Anda di halaman 1dari 16

Aici au primit pedepse suspendate doar cei doi care s-au prevalat de procedura

recunoasterii invinuirii si s-a retinut in sarcina lor mai multe infractiuni si mai
grave decat la Cladicov, dar li s-au retinut incadrari pe codul vechi

Sentința nr. 287/2014 pronunțată de Tribunalul BIHOR la data de 02-07-2014 în


dosarul nr. 1222/111/2014
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BIHOR
SECȚIA PENALĂ
Dosar nr._
SENTINȚA PENALĂ 287/P/2014
Ședința publică din 02 iulie 2014
Completul compus din:
Președinte O. M.
Grefier V. Onchiș
Pe rol fiind judecarea cauzei în primă instanță privind pe inculpații G. G. E., M. D.
I. și Bilțiu A. C. trimiși in judecată pentru infracțiunile prev. de art. 367 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., prev de art. 313 alin.1 C.pen. cu ref. la art. 316
C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 și art. 5 C.pen., prev de art. 244
alin. 1 și 2 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 și art. 5 C.pen.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează cele de mai sus, după
care, se constată că dezbaterea pe fondul cauzei a avut loc la data de 11 iunie 2014,
dată la care părțile prezente au formulat concluzii ce au fost consemnate în
încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre când s-a amânat pronunțarea pentru data de 02 iulie 2014, zi în care s-a și
pronunțat prezenta hotărâre.
INSTANȚA
Constată ca prin rechizitoriul 185/D/P/2013 al Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – S. Teritorial Oradea au
fost trimiși în judecată inculpații: G. G. E., fără antecedente penale, pentru
comiterea infracțiunilor prev. de: art. 367 alin. 1 N.C.p. cu aplic. art. 5 N.C.p., art.
313 alin.1 N.C.p. cu ref. la art. 316 N.C.p. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 5
N.C.p., art. 244 alin. 1 și 2 N.C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 5 N.C.p., art. 3
alin. 1 din L 143/2000 cu aplic. art. 5 N.C.p., art. 4 alin. 1 din L 143/2000 cu aplic.
art. 5 N.C.p, cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 5 N.C.p.; M. D. I. - fără antecedente
penale, pentru comiterea infracțiunilor prev. de: art. 367 alin. 1 N.C.p. cu aplic. art.
5 N.C.p., art. 313 alin.1 N.C.p. cu ref. la art. 316 N.C.p. și cu aplic. art. 41 alin. 2
C.p. și art. 5 N.C.p., art. 244 alin. 1 și 2 N.C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 5
N.C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 5 N.C.p. și BILȚIU A. C., fără antecedente
penale, pentru comiterea infracțiunilor prev. de: art. 367 alin. 1 N.C.p. cu aplic. art.
5 N.C.p., art. 313 alin.1 N.C.p. cu ref. la art. 316 N.C.p. și cu aplic. art. 41 alin. 2
C.p. și art. 5 N.C.p., art. 244 alin. 1 și 2 N.C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 5
N.C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p. și art. 5 N.C.p.
S-a reținut în esență în sarcina inculpaților că aceștia în baza unei înțelegeri
prealabile și a unei rezoluții infracționale unice, au pus în circulație în trei rânduri
succesive, la data de 28.12.2013, suma totală de 800 euro compusă din bancnote
false, bancnote puse la dispoziție de inculpatul G. G. E. din suma totală de 5800
euro pe care a deținut-o în acest scop. De asemenea în sarcina inculpatului G. G. E.
s-a reținut faptul că a introdus, ilegal, în țară cantitatea de 76,3 gr. rezină de
cannabis pentru consumul propriu.
La termenul de judecată din 14 mai 2014 inculpații M. D. I. și Bilțiu A. C. au
solicitat instanței să le aplice procedura recunoașterii învinuirii prev. de art. 375
C.p.p., cerere admisă de instanță, inculpatul G. G. E. menționând că înțelege să nu
uzeze de această procedură, arătând că nu recunoaște în totalitate faptele.
La același termen de judecată instanța a dispus înlocuirea măsurii arestării
preventive față de inculpații M. D. I. și Bilțiu A. C. cu măsura controlului judiciar,
încheiere rămasă definitivă prin necontestare.
În cursul cercetării judecătorești au fost audiați martorii G. B. C. și G. D. I. și
inculpatul G. G. E..
La data de 01 iulie 2014, în termenul pronunțare, inculpatul G. G. Eamnuel a depus
prin S. Registratură al Tribunalului Bihor concluzii scrise.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
1Inculpații G. G. E., M. D. I. și Bilțiu A. C. lucrau în Spania ca șoferi la o societate
comercială, context în care din această țară inculpatul G. G. E. a procurat suma de
5800 euro, compusă din bancnote false cu cupiura de 50 euro și de 20 euro, intenția
acestuia fiind de a le pune în circulație, scop în care le-a introdus în țară, deținând
suma respectivă la domiciliul său din satul B. nr. 274, jud. Bistrița-Năsăud.
La data de 22.12.2013, inculpații G. G. E., M. D. I. și Bilțiu A. C. s-au reîntors din
Spania, iar în seara zilei de 27.12.2013 s-au înțeles ca a doua zi să se deplaseze în
Germania, de unde inculpatul G. G. E. intenționa să-și cumpere o mașină de teren.
În acest scop, în dimineața de 28.12.2013, cei trei s-au deplasat în mun. D., unde
au închiriat o autoutilitară cu remorcă, pentru alimentarea căreia s-au deplasat la o
stație peco MOL din D., unde inculpatul G. G. E. i-a predat inculpatului G. M. D.
I. suma de 840 euro falsă, spunându-i acest lucru. Din mun. D., inculpații s-au
deplasat cu autoutilitara spre vama B., jud. Bihor, cu intenția de a ieși din țară și de
a-și continua deplasarea spre Germania, fiind întorși de autoritățile polițienești din
PTF B., întrucât inculpatul G. G. E. nu a deținut cartea de identitate sau pașaport
pentru a putea ieși din România.
