Anda di halaman 1dari 11

Build your own FREE website at Tripod.

com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit


Iklan oleh Google
Tripod Sprinklers - Cheap Free Translation Software Attack Misses British Top
Get Incredible Savings on Tripod Sprinklers. Many Translate Words & Text in 75 Languages. Information, Reviews, top Prices on Attack
Sizes for Less! Download Free! Misses British - Save now!
www.Calibex.com/Tripod-Sprinklers www.Babylon.com Attack-Misses-British.news72.com

BAB 10
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Ekonomi tradisional

Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu radisional.

1. Bercucuk tanam
2. Menagkap ikan
3. Menternak binatang
4. Perlombongan
5. Memungut hasil hutan

Ekonomi Tradisional

Sara Diri Mengamalkan ekonomi secukup hidup.


Jenis Ekonomi Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan
menangkap ikan.
Tujuan Lebihan utk pertukaran Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran
barangan barangan,kenduri-kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh.
Tanaman makanan Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa.
Ternakan makanan Menternak binatang seperti ayam,itik,lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan
makanan.
Teknologi kuno/mudah Menggunakan teknologi mudah,peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal,dan
tenggala.
Air semulajadi Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan.
Tangkapan Ikan tradisi Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.
Tenaga manusia dan haiwan Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian.
Modal/Tenaga kecil Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil.
Tiada Pengkhususan Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan
perbezaan jantina dan umur.

Ekonomi Dagangan

Maksud ekonomi dagangan

Kegiatan untuk ekspot Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah untuk lebihan pegeluaran dan ekspot.
Skala besar Pengeluaran adalah dalam skala yang besar.
Buruh Upah yg banyak Menggunakan tenaga yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah.
Modal Besar Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar.
Teknologi Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah.
Pemasaran meluas Pemasaran adalah lebih luas di eksport ke Eropah.
Lebihan pengeluaran Melibatkan lebihan pengeluaran.

Kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu.

1. Pertanian dagangan
2. perlombongan

Jenis tanaman dagangan di Tanah Melayu.

1. Ubi kayu
2. Tebu

converted by Web2PDFConvert.com
3. Lada hitam
4. Gambir
5. Tembakau
6. Kopi
7. getah

Kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu.

Rangkaian Ekonomi Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi
dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah.
Ekonomi tradisi terpinggir Aktiviti ekonomi Tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan.
Wujud dwiekonomi Mewujudkan bentuk ekonomi duaan atau dwiekonomi iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi
dagangan.
Ketidakimbangan kemajuan Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan
Ekonomi pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur.
Tingkat Industri pelombongan Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk
meningkatkan industri perlombongan.
Kemasukan Buruh/Imigran Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan.

Perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak pada abad ke-19.

Penyumbang pendapatan Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu.
British
Wujud Tanaman Komersial Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak
ialah ubi kayu,tebu,lada hitam,gambir,tembakau dan kopi.
Sistem Kangcu dan lada Hitam Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor,penanaman gambir dan lada hitam telah
diusahakan secara besar-besaran melalui Sistem Kangcu.
Pajakan Tanah kepada org Cina Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar
atau ladang.
Luas Ladang Lada hitam Pada tahun 1860-an,Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir.
Kemasukan Pemodal Eropah Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada
dan Cina era kolonialisme British.
Kekuasaan British dalam Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai
Ekonomi modal,teknologi serta mendapat konsensi tanah yang luas dan pajakan yang lama.
Wujud Dwiekonomi Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri selain daripada ekonomi komersial
sehingga mewujudkan dwiekonomi.
Tumpuan pertanian Ekspot. British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari
China mengusahakan gambir,lada hitam dan ubi kayu.
Usaha tanaman Getah Pada abad ke-20 pemodal British telah mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport.

Sistem Kangcu

Johor Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar.


Gmbair/lada hitam Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam.
Cina Pajak Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China.
Kangkar Setiap ladang dikenali sebagai kangkar.
Saiz besar Saiz setiap satu kangkar setiap 2500 ekar hingga 20000 ekar.
Buruh Cina Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.

Faktor mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20.

