Anda di halaman 1dari 75

Arheološka topografija

rijeke Krke i predrimski,


Burnum i Promona

RIJEKA KRKA JE PRIRODNI I KRŠKI


FENOMEN JUŽNE HRVATSKE, ČIJI
DUBOKI KANJON, UZ KANJON
PRITOKE BUTIŠNICE, PRESIJECA
DALMACIJU, ODNOSNO PRESIJECA
ZALEĐE JADRANSKE OBALE.
SREDNJOVIJEKOVNE TVRĐAVE NA KRKI
MEĐUTIM NAŠA TEMA JE POČETAK HISTORIJE NA
OVIM PROSTORIMA.
UBIKACIJA VAŽNIH POVIJESENIH LOKALITETA NA
SAMOM POČETKU ANTIKE

BURNUM I PROMONA

Plinije kaže:
Narod Liburna seže od Raše do rijeke Krke.
DA CITIRAMO POZNAVAOCE DALMATINSKE ANTIČKE
GEOGRAFIJE-
S. Čače u ključnom radu o teritorijima zajednica
oko rijeke Krke ističe da je Krka kao granica
Liburna i Delmata determinirana u vremenu
delmatske ekspanzije između 180. i 160. g. pr.
Krista, a poslije tijekom njihove dugotrajne borbe s
Rimljanima.
Strabonove i Plinijeve navode o rijeci Krki kao
razdjelnici između Liburna i Delmata ne smijemo
shvatiti doslovno. Liburnske zajednice pouzdano
su vladale desnom obalom Krke, međutim
pojedine od njih kontrolirale su obje obale što je
bilo prijeko potrebno da bi se osigurale ceste,
prijelazi preko rijeke i plovni putovi.
TI LIBURNI SU NAJVJEROVATNIJE U VEĆEM DIJELU
TOKA KRKE BILI BURNISTI
KISTANJSKA POVRŠ, PRESIJEČENA RIJEKOM KRKOM, FENOMEN KOJI
JE ZAINTERESIRAO I GEOGRAF JOVANA CVIJIĆA.

NAS U OVOM SLUČAJU NAJVIŠE ZANIMA PREDRIMSKI PERIOD, ODNOSNO


NASELJA, BURNUM I PROMONA. PREMA NAŠEM MIŠLJENJU PREDRIMSKI
BURNUM TREBAMO TRAŽITI NA RADUČKOJ GLAVICI, A PROMONU
TREBAMO TRAŽITI, NA POLOŽAJU SKUPINE GRADINA U OKOLINI DRNIŠA
UBIKACIJA PREDRIMSKOG BURNUMA NA GRADINU U PULJANIMA, PREKO
PUTA RIMSKOG VOJNOG LOGORA, TREBA SE PREISPITATI I OZBILJNO UZETI
U OBZIR LOKACIJU RADUČKA GRADINA U RADUČIĆU

GRADINA PULJANE

BURNUM

BURNUM

GRADINA U PULJANIMA JE NIZINSKI LOKALITET, U ISTOJ RAVNI


SA OKOLNIM TERENOM, KOJI JE SA TRI STRANE OKRUŽEN
NEPRISTUPAČNIM KANJONOM RIJEKE KRKE
SMATRAMO DA SE BURNUM
NALAZIO NA
DOMINANTNOM VISU
SLIČNO KAO I SUSJEDNA
VARVARIA

RADUČKA
GLAVICA JE
IDEALNA ZA
UBIKACIJU
LIBURNSKOG
BURNUMA
RADUČKA GLAVICA, PO NAŠEM MIŠLJENJU BURNUM, KONTROLIRA ŠIROKU
OKOLINU PODRUČJA IZMEĐU RIJEKA KRKE I ZRMANJE

U OKRUŽJU
TERITORIJA BURNISTA
SASTAJU SE TERITORIJ
ČETIRI ANTIČKA
NARODA
LIBURNI, DELMATI,
JAPODI I DICIONI
BURNISTI NISU KONTROLIRALI SAMO TERITORIJ OMEĐEN GORNJIM TOKOVIMA
RIJEKA KRKA I ZRMANJA, NEGO NAJVJEROVATNIJE I DIJELOVIMA PODRUČJA
SJEVERNO OD ZRMANJE. NEOSPORNA JE VAŽNOST KOMUNIKACIJA KOJE SU
VODILE, SA TERITORIJA BURNISTA, DO TERITORIJA NARODA I PLEMENA, JAPODA I
DICIONA.

