Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS

)

Garis Panduan Pengurusan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) 1. Pendahuluan

Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) adalah sebuah organisasi yang terletak di bawah fungsi Operasi Dakwah Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pelajaran Malaysia. Fungsi MAKDIS adalah sebagai penyelaras kepada semua kegiatan kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan yang dilaksanakan di seluruh Sekolah Rendah dan Menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Konsep 2.1 MAKDIS berfungsi merancang dan menyelaras kegiatan dakwah Islamiah yang merangkumi aktiviti dakwah dan kokurikulum pendidikan islam peringkat sekolah. 2.2 3. kegiatan dakwah menjadi

Latar Belakang 2.1 Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) atau dikenali sebagai Majlis Kegiatan Agama Sekolah-Sekolah (MAKUS) telah ditubuhkan pada tahun 1979 OLEH Bahagian Pelajaran dan Agama Kementerian Pendidikan dengan Pekeliling Bil,KP.5206/133 (44) bertarikh 21 mac 1979 yang ditandatangani oleh Pengarah Bahagian Pelajaran Agama Ustaz Haji Nik Mohyideen Musa. Mengikut penyusunan semula struktur organisasi JAPIM pada bulan Oktober 1995, antara fungsi Bahagian Dakwah dan Kepimpinan JAPIM ialah merancang dan menyelaras Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) seluruh Negara. Mulai tahun tersebut organisasi ini dengan rasminya telah menggunakan nama Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS). Perbezaan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) dan Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah- Sekolah Malaysia (PEKDIS).

2.2

2.3

MAKDIS MAKDIS Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah yang ditubuhkan pada tahun 1979 oleh Pengarah Bahagian Pelajaran Agama, Tuan Haji Nik Mohyideen Musa. 1

Ia diluluskan di peringkat pusat pada 13 September 2004 dengan nombor pendaftaran176404-5 no PPM WKL 000108/04 No PPP WKL 000024/04 dan pendaftaran cawangan pula pada 8/12/2004. Aset-aset sendiri yang diuruskan oleh PEKDIS. Peruntukan Kewangan - Menggunakan peruntukan yang disediakan oleh Sektor Dakwah dan Kepimpinan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Kutipan yuran ahli.3 2 . Keahlian- Sumber Kewangan- 3. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Memastikan aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam (BPI). 3.0 Objektif MAKDIS 3. Semua guru Pendidikan Islam (Bahasa Arab dan jQAF) Kementerian Pelajaran Malaysia sama ada yang sedang bertugas ataupun yang telah bersara.2 Merancang semua aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan di semua peringkat.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) Keahlian - Semua murid yang sedang belajar di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. PEKDIS PEKDISPertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah SekolahSekolah Malaysia adalah sebuah pertubuhan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia.1 3. Menyelaras dan melaksanakan semua aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan di Sekolah Rendah dan Menengah seluruh Negara.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Penolong Pengarah Operasi Dakwah Bahagian Pendidikan Islam. i) Operasi Dakwah Bahagian Pendidikan Islam. Timbalan Pengarah.Jabatan Pelajaran Negeri iaitu: a. Negeri Pulau Pinang. Semua Penolong Pengarah. Pengurusan Institusi Pendidikan Agama Bahagian Pendidikan Islam. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Ketua Sektor Sektor Operasi Dakwah dan Kepimpinan. Timbalan Pengarah. ii) Wakil-wakil di semua Bahagian Pendidikan Islam. iii) Semua Ketua Sektor Pendidikan Islam. Negeri Kedah. 3 Negeri Perlis. Timbalan Pengarah.0 Struktur Organisasi Ahli Jawatankuasa Pusat MAKDIS Penasihat Pengerusi : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Pengurusan Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Islam. Operasi Dakwah Bahagian Pendidikan Islam. Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : .Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 4. b. c. Kementerian Pelajaran Malaysia.

