Anda di halaman 1dari 5

UJIAN SELARAS 3 - SEPTEMBER 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE


KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
Masa : Satu jam
NAMA:................................................................................. KELAS: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan: Jawab semua soalan.
A. Soalan Objektif: C 6.5 – 7.5
Pilih dan bulatkan jawapan yang sesuai. D 8.5 – 9.5

1. Ikan herbivor ialah ikan yang 7. Apakah yang perlu diketahui oleh
memakan… setiap peniaga sebelum menjalankan
perniagaan?
A tumbuhan di dalam air
B pelbagai jenis makanan A barang-barang pelbagai jenis
C ikan kecil atau haiwan lain B barang-barang yang berpatutan harga
D mikroorganisma di dalam air C barang-barang yang diperlukan
pembeli
2. Antara berikut, manakah langkah D barang-barang yang tidak mampu
pertama menyediakan akuarium? dibeli oleh pembeli

A memasukkan air 8. Antara berikut, barangan manakah


B memasukkan pasir yang dapat dihasilkan sendiri oleh
C memasukkan batu dan kayu murid?
D menanam tumbuhan akuatik
I beg kertas III alat tulis
3. Makanan rumusan ikan hiasan ialah … II bunga hiasan IV baju sukan

A makanan yang berprotien tinggi A I dan II


B makanan untuk pembiakan ikan B I dan III
C makanan yang diproses dari kilang C II dan III
D makanan seperti cacing dan ulat. D III dan IV

4. Antara berikut, manakah yang


membantu ikan bernafas di dalam
akuarium?

9. Manakah antara berikut, tidak ada


kaitan dengan pengubahsuaian barang
yang ditunjukkan dari gambar di atas
A P : Tunggul Kayu
B Q : Batu A burger C puding
C R : Tumbuhan akuatik B ais krim D minuman
D S : Pasir

5. Tumbuhan akuatik di dalam akuarium


memerlukan ... 10. Manakah barangan jualan di bawah ini
yang telah diubahsuaikan
A oksigen
B udara I Pisang Goreng
C karbon monoksida II Buah Jambu
D karbon dioksida III Telur Ayam
IV Bubur Nasi
6. Nilai pH air akuarium yang paling
sesuai ialah ….
A I dan II
A 3.5 – 4.5 B I dan IV
C II dan III 20 M
B 5.5 – 6.5
D III dan IV

B. Baca pernyataan di bawah ini. Kemudian tandakan ( √ ) untuk pernyataan betul


dan (X) untuk pernyataan salah

10 M

C. Gariskan jawapan yang betul.

5M

D. Pilih dan hitamkan jawapan yang betul:


5M

E. Padankan Pernyataan di Ruangan A dengan Ruangan B dengan betul.

5M
5M

F. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan. 10 M

G. Lukiskan satu poster “Jualan Kad Hari Raya” dibawah ini 15 M

SOALAN TAMAT. ____ / 70 x 100%

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) ( ) (PN. ZAHARAH BT. SAAID)


Guru KH Tahun Lima Ketua Panita KH GPK Kurikulum

Anda mungkin juga menyukai