BURNUM
LOGIČNO JE DA NISU BURNISTI KONTROLIRALI SAMO OBE OBALE
KRKE, NEGO I OBE OBALE GORNJEG TOKA ZRMANJE

JAPODI

GRADINA ŽEŽELJ NA ZRMANJI


GRADINA ŽEŽELJ

KANJON RIJEKE ZRMANJE


DOLINA IZVORIŠNOG DIJELA ZRMANJE

GRADINE SJEVERNO OD ZRMANJE


TUMULI NA TERENU SJEVERNO OD KANJONA ZRMANJE

BURNUM-RADUČKA GLAVICA, SASVIM SIGURNO KONTROLIRA TERITORIJ


BURNISTA, PROSTOR IZMEĐU RIJEKA, KRKE I ZRMANJE, ODNOSNO
PODRUČJE BURNISTA KONTROLIRA PRELAZE I KOMUNIKACIJE KOJE
SPAJAJU KRKU I ZRMANJU.
KEGLEVIĆA
GRADINA

GRADINA ŽEŽELJ

BURNUM
RADUČKA ILI BABIĆA GLAVICA, U SELU RADUČIĆ

RADUČKA ILI BABIĆA GLAVICA


RADUČKA GLAVICA

RADUČKA GLAVICA
NALAZI NOVCA
NUMIDIJE NA
LOKALITETU
RADUČKA/BABIĆA
GLAVICA,
DATIRANOG U III-II
VIJEK PRIJE KRISTA,
SU POKAZATELJ
VAŽNOSTI OVOG
GRADINSKOG
NASELJA

SA RADUČKE GLAVICE KONTROLIRA SE CIJELA


KRKA PROMINSKA POVRŠ SVE DO DRNIŠA I GRADINE
“KALUN” (PROMONE) PROMONA
GRADINE I PRIJELAZI NA RIJECI KRKI POD NADZOROM, ODNOSNO
NADOMAK, RADUČKE GLAVICE.
GRADINA U PULJANIMA SAMO JE JEDNA OD TIH GRADINSKIH NASELJA

ČAVLINA BUK I ISUŠENO MARASOVIĆA JEZEROM, MJESTO


PRELAZA
ISUŠENO MARASOVIĆA JEZERO

PRELAZ KOD ČAVLINA BUKA-SLAPA BOBODOL


POZICIJE GRADINA KOD PRIJELAZA
ČAVLINA BUK

GRADINA NAD GREDOM


GRADINA NAD GREDOM

GRADINA NAD GREDOM, ZGURA


GRADINA CARIGRAD, KOD PRIJELAZA-SLAPA BILUŠIĆA BUK

POGLED SA GRADINE CARIGRAD, NA GRADINU NAD GREDOM


GRADINA CARIGRAD

KERAMIKA, GRADINA CARIGRAD


BILUŠIĆA BUK

BILUŠIĆA BUK
KAO ŠTO JE NAPOMENUTO GRADINA U PULJANIMA JE
SAMO JEDNA OD GRADINA NA KRKI, ISTINA ZBOG
PRIRODNIH UVJETA, TO JE I NAJVEĆE OD TIH GRADINSKIH
NASELJA NAD KRČKIM SLAPOVIMA

GRADINA U PULJANIMA
SLAP MILJACKA

KANJONI RIJEKA KRKA I ČIKOLA I PLANINA PROMINA, SU TRI NAJVEĆE PREPREKE KOJE
KOMUNIKACIJE, IZ PRAVCA LIBURNIJE PREMA TERITORIJU DELMATA, MORAJU PREMOSTITI ILI
MORAJU ZAOBIĆI, U SREDIŠNJEM DIJELU DALMACIJE
KANJON KRKE I U ZALEĐU PLANINA PROMINA, MJESTA
TRVENJA I RAZDVAJANJA LIBURNA I DELMATA

