan:
menulis dan bersoal jawab tentang (i) kepala: rambut, mata,
fungsi setiap anggota badan telinga, hidung, mulut,

8
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

BM 3.1.5 Mengkoordinasikan (mata: melihat; tangan; bibir & gigi


pergerakan mata dengan menulis,makan; kaki; berjalan; (ii) badan: payu dara,
tangan mengikut arah yang mulut; membaca dll) dada, bahu, punggung
betul (iii) tangan
Menyambung titik perkataan (iv) kaki
‘Tubuh badan saya’ dan (v) organ genital (zakar &
menulis perkataan di dalam faraj)
buku latihan bergaris tiga. (vi) dubur

KB:
 Murid berfikir kaedah
melengkapkan puzzle
 Murid berfikir tentang
fungsi setiap anggota
badan

PN:
Bekerjasama dalam
melaksanakan tugasan

30 Minit
Rehat
(11.15am–11.45am)
30 Minit KETERAMPILAN KD 3.2.3 Menunjukkan Aktiviti main bebas di taman  Bola KT
(11.15am–11.45am) DIRI kebolehan menyertai sesuatu permainan tadika (permainan  Getah FK 2.1.3 Melakukan
permainan yang sedang secara berkumpulan: permainan  Penutup mata pergerakan mengikut arah
berlangsung (play entry) bola beracun, lompat getah,
nenek kebayan)

15 Minit
Penutup (Mengemas kelas, rumusan P&P, bacaan doa, berselawat dan bersalaman)
(12.15am–12.30pm)

9
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

Refleksi Guru :
Penekanan diperlukan bagi aktiviti pengulangan dan pengukuhan terutama dalam mengenal abjad.

Refleksi Murid :
Kemahiran komunikasi murid dengan guru semakin baik, tetapi komunikasi dua hala dengan rakan sekelas masih perlu diberi perhatian.

10
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU :3 TEMA : DIRI SAYA


HARI : RABU TARIKH : 17/1/2018

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI BAHAN CATATAN


PEMBELAJARAN
10 Minit
Rutin Harian (Nasyid Asma Ul-Husna, nyanyian lagu Negaraku, ikrar pagi, hafalan doa, zikir harian)
(07.45am–07.55am)
20 Minit
Perbualan Awal
(07.55am–08.15am)
60 Minit KEROHANIAN, PI 3.4.1 Menunjukkan had Nasyid ‘Sembahyang Fardhu’  Laptop KT:
(08.15am–09.15am) SIKAP & NILAI aurat ketika solat bersama guru.  Speaker PM 1.2.1 Menyatakan
(PENDIDIKAN agama atau kepercayaan
ISLAM) PI 3.4.2 Menunjukkan Guru menceritakan tentang diri
perlakuan solat dengan betul- sirah perintah solat oleh Allah BM 1.2.3 Mendengar,
berdiri tegak, takbiratulihram, kepada Nabi Muhammad. memahami dan memberi
rukuk, iktidal, sujud, duduk respons secara
antara dua sujud, tahiyat dan Bersoal jawab tentang bertatasusila terhadap
salam kefardhuan solat dan rukun arahan yang mudah
solat.
PI 3.4.2 Melafazkan KB:
takbiratulihram Memerhati demonstrasi cara Murid berfikir tentang
bersolat melalui video. tertib solat

Mewarna turutan bersolat PN:


mengikut tertib dalam Buku Patuh pada ajaran agama.
Pendidikan Islam Siri Pensel
halaman 13. MI:
Bersyukur dengan nikmat
yang Allah kurniakan
dengan cara

11
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

melaksanakan perintah
Allah iaitu bersolat

30 Minit KEROHANIAN, PI 1.1.1 Menyebut huruf Nyanyian nasyid huruf hijaiyah  Laptop KT:
(09.15am–9.45am) SIKAP & NILAI hijaiyah tunggal bersama guru.  Speaker PM 1.1.1 Menyatakan
(PENDIDIKAN  Worksheet for ciptaan Tuhan
ISLAM: BAHASA Aktiviti menyebut huruf colouring KD 3.2.2 Berkongsi alat
ARAB) hijaiyah yang ditulis guru di dan bahan dengan orang
activity
papan tulis. lain semasa
melaksanakan aktiviti
Aktiviti mewarna bentuk huruf-
huruf hijaiyah dalam Buku PN:
Bahasa Arab 1 halaman 2-3.  Berkongsi alat tulis
seperti pemadam dan
pengasah pensel dalam
melaksanakan tugasan.
 Rajin dalam melakukan
tugasan.

