Anda di halaman 1dari 6

UJIAN SELARAS SATU 2018

SMK SERI MANJUNG


REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 1

MASA : 1 JAM

NAMA :……………………………………………………… TING:…………………..

ARAHAN:. Terdapat dua bahagian soalan iaitu 10 soalan di bahagian A dan 2 soalan di
bahagian B. Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.

BAHAGIAN A ( 30 MARKAH)

1. Tandakan ( / ) pada prinsip rekabentuk yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak
yang disediakan .

Keseimbangan
/

Kesejajaran
X

Garisan X

(3 markah)

2. Tandakan ( / ) pada elemen reka bentuk dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan

Rupa
/

Keringkasan
X
Warna
/
( 3 markah)

3. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Nyatakan
sama ada rupa di bawah RUPA GEOMETRI atau RUPA ORGANIK

RUPA GEOMETRI RUPA GEOMETRI RUPA ORGANIK

(3markah)
4. Pilih dan tuliskan prinsip yang berikut dengan keterangan prinsip reka bentuk yang betul
pada petak yang disediakan
A. Keringkasan B. Harmoni C. Kesatuan

Keterangan Prinsip Reka Bentuk


Mempunyai tema yang sama Kesatuan
dalam satu rekabentuk.

Dihadkan kepada satu idea Keringkasan


dalam reka bentuk

Menimbulkan gambaran yang Harmoni


selesa pada pandangan mata.

(3 markah)

5. Rajah berikut menunjukkan teknik pembinaan objek. Padankan teknik pembinaan objek
dengan padanan yang sesuai

Cantuman Pembenaman Pembuangan Peleraian

Pembenaman

Pembuangan

Cantuman

( 3 markah)
6. Padankan keterangan yang berikut dengan etika reka bentuk yang betul pada petak yang
disediakan

Selamat
Jujur Keaslian Mesra alam sekitar
digunakan

Keterangan Etika reka bentuk


Keaslian
Mereka produk dengan usaha sendiri bukan memplagiat
atau meniru hasil kerja orang lain

Produk yang memberi manfaat kepada pengguna Selamat digunakan

Mesra alam sekitar


Menggunakan sumber semulajadi tanpa menjejaskan alam
sekitar

(3 markah)

7. Takrif Pengurusan projek reka bentuk ialah merupakan proses kerja yang melibatkan

A. Skop .. kerja.......... B. Tempoh .......masa C. Kos .....projek


(3 markah)

8. Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang menunjukkan maksud invensi dan inovasi ( X )


bagi yang salah pada ruang jawapan

Invensi ialah kaedah menghasilkan produk yang belum pernah wujud √

Inovasi ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya lebihmenjimatkan

Tidak lagi dipanggil invensi jika produk telah biasa digunakan selama
X
5 tahun

(3 markah)
9. Pilih dan padankan maklumat dengan jawapan di dalam jadual di bawah

C
Menukar saiz objek

A Meniru apa sahaja yang terdapat di


persekitaran dan menukarnya ke
dalam bentuk produk

C
B
Menterbalikkan fungsi sesuatu alat

(3 markah)

10. Kepentingan aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk iaitu:

Pertahanan pendidikan

Kepentingan Aplikasi
invensi dan inovasi
dalam kerjaya reka
bentuk

komunikasi (3 Markah)
BAHAGIAN B ( 20 MARKAH)

1. Rajah menunjukkan objek asas yang dibina menggunakan bentuk geometri asas.
Berdasarkan rajah dibawah.

bentuk geometri objek asas


asas RAJAH 1

(a). Nyatakan Teknik Pembinaan Objek yang digunakan

__________________cantuman/penyatuan_________________________________

[1 Markah]

(b). Nyatakan Dua Bentuk Geometri yang digunakan untuk menghasilkan objek asas
di atas

i)BULATAN

ii)KUBOID/ SEGI EMPAT


[2 Markah]
(c). Berdasarkan daripada produk pada rajah 1. Hasilkan sebuah Lakaran Inovasi
pada produk tersebut dengan mengaplikasikan sekurang – kurangnya TIGA Elemen
dan TIGA prinsip reka bentuk pada lakaran tersebut. Lakaran haruslah berbentuk
3D dan dilabelkan.

ELEMEN PRINSIP

Garisan Keseimbangan

Rupa Pengulangan

Bentuk Kontras

Tekstur Kepelbagaian

Saiz Kesatuan

Warna Keringkasan

Ruang Harmoni

*Satu Elemen Dan Satu


Prinsip 1 Markah.
*Kekemasan 1 Markah
* Markah Penuh 7
Markah

[7 Markah]
2. Rajah berikut menunjukkan keadaan meja tulis Sarah
Mana pemadam ni?

Berdasarkan rajah itu,

a) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Sarah

Meja tulis berselerak menyebabkan Sarah sukar mencari alat tulis


(1 Markah)
b) Terangkan dua cara bagi mengatasi masalah di 2(a).
(i) Mereka cipta sebuah bekas yang boleh menyimpan semua alat tulis

(ii) Mereka cipta sebuah meja serbaguna yang mempunyai tempat menyimpan alat tulis
secara teratur

(2 Markah)

b) Nyatakan empat langkah menjana idea reka bentuk produk untuk

menyelesaikan masalah.

(i) Meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarnya ke dalam bentuk
produk

(ii) Menterbalikkan fungsi sesuatu alat

(iii) Menukar saiz objek

(iv) Menterbalikkan kedudukan (4 Markah)


d) Nyatakan tiga komponen pengurusan projek reka bentuk

(i) Skop Kerja

(ii) Tempoh masa

(iii) Kos Projek (3 Markah)

- SOALAN TAMAT –

Anda mungkin juga menyukai