Anda di halaman 1dari 9

Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . .


tahun Dua Ribu Dua Belas, telah melaksanakan revitalisasi/pembaharuan/pembentukan
Kelompok Tani Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Awayan.

Dengan nama kelompok dan susunan pengurus sebagai berikut :

Nama Kelompok Tani : .............................

Ketua : .............................

Sekretaris : .............................

Bendahara : .............................

Susunan Organisasi Kelompok Tani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris, Ketua,

...................... ......................

Mengetahui:
Penyuluh Pertanian Lapangan,

Muhammad Syarif, SST.


Berita Acara
Pembentukan Gabungan Kelompok Tani

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . .


tahun ......................................., telah melaksanakan revitalisasi/pembaharuan/pembentukan
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan
Awayan.

Dengan nama kelompok dan susunan pengurus sebagai berikut :

Nama Gapoktan : .............................

Ketua : .............................

Sekretaris : .............................

Bendahara : .............................

Susunan Organisasi Gabungan Kelompok Tani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris, Ketua,

...................... ......................

Mengetahui:
Penyuluh Pertanian Lapangan,

Muhammad Syarif, SST.


Berita Acara Pembentukan Kelompok Wanita Tani

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . .


tahun Dua Ribu Dua Belas, telah melaksanakan revitalisasi/pembaharuan/pembentukan
Kelompok Wanita Tani Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Awayan.

Dengan nama kelompok dan susunan pengurus sebagai berikut :

Nama Kelompok Wanita Tani : .............................

Ketua : .............................

Sekretaris : .............................

Bendahara : .............................

Susunan Organisasi Kelompok Wanita Tani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris, Ketua,

...................... ......................

Mengetahui:
Penyuluh Pertanian Lapangan,

Muhammad Syarif, SST.


Susunan Organisasi
Gabungan Kelompok Tani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Awayan

Ketua : .............................
Sekretaris : .............................
Bendahara : .............................
Seksi - seksi
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................

Anggota
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
KELOMPOK TANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KECAMATAN AWAYAN

Kegiatan : .........................................................................................
Hari, Tanggal : .........................................................................................
Tempat Pelaksanaan : .........................................................................................

No Nama Jabatan Alamat / RT Tanda Tangan


(1) (2) (3) (4) (5)
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
(1) (2) (3) (4) (5)
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
Susunan Organisasi
Kelompok Wanita Tani
....................................
Desa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan Awayan

Ketua : .............................
Sekretaris : .............................
Bendahara : .............................
Seksi - seksi
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .............................

Anggota
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
............................. .............................
DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
KELOMPOK WANITA TANI
.....................................................
DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KECAMATAN AWAYAN

Kegiatan : .........................................................................................
Hari, Tanggal : .........................................................................................
Tempat Pelaksanaan : .........................................................................................

No Nama Jabatan Alamat / RT Tanda Tangan


(1) (2) (3) (4) (5)
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
(1) (2) (3) (4) (5)
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................