Anda di halaman 1dari 1

ANEXA 12

MODEL
LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI


PERSOANELOR VÂRSTNICE

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE

Nr. ....................

Serviciul social.......................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
cu sediul/domiciliul în localitatea .........................................................................................
str. .......................................................................... nr. .......bloc .....scara ......etaj ......ap......
judeţul/sectorul ...............................................................este acreditat în conformitate cu
prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
cu modificările ulterioare.

În baza prezentei licențe de funcționare provizorie, serviciul social este autorizat să


funcţioneze pe o perioadă de 1 an, de la data .........................la data……………………..

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

/ L.S.\
\ ____/

---------------

Data eliberării :
Anul……………luna…………………ziua........