30 Minit SAINS DAN SA 2.3.1 Membanding ukuran Aktiviti mengukur ketinggian  Pita ukur KT:
(9.45am–10.15am) TEKNOLOGI objek (tinggi-rendah) murid menggunakan pita ukur. MA 1.3.1 Menyusun
(SAINS AWAL) objek mengikut kriteria
Guru menyusun murid di dalam dari rendah ke tinggi
barisan mengikut ketinggian BM 1.2.3 Mendengar,
(pola menaik). memahami dan memberi
respons secara
Murid membuat barisan bertatasusila terhadap
mengikut pola ketinggian (pola arahan yang mudah
menurun). FK 2.22 Melakukan
gabungan pergerakan
lokomotor

12
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

KB:
 Murid berfikir pola
ketinggian untuk
membuat barisan

PN:
 Bekerjasama dalam
melaksanakan tugasan
 Yakin diri dalam
melaksanakan tugasan
mengikut arahan guru.
30 Minit
Rehat
(11.15am–11.45am)
30 Minit PERKEMBANGAN FK 1.1.1 Menjalankan Permainan membaling bola  Bola KT
(11.15am–11.45am) FIZIKAL DAN pelbagai aktiviti yang mengikut arah (ke depan,ke PM 6.1.1 Mencontohi
ESTETIKA melibatkan penggunaan motor belakang, ke hadapan, ke kiri, sikap menghormati orang
(PERKEMBANGAN halus. ke kanan) lain
FIZIKAL DAN
PENJAGAAN FK 2.3.1 Melakukan PN:
KESIHATAN) pergerakan: Menghormati rakan
(i) membongkok sekelas/sepermainan
(ii) mengayun
(iii) memusing
(iv) mengilas
15 Minit
Penutup (Mengemas kelas, rumusan P&P, bacaan doa, berselawat dan bersalaman)
(12.15am–12.30pm)

Refleksi Guru :
Pembelajaran berjalan dengan lancar.

Refleksi Murid :
Bilangan murid yang menguasai kemahiran menulis dengan kaedah yang betul semakin meningkat.

13
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

MINGGU :3 TEMA : DIRI SAYA


HARI : KHAMIS TARIKH : 18/1/2018

MASA TUNJANG STANDARD AKTIVITI BAHAN CATATAN


PEMBELAJARAN
10 Minit
Rutin Harian (Nasyid Asma Ul-Husna, nyanyian lagu Negaraku, ikrar pagi, hafalan doa, zikir harian)
(07.45am–07.55am)
20 Minit
Perbualan Awal
(07.55am–08.15am)
60 Minit KEROHANIAN, PI 3.4.1 Menunjukkan had Nasyid ‘Sembahyang Fardhu’ KT:
(08.15am–09.15am) SIKAP & NILAI aurat ketika solat bersama guru. PM 1.2.1 Menyatakan
(PENDIDIKAN agama atau kepercayaan
ISLAM) PI 3.4.2 Menunjukkan Bersoal jawab tentang diri
perlakuan solat dengan betul- kefardhuan solat dan rukun BM 1.2.3 Mendengar,
berdiri tegak, takbiratulihram, solat (ulang kaji pembelajaran memahami dan memberi
rukuk, iktidal, sujud, duduk lepas). respons secara
antara dua sujud, tahiyat dan bertatasusila terhadap
salam Menyebut tata cara bersolat arahan yang mudah
mengikut tertib.
PI 3.4.2 Melafazkan KB:
takbiratulihram Praktikal solat Subuh dengan  Murid berfikir tentang
bimbingan guru. tertib solat
 Murid berfikir dan
mengingati tentang
rukun solat

PN:
Patuh pada ajaran agama.

