Anda di halaman 1dari 2

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAMAJANG

KOTA MAKASSAR
NOMOR :

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN EVALUASI PERILAKU


PETUGAS DALAM PELAYANAN KLINIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu klinis dan keselamatan pasien


puskesmas, perlu disusun Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi Perilaku
Petugas dalam Pelayanan Klinis;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Puskesmas Mamajang tentang Penanggung Jawab Pelaksanaan
Evaluasi Perilaku Petugas dalam Pelayanan Klinis.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
d. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan
Pasien;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Puskesmas Mamajang tentang Penanggung jawab


Pelaksanaan Evaluasi Perilaku Petugas dalam Pelayanan Klinis di Puskesmas
Mamajang
Kedua : Menunjuk saudara ..... sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi
Perilaku Petugas dalam Pelayanan Klinis di Puskesmas Mamajang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar,

Tanggal,
Kepala Puskesmas
Drg Hj. Irma Awalia, M.Kes

Anda mungkin juga menyukai