Tanah subur Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai.
Revolusi industri – permintaan
Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap
tinggi. getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta.
Ridley – bawa masuk getah Peranan Henry N.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang
berusaha membawa masuk getah.
Pameran dan pengagihan getah Ridley berusaha meyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan
percuma pameran dan mengagihkan benih secara percuma.
Cara penorehan Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai,iaitu sistem menoreh secara
ibidem atau berbentuk tulang ikan kering,yang tidak merosakkan pokok.
Harga getah tinggi Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan
pengguna seperti kasut,tayar,basikal dan peralatan elektrik.

converted by Web2PDFConvert.com
Modal asing Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada
perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.
Syarikat Perwakilan Penubuhan syarikat pewakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti
Harrisons and Crosfield,Bousten Buttery Estate Agency,Guthrie dan Sime Darby.
Galakan British – sewa tanah, Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan
cukai rendah. kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah kepada peladang getah.
Kemudahan infrastruktur Pembinaan infrastruktur seperti jalan raya serta jalan kereta api untuk menghubungkan
kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran.
Pekerja asing Membawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang
murah.
Kopi jatuh. Berlaku kejatuhan harga kopi.

Langkah-langkah British menstabilkan harga getah.

Sekatan Stevenson Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922.


Had pengeluaran Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar.
Kupon had penorehan Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah.
Peraturan Getah A/B Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934.
Kuota rendah Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah.
Premiumtanah naik Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah.
Sekat melayu Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.
Sekat getah tanah sawah Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah.

Perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British.

Dagang sejak abd ke-9 Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke-9 lagi.
Dimiliki pembesar Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh
tempatan.
Antara pembesar yang memiliki lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar,Ngah
Ibrahim,Raja Jumaat,di Selangor dan Dato Kelana Putera,Datuk Bandar dan Dato Muda
Linggi,di Sungai Ujong (Negeri Sembilan).
Kaedah mendulang Bijih Timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran.
Pasarkan ke Cina, India, Jepun. Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China,Jepun dan India.
Membuat alatan. Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa,alatan senjata dan
alatan muzik seperti gong.
Buruh Cina dipantau pembesar. Penglibatan pengusaha dari China dalam sekor perlombongan bijih timah berlaku mulai
pertengahan abad ke-19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan.
Dapatkan kebenaran Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu
untuk mengusahakan perlombongan.
Jual semula kpd pembesar. Para pembesar Melayu akan memastikan hasil bijih dilombong dijual semula kepada mereka.
Harga ditentukan pembesar. Harga bijih akan ditentukan oleh pembesar Melayu itu sendiri.
Penglibatan Pemodal Eropah Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah
gugat Melayu. dengan penglibatan para pemodal Eropah dalam sektor ini.
Melayu pajak tanah. Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk
mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal.
British minat sebab keuntungan Perusahaan bijih timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan
tinggi. yang lumayan berdasarkan permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa.
Abad -20 dikuasai Eropah. Pada awal abad ke-20,industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari
Eropah.
Modal kecil Cina gagal Pemodal Cina tidak berupaya bersaing dengan Eropah kerana kemampuan mereka
bersaing. menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek.
Intensif modal. Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal.
Gubal undang-undang. Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan
kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah.
Cina merosot – British kuasai. Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan
pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah.

Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu.

1. Kwangtung
2. Kwangsi

converted by Web2PDFConvert.com
3. Fukien

Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu.

1. Sistem Tiket kredit


2. Sistem pengambilan kakitangan
3. Sistem pengambilan rumah kongsi
4. Kemasukan berkumpulan

Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19.

Kurang buruh tempatan Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa
masuk imigran.
British benar masuk British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor
pertanian dan perlombongan.
Kemiskinan di negara sendiri. Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India untuk bekerja
dalam sektor pertanian dan perlombongan.
Melayu tidak tentang Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu.
Hubungan tTradisi yg sudah Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong
ada. mereka berhijrah ke Tanah Melayu.
Peluang kerja. Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah.
Kestabilan Politik. Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini.

Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19.