14
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

30 Minit SAINS SA 3.2.1 Mengenalpasti Nyanyian ‘Satu, satu, kepala KT:


(09.15am–9.45am) TEKNOLOGI anggota badan saya satu...’ BM 1.2.2 Mendengar dan
(SAINS AWAL) menyanyi lagu
Aktiviti menyebut anggota PM 1.1.1 Menyatakan
badan dan fungsi setiap ciptaan Tuhan
anggota badan (aktiviti KD 3.2.2 Berkongsi alat
pengukuhan sesi pembelajaran dan bahan dengan orang
lepas). lain semasa
melaksanakan aktiviti
Mewarna dan memadankan MA 2.1.4 Membilang
gambar anggota badan dengan objek; 1 & 2 (melalui
nama yang betul dalam Buku nyanyian ‘Satu, satu,
Sains Sains Awal (Fargoes) kepala saya satu...’
dengan bimbingan guru .
PN:
 Berkongsi alat tulis
seperti pemadam dan
pengasah pensel dalam
melaksanakan tugasan.
 Rajin dalam melakukan
tugasan.

30 Minit KOMUNIKASI BI 2.4.1 Recognise and name Naming the body parts that  Worksheet KT:
(9.45am–10.15am) (BAHASA pictures in books shown in exercise book  Glue FK 2.22 Melakukan
INGGERIS) (English Siri Pensel).  Scissor gabungan pergerakan
BI 3.1.2 Demonstrate correct lokomotor
posture and pen hold grip Comple the puzzle of the
perfect human body on the KB:
BI 3.2.4 Copy words in legible worksheet Murid berfikir cara
print susunan anggota badan
Labelling the body parts by yang lengkap dalam
copying teacher copies from melengkapkan puzzle

15
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

white board.
PN:
 Yakin diri dalam
melaksanakan tugasan
mengikut arahan guru.
 Patuh pada arahan
guru.

30 Minit KOMUNIKASI BM 2.2.1 Mengenalpasti abjad Nyanyian huruf vokal (Koleksi  Lemabaran KT:
(10.15am–11.15am) (BAHASA Nasyid Pasti) kertas kerja SA 2.2.1 Membanding
MALAYSIA) BM 2.2.2 Menyebut dan dan membeza objek-
membunyikan huruf vokal Menonton video ‘Mari Susun objek mengikut satu ciri
ABC versi Didi & Kawan- (warna)
kawan’

Mengenalpasti, mencari dan


mewarna huruf-huruf vokal
yang tersembunyi dengan
menggunakan warna hijau di
lembaran kertas kerja

Mengenalpasti, mencari dan


mewarnakan huruf konsonan
menggunakan warna merah
dalam Buku Bahasa Melayu
(Mega) halaman 3 & 4
30 Minit
Rehat
(11.15am–11.45am)
30 Minit KETERAMPILAN KD 1.2.1 Mengenalpasti Meneka emosi berdasarkan  Kertas warna KT
(11.15am–11.45am) DIRI emosi orang lain berdasarkan situasi yang dilakonkan oleh  Gam PM 6.1.1 Mencontohi
tingkah laku yang ditunjukkan guru.  Gunting sikap menghormati orang
lain

16
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018

Melengkapkan rantaian emosi FK 2.22 Melakukan


(emoji marah, sedih, gembira, gabungan pergerakan
terkejut, mengantuk dll) lokomotor
membentuk rantaian ulat KD 3.2.2 Berkongsi alat
dan bahan dengan orang
lain semasa
melaksanakan aktiviti

PN:
Menghormati rakan
sekelas
Bertoleransi dalam
melaksanakan tugasan
(melalui amalan
berkongsi alatan)

15 Minit
Penutup (Mengemas kelas, rumusan P&P, bacaan doa, berselawat dan bersalaman)
(12.15am–12.30pm)

Refleksi Guru :
Perlukan aktiviti pembelajaran yang menggalakkan interaksi pelbagai hala agar P&P lebih menarik dan aktif.

Refleksi Murid :
Menunjukkan perkembangan dari segi memahami arahan dan mematuhi arahan guru dalam melaksanakan tugasan.

17
Kolej Darul Hikmah (KDH)_sesi 2018