Anda di halaman 1dari 7

Proiectarea UT 2.Să explorăm natura!

Săptămâna 29.09.2014 –03.10.2014


Compe-
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua tenţe Detalii de conţinut Resurse Evaluare
organizarea colectivului de elevi
specifice
Luni Despre mine - -exercitii de identificare a asemănărilor și Conversația Observarea
29.09. D.P. 2.1. Autocunoaştere şi deosebirilor dintre doi colegi; Activitatea sistematica,
1.1; 2.2, atitudine pozitivă faţă de -exercitii de alcătuire a unei liste cu activități pe care frontala/individuala portofoliu
2.3; sine şi faţă de ceilalţi le face cu plăcere/ precizează motivele;
C.L.R.1.2. -exercitii de completare a hărții inimii respectând
cerințele;
Joc: ”Numele meu”
- recapitularea unor noțiuni teoretice privind manualul, auxiliare observare
C.L.R. Textul. Transcrierea unui noțiunile: text, titlu, alineat, transcrierea, copierea ; didactice,planşă cu directă
1.1.,1.2. text - observarea unor modele alfabetul, fişe de lucru probă orală
1.3.,1.4. -transcrierea unui text, respectînd așezarea în pagină; activitate frontală, probă scrisă
2.1.,2.2. individuală, pe grupe
2.3.,2.4.
MM
M.E.M. Adunarea şi scăderea - exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare - caiet special; Evaluare orală
1.1. 2.1. numerelor naturale de la şi de scădere; - manualul; curentă
3.1. 3.2. 0-100 cu trecere peste - rezolvare, transformare şi compunere de probleme - culegere de jocuri
4.2. 5.1 ordin - adunări și scăderi în cadrul unor exerciții de
încercuire a rezultatului corect, aflarea sumei,
diferenței a unor numere date, calculare și comparare,
observarea unui desen și identificarea celui mai mic
număr par, celui mai mare număr impar
AVAP Armonie și culoare -discuţii despre schimbările din natură în anotimpul conversaţia, observaţia, Apreciere
1.1 ,1.2,1.3 -simetrie toamna ; explicaţia, demonstraţia, globală
2.4 ,2.5 , - identificarea unor elemente de limbaj plastic; exerciţiul plastic Apreciere
2.6 -recunoașterea culorilor calde din natură; activitate frontală, individuală
-orientări spațiale: departe , aproape , dimensiunea individuală Proba practica
obiectelor în funcție de distanță;
-sesizarea frumosului din cotidian ;
-realizare de fotografii cu peisaje de toamnă, picturi .
E D UCAȚ IA FIZ ICĂ
Marți MM Cântarea vocală - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare observarea Apreciere
30.09. 1.3 -Poziția, emisia naturală, afectivă; sistematică globală,pe

1
2.1 dicția - acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu demonstrația grupe
M.E.M. ♪ jucării muzicale;
1.1. 2.1
C.L.R. -comunicarea unei informații despre – prima zi de manualul, auxiliare Apreciere
1.1.,1.2. Scrierea școală, întâlnirea cu colegii, manualele primite etc; didactice, alfabetar, globală
1.3.,1.4. imaginativă(reactualizare) -alcătuirea unui text despre vacanța mare; planşă cu alfabetul, fişe
2.1.,2.2. de lucru Apreciere
2.3.,2.4. strategii individuală
MM activ-participativE
M.E.M. Adunarea şi scăderea - exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare - caiet Autoevaluare
1.1. 2.1. numerelor naturale de la şi de scădere; - fisa Evaluare prin
3.1. 3.2. 0-100 fără trecere peste - rezolvare, transformare şi compunere de probleme joc, în grupe
4.1. 4.2. ordin -adunări și scăderi în cadrul unor exerciții de
5.1. încercuire a rezultatului corect, aflarea sumei,
diferenței a unor numere date, calculare și comparare,
observarea unui desen și identificarea celui mai mic
număr par, celui mai mare număr impar

EDUCAȚIA FIZIC Ă
Miercuri C.L.R. Scrierea funcţională. -completarea unui bilet folosind cuvinte dintr-o listă - fişe de lucru; Apreciere
01.10. 1.1.1.2.,2.1. Biletul dată; - creioane colorate; globală
2.2.2.3. - identificarea greșelilor din textul unui bilet și - coli A4;
AVAP transcrierea corectă a textului

