Anda di halaman 1dari 37

WUDHU

Berikut ini urutan-urutan langkah atau tata cara


melakukan wudhu / wudlu:
1. Membaca doa sebelum wudhu.
Bacaan Doa Sebelum Wudlu
“Allaahummaghfir lii dzanbii, Wawassi lii fii daarii,
wabaarik Lii fii rizqii”
Arti Doa Sebelum Wudlu
“Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku,
dan berkahilah rejekiku.”
2. Mencuci / membasuh kedua telapak tangan tiga kali
sambil membaca basmalah.
Bismilaahir rahmanir rahiim
3. Membersihkan mulut dan lubang hidung, masing-
masing sebanyak tiga kali.
4. Membasuh muka sebanyak tiga kali sambil
mengucapkan doa niat wudhu.
Bacaan Doa Niat Wudhu
“Nawaitul wudhuu-a liraf’ll hadatsil ashghari fardhal
lilaahi ta’aalaa”
1|Page
Arti Doa Niat Wudhu
“Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats
kecil fardu karena Allah semata.”
5. Mencuci / membersihkan tangan kanan dan kiri,
mulai dari ujung jari hingga pangkal / batas siku,
masing-masing sebanyak tiga kali.
6. Mengusap kepala mulai dari dahi hingga batas
rambut bagian atas sebanyak tiga kali.
7. Menyapu / membersihkan kedua telinga mulai bagian
daun telinga bawah dan menuju bagian atas,
sebanyak tiga kali.
8. Mencuci / membersihkan kaki kanan dan kiri, mulai
dari ujung jari merata hingga mata kaki, masing-
masing sebanyak tiga kali.
9. Membaca doa setelah wudhu.
Bacaan Doa Setelah Wudhu
“Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika
lahu, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa
Rasuuluhu. Allahumma j’alnii minat tawwabiina,
waj’alnii minal mutathahiriina waj’alnii min ‘ibaadikash
shalihiina.”

2|Page
Arti Doa Setelah Wudhu
“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah
dan tidak ada yang menyekutukanNya. Aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan
utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli
bertobat, jadikanlah aku orang yang suci, dan
jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang
saleh.”

3|Page
SHOLAT

Syarat syarat Shalat:


1. Islam.
2. Berakal.
3. Tamyiz (Mampu membedakan antara baik dan buruk)
4. Tidak berhadas baik hadas kecil maupun hadas
besar.
5. Suci dari najis.
6. Menutup aurat.
7. Tiba waktu shalat.
8. Menghadap Kiblat.
9. Niat

Rukun Shalat:
1. Berdiri jika mampu.
2. Takbiratul ihram.
3. Membaca surat Al-Fatihah.
4. Ruku'.
5. I'tidal setelah ruku'.

4|Page
6. Sujud.
7. Bangkit dari sujud.
8. Duduk antara dua sujud.
9. Tumakninah (tenang) pada seluruh gerakan.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk pada tasyahud akhir.
12. Bershalawat untuk Nabi Muhammad SAW.
13. Salam.
14. Tertib / runtut pada pelaksanaan rukun rukun
tersebut.
NIAT SHOLAT ISYA’, DHUHUR, ASHAR (4 RAKA’AT)

Usholli fardhol 'isya'i arba'a raka'atin (*) adaan lillahi


ta'ala

5|Page
Artinya:
Sahaja aku sembahyang fardhu (isyak) empat rakaat (*)
tunai kerana Allah Ta'ala.

# diganti dengan asri (asar) atau #zuhri (dhuhur)


* tambahkan makmuman (mengikut imam), jika
sembahyang berjamaah

Sejajarkan dan rapatkan kedua kaki, tangan juga


dirapatkan kebadan. Berdiri menghadap ke Kiblat, yaitu
arah bagi orang-orang Islam untuk sholat. Untuk lebih
khusyuk dalam sholat, hendklah konsentrasi dan
ketahuilah bahwasanya sekarang ini kita sedang
berhdapan dengan Allah SWT. Arhkan pandangan
ketempat sujud dan rapatkan tangan ke paha ketika kita
membaca niat sholat yaitu sebelum takbiratul ihram.

