Anda di halaman 1dari 8

5 MASALAH SOSIAL

TUGAS PELAJARAN STUDY SKILL

NAMA :

SHELLY EUNIKE

KELAS :

7A
DAFTAR ISI

1. MASALAH KEMISKINAN................................................................................1
2. MASALAH KEPENDUDUKAN........................................................................2
3. MASALAH PENDIDIKAN................................................................................3
4. MASALAH KEJAHATAN/KRIMINALITAS....................................................4
5. KENAKALAN REMAJA....................................................................................5

i
1. MASALAH KEMISKINAN

Illustration 1: Kondisi miskin

1
2. MASALAH KEPENDUDUKAN

Illustration 2: Kebanyakan anak

2
3. MASALAH PENDIDIKAN

Illustration 3: Putus sekolah

3
4. MASALAH KEJAHATAN/KRIMINALITAS

Illustration 4: Jambret

4
5. KENAKALAN REMAJA

Illustration 5: Persekusi