Anda di halaman 1dari 1

KOLEJ UNIKOP Caw MELAKA [L00880]

(Dimiliki Oleh KOP Educators & Consultants Sendirian Bhd 214250-X)


No.2, Jalan Tbc. 10, Taman Bukit Cheng
75250 Melaka
Tel. No: 06-3122388, Faks : 06-3122186

Rujukan : KU 5/13/2 Tarikh : __________________

TUNTUTAN BAYARAN PERJALANAN / PENGINAPAN DAN ELAUN KERJA


LUAR BERKAITAN

Kepada : Bahagian Kewangan

Melalui : Pengurus Kolej Unikop Cawangan Melaka

Bersama ini disertakan tuntutan bayaran agi perjalanan/ penginapan dan elaun berkaitan.

Nama 1. ___________________________ No. PF 1. _______


2. ___________________________ 2. _______
3. ___________________________ 3. _______
4. ___________________________ 4. _______

Tarikh : _____________________________________
Masa : _____________________________________
Tempat : _____________________________________
Tujuan : _____________________________________

Elaun 1. Perjalanan : ____________________ Kaedah


2. Penginapan : ____________________ Pengiraan :
3. Elaun Kerja Luar : ____________________
4. Lain-Lain : ____________________
____________________

Jumlah Tuntutan (RM) : ____________________

Tandatangan Pemohon Disemak oleh Diluluskan Oleh

___________________ ________________ _______________


( ) Bahagian Kewangan (Mohd Zaki Bin Isa)
Pengurus Kolej Unikop Caw. Melaka

Beri Nilai