M.E.M. Rezolvarea de probleme -exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare - caiet Autoevaluare
1.1. 2.1. şi de scădere; - fisa Evaluare prin
3.1. 3.2. - rezolvare, transformare şi compunere de probleme joc, în grupe
4.1. 4.2.
5.1.
RELIGIE
L I M B A ENGLEZĂ
Joi C.L.R. Vreau să ştiu mai mult! -exerciţii de înlocuire a cuvintelor date cu cuvinte cu -activitate independentă Observarea
02.10. 1.1,1.2, (fişă de dezvoltare) sens opus sau sens asemănător - caiet sistematică
2.1,2.2 -exerciţii de formulare de propoziții cu sensurile - stilou Autoevaluarea
4.1,4.2 diferite ale cuvintelor date Evaluare
-exerciții de transcriere a propozițiilor în care se află reciprocă
cuvinte cu același sens

C.L.R. Vreau să ştiu mai mult! -exerciţii de separare a cuvintelor dintr-un enunț - fişe de lucru; Apreciere
1.1.1.2.,2.1. (fişă de dezvoltare) -exerciții de ordonare a cuvintelor într-un enunț - creioane colorate; globală
2.2.2.3. -exerciții de îmbogățire a unui enunț adăugând un - coli A4;

2
AVAP cuvânt sau mai multe
M.E.M. Vreau să ştiu mai mult! -exerciţii şi jocuri de numeraţie, operaţii de adunare - caiet Autoevaluare
1.1. 2.1. şi de scădere; - fisa Evaluare prin
3.1. 3.2. - rezolvare, transformare şi compunere de probleme joc, în grupE
4.1. 4.2.
5.1.
Vineri AVAP Armonie și culoare -discuţii despre schimbările din natură în anotimpul conversaţia, observaţia, Apreciere
03.10. 1.2 ,1.2,1.3 -simetrie toamna; explicaţia, demonstraţia, globală
2.4 ,2.5 , - identificarea unor elemente de limbaj plastic; exerciţiul plastic Apreciere
2.6 -recunoașterea culorilor calde din natură ; activitate frontală, individuală
-orientări spațiale: departe , aproape , dimensiunea individuală Proba practica
obiectelor în funcție de distanță;
-sesizarea frumosului din cotidian ;
-realizare de fotografii cu peisaje de toamnă, picturi .
M.E.M. Să explorăm mediul - observarea unei imagini și identificarea plantelor și - caiet special; Evaluare orală
1.1. 2.1. înconjurător! animalelor de la câmpie ; - manualul; curentă
3.1. 3.2. Varietatea lumii vii. - gruparea unor denumiri de animale în funcție de Evaluare prin
4.1. 4.2. Biodiversitatea. zona în care se întâlnesc (munte, deal, câmpie) ; joc, în grupe
5.1. - descrierea frunzelor și identificarea denumirii
copacilor, respectiv a formei de relief unde se găsesc;
- identificarea unor denumiri de plante medicinal;
- identificarea condițiilor de climă specifice zonei de
câmpie, zonei de munte
C.L.R. Lectura: -exerciţii de citire a textului prin procedee diferite; fişe de lucru; Apreciere
1.1.1.2.,2.1. Mărinimie, -exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor - creioane colorate; globală
2.2.2.3. de Emil Gârleanu necunoscute; - coli A4;
DP -1.1 -exerciţii de reprezentare prin desen a unei secvenţe
din text;
-exerciţii de identificare cu ajutorul învăţătorului a
trăsăturilor fizice şi psihice ale personajelor
principale;
-atelier de lectura:”Expresii in imagini”

MM Cântarea vocală - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare observarea Apreciere


1.3 -Poziția, emisia naturală, afectivă; sistematică globală
2.1 dicția - participarea la serbări; conversaţia, explicaţia, Apreciere
M.E.M. ♪ - acompanierea cântecelor cu propriul corp şi cu demonstraţia, exerciţiul, individuală
1.1. 2.1. jucării muzicale; jocul didactic