1. Sistem Tiket Kredit

Dikumpul dari kg. Melalui sistem tiket kredit,bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-
kampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua.
Ketua bayar wang Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh.
Buat perjanjian Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja
dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.
Sin Kheh diawasi. Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima
bayaran daripada bakal majikan.
Tiket dibekalkan. Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta
keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.
Pemborong buruh. Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai
orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu.

2. Sistem Pengambilan kakitangan

Majikan hantar pegawainya. Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan
tenaga buruh.
Tambang dibiayai majikan. Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan.
Pegawai Iring buruh. Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga
mereka sampai di tempat majikannya.

3. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi

Dilakukan Pegawai Di Cina. Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah
kongsi.
Pegawai yg biayai Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah
mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu.
Diserah tuan rumah kongsi . Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi,pembawa buruh akan dibayar dengan
kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

4. Kemasukan Secara Berkumpulan

Tajaan Charles Brook Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui
syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura.
Persetujuan ketua Foochow – Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan
Sarawak. persetujuan antara ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke.

converted by Web2PDFConvert.com
Sektor pertanian. Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian
gambir dan lada hitam.

Maksud kangani

Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India.

Cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke-19.

1. Sistem Buruh Bebas

Sendiri Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas,akan datang
sendiri dengan biayaan masing-masing.
Atur Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.
Bebas Setelah tiba di Tanah Melayu,mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka
kehendaki.

2. Sistem Kontrak

Majikan biaya Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh
tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran
yang paling minimum,iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.

3. Sistem Kangani

Lesen Seseorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan,akan diberi lesen dan dihantar pulang
ke India untuk mencari tenaga buruh.
Wang Pendahuluan Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga
mereka tiba di Tanah Melayu.
Pengurus agensi Seseorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

Perkembangan mata wang di Tanah Melayu.

Mata wang - Melaka Penggunaan mata wang emas,perak dan timah bermula semasa zaman Kesultanan Melayu
Melaka dalam kegiatan perdagangan.
Melayu lain. Di negeri-negeri Melayu lain ,mata wang turut digunakan seperti dinar emas Kelantan,wang dan
kupang emas di Terengganu dan jongkong tampang di Pahang.
Mata wang Sepanyol Kedatangan para pedagang Eropah telah memperkenalkan penggunaan mata wang perak
Sepanyol selama 300 tahun digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat
Wang Kertas Pada tahun 1897,British telah menubuhkan sebuah pesuruhjaya dikenali sebagai Lembaga
Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di Negeri-Negeri Selat.
Wang Negeri Selat. Pada tahun 1960,wang kertas Negeri-Negeri Selat mula diperkenalkan dan hanya sah
digunakan untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat.
Penjajah tubuh bank Penubuhan institusi kewangan atau bank di Tanah Melayu oleh penjajah berlaku ekoran
pembangunan dan kesempatan ekonomi.
Kemudahan pinjaman. Bank berperanan menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur untuk memajukan
dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah.
Dana luar – cepat. Dana daripada luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan
cepat.
Bank ejen pembayar Urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin kerana bank bertindak sebagai ejen pembayar
kepada pengeksport dan pengimport.
Mercantile Bank -Pertama Pada tahun 1859,Mercantile Bank merupakan bank pertama yang ditubuhkan di Tanah
Melayu.
Bank Eropah Selepas 1874,lebih banyak bank Eropah membuka cawangan di Tanah Melayu seperti The
Chartered Bank,Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemence Bank Nederland.
Perkhidmatan utama – org Bank-bank Eropah ini lebih mengutamakan pedagang Eropah manakala pedagang tempatan
Eropah. hanya boleh mendapatkan perkhidmatan melalui orang tengah atau komprador.
Bank Tempatan Pada tahun 1913,bank tempatan yang pertama telah ditubuhkan di Kuala Lumpur iaitu Kwong
Yik Bank diikuti Bank of Malaya Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang.
Bank di Sarawak Bank Perdagangan ditubuhkan di Sarawak seperti Kwong Lee Bank diikuti Sarawak Chinese
Banking Corporation Limited dan Ban Chiang Bank.

converted by Web2PDFConvert.com
Melayu tubuh bank. Pada tahun1947,orang melayu menubuhkan bank yang pertama di Kuala Lumpur dikenali
sebagai Malay National Banking Corporation Bhd.

