Anda di halaman 1dari 8

BADAN PENGELOLA LATIHAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
Lampiran II
Surat Keputusan Nomor : 08/ KPTS/BPL/A/3/1439 Pengurus BPL HMI Cabang Palembang Periode : 1439-1440 H/2017-2018 M Tentang Pengesahan Silabus Latihan Kader I (Basic Training) Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) Komisariat Universitas Bende Seguguk OKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 November -3 Desember 2017.

SILABUS MATERI
Tanggal Waktu Uraian /Materi Instruktur PJ

Rabu, 14.00-15.00 Opening - OC


29 November
2017 15.00-15.45 Isho - AST. MOT

15.45-17.30 Interview - MOT

17.30-20.00 Ishoma - AST. MOT

20.00-20.30 Kontrak Belajar dan Pre test - AST. MOT

20.30-23.00 I. Arah Perkaderan I. - Pengurus BPL HMI Cabang MOT


Palembang
AST. MOT
Kemis, 04.30-05.00 Sholat & Kultum AST. MOT
30 November 2017
05.00-08.00 Olahraga & Sarapan AST. MOT

08.00-12.00 2. Pengantar Filsafat Ilmu 2. - Kanda Arbani MOT

12.00-13.00 Isho
_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
13.00-15.30 3. Keislaman I 3. -Kanda Bambang Irawan AST. MOT
 Sejarah Perumusan NDP dan kedudukan NDP dalam organisasi HMI MOT
 Pengertian NDP
 Sejrah Perumusan NDP
 NDP Sebagai kerangka global pemahaman Islam dalam konteks organisasi HMI
 Hubungan NDP dengan mission HMI
 Metode pemahaman NDP
 Garis Besar materi NDP Hakekat Kehidupan
 Analisa kebutuhan manusia
 Mencari kebenaran sebagai kebutuhan dasar manusia
 Islam sebagai sumber kebenaran
 Hakekat Kbenaran
 Konsep Tauhid ‘La Illaha Illallah”
 Eksistensi sifat-sifat Allah
 Rukun Iman sebagai upaya dalam mencari kebenaran
Isho AST. MOT
Lanjutan Materi
15.30-16.00
Ishoma AST. MOT
16.00-17.00
17.00-20.00 4. Keislaman II & III 4. – Kanda Haris P MOT
20.00-23.00  Hakekat penciptaan alam semesta
 Eksistensi Manusia
 Fungsi dan tujuan penciptaan alam
 Hakekat penciptaan manusia
 Eksistensi manusia dan kedudukan manusia diantara makhluq lainya

_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
 Kesetaraan dan kedudukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi
 Manusia sebagai hamba Allah
 Fitrah, kebebasan dan tanggung jawab manusia
Tidur
23.00-04.30 AST. MOT
04.30-05.00 Sholat & Kultum - AST. MOT

05.00-08.00 Olahraga & Sarapan - AST. MOT


08.00-12.00 5.Keislaman IV & V 5. – Kanda Budina Sofiyan MOT
Jumat,  Hakekat Masyarakat
1 Desember 2017  Perlunya penegagakan keadilan dalam masyarakat
 Hubungan keadilan dengan kemerdekaan
 Hubungan keadilan dan kemakmuran
 Kepemimpinan untuk menegakan keadilan
 Hakekat Ilmu
 Ilmu sebagai jalan mencari kebenaran
 Jenis-jenis Ilmu
-
 Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal
12.00-13.00 Isho
AST. MOT
13.00-15.30 6.Sejarah HMI 6. - Kanda Aknan Khirullah MOT
 Pengantar ilmu sejarah – Yunda Urvia
 Pengertian ilmu sejarah
 Manfaat dan kegunaan mempelajari sejarah
 Misi kelahiran HMI
 Masyarakat Arab pra sejarah
_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
 Periode kenabian fase mekkah dan madinah
 Latar belakang berdirinya HMI
 Kondisi ummat islam dunia dan kondisi umat Islam di Indonesia
 Kondisi perguruan tinggi dan mahasiswa
 Gagasan dan pendiri HMI
 Sosok Lafran Pane
 Gagasan pembaharuan pemikiran ke-Islaman
 Gagasan dan visi perjuangan sosial budaya
 Komitment ke-Islaman dan kebangsaan sebagai dasar perjuangan
 Dinamika sejarah perjuangan HMI dalam sejarah perjuangan bangsa
 HMI dalam fase perjuangan fisik
 HMI dalam fase pertumbuhan dan konsolidasi bangsa
 HMI dalam fase transisi orde baru dan lama
 HMI dalam fase pembangunan dan modernisasi bangsa -
 HMI dalam fase reformasi
Isho -
15.30-16.00 AST. MOT
Lanjutan Materi -
16.00-17.00
Ishoma
AST. MOT
17.00-20.00