3
Proiectarea UT 3. MEDII DE VIAȚĂ

Săptămâna 06.10.2014- 10.10.2014

Compe-
Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua tenţe Detalii de conţinut Resurse Evaluare
organizarea colectivului de elevi
specifice
Luni Acesta sunt eu! - - completarea unui pașaport orientativ cu informațiile Conversatia Observarea
06.10. D.P. Autocunoaştere şi specifice (nume, data nașterii, locul nașterii, adresa, Activitatea sistematica,
1.1; 2.1, atitudine pozitivă înălțime, greutate, culoarea ochilor, culoarea părului, semne frontala/individuala portofoliu
2.2, 2.3; faţă de sine şi faţă de particulare, hobby, preferințe)
- notarea unei destinații favorite și întocmirea unei liste a
ceilalţi
lucrurilor care se doresc a fi luate cu sine în această
destinație
- trecerea în revistă a experiențelor trăite: cea mai fericită zi
din viață, cea mai frumoasă amintire, cea mai mare
dezamăgire, cel mai înfricoșător moment, cel mai important
succes, cel mai bun sfat primit
- notarea unor lucruri importante/mai puțin importante
JOC: Cine seamănă cu mine?
C.L.R. - deschiderea lecției prin prezentarea în fața colegilor a manualul, auxiliare observare
1.1.,1.2. Comunicare orală. propriei persoane sau a unui coleg/colege didactice, alfabetar, directă
1.3.,1.4. Acte de vorbire - formularea de întrebări pentru a obține informații în viața planşe cu litere de tipar probă orală
1.5.,2.1. de zi cu zi (la bibliotecă, la gară etc.) şi de mână, fişe de lucru, probă scrisă
2.2.,2.3. - formularea de întrebări și răspunsuri pe baza unei imagini ilustraţii,
4.1, 4.2 - formularea de saluturi pe baza unor imagini
M.E.M. Numerele naturale - exerciții de aprofundare a noțiunilor de unități, zeci, sute - caiet special; Evaluare prin
1.1; 1.2, de la 0 la 1000 - medii de viață, numărarea unor viețuitoare specifice - manualul activitate
1.3; 3.1; (formare, citire, mediilor de viață subteran, terestru, acvatic, aerian independentă
3.2, 4.1, scriere). - compunerea unor numere descompuse în sute, zeci și
unități
4.2, 5.1;
- scrierea cu litere a numerelor
6.1
AVAP Pădurea fermecată , -recunoașterea culorilor calde și reci ; -colectare frunze , Apreciere
1.2, 1.3 culori calde și reci - realizarea unui produs simplu ; diverse culori globală
2.1, 2.2, 2.3 - sesizarea etapelor de îndoire; Apreciere
- realizarea unei lucrări colective; individuală
Vizionați videoclipul,,Albă ca zăpada ,, Proba practica

4
Marți EDUCAȚIE FIZICĂ
07.10.

C.L.R. Comunicare orală. -elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj activităţi frontale, Apreciere
1.1.,1.2. Reguli de vorbire utilizate (salutul, prezentarea, formularea unei cereri, individuale, în grupuri globală
1.3.,1.4. ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt) mici Apreciere
1.5.,2.1. individuală
2.2.,2.3.
4.1, 4.2
M.E.M. Numerele naturale - exerciții de aprofundare a noțiunilor de unități, zeci, sute - caiet special; Evaluare prin
1.1; 1.2, de la 0 la 1000 - medii de viață, numărarea unor viețuitoare specifice - manualul activitate
1.3; 3.1; (formare, citire, mediilor de viață subteran, terestru, acvatic, aerian independentă
3.2, 4.1, scriere). - compunerea unor numere descompuse în sute, zeci și
4.2, 5.1; unități
- scrierea cu litere a numerelor
6.1
MM Cântarea vocală, în -interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu observarea Apreciere
1.3 grup şi individual refren sistematică globală
2.1 ♪ În poiană -audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, conversaţia, explicaţia, Apreciere
M.E.M. un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv demonstraţia, exerciţiul individuală
1.1. 2.1 sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale probă practică
E D U CAȚ IA F I Z I C Ă
Miercuri C.L.R. Cartea . Cuprinsul -cartea-identificarea elementelor componente activităţi frontale, Apreciere
08.10 1.1.,1.2. unei cărţi -observarea cuprinsului unei cărți individuale, în grupuri globală
1.3.,1.4. -autori, titlu, text tipărit, alineate, imagine mici Apreciere
1.5.,2.1. individuală
2.2.,2.3.
4.1, 4.2
. RELIGIE
M.E.M. Numerele naturale - compunerea unor numere descompuse în sute, zeci și - caiet special; Evaluare prin
1.1; 1.2, de la 0 la 1000 unități - manualul activitate
1.3; 3.1; (formare, citire, - scrierea cu litere a numerelor independentă
3.2, 4.1, scriere). - probleme
4.2, 5.1; - identificarea părților componente ale corpului unor insecte
- identificarea unor denumiri de insecte
6.1
L I M B A ENGLEZĂ
Joi C.L.R. Intonarea
09.10. . 1.1.,1.2. propoziţiei.Semnul Propoziția– intonație, semne de punctuație
1.3.,1.4. întrebării -exerciții de transcriere a propozițiilor corecte
1.5.,2.1. -exerciții de alcătuire de propoziții respectând cerințele
2.2.,2.3. -exerciții de ordonare a cuvintelor în propoziție

