Anda di halaman 1dari 12

SULIT

SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG,


JALAN MASJID BATU 14, 47100 PUCHONG SELANGOR.
_________________________________________________________________________________
PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017)
SEJARAH TAHUN 4
MASA :1 JAM 100

NAMA MURID : …………………………………………………................. KELAS : ....................

SOALAN OBJEKTIF
Pilih jawapan yang betul.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pertama?


A Buku
B Artifak
C Majalah
D Surat khabar

2 Tempoh masa 10 tahun dipanggil sebagai


A alaf
B abad
C kurun
D dekad

3 Apakah nama panggilan ibu bagi kaum Iban?


A Ina
B Indai
C Amih
D Amma

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
2

4 Siapakah yang bertanggungjawab mengendalikan semua perkara berkaitan


dengan kebajikan dan keselamatan murid?
A Guru Besar
B Guru Penolong Kanan Pentadbiran
C Guru Penolong Kanan Kokurikulum
D Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

5 Lokasi sesebuah rumah atau tempat dapat dikenal pasti dengan


menggunakan
A alamat
B poskad
C nama negeri
D nama daerah

6 Lautan manakah yang terletak di antara benua Amerika Utara dan benua
Asia?
A Lautan Hindi
B Lautan Antartika
C Lautan Pasifik Utara
D Lautan Atlantik Utara

7 Berikut merupakan kawasan yang terletak di Kepulauan Melayu KECUALI


A Australia
B Sumatera
C Pulau Borneo
D Tanah Melayu

8 Bilakah Zaman Neolitik berlaku?


A 2,500 tahun dahulu
B 5,000 tahun dahulu
C 10,000 tahun dahulu
D 40,000 tahun dahulu

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
3

9 Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan manusia Zaman


Paleolitik?
A Gua Cha, Kelantan
B Kota Tampan, Perak
C Jenderam Hilir, Selangor
D Sungai Tembeling, Pahang
10 Manusia Zaman Logam telah pandai membuat perhiasan daripada
A manik
B kulit kayu
C tanah liat
D repihan batu

11 Apakah selat terpanjang di dunia?


A Selat Sunda
B Selat Tebrau
C Selat Melaka
D Selat Inggeris

12 Siapakah yang mengasaskan Kerajaan Temasik?


A Parameswara
B Sang Nila Utama
C Dato’ Maharaja Lela
D Megat Iskandar Shah

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
4

13

Bendahara
Temenggung
Laksamana
Penghulu Bendahari

Senarai di atas merujuk kepada golongan


A Raja
B Hamba
C Pembesar
D Rakyat biasa

14 Antara berikut,yang manakah merupakan tugas Bendahara Melaka?


A Pengawal peribadi Sultan
B Menjaga keselamatan perairan Melaka
C Pemangku Sultan apabila Sultan gering
D Menjamin keselamatan pedagang di Melaka

15 Semasa Zaman Kesultanan Melayu Melaka, siapakah yang menjalankan


tugas mengurus kewangan negeri?
A Bendahara
B Laksamana
C Temenggung
D Penghulu Bendahari

16 Apakah nama asal Singapura?


A Temasik
B Palembang
C Sening Ujung
D Sungai Bertam

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
5

17 Berdasarkan kisah Melaka mendapat nama, Parameswara terkejut apabila


anjing perburuan baginda ditendang jatuh ke dalam sungai oleh seekor
A gajah
B musang
C beruang
D pelanduk

18 Apakah nama bapa Tun Perak?


A Tun Besar
B Hang Mahmud
C Raja Muhammad
D Tun Perpatih Sedang

19 Tun Perak pernah berkhidmat di bawah pemerintahan sultan-sultan berikut


KECUALI
A Sultan Mansur Shah
B Sultan Iskandar Shah
C Sultan Muzaffar Shah
D Sultan Alauddin Riayat Shah

20 Bagi menyelesaikan masalah perlantikan Tun Perak sebagai Bendahara


Melaka, Bendahara Tun Ali dikahwinkan dengan
A. Tun Teja
B Tun Kecil
C Tun Kudu
D Tun Fatimah

(40 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
6

BAHAGIAN A
(i) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

jamung ulama gajah Perdana Menteri Palembang


Hang Jebat Majapahit Laksamana Suma Oriental Hang Tuah

1 _______________ ialah pembesar yang mengetuai angkatan tentera laut.

2 Sultan memanggil ______________ ke istana untuk mengajar agama Islam bagi


menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan.