Perkembangan insurans di Tanah Melayu.

Perkembangan Perdagangan Perkhidmatan insurans diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi dalam perdagangan
antarabangsa.
Jenis Perkhidmatan Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insirans maritim atau lautan,insurans kebakaran
,insurans harta,insurans perniagaan dan kemalangan,serta insurans nyawa.
Insurans Maritim Keperluan perkhidmatan insurans maritim adalah untuk melindungi dagangan dan kapal
pedagang kerana sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama.
Insurans Kebakaran Insurans kebakaran menjadi penting kerana kebakaran sering membawa kemusnahan
misalnya,di Kuala Lumpur dan di Ipoh.
Cawangan Insurans Luar. Pada peringkat awal,syarikat insurans yang ada di Tanah Melayu merupakan cawangan atau
wakil syarikat insurans asing yang beribu pejabat di luar negara.
Syarikat perwakilan Syarikat perwakilan yang diperkenalkan di Tanah Melayu ialah boustead and Company di
Pulau Pinang mewakili Syarikat Royal Insurance Company dari England.
Syarikat Insurans Tempatan Straits Insurance Limited dan Khean Guan Insurance Limited ialah syarikat insurans tempatan
berpusat di Singapura dan Pulau Pinang.
Pengasingan khidmat insurans Pada tahun 1917,undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah dikemaskinikan dengan
insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran.
Ordinan Insurans. Pada 1948,enakmen-enakmen ini digantikan dengan Ordinan Syarikat Insurans kebakaran dan
Ordinan Syarikat Insurans Nyawa.

Dasar British Terhadap Pertanian

Kesan dasar British memperkenalkan pertanian dagangan

Tanaman baru Memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran baik diperingkat antarabangsa seperti
kopi,tembakau dan getah.
Komersilkan tanaman Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.
Tanaman Ladang Mengusahakan tanaman secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh yang dibawa masuk
dari China dan India.
Pemilikan tanah Memperkenalkan undang-undang pemilikan tanah bagi meneruskan penguasaan ekonomi.
Lindung tanah Melayu Melindungi dan mengelakkan tanah orang Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal dan
pelabur asing.

Tujuan British memperkenalkan undang-undang tanah di Tanah Melayu

Elemen utama. Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah.
Sistem Pemilikan tanah Melayu. Sistem pemilikan dan penggunaan tanah yang dipraktikkan masyarakat Melayu tidak sesuai
dengan sistem tanah di Barat.
Tiada Rekod Sistem pemilikan tanah dikalangan masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod dan catatan
yang sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya.
Rekod Bertulis Rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah.
Mudahkan Pentadbiran Rekod bertulis memudahkan sebarang urusan pentadbiran seperti urusan cukai dan urusniaga
terhadap tanah seperti urusan cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan,sewa
beli,penjualan dan pembelian.
Jadikan Cagaran Tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.
Nilai Komersial tanah Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial seperti tanah ladang,tanah
peribumi dan tanah perlombongan.
Ketentuan Cukai Menentukan kadar cukai yang dikenakan terhadap jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan.
Permohonan Tanah Menetapkan individu ataupun syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu kawasan
membuat permohonan di Pejabat Tanah.
Kebenaran Pejabat Tanah. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip
sumber hutan seperti nipah,damar dan rotan.

Kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British terhadap masyarakat Melayu

Permohonan – Pejabat Tanah Inividu yang ingin mengusahakan tanah tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu
sebaliknya mesti memohon melalui Pejabat Tanah.

converted by Web2PDFConvert.com
Kuasa residen Memberikan kuasa kepada Residen negeri untuk menentukan kawasan konsensi tanah yang
diberikan kepada para pemodal.
Kebenaran Pejabat Tanah Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripadaPejabat Tanah untuk mengutip
sumber huan seperti nipah,damar dan rotan.
Sistem Wang Perkembangan sistem ekonomi wang terhadap masyarakat Melayu.
Urusan dengan wang Semua urusan seperti jual beli,cukai,sewa tanah,barang keperluan dan perkhidmatan dibayar
dengan wang.
Melayu Pinjam Wang Masyarakat Melayu terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang.
Melayu Jual Tanah. Ramai orang Melayu menjual tanah milik mereka untuk melangsaikan hutang.

