Anda di halaman 1dari 2

Republika ng Pilipinas )

Lungsod ng Puerto Princesa ) S.S.

SINUMPAANG SALAYSAY

Ako si JASON N. VALENCIA, Program Officer ng Ecumenical Church


Foundation, Inc., may sapat na gulang, mamamayang Pilipino, walang asawa
at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Calumpang, Quezon, Palawan and
Brgy. ____________, Lungsod ng Puerto Princesa, pagkatapos manumpa ng ayon
sa batas ay malayang nagsasabi at nagsasalaysay ng buong katotohanan ng
mga sumusunod:

1. Na si FULJOHN B. CANDELARIO ay umutang ng halagang FIFTEEN


THOUSAND PESOS (₱15,000) noong July 22, 2016 sa aming
kumpanyang Ecumenical Church Foundation, Inc. (ECLOF) na
pinatutunayan ng kanyang isinagawang Promissory Note noong July 22,
2016 at Chattel Mortgage noong July 25, 2016 pabor sa aming
kumpanya (Promissory Note and Chattel Mortgage is herein attached as
Annex A and B)

2. Na si FULJOHN B. CANDELARIO ay nakatira sa Brgy. Inagawan,


Lungsod ng Puerto Princesa at sa mismong tahanan siya ay aming
paulit-ulit na pinuntahan upang singilin;

3. Na sa tagal ng panahon ng kanyang pagkakautang nakapagbayad


lamang siya ng halagang FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY-
FOUR PESOS at TWENTY-NINE CENTAVOS (₱4,674.29).

4. Na sa paulit ulit naming pagpunta sa kanyang tahanan ay panay


pangako ng pagbayad lamang ang kanyang binibigay sa amin at hind
naman ito natutupad;

5. Na sa haba ng panahon ng aming palugit upang maayos niya ang


kanyang obligasyon sa aming kumpanya ay kanya lamang itong
binalewala;

6. Na sa ngayon ang kanyang obligasyon sa aming kumpanya ay na sa


kabuuang halaga na TWENTY-TWO THOUSAND FIVE HUNDRED
NINETY-FOUR PESOS at EIGHTY-NINE CENTAVOS (₱22,594.89) na
binubuo ng OUTSTANDING BALANCE na nagkakahalaga ng TWELVE
THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTEEN PESOS at EIGHTY-FIVE
CENTAVOS (₱12,617.85), INTERESTS na nagkakahalaga ng ONE
THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY PESOS at SEVENTY-TWO
CENTAVOS (₱1,270.72) at PENALTY na nagkakahalaga ng EIGHT
THOUSAND SEVEN HUNDRED SIX PESOS at THIRTY-TWO CENTAVOS
(₱8,706.32); (Final Demand Letter is herein attached as Annex C)

7. Dahil dito, isinasagawa ko ang sinumpaang salaysay na ito para


patotohan ang aking mga nabanggit at sa anumang legal na layunin na
maaring maisagawa.

JASON N. VALENCIA
Nanunumpa

Lumagda at nanumpa sa aking harapan ngayong ika- ________ ng


_______ 2018 ____ dito sa Puerto Princesa City at ipinakita sa akin ang kanyang
pagkakakilanlan na UMID na may CRN: 0111-5040365-3 na ibinigay noong
ika- ________ ng ____________ 2018 sa __________.

Notaryo Publiko

Dok. Blg. ______


Pahina ______
Libro ______
Serye ______