6|Page
1. TAKBIRATUL IHRAM (BERDIRI SAMBIL
MENGANGKAT TAKBIR)

Allahu Akbar
Artinya:
Allah Maha Besar

Angkat kedua tangan sejajar dengan telinga setelah


membaca niat sholat. Sambil bertakbir seperti gambar
diatas.

7|Page
Lelaki dibawah telinga Perempuan tidak melebihi
bahu.

8|Page
2. BERDIRI RAKAAT PERTAMA (DO'A IFTITAH)
TANGAN DI LETAKKAN DI ATAS PERUT

Allahu Akbaru kabira walhamdu lillahi kathira


wasubhanallahhi bukratau waasila. Wajjahtu wajhia
lillazi fataras sama wati wal ardha hanifam muslimaw
wama ana minal musyrikin. Inna solati wanusuki
wamahyaya wammamati lillahi rabbil'alamin. La
syarikalahu wabiza lika umirtu wa ana minal muslimin.

9|Page
Letakkan kedua tangan setelah takbir (tangan kanan di
atas tangan kiri, beratkan ke sebelah kiri bagi lelaki).

A'uzubillahi minassyaitanir rajim


Maksudnya:
Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang
terkutuk

3. SURAT AL-FATIHAH
ِ‫ ِ َٰم ِل ِك ِي ۡو ِم‬٣ِِ ‫يم‬
ِِ ‫ٱلر ِح‬
َ ِ‫ن‬ َ ِ ٢ِِ ِ‫ب ِ ۡٱل َٰعل ِمين‬
ِِ ‫ٱلر ۡح َٰم‬ ِ ‫ ِ ۡٱلح ۡمدِ ِ ِ َّللِ ِر‬١ِِ ‫يم‬
ِِ ‫ٱلر ِح‬
َ ِ‫ن‬ِِ ‫ٱلر ۡح َٰم‬ َِ ِ ‫ِب ۡس ِِم‬
َ ِ ِ‫ٱّلل‬
ِِ‫ص َٰرط ِٱلَذِين‬ ِ ِ ٦ِ ِ ِ‫ٱلص َٰرطِ ِ ۡٱلم ۡست ِقيم‬
ِ ِ ‫ٱهدِنا‬ ۡ ِ ٥ِ ِ ‫ ِإِيَاك ِنعۡ بد ِو ِإيَاك ِن ۡست ِعين‬٤ِ ِ ‫ِين‬ ِِ ‫ٱلد‬
ِ ٧ِِِ‫ضا ٓ ِلين‬ ِِ ‫أ ۡنع ۡمتِعل ۡي ِِه ِۡمِغ ۡي ِرِ ۡٱلم ۡغضو‬
َ ‫بِعل ۡي ِه ۡمِوَلِٱل‬

10 | P a g e
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di Hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Bismilla hirrahma nirrahim.


Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahma nirrahim. Maliki
yaumiddin.Iyyakana' budu wa iyyaka nasta'in. Ih dinash
shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdhalin. Amin (*).

11 | P a g e
4. Bacaan Surat Pendek , contoh Surat Al-Kautsar

Bismilla hirrahma nirrahim.


Inna a'ktainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar.
Innasya niakahual abtar.
Artinya:
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang
Sesungguhnya Kami (Allah) telah kurniakan kepadamu
(Muhammad) nikmat yang banyak. Maka dirikanlah
sembahyang kerana (syukur kepada) Tuhanmu dan
berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang
membenci kamu dialah yang terputus

12 | P a g e
5. RUKUK (BERDIRI SAMBIL MENGANGKAT
TAKBIR)

Allahu Akbar
Artinya:
Allah Maha Besar

Angkat kedua-dua tangan ke paras telinga sambil itu


bertakbir seperti di atas

6. RUKUK (TUNDUK DALAM KEADAAN 90


DERAJAT)

13 | P a g e
Subahana rabbial 'azimi wabihamdih. (3 Kali)
Artinya:
Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dengan sifat
kepujiannya

7. IK'TIDAL (KEMBALI BERDIRI SELEPAS


RUKUK) BERDIRI SAMBIL MEMBACA

Sami'allahu liman hamidah.


