Anda di halaman 1dari 60

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA

`
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PBPPP
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Pendahuluan

Contoh sasaran keberhasilan ini disediakan untuk membantu Pegawai


Penilai (PP) dan juga Pegawai Yang Dinilai (PYD) yang terdiri daripada
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) merangka penulisan sasaran
keberhasilan mengikut bidang tugas dan sasaran yang akan dicapai dalam
satu tempoh penilaian semasa. Dokumen ini perlu dibaca bersama-sama
dengan Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan (GPPKK).

Contoh penulisan bidang tugas, sasaran keberhasilan dan bilangan sasaran


keberhasilan yang disediakan adalah sebagai panduan dan PPP tidak
terikat dengan contoh dan jumlah bilangan yang diberikan. PPP boleh
merujuk mana-mana contoh keberhasilan dalam mana-mana contoh
jawatan sekiranya sesuai. Walau bagaimanapun penulisan sasaran
keberhasilan perlu mengikut garis panduan penulisan sasaran keberhasilan
seperti dalam GPPKK.

Contoh-contoh sasaran keberhasilan disediakan adalah mengikut jawatan


dan skop tugas PPP. Jawatan yang ada bagi penulisan contoh-contoh
penulisan keberhasilan adalah seperti berikut:

1. Pengetua/ Guru Besar


2. Penolong Kanan Pentadbiran
3. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
4. Penolong Kanan Kokurikulum
5. Penolong Kanan Tingkatan 6
6. Penolong Kanan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
7. Guru Akademik Biasa
8. Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
9. Guru Akademik Tingkatan 6
10. Guru Sekolah Dalam Hospital
11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital
12. Guru Prasekolah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

13. Guru Bimbingan dan Kaunseling


14. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Audiologi
15. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Psikologi
16. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Carakerja
17. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Pertuturan Bahasa
18. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Peripatetik
19. Penyelia Jurulatih Sukan
20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)
21. Nazir Sekolah
22. Timbalan Nazir Negeri
23. Pegawai Teknologi Pendidikan - PKG
24. Pegawai Teknologi Pendidikan - BTPN
25. Pensyarah IAB
26. Ketua Jabatan di IAB
27. Penolong Setiausaha KPM
28. Fasilitator - Fasilinus
29. Fasilitator – SIP+
30. Fasilitator – SISC+
31. Penyelia Pendidikan Sukan Negeri
32. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit
33. Penolong Pengarah (JPN)
34. Kaunselor Organisasi JPN
35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah
37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi
38. Pensyarah Kolej Matrikulasi
39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi
40. Pensyarah IPGK
41. Ketua Jabatan IPGK
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Contoh Sasaran Keberhasilan

1. Pengetua/ Guru Besar

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua panitia mencapai perbelanjaan


1
100% bagi peruntukan yang ditetapkan.

2 Mencapai 0% kakitangan yang hadir lewat ke sekolah.

Pengurusan Memastikan sekolah mencapai 0% aduan awam


3
terhadap sekolah.

Memastikan semua urusan berkaitan kebajikan murid


4 (biasiswa, SPBT, Takaful dll) dilaksanakan mengikut
prosedur yang ditetapkan.

5 Memastikan 80% murid tahun 6 lulus dalam UPSR 2017

Memastikan 10% murid tahun 6 cemerlang 6A dalam


6
keputusan UPSR 2017

Memastikan 95% murid tahun 6 lulus subjek BM dalam


7
UPSR 2017

8 Memastikan 90% murid pemulihan khas dapat dipulihkan

Memastikan 100% murid prasekolah boleh membaca


9
dan menulis sukukata terbuka
Kurikulum
Memastikan 100% murid tahun 6 khatam al-Quran di
10
peringkat sekolah

Memastikan 100% murid LINUS dapat mencapai tahap


11
Menguasai dalam saringan akhir

Memastikan 100% calon murid Pendidikan Khas Integrasi


12
lulus UPSR 2017.

Memastikan 100% murid Tahap 1 menguasai fakta asas


13
matematik

Memastikan purata kehadiran murid dalam aktiviti


14
kokurikulum peringkat sekolah mencapai 95%.
Kokurikulum
Memastikan 30 orang ahli badan berunifom dapat
15
mewakili sekolah ke peringkat daerah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan salah satu pasukan pertandingan


16 permainan sekolah mendapat johan dalam
pertandingan peringkat daerah.

Memastikan 5 orang atlet sekolah dapat mewakili


17
sekolah ke peringkat daerah.

Memastikan peserta hafazan pendidikan khas dapat


18 mewakili sekolah dalam pertandingan hafazan
peringkat daerah.

Memastikan pasukan bercerita Bahasa Melayu


19 Prasekolah mendapat Johan dalam aktiviti Bijak
Prasekolah peringkat daerah.

Memastikan purata kehadiran tahunan murid ke sekolah


20
mencapai 95%.

21 Memastikan sifar peratus kes ponteng sekolah.

Memastikan kes salah laku murid dikurangkan daripada


22
Hal Ehwal Murid 28% kepada 10%

Memastikan 150 orang ibu bapa akan terlibat dalam


23
setiap program gotong royong sekolah.

Memastikan kebersihan kantin sekolah mencapai gred


24
A.

Memastikan 100% murid kelas 2B lulus dalam mata


25
pelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun
PdP
Memastikan 100% murid tahun 4S mendapat minimum
26
tahap 4 dalam PBS bagi subjek Sejarah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

2. PK Pentadbiran

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 3 panitia sekolah dapat menyertai


1
pertandingan inovasi pendidikan ke peringkat negeri.

Mencapai 100% guru mendapat LADAP 7 hari setahun


2
sebelum Oktober 2017

Memastikan semua guru yang dilantik untuk


3 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan.

Memastikan 100% pengurusan fail PBS bagi Pentaksiran


Sekolah, PT3 dan PBS tingkatan 5 diurus dengan
4
sempurna dan lengkap mengikut senarai semak yang
ditetapkan.
Pengurusan
Memastikan semua panitia mata pelajaran
5
melaksanakan mesyuarat panitia 4 kali setahun

Memastikan semua program kecemerlangan pelajar elit


6 PT3 dan SPM dilaksanakan 3 kali setahun (Mac, Jun dan
September)

Memastikan semua panitia bagi mata pelajaran SPM


7 melaksanakan bengkel teknik menjawab soalan
sebelum Jun 2017.

Memastikan 2 kursus dalaman kelas abad ke-21 kepada


8
guru sekolah dilaksanakan sebelum Julai 2017.

Memastikan 100% murid Tingkatan 1 PAV lulus mata


9 pelajaran English for Communication pada peperiksaan
akhir tahun.

Memastikan 100% murid LINUS Tahun 3 mencapai tahap


10 Menguasai dalam saringan akhir bagi mata pelajaran
Bahasa Malaysia dan Matematik
Kurikulum
Meningkatkan peratus kehadiran penjaga dalam Dialog
11
Prestasi UPSR daripada 40% kepada 60%.

Memastikan 95% program kecemerlangan UPSR


12 dilaksanakan mengikut takwim yang telah ditetapkan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua panitia mempunyai perancangan


13 taktikal dan perancangan operasi bagi program dan
aktiviti kurikulum sebelum Mac

Meningkatkan pencapaian gred purata sekolah dalam


14
PT3 dari 2.38 kepada 2.30

Memastikan 100% murid tingkatan 4C dapat membaca


15
dengan lancar pada akhir tahun

Mencapai 100% murid tingkatan 4C lulus dalam mata


16 pelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhir
tahun.

Memastikan 20 daripada 30 orang pelajar 4C dapat


17
membina satu karangan yang lengkap.

Memastikan 30 daripada 35 orang murid Tingkatan 4


18 Intan mendapat gred A dalam mata pelajaran
Matematik pada peperiksaan akhir tahun

Memastikan 31/33 pelajar Tahun 4 Ariff mencapai gred A


19 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada
PdP peperiksaan akhir tahun.

Memastikan 32/33 pelajar Tahun 4 Ariff menguasai 6


20 kemahiran dalam mata pelajaran PSV pada penilaian
akhir tahun.

Memastikan 5 daripada 25 murid 6 Takwa mendapat A


21 dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaan
akhir tahun.

Memastikan 100% murid kelas 5 Tawakkal lulus dalam


22 mata pelajaran Bahasa Malaysia pada peperiksaan
akhir tahun.

Memastikan 100% murid tahun 4 Tayyibah mencapai


23 tahap penguasaan 4 bagi subjek Pendidikan Jasmani
pada akhir tahun.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

3. PK Hal Ehwal Murid

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan pemeriksaan mengejut disiplin dilakukan 4


1
kali setahun oleh badan disiplin sekolah.

Memastikan purata peratus kehadiran murid ke sekolah


2
meningkat daripada 90% kepada 93%

Memastikan kantin sekolah memenangi salah satu


3
anugerah kantin peringkat daerah

Memastikan peratus kehadiran murid mencapai 90%


4
setiap bulan

Memastikan 100% laporan tadbir asrama disediakan oleh


5
AJK Tadbir Asrama mengikut standard yang ditetapkan.

Memastikan tahap kebersihan kantin sekolah kekal pada


6
gred A

Mengurangkan kes salah laku murid daripada 28%


7
kepada 10%

Pengurusan Memastikan latihan kecemasan kebakaran di sekolah


8
dilaksanakan pada bulan Mac 2017.

Memastikan 75% murid Tingkatan 5 mengikuti program


9
lawatan sambil belajar ke IPT/IPTS.

