Anda di halaman 1dari 3

Mengapa anda berminat untuk menjadi seorang pengawas?

Bolehkah anda datang awal untuk menjalankan tugas-tugas harian?

Bolehkah anda hadiri program-program yang dijalankan pada waktu cuti sekolah?

Apakah tindakan anda sekiranya dibuli semasa menjalankan menjalankan tugas?

A MAKLUMAT DIRI PELAJAR.

1. Ceritakan tentang diri anda

2. Mengapa anda berminat untuk menjadi seorangpengawas?

3. Mengapa anda memilih jadi pengawas ini?

4. Apakah keputusan peperiksaan PKSR II anda?

5. Adakah anda aktif dalam bidang kokurikulum?

6. Jika dilantik, apakah sumbangan yang boleh andaberikan kepada pihak sekolah?

7. Bolehkah anda datang awal untuk menjalankan tugas-tugas harian?

8. Bolehkah anda hadiri program-program yang dijalankanpada waktu cuti sekolah?

9. Adakah anda mempunyai pengalaman menjadipengawas sebelum ini ?

10. Adakah anda pernah memegang jawatan-jawatan lainsebelum ini

B. UJIAN KEBOLEHAN PENYELESAIAN MASALAH.

1. Apakah tindakan anda sekiranya dibuli semasamenjalankan menjalankan tugas?

2. Anda dikehendaki bertugas mengawasi perhimpunanpagi, apakah tindakan anda sekiranya kawan
karibanda sendiri tidak mengikuti arahan anda?

3. Ceritakan suatu masalah yang pernah anda hadapidan bagaimana anda menyelesaikannya.

4. Adakah awak perlu upah, Nama, atau gelaran.

5. apa tindakan anda bila melihat rakan kamu melakukankesalahan disiplin .

6. Bagaimakah tindakan kamu jika rakan anda melawananda jika mereka ditegur ?

7. Apa patut kamu lakukan jika kamu didapati bersalahkerana tidak mejalankan tugas ?
C. PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG SEKOLAH

1. sebutkan dua tugas pengawas

2. apa maada peraturan

3. apa kaitanya pertaturan dengan disiplin

4. mengapa sekolah perlu menjaga disiplin murid.

5. boleh kamu nuatakan dua pertautan kelas

6. ketika dalam perhimpunan sekolah apakah disiplin yangpaling utama perlu dijaga.
SOALAN TEMUDUGA PENGAWAS
1. Apakah tugas seorang pengawas sekolah?
2. Apakah ciri-ciri yang ada pada diri anda jika anda seorang pengawas.
3. Adakah anda sanggup menjadi role model pada rakan-rakan yang lain?
4. Adakah anda bersedia untuk ditegur oleh orang lain atau individudipersekitaran anda?
5. Apakah yang anda ingin lakukan / buat apabila anda dilantik menjadipengawas sekolah?

SOALAN TEMUDUGA PENGAWAS


1. Apakah tugas seorang pengawas sekolah?
2. Apakah ciri-ciri yang ada pada diri anda jika anda seorang pengawas.
3. Adakah anda sanggup menjadi role model pada rakan-rakan yang lain?
4. Adakah anda bersedia untuk ditegur oleh orang lain atau individudi persekitaran anda?
5. Apakah yang anda ingin lakukan / buat apabila anda dilantik menjadi pengawas sekolah?

Anda mungkin juga menyukai