Anda di halaman 1dari 5

RANTAMAN ACARA TASYAKURAN UNDUH MANTU

FEBRI ARIYANTO
Bp. Abdul Aziz (alm) & Ibu Katimah
Karang RT 03 RW 02, Sumyang, Jogonalan, Klaten

Dengan

NOVITASARI
Bp. Abdul Ghani & Ibu Suparni
Tegal pucang, Srebegan, Ceper

AKAD NIKAH
Hari : Minggu, 24 Juni 2018
Jam : 07.00 WIB
Tempat : Tegal pucang, Srebegan, Ceper

RESEPSI
Hari : Minggu, 24 Juni 2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Tegal pucang, Srebegan, Ceper

BOYONGAN
Hari : Minggu, 24 Juni 2018
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Karang RT 03 RW 02, Sumyang, Jogonalan, Klaten
ATUR PAMBUKA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Nuwun kepareng matur langkung rumiyin, kulo sak keluarga nyuwun agunging
samudro pangaksami. Awit kulo kumowantun saestu badhe damel ribet lan ngrepotaken
panjenengan sami, ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pepanggih wedal meniko,
sak perlu kepareng kulo suwuni sanjoto pitulungan anggen kulo badhe anetepi darmaning
tiyang sepuh amisudha putro amiwoho siwi anggen kulo badhe daupaken putro kulo pun

FEBRI ARIYANTO
Bp. Abdul Aziz (alm) & Ibu Katimah
Karang RT 03 RW 02, Sumyang, Jogonalan, Klaten

Dhaup Kaliyan

NOVITASARI
Bp. Abdul Ghani & Ibu Suparni
Tegal pucang, Srebegan, Ceper

Tebih saking rumaos cubluking pangertosan lan pemanggih, kiranging seserepan,


kulo suwun panjenengan sami kerso paring pambiyantu arupi rerigen, eguh pratikel, soho
penggalih, ingkang tundanipun sanget ngenteng-ngentengi tumuju maring kesaenan, lancar,
rancak, anggen kulo badhe nikah aken anak kulo.
Ing wasono purwo madyo wusananipun gati, kulo Sakeluarga among sumonggo
borong dhumateng panjenengan sami, sageto handayani rahu ing sedayanipun. Wasono
kanthi sih pangayoming Alloh SWT, kulo sakeluarga nyuwun agunging samodro
pangaksami.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Atur panuwun kulo

Ibu Katimah
SUSUNAN PANITIA TASYAKURAN UNDUH MANTU

Pamangku Hajat : Bp. Abdul Aziz (alm) & Ibu Katimah


Paraga
1. Penasehat : Bp. Karjono

2. Ketua Panitia : 1. Bp. H. Supana, S.Pd

2. Bp. Pono Asmanto, S.Pd

3. Sekretaris : Sdr. Arif Lutfi

4. Bendahara : 1. Arif Lutfi

2. Ibu Hartinah

3. Ibu Nurul Chasanah

5. Pembawa Acara/MC : Bp. Tugimin

6. Atur Pambagyo Harjo : Bp. Waluyo

7. Atur Pasrah Srono : Bp. Pono Asmanto, S.Pd

8. Pembacaan Ayat Suci : Ibu Dawimah

9. Pembacaan Doa : Bp. H. Supana, S.Pd

10. Saksi Nikah : Bp. H. Rosidi S.T

11. Among Tamu : 1. Bp/Ibu H. Rosidi S.T

2. Bp/Ibu Karjono

3. Bp/Ibu Pono Asmanto, S.Pd.

4. Bp. G. Sudarno

5. Ibu Siti (Brangkali)

6. Ibu H. Lasinem

12. Pakaian Among Tamu : Bebas

13. Seksi Konsumsi : 1. Ibu Mur

2. Ibu Gino
14. Dokumentasi : Bp. Ari (Gergunung)

15. Sound System : Bp. Sugiman

16. Seksi Penerangan : Bp. Kendro

17. Seksi Perlengkapan/Rewang2 : 1. Bp Widodo

2. Bp. Wariyo

3. Bp. Yuyun

4. Bp. Warno

5. Bp. Kris

6. Bp. Sarno

18. Parkir & Keamanan : 1. Bp. Tugiso

2. Bp. Bowo

19. Keamanan Griyo : Bp. Yuyun

20. Sinoman : Sdr. Dimas

21. Transportasi Antar Srono : 1. Bp. Gunawan

2. Bp. Supana, S.Pd

3. Bp. H. Rosidi S.T

4. Bp. Yadi (bis tanggung)

22. Atur – atur Undangan : 1. Ibu Ning

2. Ibu Wariyo

23. Godog wedang : Bp. Nyemin


RENCANA KERJA

RENCANA SEWAN

1. Hari Sabtu, 23 April 2018 tenda sudah dipasang

2. Hari Sabtu, 23 April 2018 kursi, bala pecah, bekakas sudah datang

3. Hari Sabtu, 23 April 2018 dekor kain sudah dipasang

RENCANA WARGA

1. Kamis, 21 Juni 2018 Sodaqoh

2. Jumat, 22 Juni 2018 Munjung Saudara

3. Sabtu Malam, 23 Juni 2018 Lek-lek an

4. Minggu 24 Juni 2018 jam 06.00 berangkat akad nikah

5. Minggu 24 Juni 2018 jam 08.00 berangkat antar srono

6. Minggu sore bongkar-bongkar

LAIN-LAIN

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

3. …………………………………………….

4. ……………………………………………

5. …………………………………………….

RENCANA JUMLAH TAMU : 200

Nb : rantaman titi laksono meniko saged dipun ewahi murih prayogonipun.