Maksudnya:
Allah mendengar orang yang memujinya.
8. IKTIDAL SELEPAS RUKUK BERDIRI KEMBALI
SEBELUM SUJUD

Rabbana lakalhamdu
Artinya:
Ya Tuhan kami, Bagimu segala puji.

14 | P a g e
* Rabbana lakalhamdu mil assamawati wamil ardhi
wamil a'maasyita min syai i'nba'du.(Ya Tuhan kami,
bagimu segala puji seisi langit dan bumi dan sebanyak
yang Engkau kehendaki)

Allahu Akbar

Maksudnya:
Allah Maha Besar

Teruskan dari kedaan diatas menuju


sujud yang pertama

15 | P a g e
9. IKTIDAL SELEPAS RUKUK BERDIRI KEMBALI
SEBELUM SUJUD

Rabbana lakalhamdu.
Ertinya:
Ya Tuhan kami, Bagimu segala
puji.

* Rabbana lakalhamdu mil


assamawati wamil ardhi wamil
a'maasyita min syai i'nba'du.(Ya
Tuhan kami, bagimu segala puji
seisi langit dan bumi dan sebanyak
yang Engkau kehendaki).

Allahu Akbar

Maksudnya:

16 | P a g e
Allah Maha Besar

Teruskan dari kedaan


diatas menuju sujud yang
pertama.

DUDUK ANTARA DUA SUJUD


DUDUK SEPERTI MELUTUT

Rabbighfirli warhamni wajburni


warfa'kni warzuqni wahdini
wa'afini wa'kfu 'anni.

17 | P a g e
Maksudnya:
Ya Tuhanku ampunilah aku,
rahmatilah aku, perbaikilah aku,
angkatlah darjatku, berilah aku
rezeki, pimpinlah aku, afiatkanlah
aku dan maafkanlah aku.

KEMUDIAN LAKUKAN SUJUD KEDUA SEBELUM


ITU BACA

Allahu Akbar
Maksudnya:
Allah Maha Besar

18 | P a g e
TAHYAT AWAL
DUDUK BERSIMPUH SAMBIL MEMBACA TAHIYAT
AWAL

Attahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah.


Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi
wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'la 'ibadillahis salihin.
Asyahadu alla illaha illallah. Wa'asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli'ala
Muhammad.

19 | P a g e
Maksudnya:
Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala
kebaikan bagi Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan
rahmat Allah dan keberkatanNya. Demikian pula mudah
mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada
segenap hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku
bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku
mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad.

Apabila bacaan sampai


kepada "Asyhadualla
ilaha illallah" dan
seterusnya, hendaklah
mengangkat jari telunjuk
sebelah kanan sehingga
tahiyat awal berakhir.

20 | P a g e
DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Rabbighfirli warhamni wajburni


warfa'kni warzuqni wahdini
wa'afini wa'kfu 'anni.
Maksudnya:
Ya Tuhanku ampunilah aku,
rahmatilah aku, perbaikilah aku,
angkatlah darjatku, berilah aku
rezeki, pimpinlah aku, afiatkanlah
aku dan maafkanlah aku.

21 | P a g e
TAHYAT AKHIR

Attahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah.


Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi
wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'la 'ibadillahis salihin.
Asyahadu alla illaha illallah. Wa'asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli'ala
Muhammad wa'ala aliMuhammad. Kama sollaita'ala
Ibrahim wa'ala aliIbrahim. Wabarik 'ala Muhammad
wa'ala aliMuhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa'ala
aliIbrahim. Fil 'alamina innaka hamidummajid.
22 | P a g e
Maksudnya:
Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala
kebaikan bagi Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan
rahmat Allah dan keberkatanNya. Demikian pula mudah
mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada
segenap hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku
bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku
mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarga
Muhammad. Seperti apa yang telah Engkau
anugerahkan kesejahteraan kepada Ibrahim dan
keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan
keluarga Muhammad. Seperti yang Engkau berkati
Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau
Maha Terpuji lagi Maha Tinggi.

Apabila bacaan sampai


kepada "Asyhadualla
ilaha illallah" dan
seterusnya, hendaklah

23 | P a g e
mengangkat jari telunjuk
sebelah kanan sehingga
salam berakhir.

