Anda di halaman 1dari 26

MPU3122

USTAZ NORAZMI ANAS


NO. H/P : 0122754160
EMEL : ustazazmi84@gmail.com.com
FB : Ustaz Azmi
TOPIK 5

KANDUNGAN
(SUMBANGAN & TOPIK1
HASIL PENCAPAIAN (PENGENALAN)
TAMADUN MELAYU)

TOPIK 4 TOPIK 2
(TAMADUN (TAMADUN
MELAYU) ISLAM)

TOPIK 3
(SUMBANGAN
TAMADUN
ISLAM)
TOPIK 1
KONSEP TAMADUN
Tamadun

Civilization / Civitas Kamus Dewan :


Zurji Zaidan kebudayaan, Tamadun =
Bandar / proses peradaban & Peradaban
Ibnu Khaldun
urbanisasi kemajuan
CIRI TAMADUN
Urbanisasi

Kesenian & Kerja Secara


Estetika Kolektif

Ciri-Ciri
Nomad –
Moden
Tamadun Stratifikasi &
Organisasi
Sosial

Agama & Tulisan &


Kepercayaan Komunikasi
PRINSIP TAMADUN
Sosioekonomi

Interaksi Manusia vs Alam

Daya Kreativiti Manusia

Persaingan Manusia

Peminjaman Kepakaran
MATLAMAT
TAMADUN
Kesejahteraan Ilmu
Hidup Pengetahuan

Pengamalan
Pencapaian
Agama, Moral
Material
& Akhlak
Ilmu

TAMADUN
SUMBER
Agama Pemikiran

Material
Alam Sekitar
Keluarga

& PERBEZAAN
PERSAMAAN
Komuniti
Kerajaan
Ekonomi
Pendidikan
Kesihatan
TOPIK 2
Tamadun Islam

TAMADUN ISLAM
Maddana : lokasi kediaman & pembangunan
Kehidupan bandar / maju
perbandaran

Umran
Hadharah
Thaqafah
Madaniyyah

Pencapaian manusia melebihi keperluan asasi


kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke
Ibnu Khaldun
arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang
lebih halus dan mempunyai nilai syumuliah.

Kehidupan insan bermasyarakat yang telah


mencapai taraf kehalusan tatasusila dan
Syed Naquib al-Attas
kebudayaan yang luhur bagi seluruh
masyarakatnya
Bandar / ibu kota

Umran

Maju, subur & sistematik


Istilah lain

Sekumpulan manusia yang


hidup dalam suatu kawasan
Hadharah
Kemajuan pemikiran, moral
& sosial

Kehidupan kota

Madaniyyah
Berasaskan akidah, syariah
& akhlak
TAMADUN ISLAM
Ilmu Akidah

ASAS
Akhlak Syariah
TAMADUN ISLAM
KEISTIMEWAAN
Bersumberkan al-Quran dan sunnah

Diasaskan secara tegas dan tetap tanpa pengaruh kebendaan

Bersifat terbuka kepada semua jenis tamadun bangsa dan


agama

Sesuai dengan fitrah dan tabiat semula jadi manusia

Bersifat syumul, sempurna, konsisten dan global


TAMADUN ISLAM
AL-QURAN

PENYERMPURNAAN
AL-SUNNAH
SEMULA

SUMBER
PENEMUAN
AKAL / PEMIKIRAN
BAHARU

SUMBER
TAMADUN LAIN IJMAK

IJTIHAD QIAS
PENCIPTA

TAMADUN ISLAM
ALAM
MANUSIA

MATLAMAT
HAYAWANIAT

MATLAMAT

ALAM ALAM
JAMADAT GHAIB

ALAM
NABATAT
TOPIK 3
SOSIAL

FALSAFAH EKONOMI

SUMBANGAN
ZOOLOGI PERUBATAN

PERTANIAN MATEMATIK

BIDANG

INDUSTRI ASTRONOMI

GEOGRAFI MUZIK

SENI
SEJARAH • BINA
• KALIGRAFI
TOPIK 4
Orang Melayu di
Asia Tenggara

Peribumi / asal
rantau ini

KONSEP
KONSEP
Kepualauan
Melayu / Alam
Melayu

Islam –
perubahan
Melayu
Zaman Awal

Malay

PEMBETUKAN
Archipelago
(Tanah Jawi)
PEMBENTUKAN
Zaman Awal Pra-
Islam

Zaman Islam
Sistem Kemajuan ilmu
Sistem tulisan,

CIRI-CIRI
perundangan pengetahuan Jangka hayat Sistem
Penempatan bahasa &
jelas & teratur dalam tamadun stabil organisasi
tetap komunikasi
serta sistem pelbagai & panjang sosial kukuh
serumpun
nilai bidang
MELAYU VS ISLAM
ASAS MALAYSIA
TOPIK 5
SUMBANGAN
TAMADUN DUNIA