Anda di halaman 1dari 33

Vangelis

Arranjo: Diógenes Catunda

25 de maio de 2009
The Conquest of Paradise
Score
Vangelis
Diógenes Catunda

3
Flute &b 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3
Clarinet in E b & # 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
Clarinet in B b 1 & 2
p
# 3
Clarinet in B b 2 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3
Clarinet in B b 3 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3
Soprano Sax. & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
#
Alto Sax. 1 & # 32 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3
Alto Sax. 2 & # 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
# 3 ∑ ∑ ∑ ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Tenor Sax. 1 & 2
p
# 3 ∑ ∑ ∑ ∑
& 2 œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆
 . . . .   . . . .   . . . .   . . . .
Tenor Sax. 2

p
# 3
Baritone Sax. & # 2 w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ 
p
# 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Horn in E b 1 & # 2
p
## 3
Horn in E b 2 & 2 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
p
#
Horn in E b 3 & # 32 œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
p     . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
# 3
Trumpet in B b 1 & 2 ∑ ∑ ∑ ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
p
# 3 ∑ ∑ ∑ ∑
& 2 œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
Trumpet in B b 2

p
# 3 ∑ ∑ ∑ ∑
Trumpet in B b 3 & 2 œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
p  . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
? 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Trombone 1 b 2
p
? 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Trombone 2 b 2
p
Trombone 3
? b 32 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
p
. . œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Euphonium
? b 32 œ̆ œ œ œ̆
p
t 3 w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ 
Tuba b 2
p
3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Drum Set 1  2
p
3 ∑ ∑ ∑ ∑
Drum Set 2  2 ˙. ˙. ˙. ˙.
p

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
2 The Conquest of Paradise
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ . œJ w œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ ˙ .
&b #œ. œ œ. #œ ˙. œ J ˙ J œ œ œ . Jœ ˙ œ. œ #w. ∑
9

Fl. J J J J J

# œ. œ j œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. j
& # J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ. œ ˙
J #œ. œ w ˙ J J J œ œ œ. œ ˙ œ . œj w . ∑
E b Cl.
J J
# œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙.
& J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ J # œ . Jœ w ˙ J J J œ œ œ. œ ˙ œ. œ w. ∑
B b Cl. 1 J J J

# œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙.
& J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ J # œ . Jœ w ˙ J J J œ œ. œ ˙ œ. œ w. ∑
B b Cl. 2 J œ J J

# œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ ˙ .
#œ. œ œ. #œ ˙. œ œ . œj ˙ j w ˙ J œ j
B b Cl. 3 & J J J #œ œ. œ J œ œ. œ ˙ œ . œj # w . ∑

# œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ . œJ w œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ ˙ .
J #œ. œ œ. #œ ˙. œ J ˙ J J œ œ œ . Jœ ˙ œ. œ #w. ∑
S. Sx. & J J J

# œ. œ ˙ j œ. œ ˙ œ . œJ w œ. œ ˙ œ . œJ œ . œ ˙ .
& # J #œ. œ œ. #œ ˙. œ J ˙ J J œ œ œ . Jœ ˙ œ. œ #w. ∑
A. Sx. 1
J J
# œ. œ j œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. j
& # J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ. œ ˙
J #œ. œ w ˙ J J J œ œ œ. œ ˙ œ . œj w . ∑
A. Sx. 2
J J
#
& œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
         . .  . .   . . . .   . . . . 
T. Sx. 1

#
& œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . . . .   . .  . .   . .  . .   . . . .   . . . .   . . . .   . .  . . 
T. Sx. 2
       
# w.
B. Sx. & # w. w. w. w. w. w. w. w.

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& #
9

Hn. 1

# .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                       
Hn. 2

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . .  . .   . .  . .   . . . .       . . . .   . .  . .   . . . .   . . . . 
Hn. 3

# . . . .
B b Tpt. 1 & œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ . . . .
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆
        œ
#
& œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ
 . . . .   . .  . .   . .  . .   . . . .   . . . .   . .  . . 
B b Tpt. 2
 . . . .   . . . .   . . . . œ
#
B b Tpt. 3 & œ œœ œ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . . . .           . . . .   . . . .   . . . .   . .  . .        
?b œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Tbn. 1

? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
b
       
Tbn. 2

? .. .. # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œœœ œœœ œ
                 . .  . .   . . . .   . . . . 
Tbn. 3

œ. œ ˙ œ . œ . œ w œ. œ ˙ œ . œ œ . œ
#œ. œ #œ ˙. œ ˙ #œ. œ ˙ ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
? J J J J J J J J J J ∑
Euph. b

t w.
Tuba b w. w. w. w. w. w. w. w.

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
9

D. S. 1 

D. S. 2  ˙. ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙.
The Conquest of Paradise 3
& b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
18

œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


             . . . .       . .  . .   . .  . .   . . . . 
Fl.

#
E b Cl. & # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . .  . .   . .  . .   . . . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 
œ œœœ œœœ œ
 . . . . 
# . . . .
& œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . .  . . 
B b Cl. 1
         . . . . 
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 
B b Cl. 2
 . . . .   . .  . .   . .  . .     
#
B b Cl. 3 & œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . .  . .           . . . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 
œ œœœ œœœ œ
 . . . . 
# . . . . . . . . . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
         . .  . .   . . . . 
S. Sx.

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
   
A. Sx. 1

# . . . .
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
                 . .  . .   . . . . 
A. Sx. 2

#
& œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
         . .  . .   . . . . 
T. Sx. 1

#
& œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . .  . .   . .  . .   . .  . .   . . . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 
T. Sx. 2
   
# w.
B. Sx. & # w. w. w. w. w. w. w.

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& #
18

Hn. 1

# . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                   
Hn. 2

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . .  . .   . .  . .   . . . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . . . . 
Hn. 3

# j j j j j j j
& œ. œ ˙ j œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. j j
B b Tpt. 1
#œ. œ œ. #œ ˙. œ #œ. œ w ˙ œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
# j j j j j j j
& œ. œ˙ j œ. œ. œ˙ œ. œ œ. j j
B b Tpt. 2
#œ. œ œ. #œ ˙. œ œ˙ #œ. œ w ˙ œ ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
# j j j j j j j
j œ. œ˙ œ. œ œ. j
B b Tpt. 3 & œ. œ˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ. œ˙ #œ. œ w ˙ œ ˙. œ œ œ. œ˙ œ . œj w .