În acel moment, inculpații au hotărât să schimbe bancnotele false la stații peco,
ceea ce au și făcut la aceeași dată, între orele 16.30-17.30 oprind la trei stații peco
situate în localitățile B., jud. Bihor și Oradea, după cum urmează:
În stația peco Rompetrol din loc. B., jud. Bihor, la ora 16.30, inculpatul M. D. I. a
schimbat suma de 200 euro, alcătuită din 4 bancnote cu cupiura de 50 euro false.
Declarațiile părților civile B. G. I. și S. N. I. - angajate la stația peco Rompetrol B.,
confirmă acest aspect, cele două arătând că în incinta stației peco s-a prezentat
inculpatul M. D. I., care a schimbat cele 4 bancnote cu cupiura de 50 euro false
contra sumei de 840 lei, dând câte 100 euro la fiecare dintre ele.
Partea civilă B. G. I. a arătat că a fost de serviciu în data de 28.12.2013 în calitate
de șef de tură la stația peco Rompetrol din B. și că în jurul orelor 16.40 casiera S.
N. I. i-a comunicat că în stație se află un tânăr care vinde euro. În aceste
împrejurări, a cumpărat de la inculpatul M. D. I. 2 bancnote cu cupiura de 50 euro
la prețul de 420 lei.
Declarațiile acestora se coroborează cu procesul-verbal de transcriere a
înregistrărilor efectuate de camera de supraveghere (Camera 11), din interiorul
stației peco, la casierie, rezultând că în intervalul 16:43:13-16:45:12 inculpatul M.
D. I. a pus pe tejghea 2 bancnote care sunt preluate de partea civilă S. N. I. și care
efectuează plata.
Partea civilă S. N. I. a recunoscut înregistrările video și a arătat că a cumpărat 2
bancnote cu cupiura de 50 euro de la inculpatul M. D. I. pe care l-a recunoscut.
În acest timp, ceilalți doi inculpați, au rămas în autoutilitară, fiind în incinta stației
peco, așa cum rezultă și din imaginile înregistrate de camera exterioară de
supraveghere denumită Camera 6.
Prejudiciul cauzat părților civile a fost reparat, fiind restituite la data de 13.01.2014
părților civile, sumele de 420 lei fiecăreia, astfel că acestea au arătat că nu mai au
pretenții civile.
În stația peco Petrom 1 de pe șoseaua Borșului nr. 2/A, la ora 17.02, inculpatul
Bilțiu A. C. a schimbat suma de 250 euro, alcătuită din 5 bancnote cu cupiura de
50 euro false.
Din declarația părții civile S. I. - angajat la stația peco Petrom 1 Oradea rezultă că
inculpatul Bilțiu A. C. a schimbat 5 bancnote cu cupiura de 50 euro false, contra
sumei de 1.075 lei.
Declarația părții civile se coroborează cu procesul-verbal de transcriere a
înregistrărilor efectuate de cele 3 camere de supraveghere din cuprinsul căruia
rezultă că în intervalul 17:02:03-17:03:20, inculpatul Bilțiu A. C. a intrat în incinta
stației și a predat casierului S. I. câteva bancnote, iar restul bancnotelor le așează în
buzunarul spate al pantalonilor săi. În continuare, casierul S. I. îi predă inculpatului
mai multe bancnote pe care le-a luat dintr-un sertar, iar inculpatul se îndepărtează
de casier fără a număra banii primiți. În continuare, inculpatul Bilțiu A. C. se
îndreaptă spre autoutilitara de culoare albă ce tractează o platformă.
Partea civilă S. I. a recunoscut înregistrările video și l-a recunoscut pe inculpatul
Bilțiu A. C. ca fiind persoana de la care a cumpărat 5 bancnote false cu cupiura de
50 euro.
În acest interval de timp, ceilalți doi inculpați au rămas în autoutilitară, în incinta
stației peco.
Suma de 1.075 lei a fost restituită părții civile în cursul urmăririi penale, astfel că
aceasta nu mai are pretenții civile.
La stația peco LukOil din Oradea, . nr. 111, la ora 17.30, inculpatul Bilțiu A. C. a
schimbat suma de 350 euro, alcătuită din 7 bancnote cu cupiura de 50 euro false.
Din declarațiile părții civile Ș. M. D. - angajat la stația peco LukOil din Oradea
rezultă că s-a prezentat inculpatul Bilțiu A. C. care a schimbat 7 bancnote cu
cupiura de 50 euro false, contra sumei de 1.470 lei.
Declarația părții civile se coroborează cu procesul-verbal de transcriere a
înregistrărilor efectuate de cele 2 camere de supraveghere, din cuprinsul acestuia
rezultând că în intervalul 17:17:44-17:18:44, inculpatul Bilțiu A. C. a intrat în
incinta stației și a predat casierului Ș. M. D. câteva bancnote, pe care le pune în
casă. În continuare, casierul Ș. M. D. i-a arătat inculpatului un calculator iar apoi îi
predă inculpatului mai multe bancnote În continuare inculpatul se îndepărtează fără
a număra banii primiți.
Partea civilă a recunoscut înregistrările video înregistrările video și l-a recunoscut
pe inculpatul Bilțiu A. C. ca fiind persoana de la care a cumpărat bancnotele false.
În acest interval de timp ceilalți doi inculpați au rămas în autoutilitară, în incinta
stației peco.
Partea civilă Ș. M. D. a observat precipitarea și graba cu care inculpatul Blițiu A.
C. a părăsit incinta casieriei și apoi stația peco, astfel că a examinat cu mai mare
atenție bancnotele cumpărate și având suspiciuni asupra autenticității acestora, s-a
deplasat la casa de schimb valutar . de pe . pentru a verifica puterea de circulație a
acestora.
Potrivit martorei G. A. F. - casiera de la casa de schimb valutar, a examinat cele 7
bancnote și a observat că toate bancnotele au aceeași . S_ și că lipseau elemente de
siguranță.
