Anda di halaman 1dari 8

ANALISIS SOAL ULANGAN HARIAN

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA BANYAK SOAL


KELAS/SEMESTER : XI MIPA 5 BANYAK PESERTA
KD : 3.1. INDUKSI MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN
KKM : 70

SOAL NOMOR
NO NAMA 1 2 3 4
20 20 20 20
1 AHMAD RIFKI 20 10 5 15
2 AZIRA TASYA HANIFAH 15 20 20 20
3 CHAIRUNISA 15 15 20 15
4 CINDI HAFIZAH AMANDA 20 20 5 20
5 DANIA HASYIMIA 15 20 20 20
6 DEFITA 15 15 20 15
7 DELLA SHELVIA ANANDA 20 20 5 20
8 DIAH RAHMINATI 15 20 20 20
9 DWI SEPRI YENI 15 15 20 15
10 FELISYA FATIKAH PUTRI 20 20 5 20
11 INDAH LISTARI SALSABILA 15 20 20 20
12 ISTI DETA AMALIA 15 15 20 15
13 JULIA SHAKIRA PRATIWI H 15 10 5 20
14 M. RAYHAN 15 20 20 20
15 MEGA UTAMI 15 15 20 15
16 MUHAMMAD NAGIEB 20 20 5 20
17 MUHAMMAD RIZKY AZIZI 15 20 20 20
18 OKTA FATIMAH 15 15 20 15
19 PUTRI MAULIA UTARI 20 20 5 20
20 PUTRI NABILAH 15 20 20 10
21 R. FINLANKA SANDRO A 15 15 20 15
22 RA. RIZKIA MIELITA M 20 20 20 20
23 RM. UBAIDILLAH 15 20 20 20
24 RM. REZA PRATAMA 15 15 10 15
25 SHIRLY KURNIA PUTRI 20 20 5 20
26 SIDDIQ SAPUTRA 15 20 10 15
27 SITI NUR ALIFAH P 15 15 20 15
28 SITI RAHMAH NUR HAKIM 20 20 5 20
29 SITI SALSABILA 15 20 20 20
30 VINA ANNISA DILIANA SARI 15 15 20 15
31 ZAKIA NURUL FADHILA 15 15 20 15
Jumlah skor kelompok atas 245 255 225 270
Jumlah skor kelompok bawah 265 290 240 275
Rata-rata kelompok atas 16.33 17.00 15.00 18.00
Rata-rata kelompok bawah 16.56 18.13 15.00 17.19
Rata-trata keseluruhan 16.451613 17.580645 15 17.580645161
Tingkat Kesukaran (TK) 0.82 0.88 0.75 0.88
Daya Pembeda (DP) -0.01 -0.06 0.00 0.04
MENGETAHUI PALEMBANG, AGUSTUS 2017
KEPALA SEKOLAH, GURU MATA PELAJARAN,

Dra. DRI ASMUNIAH, M.Si HJ, ZAHARA, M.Pd


N
: 5 BUTIR
: 31 ORANG
: 2017/2018

5 SKOR TOTAL
20
15 65
10 85
15 80
15 75
10 85
15 80
15 75
10 85
15 80
15 75
10 85
15 80
15 65
10 85
15 80
15 75
20 95
15 80
15 75
10 75
15 80
20 100
10 85
15 70
15 75
10 70
15 80
15 75
10 85
15 80
15 80
200
230
13.33
14.38
13.870968
0.69
-0.05
LEMBANG, AGUSTUS 2017
RU MATA PELAJARAN,

ZAHARA, M.Pd
PROGRAM PERBAIKAN/ PENGAYAAN
ULANGAN HARIAN KE : 1
KELAS/SEMESTER : XI MIPA 5 / GENAP

1. PROGRAM PERBAIKAN

A. INDIVIDUAL

NO NAMA SISWA % DICAPAI PERBAIKAN SOAL NOMOR


1 AHMAD RIFKI 65 3
2 JULIA SHAKIRA P 65 3

B. KLASIKAL

BERKAITAN SOAL NOMOR BENTUK/LANGKAH PROSES PERBAIKAN

2. PENGAYAAN
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

MENGETAHUI
KEPALA SEKOLAH,

Dra. DRI ASMUNIAH, M.Si


PENGAYAAN

TUGAS YANG HARUS DILAKSANAKAN


REMEDIAL
REMEDIAL

PELAKSANAAN

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

PALEMBANG, AGUSTUS 2017


GURU MATA PELAJARAN,

HJ, ZAHARA, M.Pd