Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA SOO JIN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

BAHASA MALAYSIA
A
KSSRPK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1

Nama: ________________________ Markah :_________________


Kelas : Ikhlas T/tangan ibubapa:
________________

A. Ini bunyi apa? Tandakan (√ ). ( 4 markah)

B. Tuliskan huruf yang tertinggal. (15 markah)

1 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA
C. Warnakan huruf vokal. ( 5 markah)

2 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA
r a u m k o e c i

D. Padankan gambar dengan perkataan yang betul.


(10 markah)

1.

2.

3.

4.

5.

3 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA
E. Bulatkan huruf vokul yang betul. ( 5 markah)

F. Pilih dan tuliskan jawapan yang betul. ( 7 markah)

4 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA
kepala

G. Tuliskan suku kata yang betul. ( 4 markah)

5 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA
Di sediakan oleh:
Aliaa binti Ismail
Guru Bahasa Malaysia

6 ALIAA ISMAIL/BM/KSSRPK/TH1/IKHLAS/SETA