Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr.

Wb
Para hadirin yang terhormat marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa
memohon kepada Tuhan agar acara ini berjalan dengan lancar,bagi yang beragama lain
mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing

“Bismillahirrahmanirrahim”
Hamdan syakirin hamdanna imin hamdanyuwafii ni’mahu wayukafi maziidah
Yarobbana lakalhamdu kama yambaghiili jalaali wajhika wa’adziimi sultonik
Allahumma sholli ‘ala sayyidina muhammad wa’ala aali sayyidina Muhammad.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI


Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang engkau
limpahkan serta segala nikmat yang telah engkau berikan pada kami,pada saat ini engkau
pertemukan kami dalam acara.................................................................................
Untuk itu ya allah ya rahman ya rahim jadikanlah acara ini acara yang engkkau ridhoi,engkau
rahmati,engkau berikan Taufiq dan Hidayahmu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan
membawa berkah serta manfaat bagi kami.

Ya ALLAH YA RABBANA YA KARIM


Kiranya momentum acara ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat
dan karuniamu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini,yang merupakan
ammanah mu yaitu sebagai abdi masyarakat sehingga tugas kami memberikan pelayanan
kepada masyarakat dapat kami laksanakan sebaik baiknya,penuh tanggung jawab serta
semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi Puskesmas suatang baru.
YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM
Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang
amat berat ini,namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas
dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami.Kokohkanlah rasa persatuan
dan kesatuan di hati kami,jauhkan kami dari rasa dendam dan permusuhan diantara kami
demi terwujudnya keakraban,persaudaraan,kerukunan,kedamaian,kekompakan dan
ketentraman dihati kami.

YA ALLAH YA GHAFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN


Ampunilah dosa dan kesalahan kami,dosa kedua orang tua kami,dosa para pemimpin kami
dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami.Ya allah kabulkanlah doa kami ini.
Robbana dholamna anfusana wailamtakfirlana watarhamna lakunanna minal khosirin.
Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu allazina mingkoblina
Rabbana walatuhammilna ma laa tokatalannabih
Wafuanna wagfirlana watarhamna anta maulana fansurna alal qoumil kapirin.
Rabbana atina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Subhana...............
Walhamdulillah...............
Wss.wr.wb