Anda di halaman 1dari 4

AKTIVITI KUMPULAN SAINS SEKOLAH RENDAH-MBMMBI 2015

KEMAHIRAN PROSES SAINS

AKTIVITI 1 – KENALI AKU

ARAHAN :

Setiap kumpulan diberikan 4 jenis daun yang berbeza. Peserta diminta untuk :

1. mengenalpasti ciri-ciri daun.


2. menyenaraikan ciri-ciri daun.
3. menyatakan persamaan dan perbezaan ciri-ciri daun.
4. membincangkan kepentingan daun kepada tumbuhan.
4. membincangkan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan
5. melakarkan spesimen daun di ruangan yang disediakan.
6, menyenaraikan KPS dan KMS.

32
AKTIVITI KUMPULAN SAINS SEKOLAH RENDAH-MBMMBI 2015

Helaian Rancangan Penyiasatan Sekolah Rendah


Nama: Ahli Kumpulan

Kelas:

Apa yang saya ingin siasat

1. Ciri-ciri pada daun.

2. Mengenalpasti persamaan dan perbezaan daun.

3. Menyatakan kepentingan daun kepada tumbuhan.

4. Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan

4. Melakar spesimen dengan betul.

Senaraikan kemahiran proses sains yang terlibat.

33
AKTIVITI KUMPULAN SAINS SEKOLAH RENDAH-MBMMBI 2015

Bagaimana saya menjalankan aktiviti

Radas dan bahan yang diperlukan

Langkah-langkah keselamatan

34
AKTIVITI KUMPULAN SAINS SEKOLAH RENDAH-MBMMBI 2015

Lakaran spesimen

35