?b œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Tbn. 1

? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ
œ̆
b
  
Tbn. 2

? . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
b œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œ œ. œ œ œ œœœ œœœ œ
                 . .  .    . . . . 
Tbn. 3

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ ˘
# œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
?
Euph. b

t w.
Tuba b w. w. w. w. w. w. w œ œ

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
18

D. S. 1 

D. S. 2  ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙.
4 The Conquest of Paradise

& b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
26

œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


             . . . .       . . . .   . .  . .    . . . . 
Fl.

#
E b Cl. & # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . .  . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . .  . .  
œ œœœ œœœ œ
 . . . . 
# . .
& œ̆ œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . .  . .  
B b Cl. 1
         . . . . 
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . . . .   . . . .   . . . . 
B b Cl. 2
 . .  . .   . . . .   . . . .   . .  . .      
#
B b Cl. 3 & œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .       . . . .   . . . .   . .    . . . .   . .  . .  
œ œœœ œœœ œ
 . . . . 
# . . . . . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ .œ œ. œ̆ œ̆
& œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
         . .  . .    . . . . 
S. Sx.

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
   
A. Sx. 1

# . . . .
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ
                 . .  . .    . . . . 
A. Sx. 2

# œ. œ. œ. œ ˙ œ. œ œ .
œ
J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ
J˙ #œ. œ w ˙ J J
œ ˙.
J œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
T. Sx. 1 & J J J J J

# œ. œ. œ. œ œ. œ œ.
&
œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J # œ . Jœ w ˙ J˙ J
œ ˙.
J œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
T. Sx. 2 J J J

# . j œ. œ. œ œ. œ œ. j j
B. Sx. & # œ œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J # œ . Jœ w ˙ J˙ J
œ ˙.
J œ œ œ. œ˙ œ. œ w.

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& #
26

Hn. 1

# . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                   
Hn. 2

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . .  . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . .  . .    . . . . 
Hn. 3

# . . . .
B b Tpt. 1 & œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
       
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .   . . . .   . . . .   . .  . .  
B b Tpt. 2
 . .  . .   . . . .   . . . .   . . . . 
#
B b Tpt. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . . . .   . .  . .   . . . .   . . . .  œ . . œ.  . .   œ . . .  . .    . .  . .      
œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ. œ ˙ #œ. œ w ˙ ˙ œ. œ œ ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
?b J J J œ J J J J J J
Tbn. 1 J
œ. œ. œ. œ˙ œ. œ œ.
œ˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ œ˙ #œ. œ w ˙ œ ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
? J J J J J J J J J J
Tbn. 2 b

? œ. œ˙ j œ. œ. œ˙ œ . Jœ œ . j j
b J #œ. œ œ. #œ ˙. œ œ˙
J #œ. œ w ˙ J œ ˙.
J œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
Tbn. 3
J J
œ. œ. œ. œ˙ œ. œ œ.
œ˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ˙ #œ. œ w ˙ œ ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
? J J J J J J J J J J
Euph. b

t œ. œ j œ. œ. œ˙ œ. œ œ. j j
b J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ
J˙ #œ. œ w ˙ J J
œ ˙.
J œ œ œ. œ˙ œ. œ w.
Tuba
J J

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
26

D. S. 1 

D. S. 2  ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙.
The Conquest of Paradise 5
œ. œ˙ œ. œ ˙ œ . œJ w œ. œ˙ œ . Jœ œ . œ˙
&b #œ. œ œ. #œ ˙. œ J ˙ J œ
J ˙. œ œ œ. œ. œ
34

œ œœœ œœœ œ J J J J J
 . . . . 
Fl.

# j œ. œ˙ œ. œ œ. j
& #
œ. œ
J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ. œ˙
J #œ. œ w ˙ J J
œ
J ˙. œ œ œ. œ˙ œ . œj
E b Cl.
œ œœœ œœœ œ J J
 . . . . 
œ. œ. œ. œ œ. œ œ.
&
# œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J # œ . œJ w ˙ J˙ J
œ
J ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ
B b Cl. 1 œ œœœ œœœ œ J J J
 . . . . 
œ. œ. œ. œ œ. œ œ.
&
# œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J # œ . œJ w ˙ J˙ J
œ
J ˙. œ œ. œ˙ œ. œ
B b Cl. 2
# œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ J œ J J
   
œ. œ. œ˙ œ . Jœ œ .
# œ˙ #œ. œ œ. #œ ˙. j j w ˙ J œ
J ˙. œ j
B b Cl. 3 & J J J œ

œ. œ ˙ œ. œ œ œ. œ˙ œ . œj
œ œœœ œœœ œ
 . . . . 
œ. œ. œ ˙ œ . œJ w œ. œ˙ œ . Jœ œ . œ˙
# œ˙
J #œ. œ œ. #œ ˙. œ J ˙ J œ
J ˙. œ œ œ. J
œ. œ
& œ œœœ œœœ œ J J J
 . . . . 
S. Sx.

