Anda di halaman 1dari 1

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) - Buku

Teks Edisi Ketiga


Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS Edisi Ketiga merupakan sebuah buku rujukan yang ditulis
menepati silibus terkini untuk pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang menjadi kursus wajib
bagi penuntut IPTA dan IPTS serta memenuhi kehendak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
Buku ini masih mengekalkan enam bab utama sebagaimana edisi pertama dan kedua, iaitu Pengenalan
Ilmu Ketamadunan, Tamadun Islam, Tamadun Melayu: Teras Tamadun Malaysia, Tamadun India, Tamadun
China dan Isu-isu Semasa dan Masa Depan Dialog Peradaban. Namun begitu, buku edisi ketiga ini telah
disemak dan disusun semula oleh para penulis untuk menghasilkan sebuah buku yang lebih berkualiti
kandungannya. Selain itu, Buku Revisi TITAS Edisi Ketiga turut diterbitkan untuk membantu para pelajar
membuat ulang kaji serta melengkapkan penerbitan buku teks edisi ketiga ini.