Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 5

Tarikh 20 FEB 2018


Hari SELASA
Mata Pendidikan Seni Visual
Pelajaran
Tingkatan 5 CEMPAKA PELAJAR : 3 ORANG
5 ANGGERIK 2 ORANG
Masa 9.00-10.00 12.30-1.30
Bidang 1. Penghasilan Seni Visual
Tajuk 1.2. Seni Halus
Sub. Tajuk 1.2.1. Lukisan (Teori)
Aktiviti Menyalin Nota / Perbincangan / Brainstorming

Objektif modul Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta
berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan karya
i. Asas Seni Reka
ii. Media
iii. Teknik penghasilan

Objektif Pembelajaran Aras 1 : iii) Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam
penghasilan kerja.
Aras 2 : iii) Membandingbeza jenis Lukisan.
Aras 3 : ii) Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan
nilai masyarakat.

Strategi 1. BCB
Pembelajaran 2. Kemahiran berfikir
3. KBKK

ABM / BBM Nota, Contoh-contoh karya

Prosedur 1. Guru mengarahkan pelajar mengumpul maklumat dan bahan


Pengajaran 2. Guru memberi penerangan mengenai tajuk dan menunjukkan contoh
lukisan untuk membuat perbandingan dengan dapatan pelajar
3. Sebagai latihan pengukuhan, guru membuat sesi soal jawab untuk menguji
tahap murid

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5

Tarikh 21 FEB 2018


Hari RABU
Mata Pendidikan Seni Visual
Pelajaran
Tingkatan 5 ANGGERIK PELAJAR : 3 ORANG
Masa 7.00-8.00
Bidang 1. Penghasilan Seni Visual
Tajuk 1.2. Seni Halus
Sub. Tajuk 1.2.1. Lukisan (Teori)
Aktiviti Menyalin Nota / Perbincangan / Brainstorming

Objektif modul Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta
berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:
a. Idea dan proses
i. Mesej / kandungan
ii. Pengwujudan idea
iii. Olahan idea
b. Olahan karya
i. Asas Seni Reka
ii. Media
iii. Teknik penghasilan

Objektif Pembelajaran Aras 1 : iii) Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam
penghasilan kerja.
Aras 2 : iii) Membandingbeza jenis Lukisan.
Aras 3 : ii) Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan
nilai masyarakat.

Strategi 4. BCB
Pembelajaran 5. Kemahiran berfikir
6. KBKK

ABM / BBM Nota, Contoh-contoh karya

Prosedur 1. Guru mengarahkan pelajar mengumpul maklumat dan bahan


Pengajaran 2. Guru memberi penerangan mengenai tajuk dan menunjukkan contoh
lukisan untuk membuat perbandingan dengan dapatan pelajar
3. Sebagai latihan pengukuhan, guru membuat sesi soal jawab untuk menguji
tahap murid

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5

Tarikh 22 FEB 2018


Hari KHAMIS
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5 CEMPAKA PELAJAR : 3 ORANG
Masa 11.300-12.30
Bidang 1. Penghasilan Seni Visual
Tajuk 1.2. Seni Halus
Sub. Tajuk 1.2.1 Lukisan (Amali)
Aktiviti Pelajar menghasilkan karya berdasarkan tajuk dan teknik yang dipilih
Objektif Modul Pelajar berupaya menghasilkan lukisan berdasarkan teknik-teknik yang
dipelajari.

Objektif Pembelajaran Aras 1 : i) Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
Aras 2 : ii) Menjalankan aktiviti secara terancang
Aras 3 : iv)Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan
sesuatu pameran

Strategi Pembelajaran 1. KBKK


1. Kontekstual
2. BCB

ABM / BBM Contoh karya, pensil warna, krayon, pen

Prosedur Pengajaran 1. Guru mempamerkan karya-karya dan meminta pelajar menyatakan teknik-
teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya
2. Guru membuat demonstrasi bagi setiap teknik penghasilan karya
3. Guru mengarahkan pelajar menghasilkan karya berdasarkan teknik yang
dipilih
4. Sesi apresiasi ( 40 MINIT )

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5

Tarikh 23 FEB 2018


Hari JUMAAT
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5 ANGGERIK PELAJAR : 2 ORANG
Masa 7.00-8.00
Bidang 1. Penghasilan Seni Visual
Tajuk 1.2. Seni Halus
Sub. Tajuk 1.2.1 Lukisan (Amali)
Aktiviti Pelajar menghasilkan karya berdasarkan tajuk dan teknik yang dipilih
Objektif Modul Pelajar berupaya menghasilkan lukisan berdasarkan teknik-teknik yang
dipelajari.

Objektif Pembelajaran Aras 1 : i) Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
Aras 2 : ii) Menjalankan aktiviti secara terancang
Aras 3 : iv)Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan
sesuatu pameran

Strategi Pembelajaran 1. KBKK


3. Kontekstual
4. BCB

ABM / BBM Contoh karya, pensil warna, krayon, pen

Prosedur Pengajaran 1. Guru mempamerkan karya-karya dan meminta pelajar menyatakan teknik-
teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya
2. Guru membuat demonstrasi bagi setiap teknik penghasilan karya
3. Guru mengarahkan pelajar menghasilkan karya berdasarkan teknik yang
dipilih
4. Sesi apresiasi ( 40 MINIT )

Refleksi