Anda di halaman 1dari 11

MORFOLOGI

 Morfologi ialah satu bidang pengkajian terhadap kata dan bentuk kata dalam
sesuatu bahasa

 Morfologi + sintaksis =tatabahasa

 Antara perkara yang dibincangkan dalam morfologi

1. Jenis kata

I. kata akar

• jenis kata berdasarkan bilangan sukukata

• kata berimbuhan yang bertindak sebagai kata akar

II. kata dasar

III. kata majmuk

IV. gabungan kata/akronim

V. kata ganda

2. Huraian terhadap jenis kata

3. Proses pembentukan kata

I. Penerbitan

II. Penggandaan

III. Pemajmukan

4. Pembentukan kata baru

I. pinjaman dari bahasa asing

• arab

• inggeris
• jawa/Indonesia

• bahasa-bahasa lain-cina, portugis,belanda

5. Unsur-unsur kesalahan/ketidak tepatan dalam kata

BENTUK KATA
1. KATA AKAR

 Kata akar ialah kata yang menjadi asas/permulaan kepada pembentukan


kata lain

 Kata akar wujud berdasarkan banyak factor seperti sejarah, agama,


budaya, cara hidup, dan unsur-unsur asing(pinjaman)

 Kata akar hadir dalam bentuk asas tanpa imbuhan

AGAMA Tawakal, doa, sembahyang, sembah, doa, syukur,


SEJARAH Almari, topi, roti, dodol
BUDAYA Mentera, jampi, pinang, risik
CARA HIDUP Padi, sampan, tanak, kemban
UNSUR ASING Disket, atlet, soket, ilmu

 Kata akar dalam bahasa melayu terdiri daripada

I. 1 suku kata

II. 2 suku kata

III. 3 suku kata

IV. 4 suku kata


V. 5 suku kata dan lebih

KATA AKAR 1 SUKU KATA

POLA CONTOH SUKU KATA


KV Yu, ru, ya,
VK Am, oh, eh,
KVK Cat, wang, bah, tin, bin, lap, sen, roh, jong, dan,
KKVK Stor, pruf, dril, gred, skel, brek, krim, trak, draf, dram
KVKK Teks, bank, volt, harp, kord, zink, golf
KKKV Skru
KKKVK Skrip, spring, straw,
KVV Wau, kau

KATA AKAR 2 SUKU KATA


POLA CONTOH SUKU KATA
V+KV Aku, uda, apa, opu, itu, ela, esa, iri, ubi, ibu
V+VK Bau
V+KVK Asas, adik, emas, ubat, obor, alas, ikan, izin, orang, using, ulat, ekor
VK+KV Sma, unta, inti, undi, impi, angka, ungka, erti, abdi, asli, ufti
VK+KVK Insaf, untung, ambil, umpan, angkat, empat, indah, embun, iblis,
ombak, udang, umbut
KV+V Dua, doa, bau, tua, sua, dia, jua, sia, ria, rua
KV+VK Jauh, tuah, buah, kuil, diam, liar, giat, kuih, liat, buih, daun, luas, laut,
lauk, maut,
KV+KV Kata, nama, jala, pasu, buku, guru, buka, beta, rata, leka, kita, bisu
KV+KVK Kapal, telur, sikat, hiris, pukul, jarum, parang, bakul, mulut, pasung,
katak,keris
KVK+KV Lampu, janji, binti, bangsa, tunggu sunti, tinggi, sendi, senda, bangku
KVK+KVK Bangsal, bintang, tamping benteng, junjung, sunting, bengkok,
bengkung, jemput, sandar

KATA AKAR 3 SUKU KATA

POLA CONTOH KATA AKAR


KV+V+KV Cuaca, suara, tiada, biasa,tuala, buaya, siapa, muara, niaga, biola
KV+V+KVK Biawak, piutang, siasat, siuman, buapak, siamang, ziarah, tualang,
kaedah, kiamat
V+KV+ V Usia, anoa, urea, idea
KV+KV+V Semua, mulia, benua, peria, petua, deria, setia, boria, belia
KVK+KV+V Tempua, mentua
KV+KV+VK Keruan, seluar, seluang, haluan, beruang, sekian, peluang, ketiak,
rasuah, maruah
KVK+KV+VK Mengkuang, mendiang, berlian, sengkuang, tempias, kembiang,
bankuet, borjuis, manfaat, lengkuas,
V+KV+KV Utara, utama, irama, agama, usaha, aroma, ilahi, udara, asasi, azali
V+KV+KVK Ijazah, amanah, amaran, ibarat, akibat, aqidah, alamat, amatur, isyarat
VK+KV+KV Indera, antara, asrama, istana, asmara, angkasa, angsana, almari,
umpama,isteri
KV+KV+KV Keliru, budaya, teruna, sutera, terima, delima, seteru, rebana, berita,
putera, kerusi, kerani
KVK+KV+KV Menteri, bendera, kemboja, misteri, mentega, bestari, jendela,
kembara, soldadu, penjuru
VK+KV+VK Ilmiah, ikhtiar
V+KV+VK Akaun, elaun, ideal, amaun
KV+KV+KVK Belalang, senapang, senangin, binatang, belukar, selaput, teratak,
kelawar, riwayat
KVK+KV+KVK Tempurung, matlamat, cendawan, Sembilan, tempayan, maksimum,
cengkerik, martabat, mahkamah, martabak
KV+KVK+KV belanja, setanggi, kerengga, kelambu, keranda, selamba, kerangka,
terumbu, semambu, royalti
KVK+KVK+KV Sempurna
KV+KVK+KVK Kelongsong, belimbing, gelanggang, selumbar, kumandang,
gelombang, pelantar, belangkas, kelompok
KKV+KV+VK stadium