Memastikan 95% murid mendapat pendedahan


10
kesedaran HIV/AIDS melalui program Anti Dadah.

Memastikan 3 sesi gotong royong membersihkan


11 kawasan sekolah bagi membasmi tempat pembiakan
nyamuk aedes dilaksanakan sebelum September.

Memastikan semua guru kelas mengemas kini Buku


12 Rekod Kedatangan murid pada minggu pertama setiap
bulan.

Memastikan kes buli dalam kalangan murid dikurangkan


13
daripada 10% kepada 5%

Memastikan kadar ponteng kelas menurun sebanyak 2%


14
berbanding tahun sebelumnya
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua fail unit HEM diurus dengan sempurna


15
dan lengkap mengikut senarai semak yang ditetapkan

Memastikan 15 program peningkatan sahsiah murid di


16
peringkat sekolah dilaksanakan sebelum Oktober.

Memastikan 30 orang murid dapat mewakili dalam


17
program Kem Jati diri Insan peringkat PPD.

Memastikan 100% maklumat pelajar yang mendapat


18
biasiswa dilengkapkan sebelum April.

Memastikan penurunan kes merokok daripada 5%


19
kepada 2% dalam kalangan murid pada tahun semasa

Memastikan 100% murid tingkatan 5 Amal mendapat


20 gred B dalam mata pelajaran Fizik pada peperiksaan
percubaan SPM 2017

Memastikan semua murid ting 5 Amal mendapat markah


PdP 21 melebihi 40% dalam mata pelajaran Sains pada
peperiksaan percubaan SPM 2017.

Memastikan 100% murid Tingkatan 4 Cekal mendapat


22 markah melebihi 25% dalam mata pelajaran Sains pada
peperiksaan akhir tahun.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

4. PK Kokurikulum

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Pengurusan Memastikan 85% guru PAJSK menghadiri Kursus PAJSK


1
peringkat daerah.

Memastikan 95% guru mengemaskini markah PJASK dan


2
SEGAK mengikut jajaran masa yang ditetapkan.

Memastikan 100% laporan aktiviti unit kokurikulum


3 disediakan setiap bulan mengikut standard yang
ditetapkan.

Memastikan semua perjumpaan unit, persatuan, badan


4 beruniform dan sukan permainan dilaksanakan mengikut
jadual yang ditetapkan.

Memastikan 5 murid dapat mewakili sekolah dalam


5
aktiviti perkhemahan ke peringkat daerah.

Memastikan satu pingat emas diperoleh dalam salah


6
satu pertandingan permainan peringkat daerah.

Memastikan 2 orang murid dapat mewakili sekolah


7
dalam pertandingan catur peringkat negeri.

Memastikan 5 atlet dapat mewakili sekolah dalam


8
pertandingan peringkat daerah.

Memastikan 2 orang pemain sofbal sekolah dapat


9
mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.

Memastikan 1 pasukan badan berunifom dapat


10
menyertai aktiviti perkhemahan peringkat daerah

Memastikan sukan memanah sekolah dapat mewakili


11
daerah ke peringkat negeri.

Memastikan empat jaguh daripada tujuh kejohanan


12
sukan peringkat daerah dapat dilahirkan.

Memastikan enam orang atlet sekolah dapat mewakili


13
sekolah di peringkat negeri.

Memastikan purata tahunan kehadiran murid dalam


14 aktiviti Persatuan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan
dan Sukan/Permainan mencapai 95%.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 80% murid yang menyertai sukan daerah


15 mendapat sijil kecemerlangan dalam bidang sukan
yang disertai.

PdP Memastikan 25 daripada 30 murid 4 Mulia lulus dalam


16
mata pelajaran B Melayu pada peperiksaan akhir tahun.

Memastikan 100% murid 5 Tawakkal lulus dalam mata


17 pelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhir
tahun.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

5. PK Tingkatan 6

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua guru yang dilantik untuk


1 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.

Memastikan 3 program pembangunan tingkatan 6


2
dilaksanakan dalam 1 semester

Mencapai 100% guru tingkatan 6 menghantar folio PdP


3
pada setiap minggu sepanjang sesi persekolahan.

Memastikan pendaftaran pelajar tingkatan 6 Bawah


4 dan Minggu Suaikenal dilaksanakan mengikut takwim
yang ditetapkan

Memastikan kem kecemerlangan STPM dilaksanakan 2


5
kali setahun

Pengurusan Memastikan satu program perkongsian pintar pelajar


Kurikulum 6 tingkatan 6 bersama-sama Pusat Pengajian Tinggi
dilaksanakan

Memastikan 80% ibu bapa hadir di Majlis Temu Murni


7
guru tingkatan 6.

Mencapai 100% pelajar lulus penuh 1 Prinsiple pada


8
peperiksaan percubaan STPM

Mencapai gred purata 2.70 dalam peperiksaan


9
percubaan STPM

Mencapai 70% pelajar mendapat Band 2 dalam


10
peperiksaan MUET Julai

Memastikan 12 daripada 18 program kecemerlangan


11 pelajar tingkatan 6 Atas dilaksanakan mengikut takwim
yang ditetapkan.

Memastikan semua maklum balas mesyuarat post


Mengurusetiakan
12 mortem program tingkatan 6 diterima 5 hari sebelum
mesyuarat
mesyuarat berikutnya diadakan.

Memastikan 100% pelajar PraU 2 mendapat B dalam


PdP 13
subjek ekonomi pada akhir semester.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan100% pelajar terlibat dalam penyertaan


14
aktiviti kokurikulum tingkatan 6.
Kokurikulum
Memastikan semua persatuan, badan beruniform dan
15
permainan menjalankan 18 kali perjumpaan setahun

Pengurusan Hal Mencapai 95% purata kehadiran pelajar tingkatan 6 ke


16
Ehwal Muird sekolah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

6. PK PPKI

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 90% PPM dapat menyiapkan tugasan yang


1
diberi sepanjang tahun

Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang


2
Pengurusan tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim

Memastikan semua guru yang dilantik untuk


3 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan

Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat masuk program


4
inklusif

Memastikan 20% MBK dapat memasuki kelas KSSM atau


5
KSSR

Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat


6
mengambil wuduk dengan sempurna
Kurikulum
Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat
7
menunjukkan cara solat dengan betul.

Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang


8
tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim

Memastikan semua guru yang dilantik untuk


9 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan

10 Mencapai 90% kehadiran MBK ke sekolah

Memastikan 100% APDM dapat diisi oleh guru sebelum


11
pukul 8.30 pagi
Hal Ehwal Murid
Memastikan 90% pengurusan aset dapat dilengkap
12
dengan sempurna

13 Memastikan 100% MBK dapat EMK

Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaling bola


14
dengan betul dalam sukan petanque
Kokurikulum
Mencapai 10% MBK dapat membuat roti sandwich
15
dalam aktiviti kokurikulum dengan betul
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam


16
acara larian.

Mencapai 5% MBK dapat membaling bola boling


17
dengan betul

Memastikan 15 daripada 50 MBK dapat berkawad kaki


18 dengan betul dalam mana-mana pasukan badan
beruniform.

Memastikan 5% MBK mendapat sebarang pingat dalam


19
kejohanan sukan peringkat daerah

Memastikan 90% kehadiran MBK dalam aktiviti


20
kokurikulum

Memastikan 5% MBK dapat menyertai perkhemahan


21
peringkat daerah.

Memastikan 6 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat menulis


PdP 22
nombor 1 hingga 100 dengan betul.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

7. Guru Akademik Aliran Perdana

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 7 daripada 23 murid 4 Bestari 2 mendapat


1 gred B dalam mata pelajaran matematik pada
peperiksaan akhir tahun

Memastikan 20 daripada 23 murid 4 Bestari 2 lulus dalam


2 mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir
tahun

Memastikan 4 daripada 11 murid lelaki 1 Ibnu Zahar


3 mendapat Band 4 dalam PBS Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan

Memastikan 100% murid tingkatan 5 Ar-Razi menghantar


PdP 4
kerja kursus ICT yang lengkap pada bulan Julai

Memastikan 17 daripada 34 murid 5 As-sufi dapat


5
melukis graf kuadratik dengan tepat

Memastikan 10/15 murid LINUS B.Melayu tingkatan 1


6
dapat membaca dengan lancar.

Memastikan 10/15 murid LINUS B.Melayu tingkatan 2


7
dapat menulis dengan betul

Memastikan 10/15 murid LINUS Numerasi tingkatan 3


8
dapat mengira dengan betul

Mencapai pengurangan 10% kes kesalahan berat murid


9
berbanding tahun 2016
SU Disiplin
Mencapai 95% purata kehadiran tahunan murid
10
tingkatan 1KRK ke sekolah.

Mencapai tempat ke-3 dalam kejohanan bola tampar


11
lelaki di peringkat MSSD Pengerang
Sukan
Kecemerlangan Memastikan 6 daripada 12 pemain bola tampar sekolah
12 dapat mewakili Daerah Pengerang ke Pertandingan
Bola Tampar MSS Negeri Johor

Jurulatih Memastikan atlet mendapat 5 pingat perak dalam


Olahraga 13 acara lompat jauh dalam Kejohanan Balapan dan
Sekolah Padang Daerah Pengerang

Guru Kadet Polis 14 Memastikan Pasukan Kawad Kaki Kadet Polis (Lelaki)
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan


mendapat tempat ke-3 dalam pertandingan kawad
kaki peringkat sekolah

Mencapai 90% purata tahunan ahli kadet polis memakai


15
uniform lengkap pada setiap hari rabu.

