Anda di halaman 1dari 7

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

1 Maruwiah Ahmat CTU 151 – PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM
1
Maruwiah Ahmat
CTU 151 – PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

3

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM 3  Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan tingkat kemajuan

Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan tingkat kemajuan di dalam kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material, yang mengambil Islam sebagai ad-din yang sempurna di mana iman, ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat.

sempurna di mana iman , ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat. anom_omar@yahoo.com
sempurna di mana iman , ilmu dan amal menjadi komponen utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat. anom_omar@yahoo.com

anom_omar@yahoo.com

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM 5 Bahasa Arab Ibnu Khaldun –– menggunakan perkataan ‘umran’ maksudnya: kawasan tanah
TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM
5
Bahasa Arab
Ibnu Khaldun –– menggunakan perkataan ‘umran’ maksudnya: kawasan
tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang dalam keadaan
berkembang maju. ‘Hadharah’– digunakan dalam abad ke 20, sama
makna dengan umran
‘Madaniyyah’ diperkenalkan oleh Mohamad Farid Wajdi, maksudnya:
berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar.
anom_omar@yahoo.com

10/1/2013

PENGENALAN 2 HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN • Menerangkan Konsep Tamadun Islam dan Sumbangannya Kepada Tamadun
PENGENALAN
2
HASIL PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
Menerangkan Konsep
Tamadun Islam dan
Sumbangannya Kepada
Tamadun Dunia
1.
Konsep Tamadun
Islam
1.1
Termenologi tamadun
• Menjelaskan
Perkembangan dan
Pengaruh Islam di Alam
Melayu
Islam
1.2
Asas dan matlamat
tamadun Islam
• Menghuraikan Sistem
Kemasyarakatan dan
Kenegaraan Islam Serta
Cabaran yang Dihadapi
oleh Umat Islam Kini
1.3
Sumber dan matlamat
tamadun Islam
anom_omar@yahoo.com

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM

4

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM 4 Bahasa Asing • Inggeris – Civilization, asal dari perkataan latin bermaksud bandar
Bahasa Asing • Inggeris – Civilization, asal dari perkataan latin bermaksud bandar • Latin: Civitas
Bahasa Asing
• Inggeris – Civilization, asal dari
perkataan latin bermaksud
bandar
• Latin: Civitas - kota
Bahasa Melayu Peradaban – ketamadunan dan kehidupan yang maju dari pelbagai aspek
Bahasa
Melayu
Peradaban – ketamadunan dan
kehidupan yang maju dari
pelbagai aspek

anom_omar@yahoo.com

TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM 6 Bahasa Arab ‘Tamadun’ – Jurji Zaidan, maksudnya tahap perkembangan yang tinggi
TERMINOLOGI TAMADUN ISLAM
6
Bahasa Arab
‘Tamadun’ – Jurji Zaidan, maksudnya tahap
perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara
dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan
bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang mencapai
perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan
bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan.
Dalam tamadun Islam semua ciri ini berasaskan agama.
anom_omar@yahoo.com

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

 

CIRI-CIRI TAMADUN

  CIRI-CIRI TAMADUN

7

 
 

Petempatan Kekal

A

 

B

  CIRI-CIRI TAMADUN 7      Petempatan Kekal A   B Bandingkan dua keadaan.
  CIRI-CIRI TAMADUN 7      Petempatan Kekal A   B Bandingkan dua keadaan.

Bandingkan dua keadaan.

 

CIRI-CIRI TAMADUN

  CIRI-CIRI TAMADUN

9

 
 

Wujud organisasi dan institusi sosial

Perdana Menteri Menteri Adun Penghulu Ketua Kampung/Iman Orang Banyak A B Kelab – NGO -

Perdana Menteri Menteri Adun Penghulu Ketua Kampung/Iman Orang Banyak

A

B

Kelab NGO - Parti Pertubuhan - Syarikat

Bandingkan dua keadaan.

Bandingkan dua keadaan.

CIRI-CIRI TAMADUN 11 Wujudnya bandar  A B Bandingkan dua keadaan.
CIRI-CIRI TAMADUN
11
Wujudnya bandar
A
B
Bandingkan dua keadaan.

10/1/2013

CIRI-CIRI TAMADUN 8 Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna  A B Bandingkan dua keadaan.
CIRI-CIRI TAMADUN
8
Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna
A
B
Bandingkan dua keadaan.
CIRI-CIRI TAMADUN 10  Kehidupan beragama Tuhan-tuhan pelbagai tamadun.
CIRI-CIRI TAMADUN
10
 Kehidupan beragama
Tuhan-tuhan pelbagai tamadun.
CIRI-CIRI TAMADUN 12 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi  A B Bandingkan dua keadaan.
CIRI-CIRI TAMADUN
12
Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi
A
B
Bandingkan dua keadaan.