KATA AKAR 4 SUKU KATA

POLA CONTAH SUKU KATA


KV+KV+VK+KV Keluarga, biduanda, keluangsa
KV+KVK+KV+KV Peristiwa, sayembara, sederhana, kerempagi, belantara,
sementara, bijaksana, sejahtera
KVK+KV+KV+KV Laksamana, sandiwara, harmonika, merbahaya, bendahara,
manjakani, sangkakala
KVK+KV+V+KV Sentiasa
KV+KV+KV+KV Bidadari, serigala, samudera, dinihari, peterana sanubari,
panorama, selesema,
KV+KV+KV+KVK Salasilah, masyarakat, perajurit, muzakarah, munasabah,
kelemayar, hulubalang, generator, kapitalis, kelemumur
KVK+KV+KV+KVK Sentimeter
KVK+KVK+KV+KV Singgahsana, dispensari,
KV+KV+V+KVK Mesyuarat, nasional
KATA AKAR 5 SUKU KATA DAN LEBIH

POLA CONTOH SUKU KATA


5 SUKU KATA
V+KV+KVK+KV+KV Universiti
KV+KV+KVK+KV+KVK Fotosintesis
KV+KV+KV+KV+KV cakerawala
KVK+KV+KV+KV+KVK Cenderawasih, kosmapolitan
6 SUKU KATA
KV+KV+KV+KV+KV+KV maharajalela

KATA BERIMBUHAN YANG BERTINDAK SEBAGAI KATA AKAR

ketawa kesimpulan pelamin belanjawan Kecuali


Keluarga selalu pengantin angkasawan kelambu

Rujukan : Nik Safiah karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, Abdul Hamid Mahmood
(1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa
dan Pustaka

PERKATAAN MAKSUD
kelemayar I
sj binatang yg menyerupai lipan (liurnya bercahaya),
Orphnaeus brevilabiatus; ~ intan cahaya (sinar) intan;
gelemayar, kelemair, kelemanyar.

kelemayar II
rumput ~ (kelemanyar) Pr sj tumbuhan (rumput) yg
dibuat tali atau tikar, Cyperus spp.
siamang I sj beruk yg besar (bertangan panjang dan tidak berekor),
Hylobates syndactylus; bagai ~ kurang kayu prb
bersusah hati kerana ketiadaan keperluan sehari-hari.
siamang II sj logam berwarna kelabu, tungsten.

bankuet (banku�t) jamuan besar penuh istiadat utk ramai orang,


biasanya utk menghormati seseorang.
borjuis 1. orang drpd kelas pertengahan;
2. (mengikut teori�Marxisme) orang yg tergolong dlm
kelas pertengahan yg memiliki kebanyakan harta dlm
sistem kapitalis;
3. orang yg perangai dan pandangannya dipengaruhi
oleh nilai atau kepentingan golongan kelas
pertengahan.
kerempagi sj pisau cukur, pisau lipat.
peterana sj tempat duduk utk orang yg dihormati (raja,
mempelai, dll).
*Sumber dari : kamus dewan online.com
http://www.karyanet.com.my

Disediakan oleh: shazwa_arekhoo

2. KATA TERBITAN

 Kata terbitan ialah bentuk perkaataan yang dihasilkan melalui proses


pengimbuhan.
 Kata yang menerima imbuha

• IMBUHAN

 penetap golongan
 untuk menetapkan golongan
 imbuhan yang tidak mengubah golongan kata pada kata dasar
tersebut
 contoh : me + tulis = menulis
*tulis ialah perkataan dari golongan kata kerja. Apabila diletakkan
imbuhan me- perkataan teersebut menjadi perkataan menulis. Menulis
itu masih lagi dalam golongan kata kerja. Jadi imbuhan pe- ialah
imbuhan penetap kata.

 Pengubah galongan
 untuk mengubah golongan
 imbuhan yang berfungsi bagi mengubah golongan kata pada kata
dasar
 contoh : pe…an + ajar = pelajaran
*ajar ialah perkataan dari golongan kata kerja. Apabila digandingkan
dengan imbuhan pe….an, perkataan teersebut menjadi perkatan
pelajaran. Jadi perkataan tersebut berlaku perubahan golongan kata
iaitu dari kata kerja menjadi kata nama. Imbuhan pe….an ialah
imbuhan pengubah golongan.

