Anda di halaman 1dari 2

Huraian pendapat anda tentang ciri-ciri generasi berwawasan.

Lengkapkan contoh jawapan dengan perkataan yang sesuai

Ciri-ciri generasi berwawasan

 Berilmu
 Berkemahiran tinggi
 Akhlak mulia

Cadangan jawapan

Remaja hari ini merupakan pemimpin negara pada masa depan. Generasi yang
disebut sebagai generasi Y perlu diberi peluang agar mereka dapat membina watak yang
positif demi masa depan negara. Generasi kini perlu mempunyai wawasan yang jelas agar
mendatangkan impak terhadap pembangunan negara. Jika generasi kini tidak disematkan
dengan ciri-ciri yang hebat, masa depan negara menjadi tidak menentu. Sebagai
persoalannya, apakah ciri-ciri generasi berwawasan?

.................................................................................mereka mestilah berilmu. Ilmu


sangat penting bagi memandu arah kehidupan mereka. Tanpa ilmu yang cukup, masa
depan mereka akan ................................. Contoh ilmu terpenting tentulah ilmu agama di
samping ilmu yang lain untuk membina kerjaya. Mereka perlu digerakkan supaya mencintai
ilmu dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, jelaslah
bahawa ........................... sangat penting dan sebagai penyuluh kehidupan generasi
berwawasan.

Remaja berwawasan juga perlu ..................................................dalam bidang yang


diceburi. Mereka mesti mengasah kemahiran agar dapat bersaing dengan remaja di negara
maju. Ramaja yang berwawasan tidak boleh melakukan sesuatu secara ...............................
Sebagai contohnya, jika mereka berminat dalam perniagaan, mereka mestilah bermula dari
bawah untuk membina kemahiran dan menimba pengalaman. Oleh itu, kemahiran yang
diperoleh dalam bidang yang diceburi menjadikan mereka ......................................................

Selain itu, ciri yang perlu ada dalam diri .................................................................


ialah ................................................................ Melalui pengamalan akhlak mulia, nilai-nilai
murni akan tercetus serentak dengan kerja yang dilakukan. Generasi
yang .................................................mampu menarik minat orang lain untuk bekerjasama.
Antara contoh akhlak mulia yang diamalkan oleh ................................................ialah
amanah dan tolak ansur. Jadi, ......................................................sewajarnya memiliki akhlak
mulia demi kebaikan diri dan masyarakat.

Berdasarkan huraian yang telah dikemukakan, ternyatalah


bahawa ..........................................................perlu mempunyai ciri-ciri hebat. Kementerian
Belia dan Sukan perlu meningkatkan usaha agar generasi di negara ini dapat dibimbing
supaya mereka sentiasa berwawasan untuk memajukan diri
sendiri. ................................................... diharap dapat berdiri sama tinggi
dan .....................................................dengan remaja di negara maju. Sebagai
kesimpulannya, kemajuan negara banyak bergantung
pada .................................................................ini.

Anda mungkin juga menyukai