Anda di halaman 1dari 1

ANEXA 25

MODEL
DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ÎNCADRARE ÎN CLASE DE CALITATE
SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR


VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU

DECIZIE
Nr. …………………din (zi, lună, an)………………………..

Având în vedere:
Prevederile art.22 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările ulterioare
Propunerea de respingere a încadrării în clase de calitate formulată în Referatul de
evaluare a calității serviciului social nr…….din data de………. sau în Raportul de evaluare
în teren a calității serviciului social, cu nr……………….din data de …………....

Se respinge cererea de încadrare în clase de calitate a serviciului social (denumire)………….


…………………………………………………………………………………………………………………..
cu sediul (adresa completă)………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
Din următoarele motive :

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice


/ L.S.\

\ ____/

---------------