24 | P a g e
DOA HARIAN
Doa Kebaikan Dunia dan Akhirat

َ ‫سنَةً َو قِنَا َع َذ‬


ِ َّ‫اب الن‬
‫ار‬ َ ‫سنَةً َو فِي ْاْل ِخ َرةِ َح‬
َ ‫َربَّنَا آتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح‬

“Wahai Tuhan kami! Anugrahkanlah kepada kami


kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta
peliharalah kami dari api neraka.”
Do’a untuk kedua orang tua

.‫ص ِغي َْرا‬ َ ‫ار َح ْم ُه َما َك َم‬


َ ‫اربَّيَانِ ْي‬ َّ ‫اَللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِل ْي َو ِل َوا ِلد‬
ْ ‫َي َو‬
“Alloohummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa
kama rabbayaanii shagiiraa”.
Artinya :
“Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku,
sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku
diwaktu kecil”

Doa Sebelum Tidur

25 | P a g e
َ‫مك‬ ْ ِ‫وت الل ّ ُهمَ ب‬
ِ ‫اس‬ َُ ‫حياوأ ُم‬
ْ ‫أ‬

bismikallahumma ahya wa amutu


Artinya :
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati
Doa Sesudah Bangun Tidur
ْ ‫لل ا ْلح‬
َ‫م ُد‬ ْ ‫ه أماتنا ب ْعدما أ‬
َِ ِِ ‫حيانا ال ِذى‬ ُّ
ُ ‫الن‬
َِ ‫شو َُر وإِل ْي‬
alhamdulillahil ladzi ahyana ba’da ma amatana wailaihin
nusyur
Artinya :
Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali
setelah mematikan aku dan kepada Allah akan bangkit

Doa Keluar dan Masuk Rumah

َ‫م‬ ْ ِ‫َللا ب‬
ِ ‫س‬ َِ ‫ت‬ َُ ‫َللا على توك ْل‬,
َِ
BISMILLAHI TAWAKKALTU 'ALALLOOHI
Dengan menyebut nama Alloh kuserahkan segalanya
pada Alloh

َ‫اَلل إِلَ ُقوةَ ولَ ح ْولَ ل‬


َِ ِ‫ب‬

26 | P a g e
, LAA _HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH.
, tiada usaha serta kekuatan melainkan atas
pertolongan Alloh

َ‫سألُكَ إَِنِ ّى الل ُهم‬ َ ‫ْالم ْول‬


ْ ‫جِ خ ْيرَ أ‬

ALLOHUMMA INNI AS'ALUKA KHOIROL MAULAJI


Ya Alloh. Aku mohon padaMu sebaik-baik pintu masuk

‫جِ وخ ْي َر‬ ْ ‫ْالم‬


َ ‫خر‬
WA KHOIROL MAKHROJ
dan sebaik-baik pintu keluar

َ‫م‬ ْ ِ‫َللا ب‬
ِ ‫س‬ ْ ‫ول‬, ‫م‬
َِ ‫جنا‬ ْ ِ‫َللا وب‬
َِ ‫س‬ ْ ‫خر‬
َِ ‫جنا‬
BISMILLAHI WALAJNAA, WA BISMILLAHI
KHOROJNAA
Dengan menyebut namaMu kami masuk dan dengan
menyebut nama-Mu kami keluar

َِ ‫توك ْلنا ربنا‬


‫َللا وعلى‬
WA ‘ALALLOHI ROBBINAA TAWAKKALNAA
dan kepadaMu kuserahkan segalanya

Do'a Sesudah Makan :

27 | P a g e
َ ‫ َو ِقنَا‬،‫الَّل ُه َّم َب ِار ْك لَنَا ِفي َما َر َز ْقتَـنَا‬
َ ‫ع َذ‬
‫اب الـنَّ ِار‬

“Bismillaahi rahmaani rahiim.


"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa
adzaa ban-naar"

Artinya : “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi


Maha Penyayang.
Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah
Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari
siksa api neraka.”

