Anda di halaman 1dari 9

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MUZIK TAHUN 5
1 jam

NAMA : ……………………………………………..
TARIKH : ……….…………………………………….

BAHAGIAN A : TEORI ASAS MUZIK (10 m)

1. Apakah nama set garisan berikut.

A. Klef trebel
B. not muzik
C. baluk
D. garis

2. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar
B. ruang
C. garis bar
D. garis

3. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar
B. ruang
C. garis bar
D. garis

1
4. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar
B. ruang
C. garis bar
D. garis

5. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan di bawah?

A. bar
B. ruang
C. garis bar
D. garis

6. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F
B. not A
C. not C
D. not E

7. Apakah nama not muzik berikut?

A. not F
B. not A
C. not C
D. not E

8. Lukiskan not muzik C pada baluk di bawah.

2
9. Lukiskan not muzik F pada baluk di bawah.

10. Lukis satu klef treble pada baluk di bawah

11. Lukis not-not berikut dengan betul.

Not Minim Not Krocet Not Semibrif Not Kuaver

12. Padankan jenis not dan nilai not yang berikut.

Jenis Not Nilai Not


Kuaver 4
Krocet 3
Minim 2
Minim Bertitik 1
Semibrif ½

13. Tulis simbol dan istilah muzik pada ruang yang disediakan.

Simbol / Istilah Makna Simbol / Istilah Makna

3
Beransur kuat Tamat

Tersekat-sekat Ulang dari mula

14. Suaikan corak irama dengan meter yang betul.

2
4

3
4

4
4

4
BAHAGIAN B : PERALATAN MUZIK (10 m)

5
1. Apakah nama alat muzik berikut?
A. Glocken spiel
B. maracas
C. castanet
D. triangle

2. Apakah nama alat muzik berikut?

A. jingle stick 8 bells


B. maracas
C. jingle stick 4 bells
D. triangle
3. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel
B. maracas
C. castanet
D. triangle

4. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel
B. tambourine
C. castanet
D. triangle

5. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel
B. maracas
C. castanet
D. triangle (kerincing)

6. Apakah nama alat muzik berikut?

6
A. glockenspiel
B. jingle stick 6 bells
C. castanet
D. jingle stick 3 bells

7. Apakah nama alat muzik berikut?

A. jingle stick 8 bells


B. maracas
C. castanet
D. jingle stick 9 bells
8. Apakah nama alat muzik berikut?

A. glockenspiel
B. drum
C. castanet
D. shaken drum

9. Apakah nama alat muzik berikut?


A. maracas
B. wood malet
C. triangle
D. kayu tik tok
E. k
10. Apakah nama alat muzik berikut?

A. wood mallet
B. two tone omiya
C. castanet
D. triangle

7
BAHAGIAN C : LAGU (15 markah)

Lengkapkan senikata lagu di bawah.

Ibu Pertiwiku
Sarawak tanahairku

Negeriku tanahairku Sarawak

Engkaulah tanah ………………………………………………………………………………………………………

Tanah tumpah darahku, ………………………………………………………………………………………………

Rakyat hidup …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bersatu ………………………………………………………………………………………………………………....

Untuk ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….… Malaysia

Aman ………………………………………………………………………………………………………Maha Esa

………………………………………………………………………………………………………………… bertuah

Teras ……………….……………………………………………………………………………………………………

Berjaya berdaulat

8
9