Guru Rumah Memastikan rumah sukan Syahbandar mendapat 10


16
Sukan pingat perak dalam kejohanan Sukan Sekolah.

Mencapai 65% purata murid menggunakan terhadap


17
Frog VLE sepanjang tahun

Mencapai pengurangan 10% bilangan komputer yang


18
rosak berbanding tahun 2016

Mencapai 60% tahap kefahaman guru tentang ICT


Guru Penyelaras 19 melalui bengkel ICT yang dilaksanakan kepada guru-
Bestari guru cicir ICT.

Memastikan semua maklumat dalam laman web


20 sekolah dikemaskini seminggu lebih awal daripada
takwim yang ditetapkan.

Mencapai 85% tahap kefahaman guru terhadap Frog


21
VLE melalui pelaksanaan LDP kepada guru.

Mencapai purata prestasi 85% tahap kefahaman murid


JK
tentang teknik menjawab soalan peperiksaan SPM yang
Kecemerlangan 22
dilaksanakan oleh semua panitia bagi mata pelajaran
Akademik
SPM melalui maklum balas murid.

Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang kaedah


JK Pelaksana pelaksanaan PA21 selepas pelaksanaan 2 kursus
23
Kelas Abad ke 21 dalaman Kelas Abad ke-21 melalui borang maklum
balas peserta.

Mencapai 85% kakitangan yang mematuhi SOP


24 keselamatan kebakaran semasa sesi latihan kecemasan
Penyelaras kebakaran sekolah dilaksanakan.
Latihan
Kebakaran Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran murid selepas
25 sesi latihan kebakaran melalui borang maklum balas
murid.

Menghasilkan Perancangan Taktikal dan Perancangan


Ketua Panitia 26
Operasi panitia matematik pada bulan Mac.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

8. Guru PPKI

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 50% MBK KSSR 4 dapat menyebut dua suku


1
kata terbuka dengan betul

Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 5 dapat menulis 3


2
ayat mudah dengan betul

Memastikan 5 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis


3
huruf A hingga Z dengan betul

Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis


4
nombor 1 hingga 100 dengan betul.

Memastikan 80% MBK KSSR 2 dapat menyiapkan projek


5
pekebunan sekolah

Memastikan 80% orang MBK KSSR 2 dapat menyiapkan


6
projek pertukangan sekolah
PdP
Memastikan 80% orang MBK KSSR 1 dapat memberus gigi
7
dengan betul.

Mencapai 7 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat


8
menggunting kertas dengan betul

Memastikan 100% MBK KSSR 4 dapat menyiapkan projek


9
pekebunan sekolah

Memastikan 80% MBK KSSR 3 dapat membacuh teh


10
dengan betul

Memastikan 70% MBK Kelas KSSR 5 dapat menyiapkan


11
kerja sekolah yang diberikan dalam kelas.

Mencapai 80% MBK beragama Islam kelas KSSR 2 dapat


12
mengambil wuduk dengan sempurna

Mencapai 95% MBK kelas KSSR 1 dapat hadir ke sekolah


13
tepat pada waktu.

Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat beratur


Hal Ehwal Murid 14
dengan sempurna untuk dari kelas ke kantin

Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat memakai


15
kasut sendiri.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai pengurangan peratus MBK KSSR 3 tidak hadir


16
ke sekolah daripada 22% kepada 10%.

Mencapai 100% MBK kelas KSSR 2 dapat pergi ke tandas


17
tanpa bantuan guru dan PPM.

Memastikan 90% MBK hadir dalam aktiviti perjumpaan


18
Persatuan Pengakap.

Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaca


19
persetiaan pengakap dengan betul.

Memastikan 5% MBK dapat memenangi apa apa pingat


20
dalam acara sukan peringkat daerah

Memastikan 10 orang daripada 30 MBK dapat


Kokurikulum 21
membaling bola dengan betul dalam sukan petanque

Memastikan 10% MBK dapat membuat roti sandwich


22
dalam aktiviti kokurikulum dengan betul

Memastikan 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam


23
acara larian 4 x 100 m

Memastikan 5% MBK dapat membaling bola boling


24
dengan betul
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

9. Guru Akademik Tingkatan 6

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 12 daripada 17 pelajar tingkatan 6A2


1
mendapat gred A Bahasa Melayu pada peperiksaan P2

Mencapai 90% pelajar 6A4 lulus penuh Bahasa Melayu


PdP 2
pada peperiksaan P2

Memastikan 15 daripada 17 pelajar 6A4 mendapat


3
markah 23/25 dalam Kerja Kursus P2 BM

Mencapai 95% purata kehadiran pelajar 6A4 ke sekolah


Hal Ehwal Pelajar 4
pada setiap semester.

Mencapai Naib Johan dalam pertandingan boling di


Kokurikulum 5
peringkat daerah.

10. Guru Dalam Hospital

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 80% purata murid dapat menyelesaikan


1
latihan yang diberikan dengan betul semasa sesi PdP.
PdP
Mencapai 90% purata murid yang dapat memahami
2
topik yang diajar semasa sesi PdP.

Mencapai 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati ke


3
Hati
Hal Ehwal Muird
Mencapai 80% purata kehadiran murid dalam setiap sesi
4
PdP

Mencapai 90% murid dapat bermain permainan chess


5
dengan kaedah yang betul

Mencapai 90% murid dapat bermain ping pong dengan


Kokurikulum 6
kaedah dan pengiraan mata yang betul

Mencapai 90% murid dapat membuat sekurang-


7
kurangnya 3 jenis origami dengan betul
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 100% Laporan Pengajaran Harian oleh Guru


1 dan Laporan Tugasan Harian oleh PPM dihantar pada
setiap minggu persekolahan

Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antara


2 SDH dengan sekolah asal murid berkaitan laporan
kehadiran murid.

Pengurusan Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antara


3 SDH dengan sekolah asal murid berkaitan prestasi
akademik murid.

Mencapai 95% pematuhan pelaksanaan keselamatan


4
murid semasa PdP oleh guru dan PPM.

Memastikan semua guru dan PPM menghadiri 7 hari


5
latihan dalam perkhidmatan

Memastikan 80% murid dalam hospital menerima PdP


6
semasa berada dalam wad

Memastikan 3 program peningkatan akademik atau


7
Kurikulum program motivasi kepada murid dilaksanakan

Mencapai 90% penggunaan aplikasi pembelajaran


8 interaktif menggunakan iPad atau tablet oleh guru-guru
dalam pelaksanaan PdP

Memastikan 75% purata kehadiran murid dalam semua


9
sesi PdP
Hal Ehwal Murid
Memastikan 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati ke
10
Hati

Memastikan 90 % aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan


11
mengikut takwim
Kokurikulum
Memastikan 85% purata penyertaan murid dalam semua
12
aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

12. Guru Prasekolah

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA mengenal


1
huruf dengan betul.

Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraBERLIAN menyebut


2
suku kata terbuka dengan lancar.

Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA dapat


3
memberus gigi dengan betul.

PdP Memastkan 80% daripada kanak-kanak beragama Islam


4 Kelas PraDELIMA dapat mengambil wuduk dengan
sempurna

Memastikan 70% daripada kanak-kanak Kelas


5
PraDELIMA melibatkan diri dalam semua aktiviti PdP.

Memastkan 80% daripada kanak-kanak Kelas PraDELIMA


6 dapat membaca doa sebelum dan selepas makan
dengan betul.

Mencapai pengurangan peratus kanak-kanak


Hal Ehwal Murid 7 PraDELIMA tidak hadir ke sekolah daripada 22% kepada
15%.

Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak Kelas


8 PraBerlian dapat membaling dan menangkap bola
dengan betul.
Kokurikulum
Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak kelas
9 PraBerlian dapat menyanyikan lagu Negaraku dan Lagu
Negeri Selangor dengan betul
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

13. Guru Bimbingan dan Kaunseling

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% murid yang gagal mencapai


1 pencapaian akademik diberi khidmat bimbingan
kaunseling sama ada secara individu atau berkelompok
Perkhidmatan
Bimbingan Dan Memastikan 98% murid yang mempunyai rekod disiplin
Kaunseling 2 mendapat khidmat bimbingan kaunseling sama ada
secara individu atau berkelompok

Memastikan 100% murid mendapat pendedahan


3
tentang pendidikan pencegahan dadah.

Memastikan 40% murid Tahap 2 berupaya


membentangan poster kerjaya melalui pertandingan
Pembangunan 4
bagi mencungkil bakat dan kefahaman murid tentang
Diri Dan
kerjaya di peringkat sekolah.
Perkembangan
Sahsiah Murid Memastikan 5 daripada 25 murid yang menyertai Kursus
5 Asas Pembimbing Rakan Sebaya peringkat daerah
mendapat lencana PRS.

Memastikan 80% daripada murid yang mengikuti


6 Program Sifar Ponteng dapat mengurangkan 50% jumlah
hari pontengnya.

Memastikan 50% murid yang mengikuti Kem Jati Diri


7 Tahun 6 dapat meningkatkan prestasi dalam
peperiksaan percubaan UPSR.
Peningkatan
Disiplin Diri Murid Mencapai 90% murid yang mengikuti program motivasi
“Sayangi Diriku” dapat dibimbing dan diberi dorongan
8
untuk berubah menjadi murid yang lebih baik dari segi
sikap dan tingkahlaku.