5
4.1, 4.2
C.L.R. Intonarea -exerciții de completare a propozițiilor cu cuvinte date manualul, auxiliare
1.1.,1.2. propoziţiei.Semnul -exerciții de formulare de întrebăripentru propoziții date didactice, alfabetar, Evaluare scrisa
1.3.,1.4. întrebării planşă cu alfabetul, fişe
1.5.,2.1. de lucru
2.2.,2.3.
4.1, 4.2
M.E.M. Numerele naturale - compunerea unor numere descompuse în sute, zeci și - caiet special; Apreciere
1.1; 1.2, de la 0 la 1000 unități - manualul globală
1.3; 3.1; (formare, citire, - scrierea cu litere a numerelor Apreciere
3.2, 4.1, scriere). - probleme individuală
4.2, 5.1; - identificarea părților componente ale corpului unor insecte
- identificarea unor denumiri de insecte
6.1
Vineri MM Cântarea vocală, în -interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu observarea Apreciere
10.10. 1.3 grup şi individual refren sistematică globală
2.1 ♪ În poiană -audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, conversaţia, explicaţia, Apreciere
M.E.M. un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv demonstraţia, exerciţiul individuală
1.1. 2.1 sau cu acompaniamentul jucăriilor muzicale probă practică
AVAP Pădurea fermecată , -recunoașterea culorilor calde și reci ; -colectare frunze , Apreciere
1.2, 1.3 culori calde și reci - realizarea unui produs simplu ; diverse culori globală
2.1, 2.2, 2.3 - sesizarea etapelor de îndoire; Apreciere
- realizarea unei lucrări colective; individuală
Vizionați videoclipul,,Albă ca zăpada ,, Proba practica
M.E.M. Să explorăm mediul - observarea unor imagini și identificarea plantelor și
1.1; 1.2, înconjurător! animalelor din mediile de viață prezentate (grădina, parcul, -culori Evaluare scrisa
1.3; 3.1; Medii de viață. marea) -harta României
3.2, 4.1, Condiții de viață - noțiunile de medii de viață artificiale, respectiv natural
4.2, 5.1; -exerciții de observare a unor scheme trofice în pădure
- medii de viață, numărarea unor viețuitoare specifice
6.1
mediilor de viață subteran, terestru, acvatic, aerian

C.L.R. Lectura: -exerciţii de citire a textului prin procedee diferite; manualul, auxiliare Apreciere
1.1.1.2.,2.1. Mărinimie, -exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor didactice, decupaje din globală
2.2.2.3. de Emil Gârleanu necunoscute; ziare şi reviste pentru Apreciere
DP -1.1 -exerciţii de reprezentare prin desen a unei secvenţe din identificarea literei individuală
text; învăţate
-exerciţii de identificare cu ajutorul învăţătorului a
trăsăturilor fizice şi psihice ale personajelor principale;
-atelier de lectura:”Expresii in imagini”

6
7