KRKA

OVAJ DIO DALMACIJE , NAJKRAĆE OPISANO, JE RAVNA POVRŠ


MJESEČEVA PEJSZAŽA, KOGA PRESIJECAJU RIJEČNI KANJONI
BURNUM

VARVARIA

NA TOJ RAVNOJ POVRŠI ISTIČU SE PROMONA

SAMO VRŠKOVI, RADUČKE


GLAVICE, BRIBIRSKE GLAVICE I
SPLET BRDAŠACA (UMCI) KOD
DRNIŠA
KANJON ČIKOLE TAKOĐER TEŠKO PREIJALAZNA PREPREKA
KOMUNIKACIJAMA
KANJON ČIKOLE
GRADINA KLJUČ NA RUBU KANJONA ČIKOLE
UTVRDA KLJUČICA NA ČIKOLI KONTROLIRA JEDNO OD MJESTA PRIJELAZA PREKO
ČIKOLE

GRADINA
GRADINA

SREDNJOVJEKOVNI KASTRUM KLJUČICA

SR

EDNJOVJEKOVNI KASTRUM

KLJUČICA
PRIJELAZ PREKO ČIKOLE, MRĐENOV MOST
ROŠKI SLAP NAJPOGODNIJI PRIJELAZ PREKO KRKE.
KONSTATIRAMO DA, AKO JE OKTAVIJANOVA VOJSKA U
NAPADU NA DELMATE PREŠALA KRKU NA VIŠE MJESTA, ILI BAR
NA DVA MJESTA, JEDNO MJESTO JE SASVIM SIGURNO BIO
ROŠKI SLAP
ZNAČAJ ROŠKOG SLAPA POTVRĐUJU I NATPISI RIMSKIH VETERANA
NATPIS CENTURIONA IIII LEGIJE MAKEDONACA SA ROŠKOG SLAPA
NATPIS
CENTURIONA
IIII LEGIJE
MAKEDONACA

ROŠKI SLAP MJESTO IZLAZA IZ KANJONA KRKE, LOKALITET “KRUŽINE”


NAD KANJONOM ROŠKOG SLAPA, UZ KOMUNIKACIJU PREMA
DRNIŠU, NALAZIMO PRAPOVIJESNI LOKALITET “KRUŽINE”

KERAMIKA “KRUŽINE”
LOGIČNO BI BILO DA JE OKTAVIJANOVA VOJSKA DALMATE NAPALA IZ VIŠE PRAVACA.
GRADINE KOD DRNIŠA SU PREPREKA KOJU JE TA VOJSKA MORALA SAVLADATI

BURNUM

VARVARIA

BURNUM
RIMSKA PROMONA

ZA ZVANIČNU UBIKACIJU PROMONE NAJVAŽNIJI ELEMENTI SU APIJANOV OPIS I MILIACIJA


TABULE PEUTENGERIANE.
APIJAN KAŽE ZA PROMONU: MJESTO JE BILO BRDOVITO I SA SVIH STRANA OPKOLJENO VRLETNIM
GLAVICAMA POPUT TURPIJICA
TAKO SE, ZBOG NIZA OŠTRIH VISOVA, DRŽI DA JE PREDRIMSKA
PROMONA NIZ GRADINA U KLANCU, KOD SELA TEPLJUH

