Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh 23 Ogos 2017 Hari Rabu

Bil 26 / 28 orang
Kelas Tingkatan 2 Ibnu Khaldun
Murid (dua orang pelajar cuti sakit)

Waktu 7 (12.30 – 1.10 tengah hari) Masa 40 Minit

Subjek Sains Tajuk Bab 5: Air dan larutan

S/Kandungan 5.5 Menganalisa asid dan alkali.


5.5.7 Menerangkan maksud peneutralan.

S/Pembelajaran 5.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.

5.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

Pada akhir pembelajaran,pelajar akan dapat ;


1. Melengkapkan label persamaan perkataan bagi proses peneutralan dengan tepat
Objektif menggunakan kad berwarna.

2. Melukis sekurang-kurangnya satu bahan yang digunakan dalam kehidupan seharian bagi
proses peneutralan dengan betul dan membuat huraian pembentangan secara berkumpulan
mengenai kegunaannya.

 EMK : Sains dan teknologi, Kreativiti


EMK
 Nilai : Keyakinan, Keberanian, kerjasama, kemahiran berfikir, Bekerjasama

Pengetahuan  Pelajar telah mempelajari mengenai asid dan alkali dan sifat-sifatnya serta kegunaannya dalam
Sedia Ada kehidupan seharian.

 Bahan untuk ‘traffic light’


 Calamine Lotion
 Body shower
 Pembersih muka
 Ubat gigi
ABM
 Baja tumbuhan
 Shampoo
 Kertas A4
 Sampul surat
 Kad berwarna
AKTIVITI
Aktiviti ISI AKTIVITI GURU EMK/ABM
PELAJAR
1.Guru menunjukkan ABM :
1.Pelajar
Pengenalan kepada tajuk. perbuatan  Pembersih
memerhatikan
membersihkan muka muka
perbuatan guru di
menggunakan
hadapan kelas.
pembersih muka. EMK:
2.Pelajar memberikan Sains dan
2. Guru menyoal Teknologi
respons terhadap
Induksi pelajar mengenai
soalan yang diberikan
(3 minit) jenis perbuatan yang
oleh guru.
telah ditunjukkan.
Nilai Murni:
3.Guru mengaitkan  Yakin diri
3 .Pelajar mencatat  Kemahiran
perbuatan tersebut
tajuk pelajaran pada
dengan topik pada berfikir
hari ini.
hari ini.  Keberanian

a) Maksud peneutralan : Tindak ABM :


