Anda di halaman 1dari 1

MUSHOLA AL-MUSTAQIIM

Sekertariat: Donotirto Rt 07, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul


Yogyakarta 55184

Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.........................


wonten ing Palenggahan.

Bissmillahirohmaanirrohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Rinenggo sagunging pakurmatan.
Tansyah raos muji syukur ing ngarso dalem Allah ‫ﷻ‬, ingkang dumugi ing
titiwanci menika taksih kepareng paring nugraha kawilujengan dhumateng
panjenengan sedaya dalasan kula, saha awit paringipun sak sae-saenipun ni’mat arupi
iman lan Islam soho kesarasan. Sholawat soho salam monggo sareng-sareng kito
aturaken dumateng junjungan kito nabi agung Muhammad ‫ﷺ‬, engkang kito antu-antu
syafaatipun ing Yaumul Qiyamah samangkih. Aamiin.

Kanthi hangajab nugrahing Gusti Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten
dhanganing penggalih saha longgaring wedal, kula pengurus Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS) Mushola Al-Mustaqiim Donotirto RT 07, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
Keparenga kula ngaturi rawuh panjenengan Bpk/Ibu/Sdr mbenjang:

Dinten : Senin Pahing


Suryo Kaping : 11 Juni 2018
Wanci : Tabuh 20:00 wedal iring kilen (Ba'da Sholat Tarawih)
Panggenan : Mushola Al Mustaqiim Donotirto Rt 07
Wigatosing Atur : Pengaosan Nuzulul Qur’an lan Santunan
Pengisi : Bapak Ustadz Sukirman

Mekaten serat undangan puniko, awit rawuh Bapak/Ibu/Sdr, kula ngaturaken agunging
panuwun.
Matur nuwun.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bantul, 08 Juni 2018


Ketua Panitia Sekretaris

Ahmad Didiek Hermansyah


Mengetahui,
Ketua Takmir Mushola Al Mustaqiim

Ngadino

Mushola Al-Mustaqiim
Donotirto RT 07 Bangunjiwo Kasihan Bantul