În aceste împrejurări, partea civilă Ș. M. D. a apelat numărul de urgență 112
reclamând că a fost înșelat cu bancnote false de către persoanele care folosesc
autoutilitara marca VW Tansporter de culoare albă, cu nr. de înmatriculare_ și
remorca cu nr. de înmatriculare_ care se îndreaptă spre Cluj-N..
În jurul orei 18.10 autoutilitara a fost oprită în trafic, cu ocazia percheziției
corporale efectuate la inculpatul M. D. I. fiind găsite 2 bancnote cu cupiura de 20
euro, având seria S_ și sumele de 1.175 euro și 379 lei, la inculpatul G. G. E. fiind
găsită suma de 4.860 lei ( inclusiv banii proveniți din schimbarea valutei false -
3.285 lei), iar la inculpatul Bilțiu A. C. fiind găsite sumele de 105 euro și 603 lei
(inclusiv suma de 100 lei primită de la inculpatul G. G. E. și care a provenit din
valuta falsă schimbată.
Această stare de fapt rezultă și din declarațiile date de inculpații M. D. I. și Bilțiu
A. C. atât în cursul urmăririi penale cât și în fața instanței, declarații din care a
rezultat că inițiativa săvârșirii acestor fapte a aparținut inculpatului G. G. E., că au
luat cu toții hotărârea săvârșirii acestora după ce au fost întorși din PTF B., că
valuta falsă a aparținut inculpatului G. G. E. căruia i-au și dat banii proveniți din
schimburile valutare efectuate și că inculpatul Bilțiu A. C. a primit pentru schimbul
valutei false suma de 150 lei.
Caracterul fals al bancnotelor puse în circulație de inculpați a rezultat și din
buletinele de expertiză nr. VIII/1/581A din 04.02.2014 și VIII/1/581B din
04.02.2014, care au concluzionat că bancnotele cu cupiura de 50 euro, având seria
S_ și bancnotele cu cupiura de 20 euro, având seria S_ sunt false și nu prezintă
putere circulatorie.
Deținerea de către inculpatul G. G. E. a valutei false a rezultat din procesul verbal
întocmit cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 30.12.2013, la
domiciliul acestuia din satul B. nr. 274, jud. Bistrița-Năsăud, unde s-a găsit o sumă
totală de 4.960 euro, compusă din 42 bancnote false cu cupiura de 50 euro, având
seria S_, 130 bancnote false cu cupiura de 20 euro, având seria S_ și 13 bancnote
false cu cupiura de 20 euro, având seria X_. Suma bancnotelor mai sus menționate
este de 4.960 euro (f. 205-207).
Caracterul fals al acestor bancnote a rezultat din buletinele de expertiză nr.
VIII/1/921A din 12.02.2014 și VIII/1/921B din 12.02.2014, care au concluzionat
că bancnotele cu cupiura de 50 euro, având seria S_, cu cupiura de 20 euro, având
seria S_ și cu cupiura de 20 euro, având seria X_, sunt false și nu prezintă putere
circulatorie.
Deținerea și proveniența acestor bancnote a rezultat și din declarația dată de
inculpatul G. G. E. în cursul urmăririi penale, acesta arătând că bancnotele găsite la
domiciliul său îi aparțin și le-a adus din Spania, în aceleași împrejurări ca și cele 16
bancnote cu cupiura de 50 euro pe care le-a pus în circulație în data de 28.12.2013
la cele trei stații peco din B., jud. Bihor și Oradea. A mai arătat inculpatul că în
total a cumpărat circa 7.000 euro falși de la un cetățean spaniol cu prenumele Jose
și pe care le-a introdus, fără drept, în țară.
Această declarație a inculpatului G. G. E. se coroborează și cu procesele-verbale
încheiate de polițiștii judiciariști din care rezultă că bancnotele cu seriile
menționate provin din loturile falsificate de cetățeni italieni, fiind descoperite
tipografii clandestine în localitățile Gricinano d-Aversa (provincia Caserta - la data
de 27.07.2009) și Marano (regiunea Napoli - la data de 30.05.2006), fiind
identificate în Europa și recuperate cantități importante de bancnote false, respectiv
219.044 bancnote cu cupiura de 20 euro având seria S_, 81.777 bancnote cu
cupiura de 50 euro, având seria S_.
Ulterior, în fața instanței, inculpatul G. G. E. și-a schimbat declarația, arătând că nu
a procurat acele bancnote din Spania, ci le-a primit de la cetățeanul spaniol cu
prenumele Jose în România, declarație care va fi înlăturată, în condițiile în care
este contrazisă de probatoriul administrat în cauză, nefiind susținută de nicio probă.
Nici chiar probele încuviințate în apărare, respectiv declarațiile fraților
inculpatului, G. D. I. și G. B. C., audiați în fața instanței, nu au confirmat
susținerile acestuia, împrejurarea că inculpatul G. G. E. a încheiat cu cetățeanul
spaniol un contract de vânzare cumpărare a unei autoutilitare în schimbul unei
datorii anterioare, neputând conduce la o concluzie contrară.
Depozițiile celor doi martori sunt apreciate de instanță prin prisma caracterului lor
subiectiv, determinat de relațiile de rudenie cu inculpatul, cei doi martori încercând
să atenueze răspunderea penală a acestuia, pentru faptele pentru care a fost trimis
în judecată. De altfel, sinceritatea celor doi este îndoielnică în condițiile în care
ambii au arătat că inculpatul G. G. E. nu a avut anterior probleme cu legea penală,
având doar amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație (ceasta în condițiile în
care inculpatul a săvârșit faptele în stare de recidivă postcondamnatorie, în
termenul de încercare al unei suspendări condiționate acordate anterior acestuia) și
în condițiile în care au dat declarații contradictorii în legătură cu consumul de
droguri de către același inculpat.
2.Inculpatul G. G. E. a deținut la data de 30.12.2013 o cantitate de 76,3 grame
rezină de canabis, în vederea asigurării consumului propriu.
Astfel, din cuprinsul procesului verbal întocmit cu ocazia percheziției domiciliare
efectuate la data de 30.12.2013, la domiciliul inculpatului din satul B. nr. 274, jud.