• JENIS-JENIS IMBUHAN

• Imbuhan awalan – imbuhan yang berada di hadapan kata dasar


• Imbuhan akhiran – imbuhan yang berada di akhir kata dasar
• Imbuhan apitan – imbuhan yang berada di awal dan hujung kata dasar
• Imbuhan sisipan – imbuhan yang berada ditengah-tengah kata dasar

• CONTOH KATA TERBITAN BERAWALAN

IMBUHAN CONTAH KATA TERBITAN


AWALAN KATA NAMA
pe- Pelari,perakus,penyapu,penulis, pelukis
pem- Pembawa, pembuat, pembuka,
pen- Pendatang, pendua, penderma, pendakwa
Peng- Penggali, penggubal, pengguna,
Penge- Pengebom, pengetin, pengelap
Pel- Pelajar
Per- Perasap, perbara, pertapa
Pe- Pesara, pesakit, petani
Ke- Ketua, kelipat, kelepet
Juru- Juruukur, juruwang, jurubank, juruterbang
Maha- Mahasiswa, mahasiswi, maharaja, mahaguru
Tata- Tatacara, tatatertib, tatabahasa,tatabuku
Pra- Prasejarah, prakata, prasangka
Sub- Subtopik, subkelas, subsistem, substandard
Supra- Suprakelas, supranasional, suprasegmental
Eka- Ekabahasa, ekawarna, ekasamping
Dwi- Dwibahasa, dwifungsi, dwillambang
AWALAM KATA KERJA
Me- Melawan, menyikat, merasa, melukis,
Men- Mendaki, mendakwa,mentakbir
Mem- Membawa, membilang, memfinah
Meng- Menggali, menggiling, mengikut,mengajar
Menge- Mengepam, mengebom, mengecat, mengekod
Memper- Memperisteri, memperhamba, memperluas
Ber- Berjalan, berganti, berserta
Be- Beraja, berasa, berupa
Bel- Belajar, belunjur
AWALAN ADJEKTIF
Ter- Terbesas, terputih, terkuat
Te- Teruncing, teerendah, teringin
Se- Secantik, secerah, setebal

• CONTOH KATA TERBITAN BERAKHIRAN

IMBUHAN CONTOH KATA TERBITAN


AKHIRAN KATA NAMA
-an Pakaian, jahitan, mainan
-wan Sasterawan, angkasawan, usahawan
-man Budiman, seniman
-wati Seniwati, olahragawati, peragawati
-isme Nasionalisme, sosialisme, komunisme
-in Hadirin, muslimin,
-at Hadirat, muslimat
-ah Ustazah, sultanah
AKHIRAN KATA KERJA
-kan Buatkan, gunakan, besarkan, tinggikan
-i Turuti, duduki, berkati, dekati

• CONTOH KATA TERBITAN BERSISIPAN


IMBUHAN CONTOH KATA TERBITAN
SISIPAN KATA NAMA
-el- Kelengkeng, telunjuk, kelabut
-er- Keruping, seruling, serabut
SISIPAN KATA ADJEKIF
-el- Kelebak, selerak, gelembung
-er- Serabut, gerigi
-em- Gemilang, semerbak gemerlap
-in- Sinambung

• CONTOH KATA TERBITAN BERAPITAN

IMBUHAN CONTOH KATA TERBITAN


APITAN KATA NAMA
Pe-….-an Pelaksanaan, perasaan, penyiaran
Pem-…-an Pembuatan, pembinaan, pemfitnahan
Pen-…-an Pentakrifan, pendapatan, pencarian
Peng-…-an Penggunaan, pengguguran, pengkhayalan, pengairan
Penge-….-an Pengehadan, pengesahan, pengesyoran
Pe-….-an Pesisiran, peperangan, pekarangan
Per-….-an Persalinan, pergigian, perkuburan, permainan
Pel-….-an Pelajaran
Ke-…-an Kelainan,kelebihan, kedukaan
APITAN KATA KERJA
Me-…..-kan Memainkan, melukakan, menakutkan
Men-…..-kan Mentakrifkan, menzarahkan, mendermakan
Mem-….-kan Membaharukan, membaikan, memvetokan
Meng-…-kan Menggunakan, menggandakan, menghairankan
Menge-….-kan Mengetepikan, mengecamkan
Ber-……-kan Beralaskan, berlaukan, berbajukan
di-…..-kan Dibiarkan, digunakan, dibaringkan
Me-…-i Melalui, memasuki, menyedari,
Men-…-i Mencuragai, mendendami, menziarahi
Mem-....-i Membaharuhi, membohongi, mempercayai
Meng-…-i Menganggotai, menggauli, mengairi
di-…-i Didekati, dimulai, diadili
Diper-…-kan Diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan
Diper-…-i Diperingati
Memper-…kan Memperdengarkan, memperlihatkan, memperjuangkan
Memper-…-i Memperingatan
Ke-…-an Kehujanan, kehausan, kepanasan
APITAN KATA ADJEKTIF
Ke-…-an Keinggerisan, kearaban,kecinaan