Mencapai peningkatan peratus kehadiran tahunan


9 murid daripada 75% kepada 80% melalui program Jom
Ke Sekolah

Memastikan 100% murid Tingkatan 5 mendapat


pendedahan tentang maklumat kerjaya selepas SPM
melalui program-program yang dianjurkan.
Kerjaya
10
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 60% murid yang mengikuti Program Transisi


11 Tahun 1 dapat menyesuaikan diri murid dengan alam
persekolahan.

Memastikan 100% murid mendapat pendedahan input


12 kemahiran-kemahiran sosial melalui program bimbingan
yang dilaksanakan.

Memastikan 80% murid yang mengikuti Program “Aku


Psikososial Dan
13 Janji UPSR” mendapat sekurang kurangnya 4A 2B pada
Kesejahteraan
Peperiksaan UPSR 2017.
Mental
Memastikan 90% murid Tingkatan 3, 4 dan 5 menguasai
14 teknik kemahiran belajar melalui prgram yang
dianjurkan.

Mencapai 90% penyertaan ibu bapa bagi Program


15
Pemuafakatan Ibu bapa tahun 6.

Mencapai pengurangan 2 daripada 8 kes murid


16
merokok melalui Kempen “Tak Nak Merokok”
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

14. 3PK Bidang Audiologi

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% kanak-kanak yang dirujuk yang


mempunyai kebarangkalian masalah pendengaran
1
mendapat saringan pendengaran dalam tempoh satu
minggu di 3PK.

Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak


menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
pendengaran di Program Outreach LINUS2.0 mengikut
Saringan
zon atau daerah.
Pendengaran
Memastikan laporan saringan disediakan dan
3 dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru
dalam tempoh satu minggu.

Memastikan murid yang tidak melepasi saringan


4 pendengaran menjalani pemeriksaan/ diagnosis
lanjutan dalam tempoh satu bulan.

Memastikan 100% murid yang dirujuk menjalani ujian


5 pendengaran bagi mengenal pasti tahap pendengaran
murid.
Diagnosis
Pendengaran Memastikan 100% murid yang mempunyai tahap
pendengaran yang ringan dan sederhana memakai
6
Alat Sokongan Pendengaran bagi membantu
pembelajaran murid di kelas.

Memastikan 100% murid prasekolah yang mempunyai


Intervensi Awal
7 masalah pendengaran mendapat intervensi
Pendengaran
pendengaran secara berkala dalam tempoh 6 bulan.

Memastikan 60% murid prasekolah menunjukkan


8 peningkatan dalam menguasai kemahiran mendengar
selepas 10 sesi intervensi dijalankan.

Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk


9 tempoh 3 bulan berdasarkan keperluan serta tahap
Rehabilitasi
pendengaran murid dan dipersetujui oleh ibu bapa.

Memastikan 100% murid menunjukkan peningkatan


tahap pendengaran melalui ujian dan aktiviti
10
rangsangan pendengaran selepas 5 sesi rehabilitasi
dilaksanakan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% murid Sekolah Pendidikan Khas (SPK)


11
menggunakan alat bantu pendengaran di sekolah.

Memeriksa dan Memastikan 100% alat bantu pendengaran murid di SPK


12
menyelenggara berfungsi dengan baik.
peralatan khas
dan sokongan Memastikan 100% peralatan khas berfungsi dengan baik
13
pembelajaran dan dikalibrasi dalam tempoh setahun.

Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai


pengetahuan dan kemahiran mengurus kanak-kanak
14
pendengaran dan mengendali alat bantu
pendengaran kanak-kanak di rumah.

Memastikan 100% guru di SPK mempunyai kemahiran


Konsultasi 15 untuk mengurus dan mengendalikan alat bantu
pendengaran murid di sekolah.

Memastikan 100% pembantu pengurusan murid


mendapat mempunyai pengetahuan untuk mengurus
16
dan mengendalikan alat bantu pendengaran murid di
asrama sekolah.

Program
Memastikan murid berkeperluan khas di 15 buah sekolah
Sokongan
yang menjalankan program pendidikan inklusif
Kepada Murid 17
menerima khidmat sokongan audiologis dalam tempoh
Berkeperluan
6 bulan.
Khas di sekolah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

15. 3PK Bidang Psikologi

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai


1 kebarangkalian masalah pembelajaran mendapat
saringan perkembangan atau tingkah laku

Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak


menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
psikologi di Program Outreach LINUS2.0 mengikut zon
atau daerah.
Saringan
Memastikan laporan saringan psikologi bagi kanak-
kanak/ murid disediakan dan membentangkan laporan
3
tersebut kepada ibu bapa atau guru dalam tempoh tiga
hari untuk tindakan susulan.

Memastikan 70% kanak-kanak menjalani penilaian


4 psikologi yang lebih komprehensif dalam tempoh satu
minggu.

Memastikan 70% kanak-kanak dapat dikenal pasti tahap


5 intelektual, kekuatan dan kelemahan mereka
berdasarkan laporan penilaian.

Memastikan 80% kanak-kanak yang dikesan mempunyai


kebarangkalian Autism Spectrum Disorder (ASD)/
Penilaian 6 Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD/ Specific
learning disability/ Intellectual Disability berdasarkan
laporan mendapat saringan.

Memastikan formulasi, impresi diagnosis/ hipotesis


7 dihasilkan, dan cadangan tindakan susulan bagi kes
klien dalam tempoh satu minggu.

Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk


8 tempoh 3 bulan berasaskan bukti dan dipersetujui oleh
ibu bapa.

Memastikan 100% murid menunjukkan pengurangan dari


Intervensi
9 aspek tingkah laku negatif dan boleh memberi tumpuan
Psikologi
perhatian kepada pembelajaran di sekolah.

Memastikan 80% murid menunjukkan peningkatan dari


10 aspek kognitif apabila dapat melaksanakan tugasan
tanpa bimbingan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai


11 pengetahuan dan kemahiran mengurus/
mengendalikan tingkah laku kanak-kanak di rumah.

Memastikan 100% guru mempunyai pengetahuan dan


Konsultasi 12 kemahiran mengurus dan mengendalikan tingkah laku
murid di sekolah.

Memastikan 100% pembantu pengurusan murid


13 mempunyai pengetahuan untuk mengawal tingkah laku
murid di asrama sekolah.

Program
Sokongan Memastikan murid berkeperluan khas di 10 buah sekolah
Kepada Murid 14 yang menjalankan program pendidikan inklusif
Berkeperluan mendapat sokongan psikologis dalam tempoh 6 bulan.
Khas di sekolah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

16. 3PK Bidang Terapi Carakerja

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% kanak- kanak yang dirujuk yang


1 mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran
mendapat saringan domain terapi carakerja.

Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak


menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
terapi carakerja bagi mengenal pasti tahap komunikasi
Saringan Terapi
2 lisan, pengurusan diri, jenis genggaman pensil, penulisan,
Carakerja
kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motor
kasar dan praxis di Program Outreach LINUS2.0 mengikut
zon atau daerah.

Memastikan laporan saringan terapi carakerja untuk


3 murid dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga
dalam tempoh satu minggu.

Memastikan 50% kanak- kanak mendapat penilaian


4 terapi carakerja yang lebih menyeluruh dan
komprehensif dalam tempoh satu bulan.

Memastikan 25 daripada 50 murid pemulihan


5 mendapatkan penilaian dan intervensi terapi carakerja
Penilaian Terapi yang komprehensif.
Carakerja
Memastikan 100% murid berkeperluan khas yang dirujuk
menjalani penilaian terapi carakerja bagi mengenal
pasti tahap komunikasi lisan, pengurusan diri, jenis
6
genggaman pensel yang digunakan, penulisan,
kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motor
kasar dan praxis dan motor sensori klien.

Menyediakan pelan intervensi dalam tempoh 3 bulan


dengan menetapkan matlamat terapi yang realistik dan
7
boleh dicapai (SMART goals) berdasarkan dapatan
penilaian dan keperluan spesifik klien.

Intervensi Terapi Memastikan 80% klien menerima intervensi berdasarkan


8
Carakerja bukti (evidence based practice) dalam tempoh 6 bulan

Memastikan 50 daripada 65 klien menunjukkan


peningkatan dari segi kemahiran sosial, pengurusan diri,
9
kemahiran motor halus dan motor kasar selepas 10 kali
sesi intervensi dilaksanakan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 50% ibu bapa/ penjaga klien memdapat


10 pengetahuan dan mempraktikkan teknik intervensi bagi
membantu pencapaian klien.

Memastikan guru pendidikan khas di 10 buah sekolah


yang menjalankan program pendidikan khas integrasi
11
Konsultasi mendapat pengetahuan dan mengaplikasi strategi dan
teknik intervensi dalam instruksional.

Memastikan 100% pembantu pengurusan murid di SPK


mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk
12
membimbing murid yang mempunyai masalah
pengurusan diri.

Program
Sokongan Memastikan program sokongan terapi carakerja
Kepada Murid 13 dilaksanakan di 12 buah sekolah yang menjalankan
Berkeperluan program pendidikan inklusif dalam tempoh 6 bulan
Khas di sekolah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

17. 3PK Bidang Terapi Pertuturan Bahasa

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai


kebarangkalian masalah pertuturan-bahasa menjalani
1
saringan bagi mengenal pasti murid yang memerlukan
penilaian lanjutan pertuturan-bahasa.

Saringan Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak


Pertuturan- menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
Bahasa pertuturan-bahasa di Program Outreach LINUS2.0
mengikut zon atau daerah.

Memastikan laporan saringan pertuturan-bahasa untuk


3 murid disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/
penjaga dalam tempoh satu minggu.

Memastikan penilaian dan diagnosis dilaksanakan


kepada sekurang-kurangnya 100 orang kanak-kanak
4
berusia 2-18 tahun yang dirujuk mempunyai masalah
pertuturan-bahasa.

