Anda di halaman 1dari 2

Rekap Absensi XII.IPA.

Semester Genap Tahun Pelajaran 2017-2018

BULAN
NO NAMA SISWA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL JUMLAH
S I A S I A S I A S I A S I A
1 AINUN SYAKHINAH 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
2 AJI PRATAMA WARDANA - - - - 2 - - - - - - - - 2 -
3 ANGGI PRATIWI - - - 2 - - - - - - - - 2 - -
4 ANNISA AMULIA IMANDA - - - - - - - - - - - - - - -
5 AYANG MOLA NINDIANI 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 -
6 DERA FITRI ANITA SARI - - - - - - - 2 - - - - - 2 -
7 DHEA ANGRAINI - - - - - - - - - - - - - - -
8 ICHBAL HOLDAN JASUMA - - - - - - - - - - - - - - -
9 JEKA ANDRIAN - - - - - - - - - - - - - - -
10 LELI YANI SAFITRI - - - 1 - - - - - - - - 1 - -
11 LIA AMANDA 2 - - - - - - - - 1 - - 1 - -
12 LINDA MARETA - - - - - - - - - - - - 2 - -
13 MAFTAHUN JANA - - - - 1 - - - - - - - - 1 -
14 MAULANA FADHIL - - - - - - - - - - - - - - -
15 MELANI TRIAFANI - - - - - - - - - - - - - - -
16 MIRACLE SUCI DARA JOELYA - - - - - - - - - - - - - - -
17 MUHAMAD SANDI PUTRA - - - - - - - - - - - - - - -
18 MUHAMMAD APRI LEGOWO - - - - - - - - - - - - - - -
19 MUHAMMAD SHOLEHIN - - - 2 1 - - - - - - - 2 1 -
20 NADHIFA NINDYA NURULIZA - - - - - - - - - - - - - - -
21 NADILA NOVENTA SARI 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
22 NUR ANISYAH - - - - - - - - - - - - - - -
23 NURHIDAYAH - - - - - - - - - - - - - - -
24 RAFI ALFAQI 4 - - 4 - - 2 - - - - - 10 - -
25 RANI TRI KURNIASIH - - - - - - - - - - - - - - -
26 RESKA NADIA - - - - - - - - - - - - - - -
27 RIRIN AFRISKA - - - - - - - - - - - - - - -
28 TAUZAN PRADANA 4 - - 3 - - - - - - - - 7 - -
29 WIDI ATI 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
30 WILDA DIANTI 6 - - - - - - - - - - - 6 - -
31 YESSY PEBIANA 3 - - 2 - - - - - - - - 2 - -
32 YUNI WULANDARI - - - - - - - - - - - - - - -
33 ZELLICA GEVIRA - - - - 2 - - - - - - - - 2 -
Mengetahui Lawang Kidul, April 2018

Kepala Sekolah Wali Kelas

Hj. Rita Sustriani, M.Pd Nadya Warneri, S.Pd

NIP. 196611111989032006 NIP. 197901102008012005


Ekstrakulikuler XII.IPA.C

Semester Genap Tahun Pelajaran 2017-2018

NO NAMA SISWA EKSTRAKULIKULER

1 AINUN SYAKHINAH Sanggar Seni


2 AJI PRATAMA WARDANA Rohis
3 ANGGI PRATIWI PMR
4 ANNISA AMULIA IMANDA Sanggar Seni
5 AYANG MOLA NINDIANI Sanggar Sastra
6 DERA FITRI ANITA SARI Paskala
7 DHEA ANGRAINI Sanggar Seni
8 ICHBAL HOLDAN JASUMA PIK-R
9 JEKA ANDRIAN Rohis
10 LELI YANI SAFITRI Sanggar Sastra
11 LIA AMANDA Rohis
12 LINDA MARETA PMR
13 MAFTAHUN JANA Pramuka
14 MAULANA FADHIL PIK-R
15 MELANI TRIAFANI Rohis
16 MIRACLE SUCI DARA JOELYA PMR
17 MUHAMAD SANDI PUTRA Paskibra
18 MUHAMMAD APRI LEGOWO Pramuka
19 MUHAMMAD SHOLEHIN Paskibra
20 NADHIFA NINDYA NURULIZA Paskibra
21 NADILA NOVENTA SARI Sanggar Seni
22 NUR ANISYAH PMR
23 NURHIDAYAH Pramuka
24 RAFI ALFAQI Paskibra
25 RANI TRI KURNIASIH Paskibra
26 RESKA NADIA Rohis
27 RIRIN AFRISKA Sanggar Seni
28 TAUZAN PRADANA PIK-R
29 WIDI ATI Rohis
30 WILDA DIANTI PIK-R dan KIR
31 YESSY PEBIANA Sanggar Sastra
32 YUNI WULANDARI PIK-R dan KIR
33 ZELLICA GEVIRA Sanggar Seni
Mengetahui Lawang Kidul, April 2018
Kepala Sekolah Wali Kelas

Hj. Rita Sustriani, M.Pd Nadya Warneri, S.Pd

NIP. 196611111989032006 NIP. 197901102008012005