balas kimia antara asid dan alkali 1.Guru menerangkan
dan menjelaskan  Ubat gigi
menghasilkan garam dan air sahaja.
dengan teliti  Pembersih
mengenai maksud muka
b)Contoh peneutralan asid dengan alkali :
peneutralan, beberapa 1.Pelajar mendengar  Shampoo
a)Asid hidroklorik + natrium
hidroksida natrium klorida + air
contoh peneutralan penerangan yang  Baja tumbuhan
b) asid hidroklorik + kalsium
asid dan alkali. diberikan oleh guru  Kad berwarna
berkaitan dengan
hidroksida kalsium klorida+ air
2.Guru melekatkan maksud peneutralan
c)asid sulfurik + natrium hidroksida  label beberapa
EMK:
dan beberapa contoh
natrium sulfat + air persamaan peneutralan asid dan Kreativiti
d)asid nitrik + kalsium hidroksida peneutralan asid dan alkali.
kalsium nitrat + air alkali di atas papan Nilai
a) Aplikasi peneutralan : putih. 2.Pelajar  Keyakinan
b) Ubat gigi : mengandungi alkali melengkapkan label diri
(aluminium 3.Guru meminta persamaan perkataan  Keberanian
hidroksida/magnesium pelajar melengkapkan peneutralan asid dan
hidroksida)->meneutralkan label perkataan alkali.
Langkah 1 persamaan
asid(tindakan bakteria atas
(10 minit) peneutralan dengan
makanan) di sekeliling gigi.
c) Ubat antasid mengandungi menggunakan kad
2.Pelajar juga diberi
magnesium hidroksida berwarna.
penerangan mengenai
meneutralkan asid berlebihan kegunaan
dalam perut. 3.Guru menerangkan
mengenai aplikasi peneutralan asid dan
d) Lebah menyengat (asid formik) alkali dalam
peneutralan dalam
ke dalam kulit.Losyen kalamina kehidupan harian.
kehidupan.
(alkali) disapu untuk
meneutralkan.
e) Baja seperti ammonium sulfat
disediakan dengan meneutralkan
larutan ammonia dengan asid
yang sesuai.
f) Syampu (alkali) menyebabkan
rabut kusam dan kasar dan
dineutralkan dengan penggunaan
perapi yang mengandungi asid
dan menjadikan rambut sihat.
Aktiviti : Aktiviti :
Aktiviti : 1. Guru
ABM :
membahagika 1.Pelajar dibahagikan
n pelajar  Sampul
Perbincangan secara berkumpulan : kepada lima
kepada lima surat
kumpulan. kumpulan.  Kertas A4
Ubat gigi : mengandungi alkali 2. Guru 2.Pelajar diberikan EMK:
(aluminium memberikan sampul surat yang Kreativiti
hidroksida/magnesium sampul surat
hidroksida)->meneutralkan yang
mengandungi soalan
asid(tindakan bakteria atas mengandungi yang berlainan Nilai murni :
makanan) di sekeliling gigi. soalan yang mengenai melukis  Keberanian
berlainan berkenaan aplikasi
Ubat mengandungi magnesium  Keyakinan
kepada setiap peneutralan.
hidroksida meneutralkan asid diri
kumpulan.
berlebihan dalam perut.  Kerjasama
Lebah menyengat (asid formik)
3. Pelajar berbincang  Kemahiran
ke dalam kulit.Losyen kalamina 3. Guru mengingat
(alkali) disapu untuk dalam kumpulan
meminta masing-masing
meneutralkan asid dan setiap
meredakan kesakitan. mengenai soalan
kumpulan
Syampu (alkali) menyebabkan yang dikemukakan.
menjawab
rabut kusam dan kasar dan soalan untuk
dineutralkan dengan penggunaan melukis 4. Seorang wakil
Langkah perapi yang mengandungi asid aplikasi pelajar daripada
2 dan menjadikan rambut sihat. peneutralan setiap kumpulan
Aktiviti Baja seperti ammonium sulfat dan arahan membentangkan hasil
(20 minit) disediakan dengan meneutralkan yang perbincangan.
larutan ammonia dengan asid diberikan
yang sesuai.(dalam tanah) dalam setiap 5.Ahli kumpulan
sampul.
daripada setiap
4. Guru
kumpulan yang
meminta
seorang berbeza akan
wakil pelajar menjawab soalan
daripada yang dikemukakan
setiap guru.
kumpulan
membentang
kan hasil
perbincanga
n.
5. Guru
menyoal ahli
kumpulan
yang
berbeza
untuk
menjawab
soalan.
Guru mengadakan Pelajar menjawab EMK :
Langkah Penyakit gastrik berpunca daripada amalan
kuiz ringkas bagi kuiz yang diberikan  Kemahiran
makan yang tidak mengikuti waktu yang tetap.
menguji dan oleh guru mengenai mengingat
3
Seperti lewat bersarapan, makan tengahari memastikan topik yang dipelajari  Kemahiran
(3 minit)
atau makan malam. Ubat yang mengandungi penguasaan pelajar pada hari ini. berfikir
bahan kimia magnesium hidroksida sering tentang tajuk yang
dipelajari.
digunakan untuk merawat penyakit tersebut.

i) Magnesium hidroksida adalah


Nilai murni :
 Keyakinan
Asid Alkali diri
(1 markah)

ii) Cadangkan satu bahan lain yang boleh


digunakan untuk merawat penyakit tersebut.
Jelaskan. (4
markah)

Penilaian  Guru menyoal pelajar mengenai topik pada hari ini.


(2 minit)

Rumusan/ Ringkasan pengajaran :


Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini secara bersoal jawab.
(2 minit)
Guru memberi penegasan sekali lagi berkaitan topik yang dipelajari.

Penegasan guru :
Contoh peneutralan asid dengan alkali :
a)Asid hidroklorik + natrium hidroksida natrium klorida + air
b) asid hidroklorik + kalsium hidroksida kalsium klorida+ air
c)asid sulfurik + natrium hidroksida  natrium sulfat + air
d)asid nitrik + kalsium hidroksida kalsium nitrat + air

Aplikasi peneutralan :
g) Ubat gigi : mengandungi alkali (aluminium hidroksida/magnesium hidroksida)->meneutralkan
asid(tindakan bakteria atas makanan) di sekeliling gigi.
h) Ubat mengandungi magnesium hidroksida meneutralkan asid berlebihan dalam perut.
i) Lebah menyengat (asid formik) ke dalam kulit.Losyen kalamina (alkali) disapu untuk meneutralkan.

Aktiviti
Pengukuhan Guru memberikan tugasan membuat nota dalam bentuk peta minda kepada pelajar untuk disiapkan dalam buku
Sains.Pelajar mencatat tugasan yang diberikan oleh guru.

Guru berpuas hati dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini kerana semua pelajar memberikan tumpuan
yang baik dan kerjasama yang memuaskan.
Refleksi
Kebanyakan pelajar dapat menjawab hampir kesemua soalan yang diberikan oleh guru mengenai topik pelajaran
pada hari ini.

Catatan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik.
Guru

Catatan/
Tandatangan
Penyelia