Anda di halaman 1dari 9

 Question 1

Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)?

answer choices

Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa


masalah/cerita/keadaan/situasi.

Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah
dan membuang maklumat yang tidak penting.

Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah
diselesaikan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk
mendapatkan cara penyelesaian yang sama.

 Question 2

Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Peniskalaan (Abstraction)?

answer choices

Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa


masalah/cerita/keadaan/situasi.

Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah
dan membuang maklumat yang tidak penting.

Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah
diselesaikan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk
mendapatkan cara penyelesaian yang sama.

 Question 3

Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Pengitlakan (Generalisation)?

answer choices

Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa


masalah/cerita/keadaan/situasi.

Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah
dan membuang maklumat yang tidak penting.
Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah
diselesaikan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk
mendapatkan cara penyelesaian yang sama.

 Question 4

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Dalam kedua-dua cerita Cinderella dan Bawang Putih Bawang Merah, watak utama dilayan
dengan buruk oleh keluarga tiri. Tetapi, Cinderella mempunyai dua orang kakak tiri manakala
Bawang Merah mempunyai seorang kakak tiri.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 5

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Sebelum membuat karangan, Lina merangka karangannya dahulu untuk setiap perenggan.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


 Question 6

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Hukum matematik untuk mencari luas segi empat tempat ialah panjang darab lebar.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 7

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Cikgu Leela mengajar cara membuat rumusan daripada petikan yang panjang.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 8

Q. Gambar rajah menunjukkan perhubungan Lim dengan rakan-rakannya di laman sosial. Dengan
menggunakan Teknik Leraian (Decomposition), siapakah rakan yang mempunyai hubungan terus
dengan Lim?
answer choices

Prem, Anand dan Misha.

Lina dan Ben.

Deena, Prem, Johan, Eizaz dan Mohamad.

Deena, Mohamad, Eizaz, Predan Johari

 Question 9

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Dalam peta, bentuk muka bumi yang penting sahaja ditunjukkan.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 10

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Cikgu memberikan tugas melabel bahagian-bahagian pokok.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


 Question 11

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Dalam satu soalan matematik berkaitan pecahan, Raina memecahkan soalan kepada beberapa
langkah sebelum menyelesaikannya.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 12

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Ketika membaca buku cerita, Kate hanya membaca bahagian rumusan di akhir sekali untuk
mendapatkan isi pentingnya.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


 Question 13

Q. Gambar rajah menunjukkan perjalanan Ram untuk ke salah satu destinasinya, A, B, C, dan D.
Dalam perjalanannya, dia tidak boleh berpatah balik dan perjalanannya harus menuju ke
destinasinya di bahagian kanan. Jika dia bercadang untuk mengambil jalan yang paling panjang
untuk melihat bilangan pokok yang terbanyak dalam perjalanannya, dengan menggunakan Teknik
Leraian (Decomposition), apakah jalan yang akan diambilnya dan dimanakah dia akan sampai?

answer choices

 Question 14

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Komputer polis boleh mengesan penjenayah dengan menggunakan sistem yang mengenal pasti
cap jari.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


 Question 15

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Saiful pergi melancong ke negara Jepun dan mendapati kebanyakan rakyat Jepun sungguh ramah
mesra.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 16

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Kelas 1 Inovatif hendak merancang membeli barang bagi majlis perpisahan guru kelas mereka.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)

 Question 17

Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-


Asfa sedang menjawab soalan peperiksaan Bahasa Inggeris. Dia membaca petikan yang panjang
dan menggaris isi penting sahaja.

answer choices

Teknik Leraian (Decomposition)

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


 Question 18

Q. Dengan menggunakan Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition), selesaikan soalan


dalam gambar rajah.

answer choices

 Question 19

Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Leraian (Decomposition)?

answer choices

Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa


masalah/cerita/keadaan/situasi.

Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah
dan membuang maklumat yang tidak penting.

Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah
diselesaikan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk
mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 Question 20

Q. Pilih pernyataan Pengitlakan (Generalisation) yang BETUL.

answer choices

Semua burung boleh terbang.

Semua jenis bunga berbau wangi.

Semua negara mempunyai raja.

Semua orang akan meninggal dunia pada satu hari nanti.