Anda di halaman 1dari 6

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping 4 Nyatakan nilai digit bagi angka

kad perkataan. bergaris dalam nombor 75 102.

ENAM BELAS RIBU TIGA A 10


PULUH SATU
B 100

Angka bagi perkataan nombor di C 1 000


atas ialah D 10 000

A 1 631
5 Rajah 2 menunjukkan satu kad
B 10 631 angka.
C 16 031
23 867
D 16 310

Nilai tempat bagi digit yang


2 Tuliskan nombor 24 806 dalam
bergaris ialah
perkataan.

A sa
A Dua puluh empat ribu
lapan ratus enam B puluh
B Dua puluh lapan ribu C ratus
empat ratus enam
D ribu
C Dua puluh empat ribu
lapan puluh enam
D Dua puluh empat ribu 6 Antara berikut nombor manakah
lapan ratus enam puluh nilai tempat 4 adalah puluh?

3 Tuliskan tiga puluh ribu lapan A 23 504


puluh dalam bentuk angka.
B 23 540

A 3 080 C 24 350

B 30 008 D 45 230

C 30 080
7 Kesemua nombor berikut apabila
D 30 800
dibundarkan kepada ratus
terdekat menjadi 24 400 kecuali

A 23 395
B 24 372
C 24 362
D 24 358
8 Sebuah stadium mempunyai 58 12 Dalam satu tabung ada 9 459 biji
198 tempat duduk. Bundarkan kekacang. Bundarkan jumlah
jumlah tempat duduk kepada kekacang itu kepada ratus
puluh terdekat. terdekat.

A 58 000 A 9 000
B 58 180 B 9 450
C 58 190 C 9 460
D 58 200 D 9 500

9 Antara berikut yang manakah 13 Apakah nilai tempat bagi digit


benar apabila dibundarkan kepada yang bergaris dalam nombor 78
ribu terdekat. 352?

A 24 517 = 24 500 A puluh


B 83 294 = 83 300 B ratus
C 5 927 = 6 000 C ribu
D 6 841 = 6 900 D puluh ribu

10 Antara nombor berikut, yang 14 Bentukkan nombor 5 digit yang


manakah apabila dibundar terbesar daripada kesemua digit
kepada ratus yang terdekat 3, 8, 8, 0 dan 5.
menjadi 45 800?
A 88 853
A 45 864 B 88 530
B 45 862 C 8 530
C 45 769 D 853
D 45 748
15 Apakah nilai tempat digit 2 dalam
11 Dalam pesta buku yang telah nombor 42 503?
diadakan, seramai 80 955
orang pengunjung telah hadir. A Puluh
Bundarkan jumlah pengunjung
B Ratus
itu kepada ratus yang hampir.
C Ribu
A 80 900
D Puluh ribu
B 80 950
C 81 000
D 90 000
16 4 126 + 42 822 =
A 45 848 dimuatkan dengan 12 980
kotak. Hitungkan jumlah kotak
B 46 846 air minuman yang ada dalam
C 46 948 kedua-dua lori itu.
D 46 958 A 27 265
B 27 365
17 Jumlahkan 890 dan 66 808. C 28 265
D 28 365
A 67 699
B 67 698
21 Puan Aina mempunyai 10 640
C 66 690 biji manik hijau, 8 240 biji manik
D 66 698 biru dan 986 biji manik merah.
Berapakah jumlah manik Puan
Aina?
18 37 425 + 65 + 2 928 =
A 19 900 biji

A 30 418 B 19 866 biji

B 40 318 C 18 880 biji

C 40 418 D 18 800 biji

D 40 518
22 55 483 + 4 203 =

19 Ali membeli 3 645 biji mangga. A 58 686


Keesokannya, dia membeli
lagi sebanyak 1 240 biji. B 59 686
Hitungkan jumlah mangga C 59 696
yang ada pada Ali sekarang.
D 59 786
A 4 885
B 4 880 23 Seorang penternak ayam telur
C 2 405 telah menjual 2 462 biji telur pada
hari Ahad dan 2 526 biji pada hari
D 2 400
Isnin. Berapa biji telur ayam bagi
kedua-dua hari itu?

A 4 988
B 4 898
C 4 889
D 4 888

20 Lori A dimuatkan dengan 15 24 Antara berikut, yang manakah


385 kotak air minuman. Lori B mempunyai hasil tambah yang
bernilai 80 065. anak mancis pada minggu
pertama. Sebanyak 40 321
A 80 000 + 65 batang pula pada minggu kedua.
Kirakan perbezaannya.
B 8 000 + 65
C 800 + 65 A 13 161
D 80 + 65 B 13 151
C 13 141
25 Cari selisih antara 6 482 dengan D 12 151
3 126 ialah

A 3 356 29 Antara hasil tolak berikut, yang


manakah paling besar nilainya?
B 3 456
C 4 408 A 16 060 - 4 978
D 4 428 B 20 000 - 1 847
C 37 500 - 2 084
26 65 000 - 425 = D 30 000 - 645

A 64 570
30 Encik Lee membeli 10 000 biji
B 64 575 telur. Didapati 398 biji telur telah
C 65 425 pecah. Berapa biji telurkah yang
tidak pecah?
D 65 685
A 9 600 biji
27 20 503 - 13 258 = B 9 602 biji
C 10 389 biji
A 7 245
D 10 398 biji
B 7 345
C 13 355
31 Berapakah selisih antara 42 ribu
D 17 245 dengan hasil tolak 10 000 dengan
6 700?

A 38 700
B 38 300
C 8 700
D 3 300

28 Sebuah kilang mancis dapat 32 Antara hasil tolak berikut yang


menghasilkan 53 472 batang manakah nilainya terbesar?
A 80 074
A 6 085 - 2 110 - 20 = B 80 094
B 5 678 - 2 340 - 10 = C 80 994
C 4 900 - 1 082 - 64 = D 81 094
D 3 975 - 197 - 428 =
37 Harun mempunyai 16 buah album
33 Ahmad ada 8 968 biji manggis. setem. Setiap album boleh
memuatkan 1 205 keping setem.
Sebanyak 486 biji manggis telah
Berapa jumlah setem yang ada
diberikan kepada kawannya.
pada Harun?
Hitungkan jumlah manggis yang
masih ada pada Ahmad.
A 19 240
A 9 454
B 19 280
B 9 450
C 19 310
C 8 582
D 19 340
D 8 482

38 Setiap hari Pak Ali dapat


34 Berapakah hasil darab antara 376
memungut sebanyak 3 486 biji
dengan 80?
telur dari ladangnya.
Berapa biji telurkah yang dapat
A 24 080 dipungut dalam masa 2
B 29 680 mingggu?

C 30 080 A 48 804
D 32 880 B 48 800
C 3 500
35 1 413 x 6 = D 3 472

A 6 478 39 Darabkan 34 ratus dengan 8.


B 8 478
C 8 488 A 27 300
D 9 478 B 27 200
C 3 408
D 3 392

40 Sebotol vitamin mengandungi


505 biji pil. Kira bilangan pil jika
36 6 238 x 13 = Ali membeli 15 botol vitamin
yang sama.
A 7 580
B 7 575
C 520
D 490