JPN Johor. Negeri Kelantan. 4 Pen. Negeri Sembilan. Negeri Sabah. Wilayah Persekutuan Labuan. Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Johor Ketua Unit Operasi Dakwah. i. Setiausaha Pen. Semua Pegawai Pelajaran Daerah Negeri Johor. m. Negeri Johor. Penyelia Pendidikan Islam. Negeri Melaka. Setiausaha AJK : : : : : : Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Ahli Jawatankuasa MAKDIS Peringkat Negeri Johor Penasihat Pengerusi Timb.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) d. Setiausaha : . k. Sektor Pendidikan Islam. n. g. Pengerusi . Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KPM. h. o. j. Negeri Selangor. Negeri Perak. e. f. JPNJ Ahli Jawatankuasa MAKDIS Peringkat Daerah Penasihat Pengerusi Timb. Negeri Sarawak. Jabatan Pelajaran Johor Semua Ketua Sektor. KPP BTPNJ KPP dan Ketua-ketua Unit SPI. Negeri Pahang. Pengerusi Setiausaha : : : : Pengarah Pelajaran Johor Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Penolong PPD Pendidikan/Penyelia Kanan Pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah. Pengarah Pelajaran Johor Timbalan Pengarah Pelajaran Johor Ketua Sektor. Negeri Terengganu. l. Pejabat Pelajaran Daerah.

Pengerusi. Menerima waran peruntukan daripada Bahagian Pendidikan Islam dan akaun amanah negeri. jawatan Pengerusi. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM). Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perjalanan MAKDIS. Naib Pengerusi I dan Naib Pengerusi II hendaklah dipegang oleh mana-mana pentadbir yang paling kanan (disesuaikan mengikut kekananan) di sekolah tersebut. Penasihat: a. Guru Pendidikan Islam (GPI) Guru Pendidikan Islam.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) AJK : Pengetua yang dilantik Guru Besar yang dilantik Guru Pendidikan Islam yang dilantik Ikut keperluan PPD Ahli Jawatankuasa MAKDIS Peringkat Sekolah Penasihat Pengerusi Timb. Panduan Tugas Ahli Jawatankuasa MAKDIS Peringkat Negeri 1. Guru Pendidikan Islam (GPI). Bertanggungjawab untuk memberi nasihat terhadap pengurusan MAKDIS 2. Pengerusi: a. 5 . Timb. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha : : : : : : Pegawai Pelajaran Daerah. Penolong Kanan Pentadbiran (GPI 1). Guru-guru yang beragama Islam. (bilangan ajk seramai 10 orang) Penyelaras Dakwah : Penyelaras Kewangan AJK : : *Bagi sekolah-sekolah di mana pihak pentadbirnya terdiri daripada mereka yang bukan beragama Islam. Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Koko) Ketua Panitia Guru Pendidikan Islam (GPI). Memantau aktiviti MAKDIS c. b. Pengetua/ Guru Besar beragama Islam.

Setiausaha: a. Menyediakan agenda-agenda untuk semua mesyuarat MAKDIS. Menyediakan agenda-agenda untuk semua mesyuarat MAKDIS. d. Bertanggungjawab untuk memberi nasihat terhadap pengurusan MAKDIS 2. 3. Melaksanakan tugas-tugas mengikut bidang-bidang yang ditentukan Panduan Tugas Ahli Jawatankuasa MAKDIS Peringkat Daerah 1. c. Membentang minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS e. Membentang minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS e.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) d. Setiausaha: a. Menyediakan laporan dan dokumentasi setiap program MAKDIS g. Mempengerusi dan mengendalikan mesyuaratMAKDIS. Melantik AJK MAKDIS. d. b. KPM. Memantau perjalanan kewangan MAKDIS. 4. Mencatat minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS. b. b. 6 . e. Penasihat: a. Menerima laporan dan dokumentasi setiap setiap program MAKDIS daripada daerah. Mengurus semua surat keluar masuk MAKDIS. Menjalankan arahan yang diberikan dari masa ke semasa. 3. Ahli Jawatankuasa kecil a. Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat MAKDIS. Menjalankan arahan yang diberikan dari masa ke semasa. d. f. f. c. Pengerusi: a. Menghantar laporan pemantauan dan pelaksanaan MAKDIS kepada Bahagian Pendidikan Islam. Merekod dan menyimpan surat-surat pekeliling berkaitan dengan MAKDIS. Memantau aktiviti MAKDIS c. Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perjalanan MAKDIS. Merekod dan menyimpan surat-surat pekeliling berkaitan dengan MAKDIS. e. f. Mengagihkan peruntukan ke daerah. Mengumpul dan merumus laporan dan dokumentasi setiap program MAKDIS g. Mencatat minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS.