MOT

_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
7. Konstitusi HMI 7. Kanda Joni Haryanto
20.00-23.00  Pengantar ilmu hukum
 Pengertian ilmu hukum
 Ruang lingkup konstitusi HMI
 Pengertian konstitusi
 Makna dan penjelasan muqoddimah konstitusi HMI
 AD/ART HMI
 Masalah keanggotaan
 Masalah struktur kekuasaan
 Masalah struktur kepemimpinan
 Pengantar pedoman-pedoman dasar organisasi AST. MOT
 Hubungan konstitusi AD/ART dan pedoman-pedoman organisasi lainya
Tidur
23.00-05.00
Sabtu, 04.30-05.00 Sholat & Kultum - AST. MOT
2 Desember 2017
05.00-08.00 Olahraga & Sarapan - AST. MOT

08.00-12.00 8.Mission HMI 8. -Ketua Umum HMI Cab. MOT


 Makna HMI sebagai organisasi mahasiswa Palembang
 Pengertian mahasiswa
 Mahasiswa sebagai inti kekuatan perubahan
 Dinamika gerakan mahasiswa
 Tujuan HMI
 Arti insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab
_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
 Arti masyarakata adil makmur yang diridhai Allah swt
 Fungsi dan gerakan HMI
 Pengertian HMI organisasi kader
 Pengertian HMI sebagai organisasi perjuangan
 Pengertian HMI sebagai organisasi mewujudkan tujuan HMI
 Hubungan antara asas, tujuan, status, dan peran HMI secara integral
12.00-13.00 Isho
AST. MOT

13.00-15.30 9. Kepemimpinan Management Organisasi 9. – Kanda Bambang MOT


 Pengertian dasar-dasar, funsi dan tujuan kepemimpinan dalam Islam dan globalisasi
 Karakteristik kepemimpinan
 Sifat-sifat sebagai etos kepemimpinan
 Tipe-tipe kepemimpinan
 Syarat-syarat menjadi pemimpin
 Kriteria-kriteria pemimpin Ideal
 Organisasi sebagai alat perjuangan
 Struktur organisasi dan model kepemimpinan -
 Management kearsipan dalam organisasi
 Hubungan antara kepemimpinan, management dan organisasi AST. MOT
15.30-16.00 Isho

16.00-17.00 Lanjutan Materi

_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
17.00-20.00 Ishoma
AST. MOT
20.00-23.00 10. Ke-Kohati-an 10. – Ketum Kohati Cabang
MOT
23.00-05.00 tidur
AST. MOT
Minggu, 04.30-05.00 Sholat & Kultum - AST. MOT
3 Desember 2017
05.00-08.00 Olahraga & Sarapan - AST. MOT

08.00-12.00 11.Pergerakan Mahasiswa 11. – Kanda Gusti randa MOT

12.00-13.00 Isho - AST. MOT

13.00-15.30 Presentasi Makalah - AST. MOT

15.30-16.00 Isho AST. MOT


MOT
16.00-17.00 12. Tekhnik Persidangan 12. Pengurus BPL HMI Cabang
Palembang AST. MOT
17.00-20.00 Ishoma
- AST. MOT
20.00-21.00 Psikotest dan post test
- AST. MOT
21.00-23.00 Ta’aruf -
-

_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta
BADAN PENGELOLA LATIHAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
Islamic Association Of University Students
CABANG PALEMBANG
Sekretariat : Gedung Yayasan Pembinaan Ummat (YPU) 3 Jl.Radial No.1322 , 24 ilir Palembang 30134 Hp.+6281273747675
23.00-23.30 Renungan Malam -
23.30-dst Tidur

Senin, 02.00-05.30 Muhasabah & subuh - Team


4 Desember 2017 05.30-08.00 Olahraga & Sarapan - Muhasabah
08.00-10.00 Pengumuman Kelulusan & ikrar anggota AST. MOT
10.00-12.00
Pulang...............

_____
Catatan:
1. Mohon kepada pemateri agar dapat membuat rencana pembelajaran (RPP) sesuai silabus sebagai acuan pembelajaran.
2. Mohon agar pemateri dapat membuat handout materi sebagai arsip pengelola dan peserta