3 Jawatan Bendahara boleh disamakan dengan jawatan __________________.

4 Parameswara merupakan seorang raja kerajaan Melayu dari _______________.

5 Menurut ________________, nama Melaka berasal daripada perkataan


malaqa yang bermaksud tempat perlindungan.

6 Tun Perak mengarahkan pengikutnya untuk mengikat ______________ di


sepanjang pantai Melaka bagi mengelirukan askar Siam.

7 _______________ dilahirkan di Kampung Sungai Duyung.

8 Sultan telah menitahkan Hang Tuah supaya membunuh ________________


yang menderhaka.

9 Hang Tuah berjaya membeli 10 ekor _____________ dari negara Siam untuk
dipersembahkan kepada Sultan Melaka.

10 Hang Tuah telah menggagalkan percubaan membunuh Sultan Melaka


semasa berada di _________________.
(20 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
7

BAHAGIAN B
(i) Jawab soalan berikut.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan Prasejarah?


________________________________________________________

2 Nyatakan dua lokasi petempatan manusia Zaman Neolitik di Malaysia.


i) _________________________
ii) _________________________

3 Bagaimanakah cara manusia Zaman Mesolitik mengebumikan mayat?


________________________________________________________

4 Apakah yang dimaksudkan dengan sistem barter?


________________________________________________________

5 Namakan dua peralatan yang dihasilkan pada Zaman Logam?


i) _________________________
ii) _________________________
(10 markah)

(ii) Lengkapkan jadual berikut.

Nama Kerajaan Masa Wujud Lokasi


Kedah Tua Abad ke-5 Masihi (1)
Chih Tu (2) Berhampiran Sungai Kelantan
Santubong Abad ke-7 Masihi (3)
(4) Abad ke-11 Masihi Berhampiran Sungai Dinding
(5) Abad ke-14 Masihi Muara Sungai Singapura

(10 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
8

BAHAGIAN C
(i) Berdasarkan nilai-nilai murni yang diamalkan oleh Masyarakat Melaka, nyatakan
nilai yang boleh anda contohi dalam menjalani kehidupan harian.

1. ________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

(10 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
9

(ii) Lengkapkan rajah di bawah tentang sifat kepimpinan Parameswara.

2.

3.
1.
Sifat
Kepimpinan
Parameswara
5. 4.

(10 markah)

Disediakan oleh,

Guru Sejarah Tahun 4,


SK Puchong.

- KERTAS SOALAN TAMAT -

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
10

JAWAPAN

Soalan Objektif
1. B 6. C 11. C 16. A
2. D 7. A 12. B 17. D
3. B 8. B 13. C 18. D
4. D 9. B 14. C 19. B
5. A 10. A 15. D 20. C
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian A
1. Laksamana 6. jamung
2. Ulama 7. Hang Tuah
3. Perdana Menteri 8. Hang Jebat
4. Palembang 9. gajah
5. Suma Oriental 10. Majapahit
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian B
(i) 1. Zaman manusia belum mempunyai tulisan. (2 markah)
2. Bukit Tengkorak, Sabah / Gua Cha, Kelantan / Gua Badak, Perak
(1 jawapan yang betul = 1 markah)
3. Mayat dibengkokkan semasa dikebumikan. (2 markah)
4. Sistem barter ialah sistem tukar barang. (2 markah)
5. loceng / kapak / sabit / mata pisau / mata lembing
(1 jawapan yang betul = 1 markah)

(ii) 1. Lembah Bujang


2. Abad ke-6 Masihi
3. Sungai Sarawak
4. Gangga Negara
5. Temasik
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
11

Bahagian C
(i) - Menghormati pemimpin
- Tolong-menolong dan hormat- menghormati antara masyarakat
- Menuntut ilmu agama
- Mempelajari ilmu pertahanan diri
- Berbincang dalam membuat keputusan
- Bekerjasama dalam setiap perkara
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

(ii) Sifat Kepimpinan Parameswara


- Gigih
- Bijak
- Bermuafakat
- Bercita-cita tinggi
- Berpandangan jauh

(1 jawapan yang betul = 2 markah)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong


SULIT Sejarah | Tahun 4
12

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................... ................................... ...................................


SYAZWANIE MOHAMED LATIPAH BT YUSOF ARIFUL RIZAL BIN SENIN
(Guru Sejarah Tahun 4) (Ketua Panitia Sejarah) (P.K. Pentadbiran)

PENTAKSIRAN SUMATIF 4 (2017) SK Puchong