Memastikan laporan penilaian awal untuk rujukan


5 profesional lain disediakan dalam masa 2 minggu
Penilaian
selepas penilaian dilakukan.
Pertuturan-
Bahasa
Memastikan pelan intervensi bagi pelaksanaan intervensi
6
disediakan dalam jangka masa 3 bulan.

Memastikan dapatan penilaian serta matlamat terapi


dilaporkan kepada ibu bapa/ penjaga klien sebaik
7
sahaja penilaian selesai dijalankan dalam tempoh satu
minggu.

Memastikan terapi pertuturan individu dan berkumpulan


diadakan mengikut jadual dengan masa menunggu
terapi ulangan tidak melebihi 3 bulan bagi setiap
8
individu.
Intervensi
Pertuturan-
Bahasa
Memastikan 30 daripada 50 klien menunjukkan
peningkatan dari aspek pertuturan-bahasa selepas sesi
9 intervensi dijalankan dalam tempoh 6 bulan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan laporan kemajuan perkembangan bahasa-


pertuturan klien disediakan selepas 10 kali sesi intervensi
10
dilaksanakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/
penjaga klien.

Memastikan 50% klien menunjukkan peningkatan dari


11 aspek pra-pertuturan, pemahaman, bahasa, sebutan
selepas 4 kali terapi diberikan.

Memeriksa dan
menyelenggara Memastikan bahan/ peralatan terapi diperiksa dan
12
peralatan/ bahan diselenggara sekurang-kurangnya 6 kali setahun.
terapi

Memastikan 100% ibu bapa mendapat teknik/ strategi


13 untuk memberi ransangan bahasa kepada anak
mereka di rumah.

Memastikan guru Pendidikan Khas di 4 buah PPKI dan 2


buah prasekolah mendapat pengetahuan tentang
14
kaedah membantu murid berkeperluan khas
bermasalah pertuturan-bahasa di sekolah.
Konsultasi
Memastikan satu lembaran 'Home Based Program"
15 dihasilkan untuk ibu bapa melaksanakan latihan
pertuturan-bahasa di rumah.

Memastikan ceramah kesedaran permasalahan


16 pertuturan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu
bengkel anjuran Badan Kerajaan atau Bukan Kerajaan.

Program
Sokongan Memastikan perkhidmatan sokongan kepada murid
Kepada Murid 17 berkeperluan khas di 10 buah Program Pendidikan
Berkeperluan Inklusif diberikan bermula Julai hingga Oktober.
Khas di sekolah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

18. 3PK Bidang Peripatetik

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% murid arus perdana yang dirujuk yang


mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran
1
mendapat saringan domain perkembangan di Pusat
Saringan Perkhidmatan Pendidikan Khas.
Pembelajaran
Memastikan laporan saringan disediakan dan
2 dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru
dalam tempoh satu minggu.

Memastikan pelan intervensi murid berasaskan bukti


3 disediakan bagi tempoh 3 bulan dan dipersetujui oleh
ibu bapa/ penjaga murid

Memastikan 100% murid menguasai kemahiran


4 komunikasi selepas intervensi dilaksanakan dalam
tempoh 6 bulan.
Intervensi
Pembelajaran Memastikan 100% murid menguasai kemahiran
5 membaca perkataan mudah selepas intervensi
dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan.

Memastikan dapatan penilaian serta matlamat


intervensi disedia dan dibentang kepada ibu bapa/
6
penjaga klien sebaik sahaja penilaian selesai dijalankan
dalam tempoh satu minggu.

Memastikan 100% guru menggunakan pendekatan PdP


7 yang sesuai berdasarkan kefahaman kepada kondisi
dan tahap perkembangan murid.
Konsultasi
Memastikan 90% ibu bapa memahami kondisi dan
8 tahap perkembangan anak mereka berdasarkan
laporan penilaian.

Memastikan 40 murid berkeperluan khas di program


pendidikan inklusif mendapat khidmat sokongan dalam
9
Sokongan tempoh 6 bulan bagi memaksimumkan keupayaan
Kepada Murid mereka untuk belajar dengan lebih baik.
Berkeperluan
Khas di sekolah Memastikan 75% guru mendapat input berkaitan teknik/
10 kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan
murid mereka.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

19. Penyelia Jurulatih Sukan

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 85% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-


1
U dapat menyertai sukan di peringkat kebangsaan

Memastikan 31% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-


2
U dapat menyertai sukan di peringkat antarabangsa
Pengurusan
Pembangunan Memastikan 60% atlet daripada murid Tahun 5, 6, dan
Sukan 3 murid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan di
peringkat kebangsaan

Memastikan 15% atlet daripada murid Tahun 5, 6, dan


4 murid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan di
peringkat antarabangsa

Pengurusan Memastikan setiap pasukan sukan dapat menyertai 5


5
Kejohanan Kejohanan KPM setahun.

Pengumpulan Memastikan semua data profil retan atlet murid dianalisis


Data Dan 6 oleh jurulatih sukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun
Maklumat sebelum September.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 9 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan


1 4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan negeri ke
peringkat kebangsaan

Pengurusan Memastikan 3 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan


Pembangunan 2 4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan Malaysia ke
Sukan peringkat antarabangsa

Memastikan 5 daripada 9 atlet bola tampar Tingkatan 2


3 dan 3 dapat mewakili pasukan negeri ke peringkat
kebangsaan

Memastikan pasukan bola tampar sekolah dapat


4 menyertai 5 pertandingan bola tampar peringkat umur
terbuka.
Pengurusan
Kejohanan Memastikan 2 daripada 5 kejohanan yang disertai oleh
Pasukan bola tampar sekolah dapat melayakkan diri ke
5
peringkat separuh akhir kejohanan bola tampar terbuka
peringkat daerah.

Pengurusan Mencapai 90% purata kehadiran tahunan atlet ke


6
Kejurulatihan latihan kejohanan bola tampar.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

21. Nazir Sekolah

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai purata 90% pematuhan SOP pemeriksaan


1 sekolah melalui Maklum Balas Pelanggan A
(Pentadbiran)

Mencapai purata 95% pematuhan SOP pemeriksaan


2
sekolah melalui Maklum Balas Pelanggan B (Guru)

Memastikan 100% borang maklum balas pemeriksaan


3 diterima daripada sekolah yang diperiksa dalam
tempoh satu bulan.

Menghasilkan laporan hasil dapatan bagi sekolah yang


4 diperiksa dalam tempoh 10 hari bekerja untuk diambil
tindakan oleh pihak sekolah.

Menghasilkan satu inovasi bagi memudahkan


5 penyimpanan data pemantauan pada Julai 2017 bagi
Pengurusan kegunaan Nazir Sekolah.

Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%


6 melalui penyelenggaraan sistem rangkaian setempat di
JNJK Negeri.

Menyediakan data pemeriksaan bagi sekolah yang


belum diperiksa selama lima tahun bagi kegunaan
7
pemeriksaan tahun semasa oleh pihak JNJK Negeri
pada Februari 2017.

Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman pentadbir


8 sekolah dan penyelaras SKPM sekolah semasa
penataran SKPMg2 melalui maklum balas peserta.

Menghasilkan 2 laporan kebangsaan pemeriksaan


9 sekolah dalam tempoh 2 bulan untuk dibentangkan
kepada YAB Menteri Pendidikan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

22. Timbalan Nazir Negeri

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan pemeriksaan di 10 sekolah oleh setiap Nazir


1
Sekolah diselesaikan pada bulan Jun 2017.

Memastikan purata 90% dalam pematuhan SOP


2
pemeriksaan sekolah.

Memastikan perancangan bagi Pemeriksaan Penarafan


3 Program dan Dasar Pendidikan 2018 disiapkan pada
bulan April 2017.

Memastikan semua Nazir Sekolah menerima


penghantaran borang maklum balas pemeriksaan
4
Pengurusan daripada semua sekolah yang diperiksa dalam tempoh
satu bulan selepas pemeriksaan.

Memastikan semua dapatan pemeriksaan sekolah yang


5 dihasilkan oleh Penulis Dapatan disiapkan pada Julai
2017.

Memastikan 80% taklimat penataran SKPMg2 kepada


6 semua pentadbir dan penyelaras SKPM sekolah
dilaksanakan sebelum Mei.

Memastikan 95% laporan dapatan bertema disiapkan


7
pada Ogos 2017
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

23. Pegawai Teknologi Pendidikan – PKG

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 20% murid dari sekolah kelompok PKG


1 menggunakan Frog VLE dalam proses pembelajaran
melalui pelaksanaan khidmat bantu.

Mencapai tahap 70% kondusif bagi PSS di dua buah


Khidmat Bantu 2 sekolah selepas Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah
Pusat Kegiatan dilaksanakan.
Guru Ke Sekolah
(Hand Holding) Mengurangkan masalah pengurusan ICT di dua buah
3 sekolah sebanyak 30% melalui pelaksanaan Program
Khidmat Bantu ICT.

Memastikan 100% sekolah menengah kelompok PKG


4
menerima CD MBMMBI/CEFR sebelum Mac 2017.

Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang


5 pembestarian sekolah berasaskan SSQS melalui maklum
balas selepas taklimat yang dilaksanakan.
Penyelaran
Program dan Meningkatkan 10% bilangan sekolah yang boleh
Aktiviti 6 dicalonkan untuk penarafan Pembestarian Sekolah
Pembestarian melalui SSQS melalui pelaksanaan pemantauan.
Sekolah
Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 5%
7 melalui pemantauan speedtest capaian internet di 2
buah sekolah setahun.

Mengurangkan sebanyak 5% tahap ketidakfahaman


Guru Kanan Bahasa Sekolah Kelompok dan Ketua
8 Panitia BI terhadap bidang media pendidikan (MBMMBI)
melalui bengkel kemahiran profesionalisme yang
dilaksanakan.

Perkhidmatan Mencapai 85% tahap kefahaman penyelaras VLE


Kepakaran dan 9 sekolah peringkat daerah melalui pelaksanaan bengkel
Nasihat / Bengkel Pemantapan VLE
Kerja
Menghasilkan dua bahan PdP melalui pelaksanaan satu
bengkel Pemantapan Pembinaan Bahan PdP
berasaskan Sony Vegas kepada GPB/JTK sekolah
10
peringkat daerah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 90% tahap kefahaman GPM Sekolah


11 Kelompok selepas pelaksanaan bengkel Pemantapan
Pengurusan PSS.

Mencapai 95% tahap kefahaman Guru Penyelaras Nilam


12 Sekolah Kelompok PKG selepas Bengkel Pengurusan
NILAM Ditambah Baik.

Memastikan 100% sekolah menghantar empat laporan


13 data nilam sekolah kelompok ke BTPN mengikut takwim
yang ditetapkan.

Galakan Mencapai tahap 90% pematuhan SOP bagi


14
Membaca pelaksanaan KM1M oleh dua buah sekolah kelompok.

Memastikan 100% sekolah menghantar satu laporan


15 pelaksanaan program KM1M ke BTPN mengikut takwim
yang ditetapkan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

24. Pegawai Teknologi Pendidikan – BTPN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan buku Laporan Tahunan BTPN 2016


Laporan Tahunan
1 diterbitkan pada bulan April 2017 mengikut standard
BTPN
penerbitan yang telah ditetapkan.

Menghasilkan satu laporan kajian tindakan berkaitan


Kajian Dan
2 MBMMBI mengikut standard yang telah ditetapkan
Penilaian
pada bulan April 2017

Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman peserta


3 melalui pelaksanaan kursus peningkatan profesionalisme
kepada pegawai dan staf BTPN PKG.

Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan


Latihan / Kursus 4 staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan
teknologi pendidikan.

Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan


5 staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan
pengurusan sumber pendidikan.

Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%


6 melalui pemantauan speedtest capaian internet di 18
buah sekolah setahun.
Inisiatif ICT
Mencapai 3 bintang bagi penarafan Pembestarian
7 Sekolah SSQQ melalui pelaksanaan Khidmat Bantu
Makmal Komputer Sekolah

Mencapai peningkatan sebanyak 3% tahap kefahaman


guru terhadap penggunaan VLE melalui program
8
khidmat bantu VLE berdasarkan takwim yang telah
ditetapkan.

Mencapai pengurangkan sebanyak 3% tahap


ketidakfahaman guru terhadap MBMMBI melalui
Pembestarian 9
program khidmat bantu MBMMBI berdasarkan takwim
Sekolah
yang telah ditetapkan

Memastikan 20% pelajar seluruh Kelantan menggunakan


10
VLE dalam pembelajaran

Memastikan peningkatan 10% penggunaan bahan


11
MBMMBI dalam PdP di 10 buah sekolah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 2 bahan koleksi bahan audio untuk PdP


12 diterbitkan pada bulan Jun 2017 mengikut format yang
telah ditetapkan.

Menerbit Bahan Memastikan 2 modul e-guru secara digital diterbitkan


P&P Dalam 13 pada bulan April 2017 mengikut format yang telah
Pelbagai Media ditetapkan.

Memastikan 2 rakaman aktiviti pendidikan diterbitkan


14 pada bulan Ogos 2017 mengikut format yang telah
ditetapkan.

Memastikan Program Pemilihan Tokoh NILAM Negeri


15 2016 dilaksanakan pada bulan Mac 2017 mengikut
format yang telah ditetapkan.
Pembudayaan
Literasi Maklumat
Meningkatkan sebanyak 3% tahap kualiti pengurusan
16 PSS di dua buah sekolah melalui Program Khidmat Bantu
PSS Negeri mengikut takwim yang telah ditetapkan.

Memastikan peningkatan 1% purata bacaan buku


Program Nilam 17 dalam kalangan murid di 30 buah sekolah seluruh
negeri.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

25. Pensyarah IAB

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 90% pemimpin pendidikan mendapat tahap


1 cemerlang bagi sesi latihan bidang kepimpinan dan
pengurusan pendidikan pada penilaian akhir.
Latihan
Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikan
daripada pelaksanaan dua sesi latihan dalam bidang
2
kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui
maklum balas peserta.

Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpin


pendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalam
Konsultasi 3
bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui
maklum balas peserta.

Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidang


Penyelidikan 4 kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk
dibentangkan di peringkat kebangsaan.

Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidang


Penulisan/
5 kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat
Penerbitan
kebangsaan
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

26. Ketua Jabatan di IAB

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua sesi latihan oleh pensyarah, dan


1 pensyarah kanan dilaksanakan mengikut takwim yang
ditetapkan.

Memastikan purata tahap kefahaman pemimpin


pendidikan mencapai prestasi 85% daripada
2 pelaksanaan 12 sesi latihan dalam bidang kepimpinan
dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas
Pengurusan peserta.

Memastikan purata tahap kecemerlangan pemimpin


pendidikan mencapai prestasi 85% daripada
pelaksanaan 30 sesi latihan dalam bidang kepimpinan
3 dan pengurusan pendidikan pada penilaian akhir
peserta.

Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikan


daripada pelaksanaan satu sesi latihan dalam bidang
Latihan 4
kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui
maklum balas peserta.

Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpin


pendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalam
Konsultasi 5
bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui
maklum balas peserta.

Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidang


Penyelidikan 6 kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk
dibentangkan di peringkat antarabangsa.

Penulisan/ Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidang


7 kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat
Penerbitan kebangsaan
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

27. Penolong Setiausaha KPM

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Pengurusan Mencapai 85% tahap kefahaman peserta kursus


1 berkaitan pelaksanaan PBPPP melalui maklum balas
peserta.

Mencapai 90% tahap kefahaman JK PBPPP di organisasi


2 selepas sesi pemantauan dan pementoran
dilaksanakan.

Memastikan Garis Panduan Keberhasilan disiapkan


3 pada bulan April 2017 untuk dimuat naik dalam
ePrestasi.

Memastikan 95% PP PBPPP menghantar skor penilaian


4
PBPPP 7 hari sebelum sistem ePrestasi ditutup.

Memastikan 10,000 keping risalah PBPPP dicetak pada


5 bulan Mac 2017 untuk kegunaan Program Pameran
Jelajah Pendidikan.

Memastikan Laporan Pelaksanaan PBPPP 2016 disiapkan


6 pada Mac 2017 untuk dibentangkan di peringkat JPN
dan Bahagian.

Memastikan Standard Kompetensi disiapkan pada bulan


7
Jun 2017 untuk dimuat naik dalam portal KPM.

Memastikan Laporan Kajian Rintis Instrumen BKKP


8 disiapkan pada Julai 2017 untuk dibentangkan di
peringkat Bahagian.

Memastikan Garis Panduan Instrumen Bidang Kepakaran


9 Khusus Pendidikan (BKKP) disiapkan pada bulan
November untuk dimuat naik dalam ePrestasi.

Memastikan Panduan Pegawai Penilai Instrumen Bidang


10 Kepakaran Khusus Pendidikan (BKKP) disiapkan pada
bulan November untuk dimuat naik dalam ePrestasi.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

28. Fasilitator – Fasilinus

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 80% guru yang diselia mematuhi SOP


1
berpandukan Buku Program LINUS 2.0

Menyelaras dan Memastikan peningkatan 0.4% murid LINUS yang dapat


2
membimbing mencapai tahap menguasai dalam saringan akhir.
pelaksanaan PdP
Mencapai 95% tahap kefahaman guru tentang prosedur
3 pelaksanaan pentadbiran saringan melalui sesi
pemantauan yang dilaksanakan

Mengumpul dan Memastikan 100% data LINUS2.0 dihantar oleh guru


menganalisis LINUS2.0 kepada PPD untuk dikemaskini dan dimasuk
4
data dalam dalam portal NKRA seminggu sebelum tarikh akhir yang
portal NKRA ditetapkan.

Memastikan semua maklumat tentang LINUS2.0 yang


Mengesan
diterima oleh pihak sekolah sama ada melalui media
maklumat 5
cetak, media elektronik, taklimat, kursus, bengkel dan
program LINUS2.0
mesyuarat dikemaskini untuk tujuan rujukan.

Memastikan 95% sekolah mendokumentasikan satu


amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran Literasi
6 Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris
yang dilaksanakan di dalam bilik darjah untuk dikongsi
Menjalankan dan dengan sekolah-sekolah lain
menyelaraskan
latihan on-site Memastikan 3 bahan sumber pendidikan untuk PdP
bagi guru 7 disiapkan bagi meningkatkan inovasi, kreativiti serta
LINUS2.0 kepelbagaian bahan pada Jun 2017.

Mencapai 60% tahap kefahaman guru yang belum ada


8 pendedahan ‘demean’ program LINUS2. melalui latihan
secara on-site yang dilaksanakan secara berterusan.

Memastikan 39 buah sekolah merancang dan


Mengurus
melaksanakan program sokongan, pemulihan dan
pelaksanaan 9
intervensi pendidikan kepada guru dan murid bagi
program LINUS2.0
menjayakan program LINUS2.0
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

29. Fasilitator – SIP+

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 80% PGB menghasilkan buku perancangan


1 strategik pembangunan sekolah 2018-2025 pada bulan
September 2017.

Memastikan 90% PGB menggunakan SKPMg2 untuk


2
mengukur prestasi sekolah.

Memastikan 85% PGB mendapat skor purata 80% dalam


3
Standard 1 SKPMg2.
Bimbingan:
Melaksanakan Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalam
4
coaching dan Standard 2 SKPMg2.
mentoring
Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalam
5
Standard 5 SKPMg2.

Memastikan 60% PGB dapat mencapai GPS yang


6
disasarkan oleh sekolah masing-masing.

Mencapai 95% tahap kefahaman PGB terhadap


7 SKPMg2 melalui pelaksanaan program coaching and
mentoring.

Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentang


8 penggunaan teknik PILL untuk menyelesaikan masalah
selepas program bimbingan dilaksanakan.

Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentang


9 pengurusan risiko untuk menyelesaikan masalah selepas
program bimbingan dilaksanakan.

Mencapai 90% PGB yang dapat menganalisis data


10 dengan betul bagi menyelesaikan masalah selepas sesi
Menyelesaikan
bimbingan dilaksanakan.
masalah
Mencapai 100% PGB yang menggunakan PILL dengan
11 sempurna bagi menyelesaikan masalah dalam bidang
kurikulum.

Mencapai 100% PGB yang menggunakan teknik


12
ISHIKAWA bagi menyelesaikan masalah.

Memastikan 100% PGB dapat menyatakan isu-isu dalam


13
pendidikan menggunakan sumber data yang sah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% sekolah yang dibimbing


14
melaksanakan budaya pembelajaran PA21.

Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang


15 pelaksanaan KSSR selepas bimbingan pelaksanaan KSSR
dilaksanakan.

Melaksanakan Memastikan 100% PGB melaksanakan penyeliaan PdPc


16
Dasar Kerajaan satu kali setahun.

Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang KSSM


17
selepas bimbingan pelaksanaan KSSM dijalankan.

Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang


18 pelaksanaan PBS selepas bimbingan pelaksanaan PBS
dijalankan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

30. Fasilitator – SISC+

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 90% GDB yang menunjukkan peningkatan


1 kualiti dalam PdP berdasarkan Instrumen Matrik
Bimbingan TCT.

Mencapai 80% GDB yang menunjukkan peningkatan


2
pencapaian skor berdasarkan SKPMg2
Pengurusan
Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakan
3
di setiap sekolah.

Mencapai 90% GDB yang melaksanakan pendekatan


4 Pembelajaran Abad ke-21 (pembelajaran komperatif)
semasa PdP

Menghasilkan satu Kajian Tindakan tentang peningkatan


5
kualiti dalam PdP untuk dibentangkan peringkat daerah.

Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakan


6
Tugas-tugas lain di setiap sekolah.

Menghasilkan satu kompilasi hasil kerja GDB setahun


7 dalam bentuk modul untuk dibentangkan di peringkat
daerah
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

31. PENYELIA PENDIDIKAN SUKAN NEGERI

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 15 atlet negeri dapat ke peringkat MSSM


1
melalui pelaksanaan kejohanan sukan peringkat negeri.

Memastikan lima Kontinjen Sukan Negeri dapat


2
menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan.
Pengurusan Atlet
Mencapai 90% tahap kefahaman peserta dalam aspek
merancang, mengurus, dan menyelaras strategi
3
pembangunan pengurusan atlet melalui pelaksanaan
Kem Pengurusan Pembangunan Sukan.

Mencapai 95% tahap kefahaman peserta dalam aspek


merancang, mengurus, dan menyelaras strategi
Pengurusan
4 pembangunan kepegawaian/ kepengadilan, dan
Jurulatih
kejurulatihan melalui pelaksanaan Kem Pengurusan
Pembangunan Sukan.

Memastikan 12 murid orang asli dapat ke peringkat


5 kebangsaan melalui pelaksanaan kejohanan sukan
Kejohanan Sukan
sekolah orang asli peringkat negeri.
Sekolah Murid
Orang Asli
Memastikan lima atlet orang asli mendapat Johan
6
dalam pertandingan balapan peringkat kebangsaan.

Program 1Murid Memastikan 95% tahap kefahaman pentadbir sekolah


7
1Sukan tentang dasar 1M1S di lima SR dan SM.

Program Sukan Memastikan seorang atlet dapat menyertai


Prestasi Tinggi 8 pertandingan ke peringkat kebangsaan melalui
Sekolah (SPTS) program SPTS.

Memastikan tiga pasukan mendapat Johan peringkat


Liga KPM 9
kebangsaan melalui pertandingan sukan Liga KPM.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

32. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi


1 program wajib pelajar peringkat negeri yang
dilaksanakan tahun 2017.

Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi


2
pendidikan marin yang dilaksanakan tahun 2017.

Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi


3 program pelajar anjuran sekolah yang dilaksanakan
tahun 2017.

Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi


Pengurusan
4 program pelajar anjuran GO, NGO peringkat negeri dan
Program
daerah yang dilaksanakan tahun 2017.

Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi


5 program jurulatih peringkat negeri yang dilaksanakan
tahun 2017.

Mencapai 90% purata tahap kepuasan pelanggan bagi


6 perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepada
program murid peringkat PPD dan JPN.

Memastikan Kontinjen Pengakap Negeri mendapat


Johan dalam Jambori Pengakap Kebangsaan
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

33. Penolong Pengarah (JPN)

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 85% PP di Pahang menghantar penilaian


1
akhir PBPPP 10 hari sebelum tarikh tutup sistem ePrestasi.
Jurulatih
Kebangsaan
Mencapai 75% tahap kefahaman pemimpin di PPD dan
PBPPP
2 sekolah bagi pelaksanaan PBPPP melalui sesi
pemantauan yang dilaksanakan.

Mencapai 85% purata kehadiran murid ke sekolah


Hal Ehwal Murid 3
menengah di Negeri Melaka.

Mengurusetiakan Memastikan 95% surat jawapan kehadiran mesyuarat


4
mesyuarat diterima seminggu sebelum mesyuarat diadakan.

Memastikan 60% sekolah di Perak mengisi kehadiran 6


5
aktiviti sekolah dalam eSarana.
PIBK
Memastikan 75% sekolah di Kedah mencapai 55%
6
kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah

Khidmat Mencapai 90% tahap kepuasan pelanggan terhadap


Pelanggan khidmat kaunter sektor pengurusan sekolah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

34. Kaunselor Organisasi JPN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 80% KOD dan GBK mematuhi SOP bagi


1
pelaksanaan sesi kaunseling.
Pengurusan dan Pentadbiran
Mencapai 75% tahap kefahaman peserta
2 peningkatan kompetensi KOD melalui maklum
balas peserta

Mencapai 90% penyertaan guru dan AKP yang


Program 3 P (Pengembangan, mengalami masalah kesihatan fizikal (kronik) di 7
3
Pencegahan dan Pemulihan) daerah dalam program "Sharing, Caring dan
Healing".

Mencapai 90% KOD berprestasi tinggi melalui


pelaksanaan pemantauan dan penilaian
4 menggunakan "Instrumen Standard Kualiti
Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi dan
Penyeliaan & Pemantauan Kaunseling, KPM"

Memastikan 95% Klien yang d irujuk oleh Sekolah/


5 PPD/ JPN/ KPM untuk pemerhatian dan intervensi
(Kes Rujukan) dipantau sebanyak 16 kali.

Perkhidmatan Psikologi dan


Kaunseling/ Pelaksanaan Memastikan 95% daripada guru/ AKP yang dirujuk
Perkhidmatan Kaunseling 6 oleh PGB mendapat perkhidmatan psikologi dan
(Sesi kaunseling/ Bimbingan/ kaunseling.
Advokasi)

Menghasilkan satu laporan kajian kes berkaitan


Penyelidikan Psikologi dan
7 psikologi pegawai di PPD untuk dibentangkan di
Kaunseling
peringkat KPM

Menghasilkan satu inovasi perkhidmatan psikologi


8 dan kaunseling untuk dipertandingkan di
peringkat JPN dan KPM
Tugas-Tugas lain
Memastkan Laporan analisis tahap kepuasan
9 pegawai dan staf disiapkan 2 minggu sebelum
tarikh pembentangan kepada jabatan.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai 100% kesediaan Sistem Pengurusan KGSK


Mengurus Sistem untuk mengemaskini maklumat ahli, maklumat
1
Pengurusan KGSK penempatan ahli, maklumat perkhidmatan ahli, dan
maklumat peruntukan kewangan dan perbelanjaan

Melaksanakan Memastikan 100% sekolah rendah dan sekolah


Penyaluran menengah mempunyai Buku Panduan Pengurusan KGSK
Dokumen 2
Maklumat KGSK
Kepada sekolah.

Pengurusan Memastikan 100% guru dan kakitangan di Zon Sentul


3
Sumber mencapai jumlah 7 hari kursus setahun.

Mencapai 95% PP di daerah Hulu Langat menghantar


4 penilaian akhir PBPPP 7 hari sebelum tarikh tutup sistem
ePrestasi.
JK PBPPP
Mencapai 90% tahap kefahaman pemimpin sekolah
5 bagi pelaksanaan PBPPP selepas sesi pemantauan
dilaksanakan.

Mencapai 98% aduan awam dijawab dalam tempoh 2


6
hari bekerja.
Penyelaras
Aduan
Mencapai 100% aduan awam diselesaikan dalam
7
tempoh 15 hari bekerja.