# œ. j œ. œ˙ œ . Jœ w œ. œ˙ œ . Jœ œ . œ˙
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ˙
J #œ. œ œ. #œ ˙.
J œ J ˙ J œ
J ˙. œ œ œ. J
œ. œ
J
  
A. Sx. 1

# j œ. œ˙ œ. œ œ. j
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
œ. œ
J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ
œ. œ˙
J #œ. œ w ˙ J J
œ
J ˙. œ œ œ. œ˙ œ . œj
A. Sx. 2
   J J
œ. œ. œ˙ œ. œ w œ. œ˙ œ. œ œ. œ˙
#
∑ Œ œ
œ
J˙ #œ. œ œ. #œ ˙. œ J J
˙ J J
œ
J ˙. œ œ œ. J
œ. œ
T. Sx. 1 & J J J

œ. œ. œ. œ œ. œ œ.
&
#
∑ Œ œ
œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J # œ . œJ w ˙ J˙ J
œ
J ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ
T. Sx. 2 J J J

# œ. j œ. œ. œ œ. œ œ. j j
B. Sx. & # w œ œ
œ˙
J # œ . Jœ œ . # œ ˙ . œ
œ˙
J œ . Jœ w ˙ J˙ J
œ
J ˙. œ œ œ. œ˙ œ. œ

# . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
34

Hn. 1

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                   
Hn. 2

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . . . .   . .  . .   . .  . .   . . . .   . . . .   . . . .   . .  . .  
Hn. 3

# . . . .
B b Tpt. 1 & œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
       
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .   . .  . .   . . . .   . .  . .  
B b Tpt. 2
 . . . .   . .  . .   . . . .   . . . . 
#
B b Tpt. 3 & # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œ œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
     . . . .       . .  . .   . . .    . . . .   . . . .   . .  . .  
?b œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Tbn. 1 ∑

? ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
Tbn. 2 b

?
b ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œ œ. œ œ
                 . .  .  
Tbn. 3

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
? ∑
Euph. b

t w. w. w. w. w.
Tuba b w. w. w.

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
34

D. S. 1 

D. S. 2  ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙. ∑ ˙.
6 The Conquest of Paradise
%
w. w. w. w. w. w. w.
## .
& b #w. w. n .
42

Fl.

f
# #### . w . w. w. w. w. w. w.
E b Cl. & # w. w. # .
f
# #### . w . w. w. w. w. w. w.
B b Cl. 1 & w. w. .
f
# #### . .
B b Cl. 2 & w. w. . w w. w. w. w. w. w.
f
# #### .
& . w. w. w. w. w. w. w.
B b Cl. 3
#w. w.
f
# #w. w. #### . w . w. w. w. w. w. w.
S. Sx. & .
f
# #### . w . w. w. w. w. w. w.
A. Sx. 1 & # #w. w. # .
f
## #### . .
A. Sx. 2 & w. w. # . w w. w. w. w. w. w.
f ˙
#### . œ ˙. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
# #w. w. . œ œ
˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙ œ œ œ ˙. w.
T. Sx. 1 &
f
# #### . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
T. Sx. 2 & w. w. . œ œ .
œ ˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙. ˙ w.

f
# #### . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B. Sx. & # w. w. # . œ œ œ ˙. ˙ ˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙ œ œ œ ˙. w.
f
# # œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
. . . .
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # # # # .. œ̆
42

Hn. 1

f
# # # # # . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # .
       
Hn. 2

f
# #### .
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ # . œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
     . . . .  f                           
Hn. 3

# . . . . ## ˙
B b Tpt. 1 & œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # # .. w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙
w œ Œ
f
# #### . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
B b Tpt. 2 & œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ . w œ Œ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ w œ Œ w œ Œ
 . . . .   . . . .  f
# #### . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
& . w Œ ˙ ˙ Œ ˙ ˙ Œ w œ Œ
B b Tpt. 3
# œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ w œ w œ
       
wf œ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ
Tbn. 1
? b œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ #n # .. Œ Œ Œ Œ
f ˙ ˙ ˙
w ˙ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ w œ
? # # .. Œ Œ Œ
b # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ n
       
Tbn. 2

f
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
?
b œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ n#
# .. w œ Œ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ w œ Œ w œ Œ
 . . . .   . . . . 
Tbn. 3

f ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
# ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ ˙. ˙ ˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙ œ œ œ ˙. w.
Euph.
?
b
#
n# .. œ
f
t œ # .. œ . œ w œ. œ w œ. œ w w.
Tuba b w œ w. n# J w. J w. J w.
f
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
42

D. S. 1 
f
Y. Y Y Y Y. Y Y Y Y. Y Y Y Y.
 ∑ ..
D. S. 2 ˙. ˙. ˙ ˙ ˙ ˙. ˙ ˙ ˙ ˙. ˙ ˙ ˙ ˙.
f
The Conquest of Paradise 7
2.
˙ ˙ ˙ ˙.
y. y. y. y . Jy y .
VOZ

# nn y. #y Y y Y y . yJ Y yY
& # .. #y. y
ΠΠy b y Y J J y Y. yy
1.

J .
51

Fl. J J
y Y J

# ## ˙ ˙ ˙ nn # y .
y . # yj y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

.. ˙ . y. y. y y.
2.

& # # ΠΠy n# yY
1.

y Y
J #y. y Y.
yY
J #y. y Y Y J J
y Y.
J yy
E b Cl.
J y J
## y. y. y y.
˙ nnn# y . y. #y . y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

˙ .. ˙ . # y . Jy # y . Jy Y
yY y Y.
2.

& ## ˙ J
y Y yY
ΠΠy J
1.

B b Cl. 1 J J Y y J Y J yy

#### y. y. y y.
nnn# y . y. #y . y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh
yY
# y . Jy # y . Jy Y y Y.
2.

˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y
y Y yY J J
1.

B b Cl. 2 & ˙ J J Y y J Y J y
y

# ## n y y. y . Jy y .
n n# . y. #y Y. j
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

#y. y j Y yY y Y.
2.

& # ˙ .. ˙ y. J
ΠΠy y Y
1.

˙ ˙ . J J J y y Y y. y
Y J y
B b Cl. 3
#y y

# ## n y y. y. y . Jy y .
n n# . y. #y Y. y . yJ Y
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh
y Y yY
#y. y y Y.
2.

& # ˙ ˙ .. ˙ . J J
˙ Œ Œ y y Y yy
1.

S. Sx. J J J
y Y J

# ## ˙ ˙ ˙ nn # y .
y . # yj Y y. y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

.. ˙ y . Jy y .
2.

