Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 10

TARIKH/ HARI: 08/03/2018


Pe
MASA: 12.00-1.00 Bela
Tanda
KELAS: 1DIDIK
ELEMEN MERENTAS
BIDANG MENULIS KURIKULUM

TAJUK TENTANG RIZAL BBB

STANDARD 3.2 REFLEKSI / IMPAK/ Pada akhir pengaja


KANDUNGAN
PENAMBAHBAIKAN objektif yang diteta
STANDARD 3.2.2 mencapai objektif a
PEMBELAJARAN datang.
PdP ditunda kerana
Tindakan Susulan :
LITERASI KONSTRUK 11

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
DI AKHIR PDPC MURID BERUPAYA:
1-MENYENARAIKAN 4 DARIPADA 5
JAWAPAN PEMAHAMAN BERDASARKAN
SOALAN TERTUMPU SECARA BERTULIS.

2-MEMBINA 3 DARIPADA 4 AYAT MUDAH


BERPANDUKAN GAMBAR SECARA
BERTULIS.

1-MURID SECARA INDIVIDU MEMBACAKAN


TEKS DI HADAPAN RAKAN-RAKAN.

2-MURID DIBAHAGIKAN SECARA KUMPULAN ( 4


ORANG) UNTUK BERBINCANG.

3-MURID MENYENARAIKAN JAWAPAN DIDALAM


PETA BUIH YANG DIBERIKAN.

4.MURID DI SETIAP KUMPULAN MEMBACAKAN


JAWAPAN.

5.MURID DIMINTA MENYELESAIKAN LATIHAN


RINGKASAN AKTIVITI YANG DIBERIKAN SECARA INDIVIDU.

PEMBELAJARAN Berasaskan Murid √


ABAD KE-21 Pembelajaran Kolaboratif √
Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
AKTVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Round Table

Think Pair Share

Hot Seat

Pembentangan Hasil Sendiri

Role Play

Gallery Walk

Three Stay, One Stay

Peta I-think

Deklamasi Sajak / Nyanyian


Tandakan √ pada ruangan berkenaan

TAHAP PENGUASAAN (PBS)

TP6

TP5

TP4

TP3

TP2

TP1

Tandakan √ pada ruangan berkenaan

ARAS PEMIKIRAN

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingati
Tandakan √ pada ruangan berkenaan

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Latihan bertulis
Laporan amali/eksperimen
Kuiz
Pembentangan
Soal Jawab
Pemerhatian / lisan / soal jawab
Tandakan √ pada ruangan berkenaan