Memastikan 95% sekolah di PPD Seremban mengisi


8
kehadiran 6 aktiviti sekolah eSarana.

Memastikan 100% sekolah di PPD Seremban mencapai


9
Penyelaras PIBK 65% kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah

Memastikan 159 buah sekolah di PPD Kota Tinggi


10 mencapai 25% penyertaan ibu bapa menjadi
sukarelawan sekolah.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan Dialog Prestasi DTP dengan Pengetua atau


1
Guru Besar dilaksanakan 12 kali setahun.
Pengurus DTP
Daerah
Memastikan semua SISC+ menghasilkan satu amalan
2
terbaik sebelum pada bulan September.

Memastikan setiap panitia daerah melaksanakan 3


3 aktiviti bagi peningkatan kemahiran PdP sebelum Ogos
2017.

Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksan


4
Bidang UPSR mencapai 2.20.
Akademik
Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksan
5
Percubaan SPM mencapai 4.42

Memastikan pengurangan 0.18 jurang bagi Gred Purata


6
pencapaian UPSR antara bandar dan luar bandar.

Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah


7
menengah di daerah Hulu Langat mencapai 92%.

Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah rendah


8
di daerah Hulu Langat mencapai 94%.
Bidang Hal Ehwal
Memastikan kes disiplin murid sekolah menengah dan
Murid dan
9 rendah kurang sebanyak 1.55% daripada tahun
Pembangunan
sebelum.
Sahsiah Pelajar
Memastikan acara balapan dan padang mendapat
10
tempat ke-3 dalam kejohanan MSSK Negeri Sembilan

Memastikan tiga acara koakademik peringkat negeri


11
mendapat tempat pertama/ johan dalam kejohanan.

12 Memastikan 100% GBK di SK dipantau sebelum Jun 2017.


Pengurusan
Sekolah Memastikan 80% guru yang ditempatkan di sekolah
13
mengajar mengikut opsyen.

Memastikan audit bertegur berkurang daripada 8 kes


Pengurusan kepada 4 kes.
14
Kualiti
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 1 (65% kehadiran


15
ibu bapa dan komuniti dalam 6 aktiviti sekolah).
Pemuafakatan
Strategik Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 2 (25% menjadi
16
sukarelawan dalam aktiviti sekolah)

Memastikan 20% daripada semua murid di PPD


17
Seremban menggunakan VLE dalam pembelajaran

Memastikan 95% PP di daerah Hulu Langat menghantar


18 penilaian akhir PBPPP 5 hari sebelum tarikh tutup sistem
Penilaian ePrestasi.
Bersepadu
Memastikan 90% tahap kefahaman pemimpin sekolah
Pegawai
19 bagi pelaksanaan PBPPP melalui sesi pemantauan yang
Perkhidmatan
dilaksanakan.
Pendidikan
Memastikan 0% kes keciciran PPP dalam penilaian
20
PBPPP.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai skala 3.5 bagi penilaian tahap keberkesanan


1
Pengurusan Dan pelaksanaan setiap program yang dilaksanakan.
Kepimpinan
Organisasi Mencapai 90% pelajar membuang undi semasa hari
2
Pilihanraya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

Pengurusan Memastikan 90% pelajar menghadiri majlis penyerahan


Jawatankuasa Watikah JPP
3
Perwakilan
Pelajar (JPP)

Mencapai status audit tanpa NCR bagi pengurusan


4
rekod displin pelajar kampus.
Disiplin
Mencapai penurunan kes salah laku pelajar daripada
5
30% kepada 20% pada tahun 2017.

Mencapai skor 3.5 bagi penilaian proses pendaftaran


6
Minggu pelajar oleh ibu bapa
Pengurusan
Pelajar Baharu Mencapai 100% status maklumat pelajar baharu
(MPPB) 7 lengkap dalam tempoh 25 hari selepas Hari Pendaftaran
Pelajar Baharu.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

38. Pensyarah Kolej Matrikulasi

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 90% pelajar kelas tutorial 1M1S05 semester 1


1
mendapat gred C dalam mata pelajaran biologi

Memastikan 75% pelajar subjek SK016 semester 1


Kurikulum 2
mendapat gred C dan ke atas.

Memastikan 12% daripada pelajar kumpulan kuliah 5M1


3
mendapat A dalam mata pelajaran biologi.

Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak


4
peringkat KAKOM

Menghasilkan satu inovasi untuk PdP peringkat unit untuk


5
dipertandingkan di peringkat kampus.

Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimia


6
melalui penilaian pelajar.
Pengurusan
Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimia
7
melalui penilaian rakan sejawat atau pengurusan.

Mencapai purata kehadiran 5 pelajar seminggu bagi


8
consultation hour dalam kalangan pelajar.

Mencapai purata 5 interaksi seminggu bagi interaksi


9
secara maya dengan pelajar.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan semua program yang dilaksanakan


1
mencapai purata 3.5 tahap keberkesanan.

Memastikan semua pensyarah yang dibimbing dapat


2
menghasilkan satu kajian tindakan.

Memastikan semua pensyarah membuat penilaian


Pengurusan dan
3 berterusan 2 kali setahun dengan pencapaian sekurang-
Kepimpinan
kurangnya 20/30 untuk setiap pelajar.
organisasi.
Memastikan kehadiran semua pelajar semester 1 bagi
4 semua mata pelajaran bawah seliaan unit mencapai
82%.

Memastikan semua pensyarah memperoleh purata skor


5
4.00 dalam Pemantauan PdP.

Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 1A1S05 semester 1


6
mendapat gred A pada penilaian akhir semester.

Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 2A1S13 semester 2


7
mendapat gred A pada penilaian akhir semester.

Memastikan 65% pelajar subjek Ekonomi 1A1S05


Kurikulum 8
mendapat gred B pada penilaian akhir semester.

Memastikan 85% pelajar kelas praktikum 1M1S02


9
mendapat markah 8/10 dalam amali biologi.

Mendapat skor min 4.0 bagi subjek kimia yang diajar


10
melalui maklum balas/ penilaian pelajar.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

40. Pensyarah IPGK

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melalui


1
dapatan penilaian pelajar.

Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melalui


2
dapatan penilaian ketua jabatan.

Pengajaran Dan Memastikan 80% pelajar MTES4103 mendapat A- dalam


3
Pembelajaran keputusan keseluruhan pada akhir semester.

Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijil


4
kepengadilan permainan bola sepak.

Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijil


5
kepengadilan permainan bola tampar

Menghasilkan dua laporan penyelidikan berkaitan


6 inovasi pendidikan pada bulan Julai 2017 untuk
dibentangkan di peringkat kebangsaan.
Penyelidikan,
Inovasi & Mencapai tempat ketiga dalam pertandingan inovasi
7
Penerbitan PdP peringkat kebangsaan

Menghasilkan satu artikel bidang PdP untuk diterbitkan


8
dalam jurnal kampus.

Memastikan 2 daripada 4 orang pelajar yang dibimbing


9
dalam praktikum mendapat gred A-
Bimbingan Dan
Penyeliaan
Memastikan 50% pelajar yang diselia mendapat Gred A-
10
dalam subjek Cadangan Penyelidikan Tindakan.

Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak


11
KAGUM
Pengurusan
Mencapai skor min 4.5 bagi program Bina Insan Guru
12
melalui dapatan penilaian pelajar

Pentaksiran Dan Mencapai hasil audit tanpa kecacatan (tiada OFI dan
13
Penilaian NCR) bagi proses pentaksiran tugasan.

Mencapai skor min 4.5 bagi sesi ceramah kepada 3


14
komuniti setempat melalui dapatan penilaian peserta.
Perkhidmatan
Dan Penglibatan Mencapai skor min 4.5 bagi sesi kolaboratif dengan
15 institusi akademik bagi meningkatkan imej IPG melalui
dapatan maklum balas peserta.
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

41. Ketua Jabatan IPGK

Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

Memastikan 100% pensyarah di jabatan PIPK


1 menghasilkan satu penyelidikan untuk diterbitkan dalam
Jurnal Muaddib.

Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min


2
Pengurusan 4.5 dalam menganjurkan seminar kajian tindakan
Organisasi
Memastikan 100% pelajar semester 8 terlibat dalam
3
seminar Kajian Tindakan.

Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min


4
4.5 dalam pelaksanaan aktiviti JPIPK

Mencapai 100% pensyarah jabatan PIPK mendapat hasil


5
penilaian pelajar pada skor min 4.1.

Penyeliaan Dan Mencapai skor min 4.1. bagi tahap keberkesanan


6
Pemantauan pelaksanaan operasi jabatan

Memastikan semua pelajar praktikum semester 8


7
mendapat gred A.

Memastikan 5 daripada 25 pelajar semester 6 subjek TSL


8
3133 mendapat skor A pada akhir semester
Pengajaran Dan
Pembelajaran
Memastikan 100% pelajar jabatan PIPK semester 8 dapat
9
menamatkan pengajian pada akhir semester.

Pengurusan Memastikan 100% data kelayakan terkini pensyarah


10
Maklumat disediakan untuk keperluan IPGM pada bulan Jun.

Menghasilkan satu artikel bidang pengurusan kampus


11
untuk diterbitkan dalam jurnal peringkat kebangsaan.

Memastikan 2 calon dari jabatan PIPK dapat mewakili


Inovasi Dan
12 IPGK dalam pertandingan inovasi di peringkat
Penerbitan
kebangsaan

Mencapai pingat perak dalam pertandingan inovasi


13
peringkat kebangsaan