& # #  Œ y n# y . yJ Y
y Y yY
1.

y Y
J #y. y . y J Y J y Y.
J yy
A. Sx. 1
J
# ## nn # y .
y . # yj y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

˙ y. y. y y.
2.

˙
& # # ˙ .. ˙ . Œ Œ y n# yY
1.

y Y
J #y. y Y.
yY
J #y. y Y Y J J
y Y.
J yy
A. Sx. 2
J y J
# ## ˙ n y y. y. y y.
n n# . y. #y .
˙ y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

˙ .. ˙ . #y. y #y. y Y yY y Y.
2.

& # J
y Y yY
ΠΠy J
1.

T. Sx. 1 J J J Y y J J
Y J yy

#### y. y. y y.
nnn# y . y. #y . y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh
yY
# y . Jy # y . Jy Y y Y.
2.

˙ ˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y
y Y yY J J
1.

T. Sx. 2 & J J Y y J Y J yy

## nn ## y . y . # yj y.
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

y. y. y y.
2.

& # ## ˙ ˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y yY
1.

B. Sx. n y Y
J # y . Jy Y. y
yY
J # y . Jy Y Y J J
y Y.
J yy

# # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ n n # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
2.

& # # n#
1.

.
51

Hn. 1

# ## . . . . . . . . nn #
n # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
2.

& # # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ .. œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
1.

# œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
               
Hn. 2

# ## nn #
2.

& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ .. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ n# œ œœ œ œœœ œ
1.

œ œœ œ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


         . .  . .   . .  . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
Hn. 3

#### n
VOZ

n n# y . j j j j j
2.

.. ˙ . Œ Œ j y. y Y y. y Y j
y Y # y . y y . # yj Y
1.

B b Tpt. 1 & ˙ ˙ ˙ y. y Y y. y y. y Y. yy
y . y Y
# ## nn#
VOZ oh

j
oh ooh oh oh oh oh oooh

j
2.

.. ˙ . j j j
& # ˙ Œ Œ n y . y Y # y . yj y . # yj j y.
1.

B b Tpt. 2
˙ ˙ y. y Y #y. y Y
yY y. y y. y Y.
y Y. y Y yy
## nnn# y .
VOZ oh

j
oh ooh oh oh oh oh oooh

j
2.

& ## ˙ .. Œ Œ j j j j j y. j
1.

B b Tpt. 3
˙ ˙ ˙. y Y #y. y y. #y Y. y. y Y #y. y Y Y yY y. y y. y Y. yy
y y
˙. y. y. y. y. y y.
˙ ˙ #y. y y. #y Y. y. y Y
y Y yY y Y.
˙ y Y yy
VOZ oh oh ooh oh oh oh oh oooh
y Y
2.

? ## .. Œ Œ
y nnb J J J J J J J J
1.

Tbn. 1

y. y. #y Y. y. y. yY y. y y.
˙. y Y #y. y y Y #y. y Y y Y. yy
VOZ oh oh ooh oh oh oh oh oooh

˙ y Y
2.

? ## ˙ ˙ .. Œ Œ
y nn J J J J J J J J
1.

Tbn. 2 b
y. y. #y . y. y. yY y. y y.
y Y #y. y y Y #y. y Y y Y. yy
.. ˙ .
VOZ oh oh ooh oh oh oh oh oooh
y Y
2.

? ## ˙ ˙ Œ Œ y nn J J J Y J J J J J
1.

Tbn. 3 ˙ b
˙ ˙ ˙ ˙.
2. VOZ oh
y. y Y
oh ooh
#y. y
oh oh
y. #y .
oh oh oooh
y y. y Y #y. y Y Y
y. yY y. y y. y Y. yy
? ## .. ΠΠy nn J J J Y J J J J J
1.

Euph. b
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

w.
2.

t ## .. Œ  nn w. w.
1.

Tuba ˙ ˙ ˙ ˙. b w. w. w.

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
2.
51 1.

D. S. 1 

Y Y Y Y.
2.

.. ∑ ∑ ∑
1.

D. S. 2  ˙ ˙ ˙ ˙. ˙. ˙. ˙.
8 The Conquest

of Paradise
w. œ œ w w. w. œ
y. y. y #Y. #
&b
yY Y. n# Œ  
59 D.S. al Coda

Fl. J J
f
# j #### w . œ œ nw w. w. œ
E b Cl. & # y. yY y . yj Y . Y. # Œ  
f
# y. y. y #### w . nœ nœ w w. w. œ
& yY
J Y. Y. Œ  
B b Cl. 1
J
f
# y. y. y #### w. w. œ Œ 
B b Cl. 2 & yY
J J
Y. Y. w. œ œ nw 
f
# j ####
B b Cl. 3 & y. yY y . yj # Y . Y. w. œ œ w
w. w. œ Œ  
f
# y. yY y. y #Y. Y. #### w . w. w. œ Œ 
S. Sx. & J J œ œ nw 
f
# #### w . œ œ w w. w. œ Œ 
A. Sx. 1 & # y. yY
J
y. y #Y.
J
Y. # 
f
# j #### .
A. Sx. 2 & # y. yY y . yj Y . Y. # w œ œ w w. w. œ Œ  
f
# y. y. y #### w . nœ nœ w w. w. œ Œ 
T. Sx. 1 &
yY
J J Y. Y. 
f
# y. y. y ####
& yY
J Y. Y. w. œ œ nw œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
T. Sx. 2
J
f
# j j ####
& # y. yY y. y Y. Y. # w. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
B. Sx.
œ œ w
f
# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # # # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ w œ̆ Œ  
59

Hn. 1

f
# . . . . # # # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # nœ nœ w œ̆ Œ  
       
Hn. 2

f
# ####
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ # œ œœœ œœœ œ œ œ nw œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ Œ  
     . . . .   . . . .  f . .  . .    . . . .   . . . .  
Hn. 3

# j j #### nœ nœ w w. w. œ Œ 
& y. yY y. y #Y. w ˙ 
B b Tpt. 1
Y.
f
# ####
& j j w ˙ œ œ nw w. w. œ Œ  
y. y. y Y.
B b Tpt. 2
yY Y.
f
# ####
j œ Œ  
B b Tpt. 3 &
y. yY y . yj Y . Y. w ˙ œ œ w w. w.
y. y. y #Y. Y. wf ˙ œ œ w
?b
yY
J J œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆
Tbn. 1 n## Œ  
f
y. y. y Y. Y. w ˙ bœ œ w œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
yY
? J J # œ̆ Œ  
Tbn. 2 b n#
f
y. yY y. y Y. Y. w ˙ œ œ bw
Tbn. 3
?
b J J #
n# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
f œ œ bw
y. yY y. y Y. Y. w. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆
? J J # Œ  
Euph. b n#
f
t œ # œ. œw œ. œw œ. œw œ Œ  
Tuba b w. w œ w. n# J œ œ w J J
f
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
59

D. S. 1  œ œ ˙
f
Y. y Y Y. Y. y
D. S. 2  ˙. ∑ ˙. ˙. œ œ ˙ ˙. ˙. œ Œ  
f
The Conquest of Paradise
Flute
Vangelis
Diógenes Catunda

7 . œ. œ ˙ œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ
3
&b 2 ∑ Œ œ œ œJ ˙ # œ . œJ œ . # œ ˙ . œ J J ˙ J J
J
p
œ. œ
&b J ˙. œ œ œ . œJ ˙ œ . œ # w . ∑ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
14

J
        

& b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
21

             . .  . .       

& b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
28

                . .  . .   . .  . . 

œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
&b œ J ˙ J J ˙. œ œ œ . œJ ˙ œ . œ
J ˙. J J
35

J J J
%
w. w. w. w. w.
## .
& b #w. w. n .
42

f 
w. ˙ ˙ ˙.
## w . . y. y Y y. y
VOZ

.. ΠΠy n n b y Jy Y # y . yJ y . # y Y . J
1.̇ 2.

J
49

& J
y
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

y. y Y y. y y. y Y. #
y y y . yJ Y y. y #Y.
Y
&b J J Y. n#
56
Y J J
D.S. al Coda

 w
w. œ œ w. w. œ
##
Œ  
63

&
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Clarinet in E b
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ œ. œ
& # 2 ∑ Œ œ œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj ˙ . œ œ . œ ˙ # œ . œ w ˙ J J
J J J J
p
# œ. œ j
& # J ˙. œ œ œ . œ ˙ œ . œj w . ∑
14

œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


 . . . .   . . . .   . . . . 

#
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21

. . . . . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
       .
        . . . . . . .      

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
28

    . .  . .      . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 

# . j œ. œ ˙ œ. œ œ. œ j
.
& # œ œJ ˙ # œ . œJ œ . # œ ˙ . œ œ œJ ˙ # œ . œJ w ˙ J ˙. œ œ œ . œ ˙ œ . œj
35

J J
%
# #### . w . w. w. w. w.
& # w. # .
42

w.
f 
#### w . w. ˙ ˙ ˙ . ˙. Œ Œ y
nn ## y . y
Y # y . y y . # yj Y . y y . y Y # y . y
1. 2.

& # . n
49

J J J J
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# y. y Y y . Jy y . y Y . j j ####
& # Y y y y. y Y y. y Y. #
56

J Y.
D.S. al Coda
Y J

# ## w . œ œ nw w. w. œ
& # # Œ  
63

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Clarinet in B b 1
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ
˙ J
& 2 ∑ Œ œ J J J ˙. œ J J J
p
# œ. œ ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
J ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
14

& J J

# .. .. .. .. .. ..
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
21

           

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
28

&
       . . . .  . . . .  . . . .

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ . œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
˙ J J ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ
J J˙ œ J J
35

& J J J J
%
# #### . w . w. w. w. w.
& w. w. .
42

f 
#### w . w. ˙ ˙ ˙ .. ˙ . n y. .
ΠΠy n n # Jy Y # y . yJ y # yJ Y . y
y. y Y #y. y
1. 2.

J
49

& J
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# Y y. y Y y. y y. y Y. ####
Y J J J y y y. y Y y. y Y. Y.
56

& J
D.S. al Coda


#### w . nœ nœ w w. w. œ
Œ  
63

&
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Clarinet in B b 2
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ
˙ J
& 2 ∑ Œ œ J J J ˙. œ J J J
p
# œ. œ ˙. œ œ œ ˙ œ. œ w.
J œ . J ∑
14

& J œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


 . . . .   . . . .   . . . . 
21
#
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
          . .  . .   . .  . .       
28
#
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
             . .  . .   . .  . .   . .  . . 

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ . œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
˙ J J ˙. œ œ œ ˙ œ. œ
J J˙ œ J J œ . J
35

& J J J
%
# #### . .
& w. w. .w w. w. w. w.
42

f 
#### n y. .
ΠΠy n n # yJ Y # y . yJ y # yJ Y . y
y. y Y #y. y
w. ˙ ˙ ˙ .. ˙ .
1. 2.

w. J
49

& J
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# Y y. y Y y. y y. y Y. ####
J y. y Y.
J y y. J Y.
Y J y yY
56

&
D.S. al Coda


#### w. w. œ
w. œ œ nw Œ  
63

&
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Clarinet in B b 3
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ j œ. œ ˙ œ. œ
∑ Œ œ ˙ . œ œ . j w ˙ J J
& 2 J J J #œ œ ˙ œ. œ
p
# œ. œ ˙. œ j j
J ∑
14

& œ œ. œ ˙ œ. œ #w. œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 . . . .   . . . .   . . . . 
21
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœœœœ
 . .  . .    . .  . .    . .  . .    . .  . .   œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ  . .  . .    . .  . .  
28
#
& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 . .  . .    . .  . .    . .  . .    . .  . .    . .  . .   œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œœœœœœœœ
 . .  . . 
# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ . j w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
J ˙ œ œ . œ ˙ œ. œ j ˙ J J J ˙. œ œ j j
35

& J J #œ œ. œ ˙ œ. œ
%
# #### .
. w. w. w.
42

& #w. w. w. w.
f
#### . n nn# y . y Y # y . y y . # y
y . yj Y y . yj
ΠΠJ Y . # yy
1. 2.

w. ˙ . J
49

& w. ˙ ˙ ˙. y J
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# Y y. y Y y. y y. y Y. ####
J j
J J y . yj # Y .
Y y
56 D.S. al Coda

& y y. y Y Y.

####
w. w w. w. œ Œ  
63

& œ œ
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Soprano Sax.
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ œ . œJ w
œ J ˙
& 2 ∑ Œ œ J J J ˙.
p
# œ . Jœ ˙ œ. œ œ. œ ˙. œ œ œ . Jœ ˙ œ. œ #w.
J J ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
13

& J

#
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
19

&
       

#
24

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
       

# . . . .
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
29

               

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ
œ J ˙ J
J J ˙. J J
34

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ J
   
%
# œ. œ ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ #w. w. #### . w . w. w. w. w.
J J .
40

& J
 f
#### w . nn# y . y Y # y . y y . # y y. y Y y. y Y
w. ˙ ˙ ˙ .
. ˙. Œ Œ y n . J J
1. 2.

J y Y
49

& J JY
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh


# y . yJ Y y. y y. y Y. y y y . Jy Y y. y #Y. Y. ####
J J w.
57

& J D.S. al Coda

f
# ## w. w. œ
& # œ œ nw Œ  
64

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Alto Sax. 1
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7 œ. œ ˙ œ. œ w
œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj
& # 2 ∑ Œ œ
J J ˙. œ J J ˙
p
# œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ œ œ . Jœ ˙ œ. œ #w. ∑
13

J J J J

# . . .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
19

# .. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
24

   

# .. .. .. .. .. .. .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
29

   

# œ. œ ˙ j œ. œ ˙ œ . œJ w
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ #œ. œ œ. #œ ˙. ˙
34

J J œ J
  
%
## œ . œ ˙ œ . œ œ . œ œ . œ ˙ œ . œ #### . w . w. w. w.
J J . ˙ œ œ # w . w . # .
39

& J J J
 f
#### w . w. w . ˙ ˙ ˙
. ˙  Œ nn ## y . y Y y y . j y. y Y y. y Y
1. 2.

# . n # . #
48

& y J y
J
y Y. y J J Y


oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# y. y Y y . yJ y . y Y . # ### w .
& # y y y . yJ Y y. y #Y. Y. #
57

J J J
D.S. al Coda

f
# ## w w. w. œ
& # # œ œ Œ  
64

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Alto Sax. 2
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 7
œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj œ. œ ˙ #œ. œ w
& # 2 ∑ Œ œ
J J ˙. œ J J ˙
p
# œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. j
& # œ œ œ. œ ˙ œ . œj w . ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
13

J J J

# .. ..
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
19

               

# œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
24

           

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
29

                   

# œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ . Jœ
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ ˙
34

J J ˙. œ J J J
  
%
# œ. j j #### . w .
& # œJ ˙ . œ œ œ . œ ˙ œ . œ w . # . w. w. w. w.
40

w.
 f
#### n
˙ ˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y n n # # y . y Y # y . y y . # yj Y y y . y Y # y . y Y
# w. w.
49 1. 2.

& J J . J J
Y
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh


# y. y Y y . yJ y . y Y . j j ####
& # y y y. y Y y. y Y. # w.
57

J
D.S. al Coda

J Y.
f
# ##
& # # œ w w. w. œ Œ  
64

œ
© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Tenor Sax. 1
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 4
& 2 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
p
#
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
11

&
       . . . .  . . . .  . . . .

#
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18

&
       . .  . . 

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
J ˙ . œ J ˙ J J J ˙. œ œ
25

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ J J J
  

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ œ. œ w ˙
˙ œ. œ w.
& œ . Jœ ∑ Œ œ J J ˙. œ J J
32

J J
%
# œ . œJ ˙ œ . œ œ . œ ˙ . œ œ œ . œ ˙ œ . œ # w . w. #### . œ œ ˙ . ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙
J J J . œ
39

& J
 f
#### œ œ œ ˙ . ˙ ˙ ˙ w. n y. .
˙ ˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y n n # Jy Y # y . yJ y # Jy Y . y
48 1. 2.

&
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# y. y Y #y. y Y y. y Y y. y y. y Y.
J Y J J J y y y. y Y y. y Y. Y.
55

& J J J

#### w . nœ nœ w w. w. œ Œ 
D.S. al Coda 
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Tenor Sax. 2
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 4
& 2 œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                 
p
11
#
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
             . .  . .   . .  . .   . .  . . 
18
#
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
                   . .  . . 

# œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
J ˙ . œ J ˙ J J J ˙. œ œ
25

& #œ œ œ œ œ œ œ œ J J J
. .
   . .

# œ. œ ˙ œ. œ w. œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w ˙
∑ Œ œ J J ˙. œ J
32

& J J J J
%
# œ . œJ ˙ œ . œ œ . œ ˙ . œ œ œ . œ ˙ œ . œ . #### . ˙ ˙ ˙ ˙
J J J w w. .œœœ . œ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙
39

& J
 f
#### œ œ ˙ . ˙ ˙ ˙ w. ˙ ˙ ˙ .. ˙ .
n y. .
ΠΠy n n # Jy Y # y . yJ y # Jy Y . y
48 1. 2.

& œ
oh oh oh ooh oh oh oh oh oooh

# y. y Y #y. y Y y. y Y y. y y. y Y.
J Y J J J y y y. y Y y. y Y. Y.
55

& J J J


####
D.S. al Coda w. œ œ nw œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Baritone Sax.
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3
& # 2 w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ 
p
# w.
& # w. w. w. w. w.
9

w. w.

# w.
& # w. w. w. w. w. w.
17

w.

## œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ j j
˙ J J ˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ
25

& w. J J ˙ . œ J J J

#
& # w. œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj œ . œ ˙ œ . œ w ˙ œ . Jœ ˙ œ . œ œ . œ ˙ . œ œ
33

w œœ J J ˙. œ J J J J
%
# j j #### . ˙ ˙ ˙ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙ œ œ ˙.
& # œ. œ ˙ œ. œ w. # . œ œ œ ˙.
41

w. œ œ
 f
#### ˙ ˙ ˙ w. n # j
˙ ˙ ˙ .. ˙ . Œ Œ y n n # y . Jy Y # y . yJ y . # y Y . y y . Jy Y # y . yJ Y
1. 2.

& #
49

Y
oh oh ooh oh oh oh oh oooh


## y . y Y y . y y . y j j ####
J Y. y y y. y Y y. y Y. # w.
57 D.S. al Coda

& J J Y. œ œ w
f
# ##
& # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
65

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trumpet in B b 1
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 4
& 2 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
p
#
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
9

&
     

# j
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ j
œ . œ ˙ # œ . œj œ . # œj
j
œ . œ ˙ # œ . œj w œ . œ ˙ œ . œj
16

& ˙
œ ˙. œ

# j œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
& œ . œ ˙ . œ œ œ . œj ˙ œ . œj
23

w.   

#
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
30

&
  

# ##
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # #
37

&
     
%
#### . w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ ˙
. œ Œ
44

& w
f 
#### nn# j j
VOZ

. ΠΠn j j y j y . y Y y . yj Y y . y Y y . yj
1. 2.

. .
51

& ˙ ˙ ˙ ˙ . y y Y #y. y . #y Y. y Y
y
oh oh ooh oh oh oh oh oooh
%
# ####
j j
& y . y Y . y y y . y Y y . yj # Y . w ˙ nœ nœ w
58

Y.
D.S. al Coda

f
# ## w . w. œ
& # Œ  
65

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trumpet in B b 2
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 4
& 2 œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
p
9
#
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                    

# j
j
œ . œ ˙ # œ . œj œ . # œj
j
œ . œ ˙ # œ . œj w œ . œ ˙ œ . œj
16

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ ˙
     œ ˙. œ

# j
& œ . œ ˙ . œ œ œ . œj ˙ œ . œj
23

œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


w.  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .

#
30

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
                    

# # ##
& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ #
37

                    
%
#### . ˙ ˙
.w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ œ Œ
44

& w
f 
#### nn# j
VOZ

. ΠΠn j j y j j j Y y . y Y y . yj
1. 2.

. ˙ . . .
51

& ˙ ˙ ˙ y y Y #y. y . #y Y. y y y Y #y. y Y


y

oh oh ooh oh oh oh oh oooh

#j ####
& y. y Y. j j œ œ nw
58

w ˙
D.S. al Coda

y y y. y Y y. y Y. Y.
f
# ##
& # w. w. œ Œ  
65

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trumpet in B b 3
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 4
& 2 œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
p  . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 
9
#
& œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 

# j
j
œ . œ ˙ # œ . œj œ . # œj
j
œ . œ ˙ # œ . œj w œ . œ ˙ œ . œj
16

& #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙
 . . . .  . . . . œ ˙. œ

# j
& œ . œ ˙ . œ œ œ . œj ˙ œ . œj
23

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w.  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .

#
30

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
 . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 
37
# ####
& œ œœœ œœœ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
 . .  . .                   
%
#### . Œ ˙ ˙ ˙ Œ ˙ ˙ ˙ Œ ˙ ˙ ˙
.w œ Œ
44

& œ w œ w œ w
f 
#### nn# j
VOZ

. ΠΠn y . yj Y # y . yj y . # yj y . yj Y # y . yj Y y . y Y y . yj
1. 2.

.
51

& ˙ ˙ ˙ ˙. y Y. y Y

oh oh ooh oh oh oh oh oooh

#j ####
& y. y Y. j j œ œ w
58

y y y. y Y y. y Y. Y.
D.S. al Coda
w ˙
f
# ##
& # w. w. Œ  
65

œ
© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Horn in E b 1
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # 2      
p
# .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
9

# .. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
17

25
# # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
&

# .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
33

%
# œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ # # # # . œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆
& # # .
41

 f
# # # # œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ . œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ n n # # œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆œ̆
1. 2.

& # . n
49

# # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ ####
#
57

& D.S. al Coda


# # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ w œ̆ Œ  
63

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Horn in E b 2
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3 .. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # 2 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆      
p
# .. .. .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ  œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
9


        

# .. .. .. ..
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ  œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
17


        

# .. .. .. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ 
25


        

# .. .. .. ..
& # # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ 
33


           
%
# .. .. # ## .. ..
& # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # # .. œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆   
41


     
 f
#### n #
#  œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆ œ̆ .. œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆ œ̆ n n # œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆œ. œ. œ̆œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
49 1. 2.

&
     

## ####
œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ #
57

&  
D.S. al Coda

       

# ## . . . .
& # # œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ nœ nœ w œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
63

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Horn in E b 3
Vangelis
Diógenes Catunda

# 3
& # 2 œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ       œ œœœ œœœ œ
p     . . . . 

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ 
9

 œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
              

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ 
17

 œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
              

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ 
25

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
       . . . .  . . . .  . . . .   

#
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ   œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
33

          . . . .     . . . .
%
# # ##
& # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ # # .. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
41

         f              

#### . nn ##
1. 2.

# œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ


49

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ . . . . .. ..
                . .  . .   . .  . .   . .  . .   . .  . . 

## ####
#
57 D.S. al Coda

& œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ
 . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . . 

####
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nw œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ Œ  
63

&
f . .  . .           

