Anda di halaman 1dari 1

The Young Innovators Challenge adalah program inovasi belia yang dirancang untuk

membantu belia di Malaysia membangun kemahiran teknikal dan kemahiran hidup dalam
bidang STEM, penyelesaian masalah, inovasi, dan keusahawanan melalui bengkel,
pertandingan, dan kem.

Objektif:

Perhatikan gerakan pembuat


untuk mencetuskan minat dalam subjek STEM dan membolehkan akses kepada teknologi
sumber terbuka.

Membangunkan Kemahiran Hidup


untuk menghidupkan semula kemahiran hidup seperti penyelesaian masalah, keinginan,
kerjasama, pembelajaran sepanjang hayat, dan sebagainya.

Menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan teknologi


untuk mewujudkan kesedaran bahawa walaupun menggunakan teknologi adalah
menyeronokkan, objektifnya adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar.