Anda di halaman 1dari 1

1.

Guru merupakan insan mulia yang mencurahkan ilmu kepada kita dan mereka wajar dihormati
dan dimuliakan seperti mana kita menghormati dan memuliakan ibu bapa kita sendiri.

Jelaskan cara-cara anda dapat menghargai jasa guru.

2. Usaha membendung pencemaran alam merupakan tanggungjawab semua pihak di negara ini.,
khususnya generasi muda.

Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh ibu bapa supaya anak-anak mereka akan sentiasa
mencintai alam sekitar.

3. Semangat kejiranan yang kian luntur dalam kalangan masyarakat di negara ini perlu ditangai
sebaik mungkin.

Jelaskan langkah-langkah yang berkesan untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan
masyarakat.

4. Keamanan sesebuah negara banyak bergantung kepada kestabilan kerajaannya. Oleh itu,
setiap kerajaan di dunia ini haruslah menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan mengamalkan dasar
pemerintahan yang dinamik.

Bahaskan pernyataan di atas.

5.
Siakap senohong gelama ikan duri,
Bercakap bohong lama-lama mencuri.

Ada ubi ada batas,


Ada budi, boleh dibalas.

Mengata dulang paku serpih,


Mengata orang dia yang lebih.

Pantun dua kerat di atas, banyak mengandungi pengajaran. Selaku pengarang majalah sekolah,anda
dikehendaki menulis satu karangan tentang peranan pantun dalam kehidupan kita.

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

………………………………… ……………………………… ……………………………...


(PN. ROZIAH BT. LAZIM) (PN. TAN LEE CHIN) (PN. S.LALITHA )
Guru Bahasa Melayu Ketua Panitia BM Guru Kanan Bahasa