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Euphonium
Vangelis
Diógenes Catunda

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
? 3 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
b 2
p
œ. œ ˙ œ. œ
œ̆ . œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œ ˙ . œ œ . œ ˙ # œ . œ w ˙
œ
?b J J J J J J J
7

œ. œ . ˙ . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
? J ˙ œ œ œ . œJ œ œJ w . ∑
14

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œ .
?
21
œ̆ J J J˙ œ
b

œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙.
˙ œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
?b J J J J J J J ∑
28

œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
?
35

b
% ˙
œ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙ œ
# ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # ˘œ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œœ
˙. ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙. ˙ ˙
? #
n # ..
42

b
 f
w. ˙ ˙ ˙. y. y Y #y. y y. #y Y. y y. y Y #y. y Y
˙
VOZ
Y
? ## .. Œ Œ
y nnb J J J J J
50 1. 2.

y. y Y y. y y. y Y. 
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

y y y. y Y y. y Y. Y. w.
? J J J J J ##
57

b D.S. al Coda n
f
œ œ bw œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆
? ## Œ  
64

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trombone 1
Vangelis
Diógenes Catunda

.. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
? 3 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
b 2      
p
.. .. .. .. .. .. .. ..
? b œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
9

.. .. .. .. .. .. .. ..
? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
16

œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w ˙
? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ J J J ˙ . œ J J
23

œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ w. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
?b J J J J J ∑
30

.. .. .. ..
? œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # #
37

b n
%
w œ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ
? # # .. Œ Œ Œ Œ
44

f 
2.˙ . y. y Y #y. y y. #y y. y Y y. y Y y. y Y y. y
˙ ˙ ˙ .
VOZ
y Y
? ## .. Œ Œ
y n
nb J J JY J J J J
51 1.


y. y . œ œ w
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

y y y . yJ Y y. y #Y. Y. w ˙
? JY J #
n#
58 D.S. al Coda

b
f

? # # œ̆
65
œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trombone 2
Vangelis
Diógenes Catunda

? 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
b 2      
p

? b œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
9

? # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
16

b .. .. .. ..
     
œ. œ ˙ #œ. œ œ. #œ œ. œ ˙ #œ. œ w ˙
23
. . . . . . . .
? œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ œ œ œ œ œ œ̆ J J J ˙ . œ J J
b .. ..
  
œ. œ ˙ œ. œ œ. œ
˙. œ œ œ. œ ˙ œ. œ w.
?b J J J J J ∑ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
30

? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # #
37

b .. .. .. .. n
     
%
w ˙ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ ˙ ˙ ˙ w œ
? # # .. Œ Œ Œ
44

f 
y. y Y #y. y y. #y y. y Y y. y
˙. . y y. y Y #y. y Y
VOZ

? # # ˙ ˙ ˙ .. y n Y
nb J J J J J J J
Y
Œ Œ
51 1. 2.


y. y .
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

y y y. y Y y. y Y. Y. w ˙ bœ œ w
? JY J J ##
58 D.S. al Coda

b n
f

? # # œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
65

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Trombone 3
Vangelis
Diógenes Catunda

? 3 œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
b 2     
p
?b  œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ
7


     

? .. .. .. ..
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆ # œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
14

b 
           

? œ œœœ œœœ œ œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj
21

b .. ..   œ œœœ œœœ œ œ œœœ œœœ œ J J ˙. œ


     . . . .   . . . . 

œ. œ ˙ œ. œ œ. œ ˙. j
? b œ. œ ˙ #œ. œ w ˙ œ œ œ. œ ˙ œ . œj w . ∑
28

J J J J J

? œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ œ œ œ œ œ œ
35

b .. .. .. ..   œ œœœ œœœ œ
       . . . . 
%
?
42
# # .. w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ ˙ ˙ ˙ w œ Œ
b œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ n
      f
˙ ˙ y. y Y #y. y y. #y Y. y y. y Y #y. y
˙ ˙ .
VOZ

? ## w œ Œ ˙ ˙ ˙ .. Œ Œ
y nnb J J J J J
49 1. 2.

y. y Y y. y y. y 
oh oh ooh oh oh oh oh oooh

Y . y Y .
? Y J J J Y y y . yJ y yJ Y . Y. # w ˙
n#
56 D.S. al Coda

b
f

? ## œ œ b w œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
64

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Tuba
Vangelis
Diógenes Catunda

t 3 w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w. ˙. Œ  w.
b 2
p

t b ˙. Œ  w. w. w. w. w. w.
8

w.

t w. w. w. w. w. w.
16

b w. w. w.

t œ . œ ˙ # œ . œ œ . # œj œ. œ ˙ #œ. œ w œ. œ ˙ œ. œ
˙
25

b w œ œ J J ˙. œ J J J J

t b œ. œ ˙. j
œ œ œ. œ ˙ œ . œj w . w. w. w.
31

J w. w.
%
t w. #
w. w. œ œ n # .. œ . Jœ w
39

b w w. w.
f 
t ## œ . œ w œ. œ w w. .. Œ  nn
1. 2.

˙
46

J w. J w. ˙ ˙ ˙. b

t b w. w.
w. w. w. w. œ œ
53

w. w

t #
n # œ . œJ w œ. œ w œ. œ w œ Œ  
61

b w. D.S. al Coda
œ œ w J J
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Drum Set 1
Vangelis
Diógenes Catunda

3 . . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
 2 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆      
p
. . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
9

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆       

. . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
18

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆      

. . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
26

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆       

. . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
35

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆       
%
.. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ ..
 .. œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
44 1.

    
f
. . . . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
52 2.

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆       

.. .. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ œ ˙ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ Œ  
61 D.S. al Coda

 œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ̆
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09
The Conquest of Paradise
Drum Set 2
Vangelis
Diógenes Catunda

3 ∑ ∑ ∑ ∑
 2 ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
p

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
10

 ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
20

 ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
30

 ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
%
Y. Y Y Y Y. Y Y Y
∑ ∑ ..
40

 ˙. ˙. ˙. ˙ ˙ ˙ ˙. ˙ ˙ ˙
f 
Y. Y Y Y Y. Y Y Y Y.
.. ˙ ∑ ∑ ∑ ∑
48 1. 2.

 ˙. ˙ ˙ ˙ ˙. ˙ ˙ ˙ .
%
Y. y Y Y. Y. y
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ  
57


D.S. al Coda

˙. œ œ ˙ ˙. ˙.
f

© Diógenes Catunda
Sobral - 25/05/09