PETROVAC, VELIKA ORIŠNICA, MALA ORIŠNICA


MEĐUTIM GRADINE KOD KLANCA NISU JEDINE NA NEKOM
STRATEŠKOM POLOŽAJU, A KOJE IZGLEDAJU POPUT TURPIJICA

KLANAC

GRADINE-UMCI KOD DRNIŠA

MJESTO BRDOVITO I SA SVIH STRANA OPKOLJENO


VRLETNIM GLAVICAMA POPUT TURPIJICA NALAZI SE I
NEDALEKO OD DRNIŠA, KOD SELA TRBOUNJE

GRADINE-UMCI KOD DRNIŠA


ROJ
GRADINA
KOD
DRNIŠA

KAKO KAŽE APIJAN: VEĆINA SE SMJESTI U GRAD A PO GLAVICAMA


VERSOS RAZMIJESTI STRAŽE KOJI SA VISINE PRATIČE RIMLJANE
POGLED SA PLATOA NA PLANINI PROMINI, NA DIO GRADINA

POGLED SA GRADINE PLANDIŠTE NA NEKOLIKO UMACA


PRELAZ SA PROMINSKO-MILJEVAČKE ZARAVNI U PETROVO POLJE
UPRAVO PROLAZI KROZ PRIRODAN KORIDOR UZ GRADINE

OKTAVIJAN VEĆINU VOJSKE POŠALJE DA NAPADA GRAD, A JEDAN DIO


OTPRAVI NA NAJVIŠU GLAVICU KOJI ODATLE OTIMAŠE MANJE BREŽULJKE-
KAŽE APIJAN
ČUPIĆA GRADINA

ČUPIĆA GRADINA

ČUPIĆA GRADINA BRAKUSA GRADINA PLANDIŠTE


MEDINA-GRETA GLAVA
GRADINA PLANDIŠTE

BRAKUSOVA GRADINA, POGLED SA GRADINE PLANDIŠTE


BRAKUSOVA GRADINA, U POZADINI VIDI SE MORSKA
PUČINA

OSTACI RANOKRŠĆANSKE BAZILIKE POD ČUPIĆA GRADINOM, SVJEDOČANSTVO, O


ZAJEDNICI /PAGUSU, U OKRUŽJU DRNIŠKIH GRADINA
IPAK GRADINA “KALUN” DJELUJE NAJMOĆNIJE U
SKUPINI GRADINA

GRADINA “KALUN”‚ DOMINIRA RAVNOM POVRŠI SVE DO


KANJONA RIJEKE KRKE PA I DALJE
GRADINA “KALUN” DOMINIRA DRNIŠKIM KRŠOM I PRILAZIMA
PLANINI MOSEĆ

MOSEĆ

OKTAVIJAN PREKO ROŠKOG SLAPA


RAVNO NA PROMONU
GRADINA “KALUN” I PETROVO POLJE

DOMINIRAJUĆA GRADINA DRNIŠKIH UMACA JE GRADINA


“KALUN”

GRADINA “KALUN”
GRADINA “KALUN” DOMINIRA PETROVIM POLJEM

GRADINA “KALUN”, POGLED IZ I PETROVA


POLJA
NA SAMOJ GRADINI “KALUN” NALAZIMO ZNATNE
OSTATKE PRAPOVIJESNOG UTVRĐENJA

NA SAMOJ GRADINI “KALUN” NALAZIMO


ZNATNE OSTATKE PRAPOVIJESNOG
UTVRĐENJA
GRADINA
“KALUN”

GRADINA
“KALUN”
GRADINA
“KALUN

GRADINA “KALUN” ”
NA SAMOJ GRADINI “KALUN” NALAZIMO ZNATNE OSTATKE
PRAPOVIJESNOG UTVRĐENJA

NA SAMOJ GRADINI “KALUN” NALAZIMO


ZNATNE OSTATKE PRAPOVIJESNOG
UTVRĐENJA
GRADINA “KALUN”

GRADINA “KALUN”
GRADINA “KALUN”
NA TRASI KOMUNIKACIJE KOJA PROLAZI UZ GRADINU KALUN I SPUŠTA SE
KA VAROŠKOJ GLAVICI I PETROVU POLJU NALAZI ZID DUG 200 M, ŠIROK
2 METRA
NEOBJAŠNJENI ZID

NEOBJAŠNJENI ZID POD SAMIM PADINAMA


PROMINE
NA JUŽNIM PADINAMA PROMINE NALAZIMO
KONCENTRACIJU VIŠESLOJNIH NALAZIŠTA
DA LI JE PLANINA PROMINA APIJANOVA
NAJVIŠA GLAVICA-

NA PADINAMA NA PROMINI NALAZIMO TEKOĐER NEKOLIKO


JOŠ NERAZJAŠNJENIH ZIDOVA
RIJEČ JE O ZIDOVIMA U ARHEOLOŠKI IZUZETNO ZANIMLJIVOJ ZONI NA
PLANINI PROMINI IZNAD SELA LIŠNJAK

JOŠ JEDAN OD ZIDOVA


“SKELINOVE PEĆINE” LOKALITET SA OSTACIMA PRAPOVIJESNE
KERAMIKE, TAKOĐER IZNAD SELA LIŠNJAK

SKELINOVE PEĆINE
NAJVEĆA KONCENTRACIJA KERAMIČKIH ULOMAKA NA
JUŽNIM PADINAMA PROMINE, POTIČE IZ PEĆINE “LILUŠA”
POD IZVOROM “MALI TOČAK”