Undang-undang tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu ,Sabah dan Sarawak.

1. Akta Tanah Simpanan Melayu


2. Land Order
3. Land Settlement Order
4. Proklamasi Perlindungan Hak Peribumi

Tindakan British bagi mengekalkan tanah pemilikan peribumi

AktaTanah Simpanan Melayu. Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913.
Jamin eko./politik. Akta ini diperlukan untuk menjamin ekonomi dan politik orang Melayu masa depan.
Elak pindah milik. Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing.
Kuasa isytihar Residen diberi kuasa mengisytiharkan mana-mana hak milik orang Melayu sebagai Tanah
Simpanan Melayu.
Tak Benar tanam komersial. Akta tersebut tidak membenarkan orang Melayu menanam tanaman komersial.
Padi dan kelapa. Undang-undang menetapkan jenis tanaman padi dan kelapa.
Land Order – hak milik di Memperkenalkan Land Order 1931 yang memperuntukan hak milik tanah peribumi Sarawak.
Sarawak.
Lindungi drp Cina. Melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk kegiatan pertanian.
Land Settlement Order. Menguatkuasakan Land Settlement Order 1933 memberi perlindungan hak tanah peribumi.
Warisan dan pemilikan Pemilikan Tanah hanya boleh dilakukan secara warisan.
Elak pajakan,pecah.. Mengelakkan berlaku pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah terhadap tanah warisan.
Pembahagian jenis tanah Memperkenalkan Land Order 1948 membahagikan tanah kepada tanah campuran,tanah
simpanan dan tanah pedalaman.
Imigran - Tanah campuran Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran.
Warta Hak Pribumi. Mewartakan Proklamasi Pelindungan Hak Peribumi 1889.
Peg Daerah – kuasa – Sabah. Pegawai Daerah diberi kuasa menjaga kepentingan hak milik tanah peribumi Sabah.
Sebelum 1888 tak sah Menganggap tidak sah segala urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum
1888.
Peg Daerah – kuasa – niaga. Pegawai Daerah diberi kuasa dalam urus niaga tanah dengan Eropah.
Tiada Tuntut ganti rugi. Penduduk peribumi Sabah berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada
orang asing.

Kandungan Akta Tanah Peribumi di Sabah dan Sarawak.

Lindungi drp ceroboh Akta Land Order 1933 melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha dari China
untuk tujuan pertanian.
Lindung tanah pribumi Akta Land Settlement Order memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi.
Pindah milik melalui Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui pewarisan untuk mengelakkan
pewaarisan. berlakunya pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah.
Bahagi kpd 3 kaw. Akta Land Order 1948 membahagikan tanah di Sarawak kepada tiga kawasan tanah
pedalaman.
Tanah campuran-imigran. Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran sahaja.
Kuasa Pegawai Daerah. Proklamasi perlindungan Hak Peribumi menetapkan bahawa kepentingan hak milik tanah
peribumi Sabah adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah.
Urus niaga tanah dimaklumkan Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi.
Berhak ganti rugi Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing.

Kesan dasar British terhadap pekebun kecil getah di Tanah Melayu.

Larang tanam Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman getah dikawasan

converted by Web2PDFConvert.com
penanaman padi.
Kurang orang Melayu Penyertaan pekebun kecil getah terutamanya dari kalangan orang Melayu dalam sektor
perusahaan getah berkurangan.
Premium dikenakan – tanah Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dikenakan.
baru
Pembukaan Tanah baru Pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali oleh
dilarang. kerajaan British.
Lindungi pemodal Eropah Memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah menerusi
Rancangan Stevenson 1922 semasa kejatuhan harga getah.
Kuota Rendah Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah melalui pelaksnaan Rancangan Peraturan Getah
Antarabangsa pada tahun 1934.
Melayu tidak minat Orang Melayu tidak berminat untuk mengerjakan sawah padi.