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

CIRI-CIRI TAMADUN 13  Berkembangnya sistem teknologi maklumat A B anom_omar@yahoo.com Bandingkan dua keadaan.
CIRI-CIRI TAMADUN
13
 Berkembangnya sistem teknologi maklumat
A
B
anom_omar@yahoo.com
Bandingkan dua keadaan.
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN
15
1
2
3
Toleransi kepada
• Lokasi
• Rangsangan
tamadun lain
strategik
keagamaan
Pengaliran ilmu
Peniruan seni bina
Penyebaran agama
Kegiatan perdagangan
Sumber air
-
sungai/laut
Laluan perdagangan
anom_omar@yahoo.com
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN 17 Ransangan keagamaan
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN
17
Ransangan
keagamaan

10/1/2013

 

CIRI-CIRI TAMADUN

  CIRI-CIRI TAMADUN

14

 

Organisasi politik dan pemerintahan yang kuat dan mantap.

a. Negara yang aman

 

b. Sistem undang-undang yang teratur

c. Pemimpin yang adil

c. Pemimpin yang adil

d. Ekonomi yang teguh

e. Sistem pendidikan yang mantap

f. Sumber alam yang banyak dan dieksploitasi

a. Penjagaan alam sekitar

FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN 16 Tamadun bertapak mula di persekitaran sungai dan pinggir laut.
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN
16
Tamadun bertapak mula di persekitaran sungai dan pinggir laut.
 
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

18

 
Keutuhan Politik Kecintaan Kepada Ilmu Perkembangan pendidikan
Keutuhan Politik Kecintaan Kepada Ilmu Perkembangan pendidikan
Keutuhan Politik Kecintaan Kepada Ilmu Perkembangan pendidikan
Keutuhan Politik
Keutuhan
Politik
Kecintaan Kepada Ilmu
Kecintaan
Kepada Ilmu

Perkembangan pendidikan

 
Kemantapan Ekonomi
Kemantapan
Ekonomi

Kegiatan perniagaan dan perdagangan

Kemantapan Ekonomi • Kegiatan perniagaan dan perdagangan

Sumber yang banyak

Pengagihan pendapatan yang adil

Peluang pekerjaan

Sistem cukai dan zakat yang berkesan

Peranan Baitul Mal

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN 19 B A Bandingkan dua negara dari segi pencapaian tamadun.
FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN
19
B
A
Bandingkan dua negara dari segi pencapaian tamadun.
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN 21 anom_omar@yahoo.com
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
21
anom_omar@yahoo.com
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN 23 Berleluasanya kezaliman dan penindasan.
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
23
Berleluasanya kezaliman dan penindasan.

10/1/2013

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN 20 Ketidakstabilan politik Keruntuhan Berlakunya moral dan malapetaka nilai Berlakunya
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
20
Ketidakstabilan
politik
Keruntuhan
Berlakunya
moral dan
malapetaka
nilai
Berlakunya
sikap tertutup
& tidak mahu
menerima
perubahan
Berleluasanya
kezaliman dan
penindasan
anom_omar@yahoo.com
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN 22  Ketidakstabilan politik  Berlakunya sikap tertutup & tidak mahu menerima
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
22
 Ketidakstabilan
politik
 Berlakunya sikap
tertutup & tidak
mahu menerima
perubahan
anom_omar@yahoo.com
MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT ISLAM 24 • Muhammad Asad dan Ali Shariati: menekankan peranan Islam dalam
MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT
ISLAM
24
• Muhammad Asad dan Ali Shariati: menekankan peranan
Islam dalam melahirkan masyarakat bertamadun terutama adanya
1
Al-Quran dan kepimpinan Rasulullah SAW, yang berlandaskan
akidah, syariah dan akhlak, akhirnya membentuk generasi contoh.
• Prof Ismail al Faruqi – tauhid merupakan inti dasar tamadun
Islam, kerana ia merupakan sumber penggerak membentuk
2
identiti, kebudayaan serta tamadun Islam
• Al Quran – masyarakat bertamadun lawan masyarakat jahiliah.
Masyarakat jahiliah ialah lambang bagi masyarakat yg tergelincir
dari landasan dalam kebenaran, berada dlm kegelapan &
3
kesesatan, ditegakkan atas dasar nafsu & kebendaan, gemar
melakukan kemungkaran & runtuh akhlak.
anom_omar@yahoo.com

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

25

2 5 Sifat tidak bertamadun masih wujud lagi pada masa kini.
2 5 Sifat tidak bertamadun masih wujud lagi pada masa kini.