KERAMIKA
ŠPILJA
“LILUŠA”
KERAMIKA ŠPILJA
“LILUŠA”

MOŽE SE KONSTATIRATI DA SE, NIZ JUŽNE PADINE PLANINE


PROMINA, OKRENUTE GRADINAMA I UMCIMA OKO DRNIŠA,
NIŽU OSTATCI NASELJA STARIJEG GVOZDENOG DOBA,
LOKALITETI, PEĆINA LILUŠA, ČULINE, SKELINOVE PEĆINE…….
TO JE PITOM KRAJ, BOGAT VODOM, CIJELI DAN OKUPAN
SUNCEM, JEDNOM RIJEČJU- METROPOLA -STARIJEG
GVODENOG DOBA

GRADINA KALUN
NIZ JUŽNE PADINE PLANINE PROMINA, OKRENUTE GRADINAMA I UMCIMA
OKO DRNIŠA, NIŽU SE OSTATCI NASELJA GVOZDENOG DOBA, PEĆINA LILUŠA,
ČULINE, SKELINOVE PEĆINE…….

U PRVOM PLANU PRAPOVIJESNA GRADINA BIBIĆA GRADINA, POD SAMOM


PLANINOM PROMINOM, U POZADINI PRAPOVIJESNE GRADINE U OKOLINI
DRNIŠA
BIBIĆA GRADINA I MILJEVAČKO-PROMINSKA
POVRŠ
PROMINSKI PUTEVI I STAZE

MISLIMO DA SMO NA PROMINI PRONAŠLI I OSTATKE TRASE VODOVODA, ONOG VODOVODA KOJEG
POMINJE PONATI NATPIS NA BRONČANOJ PLOČI. NATPISA KOJI POMINJE VODOVOD I SEOSKU
ZAJEDNICU PROMINJANA- AQUE I PAGANI PROMONENSES. KAKO SE OSTACI VODOVODA NALAZE NA
JUŽNIM PADINAMA PLANINE PROMINE U PRAVCU DRNIŠA, TO JE RAZLOG VIŠE DA ZAJEDNICU
PROMINJANA UBICIRAMO BAŠ U OKRUŽJE DRNIŠKIH GRADINA
GRADINA KALUN DRNIŠ I PROMINA

MEĐUTIM NEPOSREDNO POD GRADINOM KALUN NALAZI SE


VAROŠKA GLAVICA, MJESTO OKRUŽENO IZVORIMA
VAROŠKA GLAVICA ------------------------- ------ GRADINA KALUN
GRADINA
KALUN

VAROŠKA
GLAVICA
VAROŠKA GLAVICA

VAROŠKA GLAVICA
POSTOJE ZNAKOVI KOJI UPUĆUJU DA SU NA VAROŠKOJ
GLAVICI MOŽDA OSTACI ZANIMLJIVOG PRAPOVIJESNOG
UTVRĐENJA

VAROŠKA GLAVICA
VAROŠKA GLAVICA

VAROŠKA GLAVICA
VAROŠKA GLAVICA

VAROŠKA GLAVICA
VAROŠKA GLAVICA

PLATO VAROŠKE
GLAVICE I PETROVO
POLJE
UBIKACIJA
PROMONE /SKUP
GRADINA KOD
DRNIŠA/ RJEŠAVA
PITANJE BIJELE
MRLJE U JUŽNOM
DIJELU MILJEVAČKO-
PROMINSKOG
PLATOA. TO
PODRUČJE,
PRIRODAN TROKUT,
OGRANIČEN
RIJEKAMA, KRKA I
ČIKOLA I PLANINOM
PROMINA ,PRIPADA
DAKLE PROMONI.

DAKLE GRADINA “KALUN”, GRADINA PLANDIŠTE,


BRAKUSOVA GRADINA I ČUPIĆA GRADINA, MEDINA,
DRNIŠKA GRADINA, ANDABAKA GRADINA, PA
EVENTUALNO I VAROŠKA GLAVICA, SU APIJANOVA
PROMONA
NADAMO SE DA ĆE ARHEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA, KOJA BI JEDNOG DANA MOGLA
OBUHVATITI I OVA NALAZIŠTA, RAZRIJEŠITI
OVU TEK NAČETU DILEMU