Ahli Jawtankuasa kecil a. Timbalan Pengerusi: Membantu bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perjalanan MAKDIS. Menerima dan melaksana perjalanan kewangan MAKDIS. Menyediakan segala agenda-agenda untuk semua mesyuarat MAKDIS. Setiausaha: Merekod dan menyimpan surat-surat pekeliling berkaitan dengan MAKDIS. Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat MAKDIS ketika ketiadaan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. Mempengerusikan dan mengendalikan mesyuarat MAKDIS ketika ketiadaan Pengerusi. 7 . Membantu memantau aktiviti MAKDIS. Membentang minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS. Penasihat: Bertanggungjawab untuk member nasihat terhadap pengurusan MAKDIS. Mencatat minit-minit dalam mesyuarat MAKDIS. 3. Pengerusi: Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perjalanan MAKDIS. Melaksanakan tugas-tugas mengikut bidang-bidang yang ditentukan PANDUAN TUGAS AHLI JAWATANKUASA MAKDIS PERINGKAT SEKOLAH 1. 5. Melantik AJK MAKDIS. 2. Membantu memantau aktiviti MAKDIS.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 4. 4. Memantau aktiviti MAKDIS. Naib Pengerusi: Membantu bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perjalanan MAKDIS. Mengurus semua surat keluar masuk MAKDIS. Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat MAKDIS.

11. Kegiatan kebajikan. 2. 13. 10. 8. 4. 5. Sambutan Hari Kebesaran Islam. Bidang penyelarasan aktiviti ini adalah seperti berikut: 1. 3. Pengukuhan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA). Menjalankan arahan yang diberikan dari masa ke semasa. yang diperuntukan oleh pihak 7. Penyelaras Kewangan: Mengurus dan merekod perbelanjaan kementerian. Majlis Tadarus al-quran/Ihtifal. 5. Menyelaras perjalanan aktiviti lancar. Ahli Jawatankuasa Kecil Melaksanakan tugas-tugas mengikut bidang-bidang yang ditentukan. 6 7 8. Kem pengukuhan kerohanian. 9. Usrah atau majlis ilmu. Penyelaras Dakwah: Menyusun Ahli Jawatankuasa Kecil (AJK) pelaksana mengikut kesesuaian aktiviti program. Pengurusan Solat Murid di sekolah Lain-lain yang berkaitan dengan pembentukan sahsiah murid Islam. Aktiviti ko-kurikulum merentas kurikulum (AKMK). 14. Festival Nasyid. Menyediakan jadual aktiviti program Memastikan semua peralatan yang diperlukan untuk aktiviti berada dalam keadaan yang baik. Kompang Selawat Berzanji Marhaban Kem Bestari Solat j-QAF Kempen nilai-nilai murni. 8 . 12.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 6. Menyediakan laporan dan dokumentasi setiap program MAKDIS.0 Bidang Penyelarasan Fungsi MAKDIS adalah untuk menyelaras aktiviti ko-kurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Menyediakan laporan perbelanjaan.

Usrah pelajar. Majlis Tadarus al-Quran/Ihtifal SMKA/KKQ: Sekolah Menengah SMKA/KKQ: o o o o Tilawah al-Quran. Nuzul al-Quran. Ikhtifal Bahasa Arab. Aidil Fitri. Syarahan. Israk Mikraj.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 5. 3. Majlis ilmu atau usrah: o o Usrah murid. Maulidur al-Rasul. Syarahan. Hari Kebesaran Islam: o o o o o o o Maal Hijrah. Hafazan. 9 . 1. 2.1 Senarai Contoh Aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dalam bidang dakwah dan kepimpinan. Sekolah Menengah: o o o Tilawah al-Quran. Hafazan. Aidil Adha. Ihya¶ Ramadhan.

Menjawikan teks rumi. Mahrajan Bahasa Arab. Selawat kompang. Sekolah Rendah (j-QAF): o o o o o o o 4. Kem pemantapan akhlak. Kem pemantapan solat. Hafazan. Kempen berbudi bahasa. Bercerita kisah al-Quran. Kelab seni khat tulisan jawi. Kempen nilai murni: o o o o Kempen menutup aurat. Khutbah. Bercerita kisah al-Quran. 10 . Kursus pengurusan jenazah. Latihan nasyid/vocal. Tilawah al-Quran. Kem kepimpinan Islam. Kempen tepati waktu. Terjemahan surah. Festival Nasyid: o o o Peringkat sekolah. Kem Bestari Solat. 7. Hafazan. 6. Hafazan doa harian. Aktiviti ko-kurikulum merentas kurikulum (AKMK): o o o o o o o Khat. Iktifal Khatam al-Quran. Kem Bestari Solat. Kem Pengukuhan kerohanian: o o o o o o Kem pengukuhan akidah.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) Sekolah Rendah: o o o Tilawah al-Quran. Kursus penggunaan peralatan nasyid (gendrang). Kempen member salam. 5. Azan dan iqamah.

