Anda di halaman 1dari 6

1. АНАТОМИЈА, ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА (МРЕ.АНА.1.

1)
Акредитовано 2008. године
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Основне академске студије медицинске рехабилитације
КАТЕДРА Катедра за анатомију, хистологију и ембриологију
НАЗИВ ПРЕДМЕТА АНАТОМИЈА, ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
СТАТУС ПРЕДМЕТА Обевезан
Услов: нема

Година Зимски сем. (бр. час. нед.) Летњи сем. (бр. час. нед.) Број
Број колоквијума Број ЕСПБ
студија Предавања Вежбе Предавања. Вежбе семинара
прва 4 2 - - - - 6.0
Mетоде извођења наставе Теоријска и практична настава

Анатомија.Упознавање студената са основама систематске анатомије локомоторног система (кости, зглобови и мишићи),
спланхнологије (респираторни, дигестивни, кардиоваскуларни, ендокрини, урогенитални систем), нервног система и
чула.
ЦИЉ

Хистологија. Стицање знања и вештина из области нормалне хистологије неопходних за>


1. праћење и савладавање теоријске и практичне наставе из клиничких предмета у првом реду патологије и
патофизиологије, и
2. разумевање патохистолошког налаза
Анатомија. Сврха предмета је стицање основних знања из систематске, топографске и примењене клиничке
анатомије која ће бити од користи у практичној настави из анатомије, а потом и као основа свих клиничких
дисциплина.
Хистологија. Студент треба да зна да наведе:
Знања
1. основне хистолошке карактеристике епителног, везивног, мишићног и нервног ткива са посебним
освртом на њихову васкуларизацију
СВРХА

2. основни тип грађе органа дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног, уринарног, гениталног,


ендокриног, имуног и нервног система и чула.
Анатомија. Овладавање практичним знањима из анатомије која ће представљати основу за разумевање
клиничких дисиплина: препознавање морфолошких и функционалних карактеристика основних елемената
појединих органских система и њихових међусобних односа.
Вештине Хистологија. Студент треба да буде оспособљен да:
1. на нивоу светлосне микроскопије препозна сва ткива и органе
2. препозна хистолошку структуру која одступа од нормалне структуре и да наведе у којим ткивним и
органским елементима ова структура одступа од нормалне
С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А: Теоријска настава – методске јединице
Анатомија
1. Остеологија
2. Артрологија и миологија
3. Ангиологија
4. Спланхнологија I
5. Спланхнологија II
6. Неурологија I
7. Неурологија II
8. Чула

Хистологија. Основне хистолошке карактеристике органа дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног, уринарног,


гениталног, ендокриног, имуног и нервног система и чула. Општи план грађе органа унутар једног органског система. Учешће
појединих ткива у структури органа и њихов стратификациони распоред.
Практична настава – методске јединице
Анатомија
1. Остеологија
2. Артрологија и миологија
3. Ангиологија
4. Спланхнологија I
5. Спланхнологија II
6. Неурологија I
7. Неурологија II и чула

Хистологија. Демонстрациони хистолошки препарати органа дигестивног (језик, пљувачна жлезда, једњак,
желудац, танко црево, јетра), респираторног (душник, плућа), кардиоваскуларног (артерија, вена, срце), уринарног
(бубрег), гениталног (тестис, јајник, материца), нервног система (живац, кичмена мождина, мали и велики мозак),
коже, ендокриног система (хипофиза, тироидна жлезда, надбубрег) и имуног система (лимфни чвор, слезина).

1. Михаљ М. Анатомија човека. Educa Нови Сад, 2001.


Обавезна 2. Анђелковић З, Сомер Љ, Перовић М, Аврамовић В, Миленкова Љ, Костовска Н, Петровић
ПРЕПОРУЧЕНА А. Хистолошка грађа органа, Бона Фидес, Ниш 2001.
ЛИТЕРАТУРА 1. Јунквера Л, Карнеиро Ј. Основи хистологије, текст и атлас. Уредници и преводиоци
Допунска Лачковић В, Тодоровић В. Дата Статус, београд, 2005.
2. Сомер Љ, Крнојелац Д, Ђолаи М.Практикум из хистологије.Орто Медикс. Нови Сад 2002.