Bistrița-Năsăud, rezultă că a fost găsită o pungă de culoare albastră care conține o
substanță solidă vegetală de culoare verde-oliv.
Din raportul de expertiză tehnico - științifică nr._ din 14.01.2014 întocmit de
Laboratorul de Analiză și profil al Drogurilor Cluj-N. rezultă substanța găsită la
domiciliul inculpatului, în greutate de 76,3 grame, conține rezină de cannabis -
drog de risc prevăzut în Tabelul Anexă III din L 143/2000 ( f. 220-225 ).
Scopul deținerii acestor droguri rezultă și din declarațiile martorului G. D. I. care a
arătat că fratele său consuma asemenea droguri ocazional, mai ales în ultimii doi
ani în Spania.
În drept
Faptele inculpaților G. G. E., M. D. I. și Bilțiu A. C. care, în baza unei înțelegeri
prealabile și a unei rezoluții infracționale unice, au pus în circulație în trei rânduri
succesive, la data de 28.12.2013, suma totală de 800 euro compusă din bancnote
false, bancnote puse la dispoziție de inculpatul G. G. E. din suma totală de 5800
euro pe care a deținut-o în acest scop, realizează pentru fiecare elementele
constitutive ale infracțiunii prev de art. 282 alin. 2 cu referire la art 284 C.pen. din
1968 cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen din 1968 și cu reținerea stării de recidivă
postcondamnatorie prev de art 37 lit a C.pen. din 1968, față de inculpatul G. G. E..
Faptele acelorași inculpați care în acest scop, în baza aceleiași înțelegeri și rezoluții
infracționale unice, au indus în eroare, în mod succesiv, la data de 28.12.2013,
persoanele vătămate B. G. I. și S. N. I. (angajați la stația peco Rompetrol din loc.
B.), Ș. M. D. (angajat la stația peco LukOil din Oradea) și S. I. (angajat la stația
peco Petrom 1 de pe Șoseaua Borșului) cu privire la caracterul real și puterea
circulatorie a bancnotelor prezentate, determinându-le astfel să procedeze la
conversia din euro în lei a sumei totale de 800 euro compusă din bancnote false,
cauzând un prejudiciu total de 3.385 lei, realizează pentru fiecare elementele
constitutive ale infracțiunii prev de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic
art. 41 alin. 2 C.pen din 1968 și cu reținerea stării de recidivă postcondamnatorie
prev de art 37 lit a C.pen. din 1968, față de inculpatul G. G. E..
Fapta inculpatului G. G. E. de a deține la data de 30.12.2013 o cantitate de 76,3
grame rezină de canabis, în vederea asigurării consumului propriu, realizează
elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 4 alin. 1 din Legea nr 143/2000
(forma anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968.
Instanța reține că din probatoriul administrat în cauză nu rezultă realizarea
elementelor constitutive ale infracțiunii prev de art 8 din Legea nr 39/2003 cu
referire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968, care, conform deciziei nr 12/02.06.2014 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie penală, se regăsește în incriminarea din art 367
C.pen., nefiind dezincriminată.
Conform art. 8 din Legea nr 39/2003 (în forma în vigoare până la data de
01.02.2014), inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a
unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi,
un grup infracțional organizat, se pedepsește, după caz, potrivit art. 167 sau 323
din C.pen.
Trăsătura unei astfel de grupări este aceea de a avea o structură care să existe
pentru o perioadă de timp, înțelegerea membrilor unei astfel de grupări fiind aceea
de a acționa în mod coordonat, în baza unui plan prestabilit, în scopul comiterii
uneia sau mai multor infracțiuni.
O astfel de grupare presupune existența unui consens neechivoc între membrii ei,
în scopul reunirii membrilor pentru o anumită perioadă de timp, pentru a acționa în
mod coordonat în scopul comiterii unor infracțiuni.
Existența unei astfel de grupări este exclusă în cazul în care asocierea a trei sau mai
multe persoane se realizează în mod ocazional, în scopul comiterii imediate a uneia
sau mai multor infracțiuni, asociere care nu are continuitate sau structură
determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi.
Existența unei astfel de grupări este exclusă și în cazul în care este vorba de o
înțelegere întâmplătoare, spontană, între mai multe persoane care au luat hotărârea
de a săvârși o infracțiune, punând în practică o astfel de hotărâre.
Aceste din urmă două ipoteze se regăsesc și în prezenta cauză, din cuprinsul
probatoriului administrat rezultând că hotărârea de a săvârși infracțiunile de punere
în circulație a valutei false și înșelăciune a fost luată în mod spontan, în momentul
în care cei trei inculpați au fost întorși din PTF B., consumându-se imediat, pe
parcursul deplasării lor înspre Oradea, în stațiile peco găsite pe drum.
Fiind vorba de o înțelegere spontană în scopul comiterii acestor infracțiuni,
înțelegere care, din probele administrate, nu rezultă să fi presupus intenția
inculpaților de a iniția sau constitui o grupare cu perspective în timp, nu sunt
realizate elementele constitutive ale infracțiunii prev de art. 8 din Legea nr 39/2003
(în forma în vigoare până la data de 01.02.2014), sub aspect obiectiv și subiectiv.
Într-o astfel de situație, nu se poate vorbi de o pluralitate constituită de infractori,
ci de una ocazională, fiind o situație tipică în care își găsește aplicabilitatea
circumstanța agravantă a săvârșirii faptei de trei sau mai multe persoane prev de art
75 alin 1 lit a C.pen. din 1968, care va fi reținută față de totți inculpații cu privire la
infracțiunile de punere în circulație a valutei false și înșelăciune.
Pentru considerentele expuse, se impune achitarea inculpaților, în baza art 396 alin
5 rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen. (text care în prezent acoperă și situațiile
în care nu sunt realizate elementele constitutive ale infracțiunii), pentru săvârșirea
infracțiunii prev de art 8 din Legea nr 39/2003 cu referire la art 323 alin 1 C.pen.
din 1968 (cu reținerea stării de recidivă postcondamnatorie prev de art 37 lit a
C.pen. din 1968, față de inculpatul G. G. E.).