Do'a Sesudah Makan :


َ ‫س ِل ِم‬
‫ين‬ َ ‫هلل الَّذي أ َ ْط َع َمنـي َو‬
ْ ‫سقَانَا َو َج َع ْلنَا ُم‬ ِ ‫ا ْل َح ْمـ ُد‬

"Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana


waja'alanaa muslimiin"
Artinya : Segala puji bagi Allah yang memberi kami
makan dan minum serta menjadikan kami memeluk
agama Islam
28 | P a g e
Doa Masuk Kamar Mandi:

Allaahumma inni a‛udhu bika minal-khubutsi wal-


khabaa’its

Doa Ketika Keluar Kamar Mandi:

Ghufraanaka

Do'a setelah Adzan.

29 | P a g e
ALLAHUMMA RABBA HAADZIHID DA'WATTI
TAAMMAH WASH-SHALAATIL QAA'IMAH. AATI
SAYYIDANA MUHAMMADANIL WASIILATA WAL-
FADHIILAH. WAS SYARAFA WAD-DARAJATAL
'AALIYATAR RAFII'A WAB'ATSHUL MAQAAMAL
MAHMUUDAL LADZI WA'ADTAHU INNAKA LAA
TUKHLIFUL MII'AAD.

Artinya:
"Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan
shalat yang akan didirikan! Berikanlah junjungan kami,
Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan
derajat yang tinggi! Dan angkatlah ia ketempat
(kedudukan) yang terpuji, yang telah Engkau janjikan
kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi
janji.

30 | P a g e
Bacaan Doa Setelah Wudhu
“Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika
lahu, wa asyhadu anna mUhammadan ‘abduhu wa
Rasuuluhu. Allahumma j’alnii minat tawwabiina, waj’alnii
minal mutathahiriina waj’alnii min ‘ibaadikash shalihiina.”
Artinya:
“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan
tidak ada yang menyekutukanNya. Aku bersaksi bahwa
Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli bertobat,
jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari
golongan orang-orang yang saleh.”

Asma Al-Husna

No. Nama Indonesia


Allah Allah
1 Ar Rahman Yang Maha Pemurah
2 Ar Rahiim Yang Maha Penyayang
3 Al Malik Yang Maha
Merajai/Memerintah
4 Al Quddus Yang Maha Suci
31 | P a g e
5 As Salaam Yang Maha Memberi
Kesejahteraan
6 Al Mu`min Yang Maha Memberi
Keamanan
7 Al Muhaimin Yang Maha Pemelihara
8 Al `Aziiz Yang Maha Perkasa
9 Al Jabbar Yang Memiliki Mutlak
Kegagahan
10 Al Mutakabbir Yang Maha Megah, Yang
Memiliki Kebesaran
11 Al Khaliq Yang Maha Pencipta
12 Al Baari` Yang Maha Melepaskan
(Membuat, Membentuk,
Menyeimbangkan)
13 Al Mushawwir Yang Maha Membentuk Rupa
(makhluknya)
14 Al Ghaffaar Yang Maha Pengampun
15 Al Qahhaar Yang Maha Memaksa
16 Al Wahhaab Yang Maha Pemberi Karunia
17 Ar Razzaaq Yang Maha Pemberi Rezeki
18 Al Fattaah Yang Maha Pembuka Rahmat
19 Al `Aliim Yang Maha Mengetahui
(Memiliki Ilmu)
20 Al Qaabidh Yang Maha Menyempitkan
(makhluknya)
21 Al Baasith Yang Maha Melapangkan

32 | P a g e
(makhluknya)
22 Al Khaafidh Yang Maha Merendahkan
(makhluknya)
23 Ar Raafi` Yang Maha Meninggikan
(makhluknya)
24 Al Mu`izz Yang Maha Memuliakan
(makhluknya)
25 Al Mudzil Yang Maha Menghinakan
(makhluknya)
26 Al Samii` Yang Maha Mendengar
27 Al Bashiir Yang Maha Melihat
28 Al Hakam Yang Maha Menetapkan
29 Al `Adl Yang Maha Adil
30 Al Lathiif Yang Maha Lembut
31 Al Khabiir Yang Maha Mengenal
32 Al Haliim Yang Maha Penyantun
33 Al `Azhiim Yang Maha Agung
34 Al Ghafuur Yang Maha Pengampun
35 As Syakuur Yang Maha Pembalas Budi
(Menghargai)
36 Al `Aliy Yang Maha Tinggi
37 Al Kabiir Yang Maha Besar
38 Al Hafizh Yang Maha Memelihara
39 Al Muqiit Yang Maha Pemberi
Kecukupan