Sifat tidak bertamadun masih wujud

lagi pada masa kini.

MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT ISLAM

MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT ISLAM

27

 

Masyarakat yang beriman kepada Allah serta melaksanakan ubudiyyah kepada Allah.

Amanah Tidak manipulasi
Amanah
Tidak
manipulasi
Tidak Tidak menjual mengamalkan benda haram rasuah
Tidak
Tidak menjual
mengamalkan
benda haram
rasuah
Tidak menindas
Tidak
menindas
Tidak bakhil
Tidak bakhil
zakat Membayar
zakat
zakat

Membayar

ASAS TAMADUN ISLAM 29 AKIDAH SYARIAH AKHLAK ILMU anom_omar@yahoo.com
ASAS TAMADUN ISLAM
29
AKIDAH
SYARIAH
AKHLAK
ILMU
anom_omar@yahoo.com

10/1/2013

MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT ISLAM 26 Menifestasi Masyarakat yg kecemerlangan beriman kepada pencapaian Allah
MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT
ISLAM
26
Menifestasi
Masyarakat yg
kecemerlangan
beriman kepada
pencapaian
Allah serta
hidup
melaksanakan
masyarakat
ubudiyyah
dalam pelbagai
kepada Allah
bidang spiritual
dan material.
Mempunyai nilai
keperibadian yang
tinggi
anom_omar@yahoo.com
Masyarakat Bertamadun Menurut Islam 28  Menifestasi kecemerlangan pencapaian hidup masyarakat dalam pelbagai bidang
Masyarakat Bertamadun Menurut Islam
28
 Menifestasi kecemerlangan
pencapaian hidup masyarakat
dalam pelbagai bidang spiritual dan
material.
SUMBER TAMADUN ISLAM 30 • Persepakatan para • Menerangkan ulama tentang segala perkara • Sumber
SUMBER TAMADUN ISLAM
30
Persepakatan para
Menerangkan
ulama tentang
segala perkara
Sumber dan
Islam tidak
yang berkaitan
rujukan utama
menolak
dengan perintah
dalam hidup
tamadun
dan larangan
manusia
sesuatu perkara
yang tidak
dijelaskan dlm Al
Quran atau Sunnah
terdahulu,
Allah melalui
Mengandungi
Termasuk dalam
kini
utusanNya Nabi
segala aspek
ijtihad yang
disepakati ialah
mahupun
Muhammad
kehidupan
akan
SAW
ijma’ ulama dan
manusia
datang.
Menjelas dan
qias.
Tiada
Dengan
mentafsirkan
Ijtihad yang tidak
kelemahan
syarat ia
apa yang
dan
tidak
terdapat dalam
disepakati ialah
istishab, istihsan,
kekurangan
bertentang
Al Quran
masoleh-mursalah,
an dengan
Ayat-ayatnya
uruf dsb bertujuan
Membawa
akidah,
menjadi
hukum baru
pedoman,
yang tidak
pengajaran
terdapat dalam
dan
Al Quran
memberi panduan
dan keluasan ruang
lingkup
penyelesaian
masalah manusia
syariah dan
akhlak
Islam.
sempadan
bagi manusia
akan datang
anom_omar@yahoo.com
AL QURAN
AS SUNNAH
IJTIHAD
TAMADUN ASING

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

 

SUMBER TAMADUN ISLAM

  SUMBER TAMADUN ISLAM

31

 
 

Al-Istishab -pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan.

Istihsan - kecenderungan seseorang pada sesuatu kerana menganggapnya lebih baik, dan ini boleh bersifat lahiriah ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

Masaleh mursalah - membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh.

Uruf - kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan mahupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik pada masyarakat.

CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM

CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM

33

 
 

Rabbani

Keseimbangan &

Universal
Universal

Ideal & Realistik.

 

Kesederhanaan

Tetap & Anjal.

