Anda di halaman 1dari 7

Latar Belakang Kes

Pertumbuhan Jan 1997 – - Pelabur hilang


SEBELUM KRISIS

KRISIS DI MALAYSIA
PERMULAAN KRISIS
KDNK 91-97 pada kejatuhan keyakinan dan
8.5% Chaebol, Korea mengeluarkan
- Tabungan Tinggi Selatan pelaburan jangka
Feb. 97- pendek dan di
- Pelaburan Tinggi bawa keluar
Samprasong,
- Inflasi Rendah Thailand tidak negara
- Bajet Surplus dapat membayar - Kejatuhan nilai
hutang luar matawang
- Pendapatan per negara (RM2.50 kepada
kapita meningkat RM 4.10 setiap
Merebak ke
- Kadar negara-negara asia USD 1) dan
kemiskinan lain pasaran saham
rendah (1,200 kepada
bawah 600)
Hedge Fund – jangka
Saiz Bank pendek & Institusi Spekulator
Kecil Kewangan – pelaburan mata wang
jangka sederhana & panjang asing
(mismatch)
CLOB Krisis
Singapura Keyakinan dan
berurusan Kesan
derivative / Penularan
saham FAKTOR /
PUNCA KRISIS
Polisi mengawal
Non- selia pengaliran
Performing dana dalam pasaran
Loans (NPL) saham & sangat
liberal
Kelemahan polisi ekonomi dalaman
Produktiviti rendah dan pertumbuhan kredit
dalam sektor tidak produktif; Defisit akaun semasa
dalam imbangan pembayaran; Ekonomi yang
meruap / bertumbuh melebihi
potensi sebenar; dan Ketelusan pengurusan
dalaman
Langkah-Langkah Menangani Krisis
Menghadkan pinjaman asing

Peraturan dan pengawalan ketat sektor perbankan

 Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) – Rancangan


Pemulihan Ekonomi Negara
 Menstabilkan ringgit
 Meningkatkan keyakinan pasaran
 Menjaga kestabilan pasaran kewangan
 Memperkukuhkan asas ekonomi
 Meneruskan agenda ekuiti
 Menghidupkan semula sektor terjejas teruk
Langkah-Langkah Menangani Krisis
Penubuhan Syarikat Pengurusan Danaharta Nasional Bhd.
(Danaharta),
 Mengeluarkan halangan Non Performing Loans (NPL) daripada
sistem perbankan
 Memaksimakan nilai pemulihan aset yang telah diperolehi

Syarikat pengurusan aset negara, Danamodal Nasional


Bhd.(Danamodal) dan
 Recapitalize institusi kewangan domestik agar mempunyai kecairan
mencukupi
 Memudahcara proses pengambil-alihan dan
pembelian(penggabungan) dalam kalangan institusi kewangan
 Menggalakkan sistem perbankan sihat dan berdaya-saing

Jawatankuasa Penstruktruran Hutang Korporat (CDRC)


 Penstrukturan semula fasiliti pinjaman sedia ada
Hubung-Kait antara Dana Modal, Dana
Harta dan CDRC
SEKIAN,
TERIMA KASIH