Anda di halaman 1dari 3

Login SSDM KPM

LOGIN DISINI

A. Panduan Penggunaan Guru-guru

1. Log in sistem
2. Taip sama ada No KP Murid, atau Nama murid, dan klik [Cari
Rekod Murid]

 Klik [PAPAR] pada maklumat murid yang berkenaan

3. Pilih / Klik urusan

 [Tambah Kes] – untuk menambah maklumat kes


 [Papar Kes] – untuk melihat senarai kes

 [Tambah Amalan Baik] – untuk menambah rekod amalan baik

 [Papar Amalan Baik] – untuk melihat rekod amalan baik

 [Laporan Prestasi Sahsiah] – untuk melihat rumusan rekod


kes, amalan baik dan prestasi sahsiah

 [Laporan Disiplin Murid] – untuk melihat laporan lengkap


disiplin murid

Dapatkan Panduan disini : PANDUAN PENGGUNAAN GURU


BIASA
B. Panduan Penggunaan Ketua Guru Disiplin KGD

GDS berperanan menyiasat kes, membuat pertuduhan, memberi


peluang murid membela diri, mencadangkan hukuman, Mengadakan
mesyuarat Lembaga Disiplin, dan melaksanakan hukuman.

1. Log in sistem
2. Mencadangkan hukuman melalui link ‘Senarai Murid Untuk
Proses Tindakan’

 Mencetak / mengambil tindakan terhadap surat-surat /


tindakan yang telah disahkan oleh Pengetua / Guru Besar
melalui link ‘Penjanaan Surat Pertuduhan Tindakan Gantung
Sekolah / Buang Sekolah / Surat Amaran’

3. Mencetak surat Hukuman Gantung Sekolah / Buang Sekolah melalui


link ‘Cetak Surat Gantung / Buang Sekolah’.

4. Mengisi maklumat pada link ‘Kemaskini Maklumat Selepas Selesai


Hukuman’.

Dapatkan Panduan disini : PANDUAN PENGGUNAAN KGD

C. Panduan Penggunaan Guru Bimbingan dan Kaunseling GBK

Peranan GKK adalah untuk melaksanakan sesi bimbingan dan


kaunseling terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan.

1. Log in sistem
2. Lihat senarai murid untuk bimbingan

 Laksanakan sesi bimbingan

3. Lapor sesi yang telah dilaksanakan

Dapatkan Panduan disini : PANDUAN PENGGUNAAN GBK


D. Panduan Penggunaan Guru Besar / Pengetua

1. Log in sistem
2. Mengesahkan / menukar hukuman yang dicadangkan oleh
Guru Disiplin (GDS)

Dapatkan Panduan disini : PANDUAN PENGGUNAAN GB@P