Menyeluruh Pada Setiap Aspek Akhlaqiyah Kehidupan Manusia
Menyeluruh Pada
Setiap Aspek
Akhlaqiyah
Kehidupan
Manusia

Insaniyah

 

Tasamuh

Tanawwu

Takamul
Takamul

Wasatiyah

 

anom_omar@yahoo.com

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN ISLAM 35 Terkeluar Dari Runtuhnya Landasan Leka Dengan Institusi Agama Kemewahan Sosial
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN ISLAM
35
Terkeluar Dari
Runtuhnya
Landasan
Leka Dengan
Institusi
Agama
Kemewahan
Sosial
Tauhid
Budaya
Hedonistik
Keruntuhan
Akhlak

10/1/2013

MATLAMAT TAMADUN ISLAM 32 Menjaga hubungan dengan Allah Menjaga hubungan sesama manusia Menjaga hubungan dengan
MATLAMAT TAMADUN ISLAM
32
Menjaga hubungan
dengan Allah
Menjaga hubungan
sesama manusia
Menjaga hubungan
dengan alam
anom_omar@yahoo.com
CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM

CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM

34

 
1. Rabbaniyyah • (bersumberkan ajaran Allah) 2. Akhlaqiyah • (bercirikan nilai akhlak yang mulia) 3.
1.
Rabbaniyyah
• (bersumberkan ajaran Allah)
2. Akhlaqiyah
• (bercirikan nilai akhlak yang mulia)
3.
Insaniyah
• (bercirikan nilai kemanusiaan)
4. Alamiyah
• (bersifat sejagat)
5. Tasamuh
• (saling mengerti dan memahami)
6. Tanawwu’
• (beraneka ragam)
7.
Wasatiyyah
• (sederhana)
8.
Takamul
• (saling lengkap-melengkapi)
anom_omar@yahoo.com

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN ISLAM

FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN ISLAM

36

 

Akbar Agung

 

Baginda telah membuka kedai arak berdekatan

dengan istana

tidak mungkin dapat dibilang, bilangan mereka sungguh

ramai

pulang oleh orang istana. Jika ada orang istana yang

dikenali ingin mengambil seorang dara, dia terpaksa

meminta kebenaran terlebih dahulu daripada Akbar. Sambil itu, lelaki juga turut melacurkan diri mereka, dan kemabukan dan akhirnya membawa kepada

Para pelacur yang diambil dari kedai

Penari-penari perempuan sentiasa dibawa

dan kemabukan dan akhirnya membawa kepada Para pelacur yang diambil dari kedai Penari-penari perempuan sentiasa dibawa

pertumpahan darah

Baginda sendiri memanggil

sebahagian daripada pelacur untuk mengetahui sama ada mereka masih mengekalkan dara mereka. (Ain-i- Akbari, Abdul Fazal)

Memperkenalkan agama baharu iaitu Din Ilahi yang menyatukan Hindu, Islam, Jainisme dan Kristian menyatukan penduduk.

Berkahwin dengan puteri Hindu untuk mengukuhkan politik.

 

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

 
KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM

KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM

37

 
 
Bersumberkan wahyu Allah swt
Bersumberkan wahyu Allah swt
Mempunyai bentuk tetap dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu
Mempunyai bentuk tetap dan tidak
dipengaruhi oleh hawa nafsu
Kesesuaiannya dengan fitrah semula jadi manusia
Kesesuaiannya dengan fitrah semula jadi
manusia
Bersifat terbuka kepada semua tamadun
Bersifat terbuka kepada semua tamadun
Bersifat universal
Bersifat universal

anom_omar@yahoo.com

DASAR TAMADUN BARAT 39 Berasaskan Bersifat Terikat dengan falsafah (akal) humanisme iaitu pengaruh adat dan
DASAR TAMADUN BARAT
39
Berasaskan
Bersifat
Terikat dengan
falsafah (akal)
humanisme iaitu
pengaruh adat
dan bukan
manusia sebagai
terdahulu
agama
penentu nilai
Dualisme dalam
kehidupan
Tiada konsep
tauhid
anom_omar@yahoo.com

10/1/2013

KONSEP TAMADUN BARAT 38 Pemikiran dan falsafah Barat adalah berasaskan pemikiran dan falsafah tamadun terdahulu
KONSEP TAMADUN BARAT
38
Pemikiran dan
falsafah Barat adalah
berasaskan pemikiran
dan falsafah tamadun
terdahulu
Wujudnya konsep
Kepercayaan agama
hanya berunsur fizikal
semata-mata
sekularisme
(pemisahan agama
dari urusan
kehidupan)
anom_omar@yahoo.com
 

AKTIVITI

  AKTIVITI

40

 
 

1. Apa yang kamu fahami mengenai masyarakat atau negara yang bertamadun?

2. Nyatakan perbezaan konsep tamadun Islam dan tamadun Barat.

3. Apakah ciri-ciri keistimewaan tamadun Islam yang tiada pada tamadun Barat?

4. Apakah punca kelemahan umat Islam menyebabkan runtuhnya tamadun Islam terdahulu?

5. Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara paling berkesan bagi umat Islam memantapkan kelangsungan tamadun Islam?