Anda di halaman 1dari 4

KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

LAPORAN PROGRAM/AKTIVITI TAHUN 2018

Jabatan/Program :
Unit/Jawatankuasa
Nama Program / :
Aktiviti
Tarikh :
Tempat :

1.0 PENGENALAN

2.0 OBJEKTIF
Objektif program ini adalah untuk:
2.1
2.2
2.3

3.0 LATAR BELAKANG

4.0 PENCAPAIAN AKTIVITI / DAPATAN (berdasarkan petunjuk prestasi)


Program ini telah berjaya mencapai:
4.1
4.2
4.3

5.0 IMPLIKASI KEWANGAN

6.0 KEKUATAN
Kekuatan program ini adalah:
6.1
6.2
6.3

7.0 KELEMAHAN
Kelemahan program ini adalah:
7.1
7.2
7.3

8.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1
Cadangan penambahbaikan bagi program ini adalah:
7.1
7.2
7.3

9.0 LAMPIRAN BERGAMBAR


Rujuk Lampiran 1

10.0 PENUTUP/RUMUSAN

Disediakan oleh,

(nama)
Jawatan
Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad

Disemak oleh,

(nama)
Jawatan
Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad

2
Lampiran 1

Insert gambar program (1 page 2 gambar sahaja – beserta penerangan gambar)


Gambar 1 :

Insert gambar program (1 page 2 gambar sahaja – beserta penerangan gambar)


Gambar 2 :

Insert gambar program (1 page 2 gambar sahaja – beserta penerangan gambar)


Gambar 3 :

Insert gambar program (1 page 2 gambar sahaja – beserta penerangan gambar)


Gambar 4 :

3
Disediakan oleh,

(Fauziah binti Ramli)


Ketua Program Pengurusan Perniagaan
Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad

Disemak oleh,

(Sabari bin Kasdi)


Ketua Jabatan Perniagaan
Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad

Beri Nilai