Anda di halaman 1dari 5

UJIAN SELARAS 3 - SEPTEMBER 2010

SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE


KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
Masa : Satu jam
NAMA:.................................................................................
KELAS: ......................

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan: Jawab semua soalan.

A. Soalan Objektif: D S : Pasir


Pilih dan bulatkan jawapan yang sesuai.
5. Tumbuhan akuatik di dalam akuarium
1. Ikan herbivor ialah ikan yang memerlukan ...
memakan…
A oksigen
A tumbuhan di dalam air B udara
B pelbagai jenis makanan C karbon monoksida
C ikan kecil atau haiwan lain D karbon dioksida
D mikroorganisma di dalam air
6. Nilai pH air akuarium yang paling
2. Antara berikut, manakah langkah sesuai ialah ….
pertama menyediakan akuarium?
A 3.5 – 4.5
A memasukkan air B 5.5 – 6.5
B memasukkan pasir C 6.5 – 7.5
C memasukkan batu dan kayu D 8.5 – 9.5
D menanam tumbuhan akuatik
7. Apakah yang perlu diketahui oleh
setiap peniaga sebelum menjalankan
3. Makanan rumusan ikan hiasan ialah …
perniagaan?
A makanan yang berprotien tinggi
A barang-barang pelbagai jenis
B makanan untuk pembiakan ikan
B barang-barang yang berpatutan harga
C makanan yang diproses dari kilang
C barang-barang yang diperlukan
D makanan seperti cacing dan ulat.
pembeli
D barang-barang yang tidak mampu
4. Antara berikut, manakah yang dibeli oleh pembeli
membantu ikan bernafas di dalam
akuarium? 8. Antara berikut, barangan manakah
yang dapat dihasilkan sendiri oleh
murid?

I beg kertas III alat tulis


II bunga hiasan IV baju sukan

A I dan II
B I dan III
C II dan III
A P : Tunggul Kayu D III dan IV
B Q : Batu
C R : Tumbuhan akuatik
10. Manakah barangan jualan
di bawah ini yang telah diubahsuaikan

I Pisang Goreng
II Buah Jambu
III Telur Ayam
IV Bubur Nasi
9. Manakah antara berikut, tidak ada
kaitan dengan pengubahsuaian barang
yang ditunjukkan dari gambar di atas A I dan II
B I dan IV
C II dan III 20 M
A burger C puding
B ais krim D minuman D III dan IV

B. Baca pernyataan di bawah ini. Kemudian tandakan ( √ ) untuk pernyataan betul


dan (X) untuk pernyataan salah

10 M

C. Gariskan jawapan yang betul.


5M

D. Pilih dan hitamkan jawapan yang betul:

5M

E. Padankan Pernyataan di Ruangan A dengan Ruangan B dengan betul.


5M
5M

F. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan. 10 M

G. Lukiskan satu poster “Jualan Kad Hari Raya” dibawah ini 15 M

SOALAN TAMAT. ____ / 70 x 100%

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

(EN. SHARIFFUDDIN B. AHMAD) ( ) (PN. ZAHARAH BT. SAAID)


Guru KH Tahun Lima Ketua Panita KH GPK Kurikulum