Вредновање рада студента – број бодова за поједину активност


Предиспитне обавезе Завршни испит Укупно
Предавања Вежбе Колоквијум Семинарски рад Остало Писмени Усмени
100
40 10 - - - 50 -

Списак наставника и сарадника


Сарадник Асистент Предавач Проф. струк. Доцент Ван. проф. Ред. проф. Научник
студ. проф.
5 6 2 2 6
1. Проф. др Даница Обрадовић 13. Проф др Љиљана Сомер, ред. проф.
2. Проф. др Радмила Гудовић 14. Проф др Душан Лалошевић, ванр. проф.
3. Проф. др Марија Михаљ 15. Доц. др Матилда Ђолаи
4. Проф. др Љиља Мијатов-Укропина 16. Асист. др Михаела Моцко-Каћански
5. Проф. др Љубица Стојшић-Џуња 17. Др Ненад Шолајић, сарадник
6. Проф. др Нада Михић 18. Др Тамара Бошковић, сарадник
7. Доц. др Синиша Бабовић , (у избору) 19. Др Голуб Самарџија, сарадник
8. Доц. др Драган Кривокућа, (у избору) 20. Др Слободанка Пена, студент на докторским студијама
9. Асист. мр Душица Марић 21. др Саша Мијатов, асистент у избору
10. Асист. мр Биљана Срдић 22. Асист. др Александра Леваков
11. Асист. мр Мирела Ерић
12. Др Бојана Крстоношић, сарадник у настави

Шеф Катедре

Проф. др Љиља Мијатов-Укропина

Проф. др Љиљана Сомер


1. АНАТОМИЈА, ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА (МРЕ.АНА.1.1)
Кориговано 13.05.2013.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Академске студије медицинске рехабилитације
КАТЕДРА Катедра за анатомију и Катедра за хистологију и ембриологију
НАЗИВ ПРЕДМЕТА Анатомија, хистологија и eмбриологија (део хистологија)
СТАТУС ПРЕДМЕТА Обевезан
Услов: -

Година Зимски сем. (бр. час. нед.) Летњи сем. (бр. час. нед.) Број
Број колоквијума Број ЕСПБ
студија Предавања Вежбе Предавања. Вежбе семинара
прва 4 2 - - - - 6
Mетоде извођења наставе Теоријска и практична настава

Хистологија. Стицање знања и вештина из области нормалне хистологије неопходних за


ЦИЉ

1. праћење и савладавање теоријске и практичне наставе из клиничких предмета у првом реду патологије и
патофизиологије и
2. разумевање патохистолошког налаза
Хистологија. Студент треба да зна:
1. основне хистолошке карактеристике епителног, везивног, мишићног и нервног ткива са посебним
освртом на њихову васкуларизацију
Знања 2. основни тип грађе органа дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног, уринарног, гениталног,
СВРХА

ендокриног, имуног и нервног система, коже и чула.


3. oсновна теоријска знања из ембриологије (општа ембриологија и основе настанка система органа и
ткива).
Хистологија. Студент треба да буде оспособљен да:
1. на нивоу светлосне микроскопије препозна ткива и органе
Вештине
2. препозна хистолошку структуру која одступа од нормалне структуре и да наведе у којим ткивним и
органским елементима ова структура одступа од нормалне
С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А: Теоријска настава – методске јединице
Хистологија. Основне хистолошке карактеристике органа дигестивног, респираторног, кардиоваскуларног, уринарног,
гениталног, ендокриног, имуног и нервног система и чула. Општи план грађе органа унутар једног органског система. Учешће
појединих ткива у структури органа и њихов стратификациони распоред.

Практична настава – методске јединице


Хистологија. Демонстрациони хистолошки препарати органа дигестивног (језик, пљувачна жлезда, једњак,
желудац, танко црево, јетра), респираторног (душник, плућа), кардиоваскуларног (артерија, вена, срце), уринарног
(бубрег), гениталног (тестис, јајник, материца), нервног система (живац, кичмена мождина, мали и велики мозак),
коже, ендокриног система (хипофиза, тироидна жлезда, надбубрег) и имуног система (лимфни чвор, слезина).

1.Анђелковић З, Сомер Љ, Перовић М, Аврамовић В, Миленкова Љ, Костовска Н, Петровић А.


Хистолошка грађа органа, Бона Фидес, Ниш 2001.
Обавезна 2.Сомер Љ, Ђолаи М, Лалошевић Д. Репетиториум из цитологије, хистологије и органологије за
ПРЕПОРУЧЕНА студенте медицине, стоматологије, фармације, медицинске рехабилитације и здравствене неге
ЛИТЕРАТУРА (у штампи).
1.Јунквера Л, Карнеиро Ј. Основи хистологије, текст и атлас. Уредници и преводиоци
Допунска Лачковић В, Тодоровић В. Дата Статус, београд, 2005.
2.Сомер Љ, Крнојелац Д, Ђолаи М.Практикум из хистологије.Орто Медикс. Нови Сад 2002.

