Anda di halaman 1dari 3

ANEXO 01.

Secciones de los
elementos
TABLE: Frame Section Assignments
Propiedad
Tipo de Sección de Sección de
Frame de
Sección Análisis Diseño
Material
Text Text Text Text Text
1 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
2 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
3 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
4 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36
5 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36
6 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36
7 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
8 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
9 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
10 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
11 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
12 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
13 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
14 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
15 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
16 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
17 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
18 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
19 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
20 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
21 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
22 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
23 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
24 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
25 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
26 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
27 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
28 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
29 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
30 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
31 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
32 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
33 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
34 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
35 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
36 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
37 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
38 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
39 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
40 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
41 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
42 Tube TS2.5X2.5X1/4 TS2.5X2.5X1/4 A36
43 Pipe P2.5 P2.5 A36
44 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
45 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
46 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
47 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
48 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
49 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
50 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
51 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
52 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
53 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
54 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
55 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
56 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
57 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
58 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
59 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
60 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
61 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
62 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
63 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
64 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
65 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
66 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
67 Tube TS5X5X1/4 TS5X5X1/4 A36
68 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36
69 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36
70 Tube TS10X5X1/4 TS10X5X1/4 A36