Instanța mai reține că nicio probă administrată în cauză nu susține că inculpatul G.
G. E. ar fi fost cel care ar fi introdus în țară cantitatea de 76,3 grame rezină de
canabis, în vederea asigurării consumului propriu.
Cu privire la această faptă, inculpatul și-a exprimat dreptul la tăcere, drept care nu
poate fi interpretat în defavoarea sa.
În lipsa oricăror alte probe care să susțină săvârșirea unei astfel de fapte de către
inculpat, instanța nu poate deduce existența acesteia din cuprinsul probelor care
dovedesc că inculpatul G. G. E. a achiziționat valuta falsă din Spania, cât timp
niciuna din aceste probe nu face referire la introducerea de către inculpat, cu
aceeași ocazie și a cantității de canabis descoperită ulterior la domiciliul său.
Prin urmare, instanța va face aplicarea art. 4 alin 2 C.pr.pen., potrivit căruia după
administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii
organelor judiciare se interpretează în favoarea inculpatului.
Pentru considerentele expuse, în baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit c
C.pr.pen., va achita pe inculpatul G. G. E. pentru săvârșirea infracțiunii prev de art.
3 alin. 1 din Legea nr 143/2000 (forma anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic art
37 lit a C.pen. din 1968.
Instanța mai reține că față de inculpatul G. G. E. este incidentă starea de recidivă
postcondamnatorie prev de art 37 lit a C.pen. din 1968, în condițiile în care prin
s.pen. nr. 1217/27.10.2011 a Judecătoriei Cluj-N., definitivă la 28.02.2012, a fost
condamnat la pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendare condiționată pe timp
de 2 ani și 10 luni pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 208-209 lit. c C.pen.
din 1968, faptele ce fac obiectul prezentei cauze fiind săvârșite în acest termen de
încercare. Față de acestea, este întemeiată cererea procurorului de schimbare a
încadrării juridice.
Prin încheierea din 14.05.2014 s-a admis cererea inculpaților M. D. I. și Bilțiu A.
C. de aplicare a procedurii recunoașterii învinuirii, prev de art 375 alin 1 C.pr.pen.
Admiterea unei astfel de cereri nu împiedică pronunțarea și a unei soluții de
achitare.
Această concluzie se degajă din chiar cuprinsul prev art 396 alin 10 C.pr.pen.,
conform căruia reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în
cazul pedepsei închisorii operează numai în caz de condamnare sau amânare a
aplicării pedepsei, prin modul în care este formulat acest text de lege nefiind
exclusă posibilitatea unei soluții de achitare.
În acest sens, există o modificare legislativă evidentă față de vechea procedură a
recunoașterii vinovăției prev de art 320 ind 1 C.pr.pen. din 1968, care a prevăzut la
alin 7 că în cazul în care se reține aplicabilitatea acestei proceduri “instanța va
pronunța condamnarea inculpatului”.
Și condițiile de aplicabilitate a procedurii simplificate prevăzut în legile procesuale
succesive conduc la aceeași concluzie, dispozițiile art 320 ind 1 alin 4 C.pr.pen. din
1968 fiind mult mai restrictive decât cele prev de art 374 alin 4 și art 396 alin 10
C.pr.pen.
Incidența legii penale mai favorabile.
În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curții
Constituționale, reține că față de inculpați este în concret mai favorabilă legea
veche, în vigoare până la data de 31.01.2014.
Chiar dacă limitele de pedeapsă pentru infracțiunile de punere în circulație a
valutei false, înșelăciune și deținere de droguri în vederea consumului propriu sunt
mai mari decât cele prevăzute în prezent de art. 313 alin. 1 cu ref. la art. 316
C.pen., de art. 244 alin. 1 și 2 C.pen. și de art. 4 alin. 1 din Legea nr 143/2000 (cu
modificările aduse prin Legea nr 187/2012), în concret regimul sancționator
prevăzut de legea veche, aplicabil fiecărui inculpat, este mai favorabil.
În privința tuturor inculpaților, cu privire la infracțiunea de înșelăciune, instanța
reține că nu poate interveni încetarea procesului penal ca urmare a împăcării
părților nici potrivit legii vechi (pentru că legea veche nu a prevăzut o astfel de
posibilitate), nici potrivit legii noi (datorită neîndeplinirii condițiilor de formă a
actelor depuse la dosar).
Instanța reține în acest sens că declarațiile autentificate depuse de persoanele
vătămate B. G. I., S. N. I., Ș. M. D. și S. I. prin care au arătat că „renunță la
judecată” față de inculpați (în condițiile în care în cursul urmăririi penale acestea
au arătat că nu mai au pretenții, având în vedere că prejudiciul a fost recuperat),
întrucât s-au împăcat cu aceștia, nu pot sta la baza încetării procesului penal, având
în vedere că reprezintă declarații unilaterale de voință.
Ori potrivit art 159 C.pen. împăcarea este un act bilateral de voință, care produce
efecte între persoanele între care a intervenit.
Sub aspectul formei pe care un astfel de act de împăcare trebuie să o aibă, continuă
să-și păstreze valabilitatea decizia nr. XXVII/2006 a Înaltei Curți de Casație și
Justiție., publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din_, care a stabilit că
„Încetarea procesului penal în cazul infracțiunilor pentru care împăcarea părților
înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanță numai atunci când aceasta
constată nemijlocit acordul de voință al inculpatului și al persoanei vătămate de a
se împăca total, necondiționat și definitiv, exprimat în ședința de judecată de aceste
părți, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice”.
În considerentele acestei decizii s-a arătat că spre deosebire de retragerea plângerii
prealabile, care este un act unilateral de voință, împăcarea părților constituie un act
bilateral, implicând în mod necesar acordul de voință al persoanei vătămate și al
inculpatului, fiind necesar să conțină în mod clar acordul de voință al persoanelor
care s-au hotărât să se împace.
În aceste condiții, reținând că inculpatul G. G. E. urmează să fie achitat pentru
infracțiunile prev de art 8 din Legea nr 39/2003 și prev de art. 3 alin. 1 din Legea
nr 143/2000, efectul reținerii circumstanței atenuante prev de art 74 lit b C.pen. din
1968, constând în reducerea limitelor de pedeapsă sub minimul special este mai
favorabil potrivit legii vechi.
Și regimul sancționator al infracțiunii continuate reținut în cazul infracțiunii de
înșelăciune este mai favorabil în comparație cu regimul sancționator al concursului
de infracțiuni care s-ar impune a fi reținut potrivit legii noi (luând în considerare că
nu ar fi vorba de același subiect pasiv, condiție impusă de art 35 alin 1 C.pen.).
Legea veche este mai favorabilă și în privința regimului sancționator al concursului
de infracțiuni care se impune a fi reținut, atât potrivit legii vechi, cât și potrivit legii
noi, cu privire la infracțiunile pentru care acesta urmează să fie condamnat.
Reținând ca fiind mai favorabilă legea veche, urmează a fi respinsă cererea de
schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat, din infracțiunea prev de art
313 alin 1 C.pen.cu ref. la art. 316 C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968
în infracțiunea prev de art 313 alin 3 C.pen.cu ref. la art. 316 C.pen. și cu aplic. art.
41 alin. 2 C.pen. din 1968. În plus, din cuprinsul probelor administrate în cauză a
rezultat că inculpatul G. G. E. a procurat valuta din Spania, cunoscând că este falsă
încă din momentul în care a intrat în posesia acesteia.
La stabilirea incidenței legii penale mai favorabile în privința acestui inculpat se
are în vedere și că regimul juridic al revocării suspendării condiționate a executării
pedepsei anterioare, prev de art 83 C.pen. din 1968, este similar indiferent de legea
apreciată global ca fiind mai favorabilă, fiind prevăzut expres de art 15 alin 2 din
Legea nr 187/2012, dar și că, dat fiind acest regim sancționator special, reținerea
stării de recidivă potrivit legii vechi, nu îi agravează în vreun fel regimul
sancționator.
Și în privința inculpaților M. D. I. și Bilțiu A. C. este mai favorabilă legea veche,
în condițiile în care față de aceștia se impune reținerea circumstanțelor atenuante
prev de art 74 lit a și b C.pen. din 1968 (prima nemairegăsindu-se în actualul
C.pen.), efectul reținerii acestora constând în reducerea limitelor de pedeapsă sub
minimul special.
Tot legea veche le este mai favorabilă acestora în condițiile în care instanța
apreciază că se impune aplicarea față de cei doi a unor pedepse a căror executare să
fie suspendată sub supraveghere, față de prev art. 16 alin 2 din Legea nr 187/2012,
având în vedere sfera mult mai extinsă a obligațiilor care ar putea fi impuse potrivit
legii noi, dar și că, potrivit legii noi, în cazul respectării tuturor obligațiilor și
măsurilor impuse, nu se mai produce efectul reabilitării de drept la expirarea
termenului de încercare (ci doar se consideră că pedeapsa este executată).
În privința pedepselor accesorii și complementare, instanța va face aplicarea art. 12
alin 1 din Legea nr 187/2012, conform căruia în cazul succesiunii de legi penale
intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele
accesorii și complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege
mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă.
La individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi aplicate inculpaților instanța are
în vedere gradul de pericol social al faptelor comise, limitele legale de pedeapsă,
caracterul spontan al activităților infracționale care s-au desfășurat în aceeași zi (în
ceea ce-i privește pe inculpații M. D. I. și Bilțiu A. C.), antecedentele penale ale
fiecărui inculpat, dar și efectul grav pe care astfel de fapte îl poate produce asupra
circuitului economic, circumstanțele concrete în care aceste fapte s-au săvârșit, dar
și că prejudiciile au fost recuperate în totalitate, urmând a fi avută în vedere și
atitudinea procesuală a fiecărui inculpat în parte.
Faptele fiind săvârșite de trei persoane împreună, este aplicabilă circumstanța
agravantă prev de art 75 lit a C.pen. din 1968.
Având în vedere lipsa antecedentelor penale ale inculpaților M. D. I. și Bilțiu A.
C., dar și că aceștia și-au asigurat mijloacele oneste de existență până la săvârșirea
faptelor care au avut un caracter accidental, este aplicabilă circumstanța atenuantă
prev de art 74 lit a C.pen. din 1968 față de fiecare din cei doi.
Având în vedere că inculpații au contribuit la repararea în totalitate a pagubelor
produse, este aplicabilă circumstanța atenuantă prev de art 74 lit b C.pen. din 1968
față de toți cei trei inculpați.
În raport de toate aceste considerente, instanța va dispune după cum urmează:
Va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul G.
G. E., prin apărător ales, din infracțiunea prev de art 313 alin 1 C.pen.cu ref. la art.
316 C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 în infracțiunea prev de art
313 alin 3 C.pen.cu ref. la art. 316 C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din
1968.
Va admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de procuror, în
sensul reținerii stării de recidivă postcondamnatorie prev de art 37 lit a C.pen. din
1968 pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul
G. G. E., odată cu reținerea legii vechi ca fiind mai favorabilă acestuia.
Va constata că prin încheierea din 14.05.2014 s-a admis cererea inculpaților M. D.
I. și Bilțiu A. C. de aplicare a procedurii recunoașterii învinuirii, prev de art 375
alin 1 C.pr.pen.
1.În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curții
Constituționale, va reține că pentru inculpatul G. G. E. este în concret mai
favorabilă legea veche, în vigoare până la data de 31.01.2014, cu următoarele
încadrări juridice:
- art 8 din Legea nr 39/2003 cu refererire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic
art 37 lit a C.pen. din 1968
- art. 282 alin.2 cu referire la art 284 C.pen. din 1968 cu aplic art 37 lit a C.pen. din
1968, art. 41 alin. 2 C.pen din 1968
- art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968, art. 41
alin. 2 C.pen din 1968
- art. 3 alin. 1 din Legea nr 143/2000 (forma anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic
art 37 lit a C.pen. din 1968
- art. 4 alin. 1 din Legea nr 143/2000 (forma anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic
art 37 lit a C.pen. din 1968
În baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., va achita pe
inculpatul G. G. E. pentru săvârșirea infracțiunii prev de art 8 din Legea nr 39/2003
cu refererire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968.
În baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit c C.pr.pen., va achita pe inculpatul G.
G. E. pentru săvârșirea infracțiunii prev de art. 3 alin. 1 din Legea nr 143/2000
(forma anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968.
Va condamna pe inculpatul G. G. E. la următoarele pedepse:
- 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de
valori falsificate în formă continuată prev de art. 282 alin. 2 cu referire la art 284
C.pen. din 1968 cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968, art. 41 alin. 2 C.pen din 1968,
art 75 lit a și art 74 lit b C.pen. din 1968.
În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, va
interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b C.pen. din 1968
cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 66
C.pen. din 1968.
- 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă
continuată prev de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art 37 lit a C.pen.
din 1968, art. 41 alin. 2 C.pen din 1968, art 75 lit a și art 74 lit b C.pen. din 1968.
În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, va
interzice inculpatului drepturile prevăzute la art 64 lit. a teza II, b C.pen. din 1968
cu titlu de pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 66
C.pen. din 1968.
- 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc în
vederea consumului propriu, prev de art. 4 alin. 1 din Legea nr 143/2000 (forma
anterioară Legii nr 187/2012) cu aplic art 37 lit a C.pen. din 1968.
În raport de fiecare din aceste trei infracțiuni, în baza art 83 C.pen. din 1968 cu
aplic art 15 alin 2 din Legea nr 187/2012 va revoca beneficiul suspendării
condiționate a executării pedepsei de 10 luni închisoare, stabilită prin s.pen. nr.
1217/27.10.2011 a Judecătoriei Cluj-N., definitivă la 28.02.2012 și va dispune
executarea acestei pedepse alături de fiecare din cele trei pedepse, rezultând
pedepsele de 3 ani închisoare, 3 ani închisoare și 1 an și 4 luni închisoare.
În baza art 33-34, 35 C.pen. din 1968, va contopi pedepsele de 3 ani închisoare, 3
ani închisoare și 1 an și 4 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea la careva
adăuga un spor de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa
rezultantă de:
- 3 ani și 4 luni închisoare în regim privativ de libertate și interzicerea exercitării
drepturilor prevăzute la art 64 lit. a teza II, b C.pen. din 1968 cu titlu de pedeapsă
complementară pe o perioadă de 2 ani, calculată potrivit art 66 C.pen. din 1968.
În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, va
interzice inculpatului exercițiul acelorași drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.
În temeiul art 118 alin 1 lit f C.pen. din 1968, va confisca de la inculpat:
- 53 bancnote cu cupiura de 50 euro, având seria S_, 132 bancnote cu cupiura de
20 euro, având seria S_, 13 bancnote cu cupiura de 20 euro, având seria X_.
- 75,0 grame rezină de cannabis, depusă la Camera de corpuri delicte din cadrul
IGPR - Direcția cazier Judiciar, S. și Evidențe Operative cu dovada .
nr._/27.01.2014.
Cu privire la confiscarea de la același inculpat a 2 tuburi de calibru 9 mm, având
capsele percutate, instanța reține că excede obiectului cauzei, luând în considerare
că aceste bunuri ridicate de la domiciliul inculpatului nu au legătură cu
infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată (o astfel de măsură ar fi trebuit să
urmeze procedura prev de art 315 alin 2 lit c C.pr.pen.).
În baza art 404 alin 4 lit c C.pr.pen. rap la art 249 alin 4 C.pr.pen., va menține
măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanța procurorului din 06.01.2014
asupra sumei de 1.475 lei, aparținând inculpatului G. G. E. în vederea garantării
executării cheltuielilor judiciare.
În temeiul art 404 alin 4 lit a C.pr.pen. rap la art 72 C.pen. din 1968 va deduce din
pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive din 29.12.2013
la zi.
În temeiul art 399 alin 1 C.pr.pen., cu referire la art 223 alin 1 și 2 C.pr.pen., va
menține măsura arestării preventive a inculpatului G. G. E., considerentele avute în
vedere la individualizarea pedepselor aplicate acestuia, împrejurarea că la acest
moment există probe certe de vinovăție, că instanța i-a aplicat o pedeapsă cu
închisoarea în regim privativ de libertate, ținând cont și de starea de recidivă
postcondamnatorie a acestuia, fiind criterii în baza cărora se justifică necesitatea
menținerii inculpatului în stare de arest preventiv, subzistând starea de pericol pe
care acesta o prezintă pentru ordinea publică.
2.În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curții
Constituționale, va reține că pentru inculpatul M. D. I. este în concret mai
favorabilă legea veche, în vigoare până la data de 31.01.2014, cu următoarele
încadrări juridice:
- art 8 din Legea nr 39/2003 cu referire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968
- art. 282 alin.2 cu referire la art 284 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen
din 1968
- art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen din 1968
În baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., va achita pe
inculpatul M. D. I. pentru săvârșirea infracțiunii prev de art 8 din Legea nr 39/2003
cu referire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968.
Va condamna pe inculpatul M. D. I., la următoarele pedepse:
- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de
valori falsificate în formă continuată prev de art. 282 alin. 2 cu referire la art 284
C.pen. din 1968, art. 41 alin. 2 C.pen din 1968, art 75 lit a și art 74 lit a și b C.pen.
din 1968 și art 396 alin 10 C.pr.pen.
- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă
continuată prev de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2
C.pen din 1968, art 75 lit a și art 74 lit a și b C.pen. din 1968 și art 396 alin 10
C.pr.pen.
În baza art 33-34, 35 C.pen. din 1968, va contopi cele două pedepse în pedeapsa
cea mai grea, la care va adăuga un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul
să execute pedeapsa rezultantă de:
- 2 ani închisoare.
În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, va
interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art 64 lit. a teza II, b C.pen.
din 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie.
În temeiul art 404 alin 4 lit a C.pr.pen. rap la art 72 C.pen. din 1968 va deduce din
pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive din 29.12.2013
până la 16.05.2014 inclusiv.
În temeiul art 399 alin 1 C.pr.pen. rap la art 241 alin 1 lit b C.pr.pen., va constata
încetată de drept măsura controlului judiciar luată față de inculpatul M. D. I. prin
încheierea penală din 14.05.2014 definitivă prin necontestare la data de
16.05.2014.
3.În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curții
Constituționale, va reține că pentru inculpatul Bilțiu A. C. este în concret mai
favorabilă legea veche, în vigoare până la data de 31.01.2014, cu următoarele
încadrări juridice:
- art 8 din Legea nr 39/2003 cu referire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968
- art. 282 alin.2 cu referire la art 284 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen
din 1968
- art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen din 1968
În baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit b teza I C.pr.pen., va achita pe
inculpatul Bilțiu A. C. pentru săvârșirea infracțiunii prev de art 8 din Legea nr
39/2003 cu referire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968.
Va condamna pe inculpatul BILȚIU A. C., la următoarele pedepse:
- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de
valori falsificate în formă continuată prev de art. 282 alin. 2 cu referire la art 284
C.pen. din 1968, art. 41 alin. 2 C.pen din 1968, art 75 lit a și art 74 lit a și b C.pen.
din 1968 și art 396 alin 10 C.pr.pen.
- 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă
continuată prev de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. din 1968 cu aplic art. 41 alin. 2
C.pen din 1968, art 75 lit a și art 74 lit a și b C.pen. din 1968 și art 396 alin 10
C.pr.pen.
În baza art 33-34, 35 C.pen. din 1968, va contopi cele două pedepse în pedeapsa
cea mai grea, la care va adăuga un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul
să execute pedeapsa rezultantă de:
- 2 ani închisoare.
În temeiul art 65 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic art 12 din Legea nr 187/2012, va
interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute la art 64 lit. a teza II, b C.pen.
din 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie.
În baza art. 861 C. pen. din 1968, cu referire la art 16 alin 2 din Legea nr 187/2012,
va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate
inculpaților M. D. I. și Bilțiu A. C. pe un termen de încercare de câte 4 ani stabilit
conform art. 862 C. pen. din 1968.
În baza art. 863 alin 1 C. pen. din 1968, pe durata termenului de încercare va obliga
inculpații să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la S. de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bistrița
Năsăud;
b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și
orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de
existență.
În baza art 32 alin 4 și alin 1 lit c din Legea nr 252/2013 coordonarea procesului de
supraveghere a condamnatei se va realiza de S. de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Bistrița Năsăud.
În temeiul art. 404 C.pr.pen., va atrage atenția inculpaților M. D. I. și Bilțiu A. C.
asupra prevederilor art. 864 C.pen. din 1968.
În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968, va suspenda executarea pedepsei
accesorii aplicate inculpaților M. D. I. și Bilțiu A. C. pe durata suspendării
executării pedepsei principale.
În baza art 404 alin 4 lit c C.pr.pen. rap la art 249 alin 4 C.pr.pen.va menține
măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanța procurorului din 06.01.2014
asupra sumei de 150 lei, aparținând inculpatului Bilțiu A. C. în vederea garantării
executării cheltuielilor judiciare.
În temeiul art 404 alin 4 lit a C.pr.pen. rap la art 72 C.pen. din 1968 va deduce din
pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive din 29.12.2013
până la 16.05.2014 inclusiv.
În temeiul art 399 alin 1 C.pr.pen. rap la art 241 alin 1 lit b C.pr.pen., va constata
încetată de drept măsura controlului judiciar luată față de inculpatul Bilțiu A. C.
prin încheierea penală din 14.05.2014 definitivă prin necontestare la data de
16.05.2014.
Va lua act că părțile vătămate B. G. I., S. N. I., Ș. M. D. și S. I. nu s-au constituit
părți civile, depunând în fața instanței declarații autentificate de renunțare la orice
pretenție față de inculpați.
În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., va obliga inculpatul G. G. E. la plata sumei de
1.500 lei, inculpatul M. D. I. la plata sumei de 1.000 lei și inculpatul Bilțiu A. C. la
plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
În temeiul art 7 rap la art 4 alin 1 lit b din Legea nr 76/2008 (modif prin Legea nr
187/2012 și prin Legea nr 255/2013) va dispune prelevarea de probe biologice de
la inculpați, pentru obținerea și stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic al
acestora.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul G. G.
E., prin apărător ales, din infracțiunea prev de art 313 alin 1 C.pen.cu ref. la art.
316 C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 în infracțiunea prev de art
313 alin 3 C.pen.cu ref. la art. 316 C.pen. și cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din
1968.
Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de procuror, în sensul
reținerii stării de recidivă postcondamnatorie prev de art 37 lit a C.pen. din 1968
pentru fiecare din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul G. G.
E., odată cu reținerea legii vechi ca fiind mai favorabilă acestuia.
Constată că prin încheierea din 14.05.2014 s-a admis cererea inculpaților M. D. I.
și Bilțiu A. C. de aplicare a procedurii recunoașterii învinuirii, prev de art 375 alin
1 C.pr.pen.
1.În baza art 5 C.pen., cu aplicarea deciziei nr 265/06.05.2014 a Curții
Constituționale, reține că pentru inculpatul G. G. E. este în concret mai favorabilă
legea veche, în vigoare până la data de 31.01.2014, cu următoarele încadrări
juridice:
- art 8 din Legea nr 39/2003 cu refererire la art 323 alin 1 C.pen. din 1968 cu aplic
art 37 lit a C.pen. din 1968