Tema : Profesion sebagai ibadah. 3.Melantik AJK. Skim wakaf. Kem Pengukuhan Kerohanian.Sambutan hari kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa. Hari Kebesaran Islam 2. 11 .Melaksanakan aktiviti Majlis Tadarus al-Quran: Tilawah al-Quran. hafazan. Amali solat.Gotong Royong. AKTIVITI .Kem Bestari Solat. Pengukuhan fardu ain (PAFA): o o o o Kem PAFA.2 CONTOH PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI TAHUNAN MAKDIS SEKOLAH RENDAH / MENENGAH * Mengikut kesesuaian bulan dan sekolah berkenaan. .Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 8. 2. CATATAN BULAN Januari Febuari 1. . Nadwah kepimpinan pelajar sekolah menengah Nadwah kepimpinan pelajar SMKA/SABK/SBP/SMT Imam Pelapis SK/SM. .Sambutan hari kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa. PERKARA 1. 5. 10. 4. Kegiatan kebajikan. Kegiatan kebajikan: o o o o Gotong royong. 4. syarahan dan bercerita kisah al-Quran. . . Derma. menyelaras dan menyusun aktiviti. Ziarah. 9. 3. . Usrah / majlis ilmu. Hari Kebesaran Islam. Kegiatan kebajikan. Majlis Tadarus al-Quran. Aktiviti lain (rujuk buku panduan PAFA). Kem Kepimpinan: o o o o Nadwah kepimpinan pelajar sekolah rendah. Kempen kesedaran. Amali wudhuk.

Aktiviti menjawikan teks rumi. Hari Kebesaran Islam. . Aktiviti kokurikulum merentas kokurikulum (AKMK). . .(AKMK) . 3.Kutipan derma anak yatim.Pertandingan nasyid antara kelas.Kem pemantapan akhlak. Kem Pengukuhan Kerohanian.Kempen salam. Hari Kebesaran Islam 3.Amali Solat. 2. Mac 1. . . 4.Kempen menutup aurat. Kem Pengukuhan Kerohanian. 3. Pengukuhan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA). April 1. .Sambutan hari kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa. .Program wakaf buku.Kursus pengurusan jenazah.Kem Bestari Solat. Kem pengukuhan rohani 2. Julai 1. Kempen kesedaran.Sambutan hari kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa.Amali wuduk. Jun 1. Pengukuhan Penilaian Asas Fardhu Ain. Pengukuhan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA). Hari Kebesaran Islam.Tema : Budaya ilmu. Majlis ilmu/Usrah. . 4.Tema: Mengurus tekanan. . .Halaqah bacaan dalam solat/wirid. .Kem Bestari Solat. 2.Kempen menepati masa. Kem Pengukuhan rohani. . 2.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) . Kempen kesedaran. Majlis ilmu/Usrah. 3. 12 .Program pemantapan Aqidah.Sambutan hari kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa. . Ogos 1. 3. 2. . Kem pengukuhan Kerohanian. 2. . . Festival Nasyid. Kegiatan kebajikan. 5. Mei 1. Hari Kebesaran Islam.Pertandingan kompang selawat. . . . . 5.Gotong-royong.Sambutan Hari Kebesaran Islam mengikut kesesuaian masa. Kegiatan Kebajikan. Aktiviti kokurikulum merentas kurikulum. .

September 3.Majlis bacaan surah yassin dan solat hajat.Sambutan hari kebesaran Islam mengikut masa.Majlis bacaan surah yassin dan solat hajat. Bahagian Pendidikan Islam (BPI) Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Aktiviti Kebajikan. Hari Kebesaran Islam.0 Penutup Adalah diharapkan panduan ini dapat membantu menyelaras dan menyusun aktiviti MAKDIS selaras dengan hasrat Sektor Dakwah dan Kepimpinan. . .Tema: Muhasabah. . 4. 13 . Kem Pengukuhan Kerohanian.Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah (MAKDIS) 1. Kempen Kesedaran. 2. 6. 5. . .Sambutan hari kebesaran islam mengikut kesesuaian masa.Kem Bestari Solat. Hari Kebesaran Islam. Kem Pengukuhan Kerohanian. . . 3. Kem Pengukuhan Kerohanian.Kutipan derma. Majlis ilmu/Usrah. Oktober 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful