Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR HADIR

Acara : Temu Teknis Penyuluhan Kecamatan


Hari/Tgl. Pelaksanaan : Rabu, 27 Mei 2015
Tempat : BPK Awayan

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan

1. 1.....................
2. 2.....................
3. 3 .....................
4. 4 .....................
5. 5.....................
6. 6......................
7. 7.....................
8. 8.....................
9. 9.....................
10. 10...................
11. 11...................
12. 12...................
13. 13......................
14. 14...................
15. 15.....................
16. 16.....................
17. 17......................
18. 18....................
19. 19.....................
20. 20....................
21. 21....................
22. 22....................
23. 23....................
24. 24....................
25. 25....................

Mengetahui
Kepala BPK Awayan, Pembuat Daftar,

BAMBANG YUWONO, SP. ASNI MAULIDAYATI, SP.


NIP.19690712 200604 1 014 NIP.19820118 201001 2 015
DAFTAR HADIR KELOMPOK TANI BERKAT TUGUL

Acara : Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi


Hari/Tgl. Pelaksanaan : Jum’at, 29 Mei 2015
Tempat : Rumah Ketua PokTan Desa Bihara Hilir Kec. Awayan

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan

1. 1.....................
2. 2.....................
3. 3 .....................
4. 4 .....................
5. 5.....................
6. 6......................
7. 7.....................
8. 8.....................
9. 9.....................
10. 10...................
11. 11...................
12. 12...................
13. 13......................
14. 14...................
15. 15.....................
16. 16.....................
17. 17......................
18. 18....................
19. 19.....................
20. 20....................
21. 21....................
22. 22....................
23. 23....................
24. 24....................
25. 25....................

Mengetahui Pembuat Daftar


Penyuluh Pertanian Lapangan, Ketua PokTan,

FAHRIANOR, SP. H. MAKSUM


DAFTAR HADIR KELOMPOK TANI BERKAT TUGUL

Acara :
Hari/Tgl. Pelaksanaan :
Tempat :

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan

1. 1.....................
2. 2.....................
3. 3 .....................
4. 4 .....................
5. 5.....................
6. 6......................
7. 7.....................
8. 8.....................
9. 9.....................
10. 10...................
11. 11...................
12. 12...................
13. 13......................
14. 14...................
15. 15.....................
16. 16.....................
17. 17......................
18. 18....................
19. 19.....................
20. 20....................
21. 21....................
22. 22....................
23. 23....................
24. 24....................
25. 25....................
26. 26....................
27. 27....................

Mengetahui Pembuat Daftar


Penyuluh Pertanian Lapangan, Ketua PokTan,

FAHRIANOR, SP. H. MAKSUM