Sebab British kekalkan orang Melayu dalam penanaman padi.

Elak Libat dlm getah Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah.
Tak mahu Gantung impot padi Mengurangkan Tanah Melayu bergantung import beras dari luar negara seperti dari
Thailand,Indo-China dan myanmar.
Tiada jaminan beras luar. Bekalan beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin.Sekiranya berlaku kekurangan
pengeluaran beras luar,kesan buruk akan berlaku di Tanah Melayu.
Melayu disekat tanam getah. Pekebun kecil dilarang menanam getah di tanah sawah.
Elak Ancam Getah Eropah. Pekebun kecil dilarang menanam getah kerana ia mengancam ladang getah pengusaha Eropah.

Sebab orang Melayu kekal dalam ekonomi tradisional semasa pemerintahan British.

Tidak beri keutamaan Tidak memberi keutamaan nasib rakyat tempatan.


Keutamaan kpd penjajah. Mengutamakan ekonomi penjajah dan ekonomi peladang besar atau kelas komprador yang
mengaut keuntungan negara.
Galakan kpd Eropah. Menggalakkan pelaburan Eropah melalui skim perladangan.
Tiada insentif kewangan. Intensif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah ditawarkan kepada pekebun kecil.
Melayu disekat tanam getah. Menyekat orang Melayu daripada menanam getah. Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam
getah di tanah sawah
Lindungi peladang Eropah. Memperkenalkan Sekatan Stevenson melindungi peladang Eropah semasa kejatuhan harga
getah.
Kuota Rendah Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934 yang memberi
kuota yang rendah untuk penjualan getah oleh orang Melayu.
Premium tanah naik. Menaikkan premium tanah untuk tanaman getah.

Kesan-kesan Dasar Ekonomi British

Faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Bijih timah Perkembangan kegiatan perlombongan bijih mewujudkan bandar Kuala Lumpur,Taiping dan
Seremban.
Petroleum Perkembangan perlombongan petroleum mewujudkan bandar Miri di Sarawak.
Perkembangan Pengangkutan Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan bandar Kuala Lumpur.
Pertanian Perkembangan pertanian komersial mempengaruhi kewujudan bandar johor Bahru.
Kedudukan Strategik Kuala Lumpur berkembang sebagai bandar besar kerana kedudukan strategiknya.
Ada Pelabuhan Peningkatan pengeluaran produk industri bijih timah dan getah telah menjadikan pelabuhan
Klang,Melaka dan Pulau Pinang.
Pusat Pengumpulan hasil Bandar Kuching muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada
hitam.

Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.

Petempatan berbeza Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum.Orang Melayu tinggal di kawasan luar
bandar,kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum india tinggal di estet
Pekerjaan ikut kaum Jenis pekerjaan rakyat berbeza-beza mengikut kaum orang Melayu sebagai petani,kaum India
kebanyakkannya sebagai penoreh getah dan kaum Cina sebagai peniaga dan pekerja di
lombong bijih timah.
Bahasa berbeza Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sosial berbeza antara satu sama lain.

converted by Web2PDFConvert.com
Tiada kesepaduan kaum Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas.
Pendidikan Vernakular Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing.

Sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu.

Pendidikan Vernakular Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing.
Guna Bahasa Ibunda Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa
penggantar.
Sek. Melayu- Neg.Selat. British menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-Negeri Selat.
Sek Melayu – Tlk Belanga.- Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belangga,Singapura.
Pertama
Kemudian - Seberang Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Prai,Kuala Kangsar dan Batu Gajah di
Perai,K.Kangsar, Bt Gajah. Perak.
Sek .Perempuan 1885 Sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-Negeri Selat pada tahun1885.
Kolej Melayu -Elit Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit.
Sek.Melayu-Peringkat Rendah Sekolah Melayu ditubuhkan hanya peringkat rendah dan kurikulum bersesuaian dengan cita-
cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani.
Guru- MPSI Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim,Perak bertujuan melatih
guru sekolah Melayu.
Ladang- Tamil Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang.
Bandar – Tamil - Barat Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di bandar seperti Sekolah Tamil
Vivekananda di Seremban berorientasikan sistem pendidikan di negara India.
Sukatan - India Menggunakan sukatan pelajaran,buku dan tenaga pengajar dari India serta menggunakan
bahasa Tamil sebagai bahasa penggantar.
Saudagar Cina – tubuh sek. Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.Contohnya,Sekolah Chung Hwa (1914) dan
sekolah Cina Yuk Chai (1926) di Kuala Pilah.
Dialek masing-maing. Menggunakan dialek masing-masing sebagai bahasa perantaraan manakala guru,buku dan
sukatan pelajaran datangya dari China.
Enakmen – daftar sekolah. Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah mengawal segala aktiviti untuk
menyekat pengaruh komunis di Sekolah Cina.
Mubaligh Kristian – sek Ingg. Pendidikan Inggeris turut dimulakan pada peringkat awal hasil usaha mubaligh Kristian dan
badan sukarela,di Tanah Melayu.
Sek. Ingg – Elit - Bandar Sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya terletak di bandar dan
pelajarnya terdiri daripada kalangan orang atasan.
Sek Ingg. Ikut England Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan di Engand.
Universiti Malaya. Pihak British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura tetapi agak
lewat.

Perkembangan perindustrian di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Kurang maju tumpu bahan Perusahaan perkilangan di Tanah Melayu tidak maju kerana aktiviti ekonomi British memberi
mentah. tumpuan terhadap pengeluaran bahan mentah bijih timah dan getah.
Barangan diimport Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah diimport kerana barangan
perkilangan tempatan yang sedikit.
Tujuan eksport – kasut getah. Sektor perkilangan di Tanah Melayu dimajukan untuk keperluan eksport,Syarikat Shum Yip
Leong mndirikan dua buah kilang kasut getah untuk dieksport ke China.
Kasut Bata - Klang Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan sebuah kilang di Klang,Selangor.
Fung Keong, Kinta Rubber Terdapat juga syarikat seperti Fung Keong di Klang,Selangor dan Kinta Rubber Works di
Works – berasaskan getah Ipoh,Perak yang menghasilkan barangan berasaskan getah.
United Engineer – kapal korek Syarikat United Engineers pula telah mendirikan kilang membina kapal korek ,kapal kecil dan
mesin memproses getah.
Mengetin nanas. Perusahaan mengetin nanas diasaskan oleh seorang berbangsa Perancis berpusat di Johor
untuk eksport.
Pemodal Cina Pemodal Cina mengusahakan perusahaan mengetin nanas di Johor.

Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu pada awal abad k-20.

Perkembangan Lombong & Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan perkembangan
Petanian pengangkutan dan perhubungan.
Cepat penghantaran Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan
perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport.

converted by Web2PDFConvert.com
Jln Keretapi Pertama Jalan kereta api yang pertama telah dibina pada tahun 1885 untuk menghubungkan Taiping
dengan Port Weld,Kuala Lumpur dengan Port Swettenhem,kawasan perlombongan di
Seremban ke Port Dickson dan di Tapah Road dengan Telok Anson.
Perkhidmatan utk Timah Pada tahun1904,semua kawasan perlombongan bijih timah di Perak,Selagor dan Negeri
Sembilan telah mempunyai perkidmatan kereta api.
1918 Keretapi ke Sempadan Jalan kereta api yang menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam telah disiapkan
Siam pada tahun 1918.
1931 ke Timur Pada tahun 1931,jalan kereta api di bahagian timur yang menghubungkan Gemas,Pahang dan
Kelantan ke sempadan Siam telah dibina.
1923 Sambung ke Singapura Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu telah disambung hingga ke Singapura.
Buka tanah baru Pembinaan jalan kereta api menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman
untuk penanaman getah.
Pelabur luar datang Di Johor,orang Eropah hanya melabur dalam perusahaan getah selepas terdapatnya pembinaan
jalan kereta api.
Muatan yg banyak Perkhidmatan kereta api dapat membawa muatan yang banyak.
Jln raya berturap Jalan raya dalam bentuk berturap dan tanah merah digunakan untuk mengangkut bijih timah
dan getah ke pangkalan sungai.
Sepanjang 2400km jln raya Menjelang tahun 1895,Selangor dan Perak mempunyai jalan raya sepanjang 2400 kilometer.
Kenderaan bertambah Kegunaan jalan raya bertambah popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada tahun
1902.
Hubung Perlis - Singapura Antara tahun 1911 hingga tahun 1928,jalan raya yang menghubungkan Perlis dan Singapura
siap dibina.
Mudah hubungan Barat Timur Jalan raya diantara Kuala Lumpur dan Kuantan turut dibuka bagi memudahkan perhubungan
antara negeri-negeri di Pantai Timur.
Komunikasi – Tel. Telegraf, Sistem perhubungan seperti telegraf,telefon,perkhidmatan pos,radio dan perkhidmatan udara
pos... diwujudkan akibat daripada perkembangan ekonomi.
Tambah kecekapan Perhubungan antara negeri-negeri serta perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan
dengan lebih cekap dan cepat.

Sumbangan sistem pengangkutan kepada ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20

Lombong Timah Perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah.


Cepat penghantaran Mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari lombong ke pelabuhan untuk dieksport.
Hubungkan dengan kawasan Jalan keret api menghubungkan semua kawasan perlombongan bijih timah di Perak,Selangor
timah dan Negeri Sembilan.
Hubung seluruh Bahagian TM Menghubungkan bahagian timur,utara dan selatan Tanah Melayu.
PembukaanTanah Getah Pembukaan tanah baru di pedalaman untuk peladangan getah.
Pelabur Luar - Getah Menarik pelabur Eropah melabur dalam perusahaan getah.
Muatan Kereta api dapat membawa muatan yang banyak.
Luar Menghubungi dengan negara luar melalui pelabuhan dengan menggunakan kapal berkuasa
wap.
Pelabuhan Pelabuhan dapat dimajukan untuk mengeksport getah dan bijih timah ke Eropah.

Langkah-langkah British untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak.

Bina Hospital Menubuhkan hospital di bandar seperti di Taiping dan di Kuala Lumpur dalam usaha
mengawal wabak penyakit berjangkit mudah merebak.
Pusat Kesihatan Membina pusat kesihatan di luar bandar untuk mengawal penyakit berjangkit yang mudah
merebak.
Pusat Kesihatan Kecil Pusat kesihatan kecil turut dibina di negeri-negeri lain,misalnya terdapat 14 buah pusat
kesihatan di Selangor,dua buah di Pahang dan tiga buah di Negeri Sembilan.
Sabah – bina hospital Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah,iaitu di daerah
Jasselton,Sandakan,Beauford,Kudat dan Tawau.
Sarawak – di Kuching, Sri Di Sarawak,perkhidmatan perubatannya tertumpu di bahagian Kuching dan pusat perubatan
Aman, Sibu kecil dibina di Sri Aman dan Sibu.
Sumbangan orang Terdapat hospital yang dibina atas sumbangan orang perseorangan seperti Hospital Tung Shin
Perseorangan di Kuala Lumpur,yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih
timah yang terdiri daripada kalangan imigran China.
Institut Penyelidikan Perubatan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan
untuk mencari punca penyakit dan langkah pencegahan.
Lembaga Sanitary Lembaga Sanitary ditubuhkan untuk menitikberatkan kesihatan awam terutamanya di bandar-
bandar serta mengawasi kebersihan bandar di Kuala Lumpur.

converted by Web2PDFConvert.com
Jabatan Kesihatan Jabatan Kesihatan telah mengambil alih sebahagian tugas Sanitary Board dan
bertanggungjawab dalam aspek kesihatan.

[Atas Halaman ]
Iklan oleh Google
Tripod Cases - Cheap Tripod Release Plates
Compare Lower Prices on Popular Tripod Cases. Hard or Soft 40+ Tripod Release Plates Shop, Compare and Save at Pronto.
Shell. Plate.Pronto.com
www.NexTag.com/Tripod-Cases

converted by Web2PDFConvert.com