Вредновање рада студента – број бодова за поједину активност


Предиспитне обавезе Завршни испит Укупно
Предавања Вежбе Колоквијум Семинарски рад Остало Писмени Усмени
100
40 10 - - - 30+20 -

Списак наставника и сарадника


Сарадник Асистент Предавач Проф. струк. студ. Доцент Ван. проф. Ред. проф. Научник
проф.
1+3 5+1 0+1 1+1 6+1
Хистологија
1. Проф. др Душан Лалошевић, ред. проф.
2. Проф. др Матилда Ђолаи, ванр. проф
3. Асист. др мед. Михаела Моцко-Каћански, асистент
4. Асист. др мед. Александра Леваков, асистент
5. Асист. др мед. Тамара Бошковић, асистент
6. Асист. др мед. Бојана Андрејић, асистент
7. Асист. др мед. Иван Чапо, асистент
8. Асист. др мед. Јелена Амиџић, асистент
9. Асист. др мед. Јелена Илић, асистент

Шеф Катедре

Проф. др Матилда Ђолаи


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Основне академске студије МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
КАТЕДРА Катедра за анатомију
НАЗИВ ПРЕДМЕТА Анатомија, хистологија и eмбриологија (део анатомија)
СТАТУС ПРЕДМЕТА Обевезан
Услов: -

Година Зимски сем. (бр. час. нед.) Летњи сем. (бр. час. нед.) Број
Број колоквијума Број ЕСПБ
студија Предавања Вежбе Предавања. Вежбе семинара
прва 3 2 - - - - 6
Mетоде извођења наставе Теоријска и практична настава

Анатомија.Упознавање студената са основама систематске анатомије локомоторног система (кости, зглобови и мишићи),
ЦИЉ

спланхнологије (респираторни, дигестивни, кардиоваскуларни, ендокрини, урогенитални систем), нервног система и


чула.
Анатомија. Сврха предмета је стицање основних знања из систематске, топографске и примењене клиничке
анатомије која ће бити од користи у практичној настави из анатомије, а потом и као основа свих клиничких
Знања
СВРХА

дисциплина.
Анатомија. Овладавање практичним знањима из анатомије која ће представљати основу за разумевање
Вештине клиничких дисиплина: препознавање морфолошких и функционалних карактеристика основних елемената
појединих органских система и њихових међусобних односа.
С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А: Теоријска настава – методске јединице
Анатомија
1. Остеологија
2. Артрологија и миологија
3. Ангиологија
4. Спланхнологија I
5. Спланхнологија II
6. Неурологија I
7. Неурологија II
8. Чула
Практична настава – методске јединице
Анатомија
1. Остеологија
2. Артрологија и миологија
3. Ангиологија
4. Спланхнологија I
5. Спланхнологија II
6. Неурологија I
7. Неурологија II и чула

1. Стојшић Џуња Љ. ed. Анатомија за студенте здравствене неге, Медицински факултет


Обавезна
Нови Сад, 2012.
ПРЕПОРУЧЕНА
ЛИТЕРАТУРА 1. Toldt Hochstetter. Anatomischer Atlas (различита издања)
Допунска 2. Vajda J. Anatomischer Atlas (различита издања)
3. Netter FH. Атлас анатомије човека (различита издања)
4. Синельников РД. Атлас анатомии человека (различита издања)

Вредновање рада студента – број бодова за поједину активност


Предиспитне обавезе Завршни испит Укупно
Предавања Вежбе Колоквијум Семинарски рад Остало Писмени Усмени
100
40 10 - - - 50 -

Списак наставника и сарадника


Сарадник Асистент Предавач Проф. струк. студ. Доцент Ван. проф. Ред. проф. Научник
проф.
1 2 5 5
7. Доц. др Драган Кривокућа
1. Проф. др Радмила Гудовић 8. Доц. др Душица Марић
2. Проф. др Марија Михаљ 9. Доц. др Биљана Срдић
3. Проф. др Љиља Мијатов-Укропина 10. Доц. др Мирела Ерић
4. Проф. др Љубица Стојшић-Џуња 11. Асист. др Бојана Крстоношић
5. Проф. др Нада Михић 12. Асист. др Мирјана Милошевић
6. Доц. др Синиша Бабовић 13. др Никола Вучинић, сарадник у настави

Шеф Катедре
Проф. др Љиља Мијатов-Укропина