33 | P a g e
40 Al Hasiib Yang Maha Membuat
Perhitungan
41 Al Jaliil Yang Maha Luhur
42 Al Kariim Yang Maha Mulia
43 Ar Raqiib Yang Maha Mengawasi
44 Al Mujiib Yang Maha Mengabulkan
45 Al Waasi` Yang Maha Luas
46 Al Hakiim Yang Maha Maka Bijaksana
47 Al Waduud Yang Maha Mengasihi
48 Al Majiid Yang Maha Mulia
49 Al Baa`its Yang Maha Membangkitkan
50 As Syahiid Yang Maha Menyaksikan
51 Al Haqq Yang Maha Benar
52 Al Wakiil Yang Maha Memelihara
53 Al Qawiyyu Yang Maha Kuat
54 Al Matiin Yang Maha Kokoh
55 Al Waliyy Yang Maha Melindungi
56 Al Hamiid Yang Maha Terpuji
57 Al Muhshii Yang Maha Mengalkulasi
(Menghitung Segala Sesuatu)
58 Al Mubdi` Yang Maha Memulai
59 Al Mu`iid Yang Maha Mengembalikan
Kehidupan
60 Al Muhyii Yang Maha Menghidupkan

34 | P a g e
61 Al Mumiitu Yang Maha Mematikan
62 Al Hayyu Yang Maha Hidup
63 Al Qayyuum Yang Maha Mandiri
64 Al Waajid Yang Maha Penemu
65 Al Maajid Yang Maha Mulia
66 Al Wahid Yang Maha Tunggal
67 Al Ahad Yang Maha Esa
68 As Shamad Yang Maha Dibutuhkan,
Tempat Meminta
69 Al Qaadir Yang Maha Menentukan,
Maha Menyeimbangkan
70 Al Muqtadir Yang Maha Berkuasa
71 Al Muqaddim Yang Maha Mendahulukan
72 Al Mu`akkhir Yang Maha Mengakhirkan
73 Al Awwal Yang Maha Awal
74 Al Aakhir Yang Maha Akhir
75 Az Zhaahir Yang Maha Nyata
76 Al Baathin Yang Maha Ghaib
77 Al Waali Yang Maha Memerintah
78 Al Muta`aalii Yang Maha Tinggi
79 Al Barru Yang Maha Penderma (Maha
Pemberi Kebajikan)
80 At Tawwaab Yang Maha Penerima Tobat
81 Al Muntaqim Yang Maha Pemberi Balasan

35 | P a g e
82 Al Afuww Yang Maha Pemaaf
83 Ar Ra`uuf Yang Maha Pengasuh
84 Malikul Mulk Yang Maha Penguasa
Kerajaan (Semesta)
85 Dzul Jalaali Wal Yang Maha Pemilik
Ikraam Kebesaran dan Kemuliaan
86 Al Muqsith Yang Maha Pemberi Keadilan
87 Al Jamii` Yang Maha Mengumpulkan
88 Al Ghaniyy Yang Maha Kaya
89 Al Mughnii Yang Maha Pemberi
Kekayaan
90 Al Maani Yang Maha Mencegah
91 Ad Dhaar Yang Maha Penimpa
Kemudharatan
92 An Nafii` Yang Maha Memberi Manfaat
93 An Nuur Yang Maha Bercahaya
(Menerangi, Memberi Cahaya)
94 Al Haadii Yang Maha Pemberi Petunjuk
95 Al Badii' Yang Maha Pencipta Yang
Tiada Bandingannya
96 Al Baaqii Yang Maha Kekal
97 Al Waarits Yang Maha Pewaris
98 Ar Rasyiid Yang Maha Pandai
99 As Shabuur Yang Maha Sabar

36 | P a g e
37 | P a g e